Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Musik i scenuppförande

 • Licensen omfattar offentligt framförande av musik i ett scenuppförande när kriterierna för förläggarnas självförvaltning inte uppfylls vad gäller små rättigheter (inlagemusik).
 • Du kan kontrollera kriterierna för små rättigheter (inlagemusik) nedan. Om kriterierna uppfylls, kom överens om användningen av musikverk som omfattas av självförvaltning med verkens förläggare. Nedan hittar du förläggarnas kontaktuppgifter.
 • Verk med stora rättigheter (opera, balett, musikal) förvaltas alltid av musikens förläggare (av musikens upphovsman om verket inte är förlagt), som beviljar licens att använda musiken
 • Licensen innefattar rättigheten att göra en enda inspelning av musiken för föreställningen. Licensen omfattar även användning av bakgrundsmusik i lokalen där föreställningen äger rum eller foajén strax före föreställningen eller under pauser.
 • Licensens pris bestäms av den totala speltiden för de scenuppföranden som visas under säsongen, längden på musikverken som ingår i varje föreställning, antalet publikplatser och biljettintäkterna.
 • Av de biljettintäkter som meddelas till Teosto kan man endast dra av moms och eventuell serviceavgift, som biljettförsäljaren debiterar slutkunden direkt. Inga andra avdrag får göras på biljettintäkterna som meddelas till Teosto.
 • Uppgifter om använd musik meddelas till Teosto efter säsongerna med blanketten Uppgifter om musik i scenverk .
 • För att spela inspelningsmusik krävs dessutom en licens från Gramex, som täcker musikartisternas och producenternas rättigheter och säljs av Musiikkiluvat.fi.

Användningen av musik i dramatiska scenuppföranden kräver alltid licens. Teatrar och andra aktörer som anordnar sådana föreställningar ansöker om användningslicens för musiken antingen från musikens förläggare eller från Teosto. Om musiken inte är förlagd är det musikskaparna själva som beviljar licens.

Licens ska ansökas och fås redan i produktionens planeringsskede.

Stora rättigheter

Verk med stora rättigheter förvaltas alltid av musikens förläggare eller, när det gäller musik som inte är förlagd, av musikens upphovsman själv, så licens att använda musiken måste fås av dem.

Kriterier för inlagemusik (små rättigheter) i scenverk

Även användningen av musik från scenverk som består av verk med små rättigheter (inlagemusik) förvaltas alltid av förläggaren eller musikskaparen själv när nedan nämnda kriterier för användning av musik uppfylls och förläggaren eller musikskaparen har meddelat Teosto att hen själv förvaltar dessa rättigheter. Då ska man ansöka om musiklicens i förhand av den som förvaltar musiklicensen.

Kriterierna har tagits fram i samarbete med nordiska förläggare och verksamhetsmodellen är densamma i alla nordiska länder.

Båda dessa villkor måste vara uppfyllda:

 • Scenverket har en tydlig handling
 • Sångerna framförs i huvudsak av rollfigurerna på scenen

Dessutom måste minst ett av följande uppfyllas:

 • Scenverket bygger på ett musikvarumärke
 • Musikens speltid överstiger 30 minuter
 • Musikens speltid överstiger 30 % av scenverkets totala nettospeltid
 • Musikalen innehåller minst åtta sånger eller kompositioner

Kriterier för inlagemusik i dansteaterverk

Om dansteaterverket uppfyller nedanstående kriterier som överenskommits på nordisk nivå, ska musiklicens för den musik som används i dansteaterverket ansökas i förväg hos musikens förläggare eller, när det gäller musik som inte är förlagd, hos musikens upphovsman, om de har meddelat Teosto att de självförvaltar dessa rättigheter.

Alla dessa villkor måste vara uppfyllda:

 • En enhetlig koreografi har utarbetats för verket
 • Speltid för den dansade andelen överstiger 15 minuter (totalt)
 • Dansarna är live på scenen. Musikkällan kan vara vilken som helst, t.ex. en inspelning

Om kriterierna inte uppfylls

Om ovannämnda kriterier för användning av musik inte uppfylls, kan musiklicens för inlagemusik erhållas från Teosto. Teosto ger också licens för användning av musikverk vars inhemska förläggare eller musikskapare inte självförvaltar sin musik, utan har auktoriserat Teosto att sköta det, samt för användning av musik som upphovsmännen själva äger (manusmusik).

För att spela inspelningsmusik krävs dessutom en licens från Gramex, som täcker musikartisternas och producenternas rättigheter och säljs av Musiikkiluvat.fi.

OBS! Prislistan gäller endast för användning av verk som förvaltas av Teosto. Förläggarna och de som självförvaltar sin musik bestämmer själva pris och villkor för användningen av sin musik.

Musik i scenuppförande (verk som förvaltas av Teosto) 2023
A. Musik upp till 50 % av föreställningens totala speltid
Pris per påbörjad minut/framförande.
Ersättningen debitera baserat på musikens totala speltid.
Platser i publiken under 100 100-400 över 400
Pris €/minut 2,06 2,37 2,63
Ersättningar för amatörteatrar och läroanstalter inom teaterbranschen debiteras enligt den lägsta ersättningsgrunden i punkt A.
B. Musik över 50 % av föreställningens totala speltid 
Musikens andel av den totala speltiden Ersättning från biljettintäkter
51-60 % 5 %
61-80 % 8 %
81-100 % 9 %
Minimiersättningen och ersättningen för föreställningar utan inträdesavgift debiteras enligt den lägsta ersättningsgrunden i punkt A.
På priset tillkommer moms på 10 %.

OBS! Prislistan gäller endast för användning av verk som förvaltas av Teosto. Förläggarna och de som självförvaltar sin musik bestämmer själva pris och villkor för användningen av sin musik.

Musik i scenuppförande (verk som förvaltas av Teosto) 2023
A. Musik upp till 50 % av föreställningens totala speltid
Pris per påbörjad minut/framförande.
Ersättningen debitera baserat på musikens totala speltid.
Platser i publiken under 100 100-400 över 400
Pris €/minut 2,16 2,48 2,76
Ersättningar för amatörteatrar och läroanstalter inom teaterbranschen debiteras enligt den lägsta ersättningsgrunden i punkt A.
B. Musik över 50 % av föreställningens totala speltid 
Musikens andel av den totala speltiden Ersättning från biljettintäkter
51-60 % 5 %
61-80 % 8 %
81-100 % 9 %
Minimiersättningen och ersättningen för föreställningar utan inträdesavgift debiteras enligt den lägsta ersättningsgrunden i punkt A.
Till priserna tillkommer gällande mervärdesskatt.

Du kan söka information om låtarnas förläggare med hjälp av allmänna söktjänster på nätet eller kontakta Teostos avgiftsbelagda tjänst för att söka information. Namnet på förläggaren syns även i låtens noter om de har publicerats och för inspelade verk i skivans omslagsinformation

Teostos avgiftsbelagda söktjänst för information om förläggare fungerar så här:

 • skicka en förfrågan om information via e-post till omateosto@teosto.fi, skriv Förfrågan om information om förläggare (Kustantajakysely) som meddelandets rubrik/ämne (Subject)
 • ange namnet på verket och kompositören eller åtminstone någon känd artist som du vet att framför verket (titeln på inspelningen behövs inte)
 • ange även dina kontakt- och faktureringsuppgifter för fakturering och eventuella ytterligare förfrågningar
 • priset för tjänsten är 65 €/påbörjad timme, minimipriset är 32,50 €/halvtimme (till priserna tillkommer 10 % moms)
 • på en halvtimme hinner man i genomsnitt hitta information om förläggare till 15 verk

Kontaktuppgifterna till medlemmar i Finska Musikförläggareföreningen rf finns på deras webbplats. På webbplatsen finns en separat lista över de medlemmar i Musikförläggareföreningen som självförvaltar sin musik.

Var hittar jag information om utländska förläggare?

Kontaktuppgifter till utländska förläggare hittar du bäst på deras egna webbplatser, som du till exempel hittar via allmänna söktjänster på nätet. Du kan också be om kontaktuppgifter via Teostos avgiftsbelagda söktjänst för information om förläggare (se instruktioner ovan).

Vad betyder ”små rättigheter” eller ”inlagemusik”?

Ett verk med små rättigheter, små rättigheter och inlagemusik är benämningar som används för musik som framförs i samband med scenverk (komposition eller sång, musikstycke), som ursprungligen komponerats för annat ändamål än den aktuella scenverket, men som används i scenverket.

Vad betyder ”stora rättigheter” eller ”verk med stora rättigheter”?

Musik som har komponerats för ett scenverk och som framförs på scen, t.ex. musik i operor, operetter, baletter och musikaler.

Vad avses med musikvarumärke som nämns i kriterierna?

Varumärket kan vara relaterat till en artist eller musikskapare (t.ex. pjäser som handlar om Abba, Beatles, John Lennon, Juice Leskinen), men en pjäs som till exempel handlar om Urho Kekkonen uppfyller inte kriteriet för musikvarumärke.

De låtar som används i föreställningen har sju olika musikförläggare, behöver man be om licenser separat från alla musikförläggare när kriterierna uppfylls?

Ja, om kriterierna uppfylls och alla sju förläggarna självförvaltar musiken de äger.

Hur bestäms förläggarens pris för musiken?

Prissättningen avtalas mellan förläggaren och teatern.

Om jag använder mekanisk musik, dvs. musik som spelas från en inspelning (t.ex. cd, mp3), uppfyller den också kriterierna, dvs. omfattas den av självförvaltning?

Nej, den mekaniska musik som används i scenverk uppfyller inte kriterierna, dvs. dess användningslicenser förvaltas av Teosto och det räcker att du efter säsongerna lämnar information om musiken som använts i scenverket till Teosto.

OBS! Ovanstående gäller inte dansverk. I dansverk omfattas även musik som spelas från en skiva av självförvaltning om de andra kriterierna som fastställts för dansverk uppfylls.

Uppfylls kriterierna om en pjäs har en orkester som spelar levande musik, men skådespelarna sjunger inte?

Ja.

Uppfylls kriterierna om musiken spelas helt som playback från en inspelning och skådespelarna inte själva sjunger?

Om skådespelarna inte sjunger alls uppfylls inte kriterierna, utan musiken behandlas på samma sätt som annan mekanisk musik, det vill säga musik som spelas från en inspelning.

Vår teater har en talpjäs där inspelad musik används i bakgrunden. Vad ska jag göra?

Anmäl musikuppgifterna till Teosto efter att säsongen är över. Mekanisk musik, dvs. musik som spelas från en inspelning, uppfyller inte kriterierna.

I vilka fall ska jag anmäla musikinformation till Teosto?

Om kriterierna för användning av musik inte uppfylls ska du efter att säsongerna är över anmäla musikuppgifterna till Teosto med blanketten på vår webbplats.

Om kriterierna uppfylls, men en del av verken är självförvaltade och en del av verken är förvaltade av Teosto, ska du endast meddela Teosto om de verk som inte är självförvaltade.

Anmäl alla verk av mekanisk musik (inspelningsmusik) till Teosto.

Behöver jag andra licenser än Teostos licens för att använda musik?

Om du spelar musik från en inspelning (cd, mp3 eller liknande) behöver du även en licens från Gramex för att använda musiken. Gramex förvaltar musiklicenser på uppdrag av sångare, artister, kapellmästare och inspelningsproducenter och samlar in och avräknar ersättningar för musikanvändning till dem.

Om du spelar in scenuppförandet för eget bruk och/eller vill sälja, skänka eller distribuera inspelningen på till exempel er egen webbplats, kan du även behöva separat tillstånd från både Teosto och Gramex för att spela in musiken. För mer information om detta, kontakta vid behov Teostos och Gramex kundtjänst.

Hur räknar man minuter i ett dansteaterverk om det består av flera separata koreografier?

Musikminuterna för separata koreografier – till exempel tre minibaletter – räknas alltid ihop. Endast komponerade verk räknas in i minutantalet. Till exempel ambiens, stämningsmusik eller annan musik mellan två eller flera verk räknas inte med i musikmängden.

Räknas ljuddesign in i minuterna?

Ljuddesign räknas in i antalet musikminuter om det rör sig om ett komponerat verk.

Skådespelarna sjunger en Madonna-låt under föreställningen, måste jag be om en separat licens?

Nej, inte om föreställningen bara har en låt som skådespelarna framför live: kriterierna uppfylls inte i detta fall.

Hur gör man när utländska produktioner visas i Finland?

Licenser och rätten att använda musiken ska skaffas och utredas i förväg redan i ursprungslandet av den ursprungliga producenten.

Hur går man till väga om teatern gör en produktion för kommunala daghem och framför pjäsen på daghem?

Om kommunen är organisatör för föreställningarna på daghemmen, omfattas musiklicenserna av kommunernas avtal med Teosto. Kommunavtalet omfattar emellertid inte stora rättigheter eller kommunala teatrars verksamhet.

Vad händer om jag redan har kommit överens om priset med förläggaren, men vi inte använder den överenskomna musiken i scenverket eller om föreställningen inte blir av?

Förläggaren och teatern kommer också överens om sådana situationer när de kommer överens om villkoren för användning av musiken.

Vem kan jag vända mig till om jag vill ge respons till musikens förläggare om musiklicenser för scenverk?

Du kan kontakta Jari Muikku, verksamhetschef för Finska Musikförläggareföreningen rf, jari.muikku(at)musiikkikustantajat.fi.

Uppgifter om musik i ett sceniskt verk -blankett (excel)

Du hittar blanketten Uppgifter om musik i ett sceniskt verk också på sidan Blanketter.

 

Musik i scenuppförande – särskilda villkor för enskild användning

Med scenuppförande avses en dramatisk helhet (såsom en pjäs, musikal, revy, dansteater eller balett) som visas för en närvarande publik.

Licensen omfattar offentligt framförande av musiken i ett Scenuppförande som anordnats av Kunden. Licensen omfattar även kortvarigt offentligt framförande av musik som mekanisk bakgrundsmusik i direkt anslutning till Scenuppförandet (såsom pausmusik) i salen eller foajén.

Licensen omfattar utöver tidigare nämnda offentliga framförande av musik även eventuell överföring av musik innan detta och överföring av musik som anknyter till detta på Kundens initiativ.

Licensen är Kundspecifik. Ersättningsgrunderna för olika scener eller andra föreställningsplatser som omfattas av licensen meddelas och prissätts separat.

I licensen ingår rättigheten att göra en inspelning för Scenuppförande. En sådan inspelning kan antingen innehålla musik som spelats upp specifikt för ändamålet eller musik från en inspelning som ägs av Kunden. Första inspelningen av ett verk samt inspelning av ett verk i delar kräver emellertid alltid separat samtycke av Musikens upphovsman. För inspelning krävs dessutom licens från artisterna och vid användning av inspelningen även licens från ljudupptagningsproducenten. Inspelningar som gjorts på ovannämnda sätt får inte användas för något annat ändamål.

Licensen kan inte tillämpas på ett Verk, som är särskilt komponerat för ett visst scenverk såsom opera, operett, balett, skådespel, pantomim eller något annat motsvarande scenverk, om musiken framförs i sitt ursprungliga sammanhang (Verk med stora rättigheter).

Licensen omfattar således inte konserter, musik i föreställningar, musik i handledd motion, annan bakgrundsmusik i kundlokaler, filmvisningar, levande musik på evenemang, mekanisk dansmusik eller karaoke på evenemang eller bakgrundsmusik i restaurang-, kaféverksamhet eller annan motsvarande verksamhet eller i andra sammanhang eller lokaler.

Licensen omfattar inte heller annan inspelning eller överföring av musik till allmänheten än vad som avses ovan, och inte heller framförande av mekanisk musik från en jukebox, när publiken på platsen där musiken spelas mot en avgift får höra ett Verk som ingår i jukeboxen.

Teosto eller Musikens upphovsman som Teosto representerar har rätt att överföra sina Verk som annars omfattas av licensen för förvaltning utanför denna licens när de ingår i ett musikfokuserat Scenuppförande (Självförvaltning). Denna licens kan inte tillämpas på användning av ett Verk som ska överföras eller har överförts till Självförvaltning i ett musikfokuserat Scenuppförande. Information om sådana Scenuppföranden och däri ingående Verk som ska överföras eller har överförts till Självförvaltning kan fås av Teosto.

Den ersättning som ska betalas för licensen bestäms enligt prislistan för musiken i scenuppförande enligt den totala speltiden för varje scenverk som framförs av Kunden under säsongen, speltiden för Verken som ingår i varje scenverk, antalet publikplatser, biljettintäkter eller annan ersättningsgrund som Teosto meddelar Kunden. Kunden meddelar Teosto om ovan nämnda ersättningsgrunder och ändringar i dessa.

Om musiken dessutom eller endast spelas upp från en inspelning krävs också licens från Gramex, som representerar sångare, artister och kapellmästare, dvs. musikartister och musikproducenter (oftast skivbolag).

Gramex licenser säljs och faktureras av Gramex och Teostos samföretag Musiikkiluvat.fi.

 

Kontaktuppgifter till Finska Musikförläggareföreningens medlemmar.

Kontaktuppgifter till andra förläggare

Tamsong Music Ay
Seppo Tammilehto
seppo(at)tammilehto.org

Syrene Music Oy
Jukka Linkola
jukka.linkola(at)syrenemusic.fi

Soft Music Oy
Veepee Lehto
Talvitie 72, 20610 Turku
tel. 0400 529 349
veepee.lehto(at)softmusic.inet.fi
gplehto(at)gmail.com

Upphovsmän som själva beviljar musiklicenser

Harri Mommo
harri.mommo(at)gmail.com

Laura Naukkarinen
lauranau(at)yahoo.co.uk

Pekka Siistonen
p.siistonen(at)luukku.com

Petra Vehviläinen
petralotti(at)gmail.com

Kontaktuppgifter till andra musikskapare som eventuellt självförvaltar sina rättigheter kan du få från vår kundtjänst.