Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Organisation

Teosto är en ideell, icke-vinstdrivande förening, vars grundläggande uppgift är att möjliggöra professionellt skapande och användning av musik.

Vi förvaltar musikskaparnas upphovsrätt och främjar den inhemska kreativa tonkonsten. Inom Teosto har medlemmarna samt den styrelse som består av representanter för våra medlemsorganisationer den högsta beslutande makten.

Medlemsmötet

Teostos medlemsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Vid mötet fattar våra medlemmar beslut om riktlinjerna för verksamheten och utser en styrelse. Teosto har 770 medlemmar, som alla har en röst vid föreningens möte. Medlemsmöten ordnas två gånger per år.

Styrelsen

Teostos styrelse representerar Teosto, leder den allmänna verksamheten för främjande av tonkonsten inom ramen för föreningen, ansvarar för Teostos ekonomi och utnämningen av den verkställande direktören samt övervakar verksamheten. Styrelsen består av ordförande och fem ledamöter, som har valts från Teostos medlemsorganisationer.

Den verkställande direktören

Risto Salminen har varit verkställande direktör för Teosto sedan 2018. Den verkställande direktören leder Teostos dagliga verksamhet enligt styrelsens anvisningar och föreskrifter. Den verkställande direktören stöder ledningsgruppen i planeringen av verksamheten och den operativa ledningen.

Teostos konto

På Teostos kontor producerar vi tjänster för kunderna: vi ansvarar för avräkningarna, upprätthåller datasystem och arbetar med dagliga uppgifter inom intressebevakning i juridiska frågor, förvaltning, kommunikation och marknadsföring samt HR. Ungefär 70 personer arbetar med dessa uppgifter.

Samarbete

Vi är aktiva i upphovsrättsorganisationernas och den kreativa branschens nätverk både i Finland och utomlands. 

  • I Finland deltar vi aktivt i Luovan työn tekijät ja yrittäjät ry:s påverkansarbete.
  • Många ärenden bereds i Teostos arbetsgrupper och kommittéer, där vi samarbetar med våra medlemsorganisationer och andra experter inom musikbranschen. År 2021 hade Teosto 12 kommittéer.
  • Till Teostos internationella samarbetsnätverk hör världens upphovsrättsorganisationers takorganisation CISAC samt europeiska GESAC.
  • Utvecklingen av vår verksamhet baserar sig på aktuell forsknings- och marknadsinformation, som vi både producerar själva och skaffar från externa källor.

Utkontrakterade tjänster

  • Licenseringen, kundbetjäningen och faktureringen för rättigheter att spela bakgrundsmusik sköts av Teostos och Gramex gemensamma företag GT Musiikkiluvat Oy.
  • Licenseringen av gränsöverskridande onlinerättigheter överfördes år 2019 till aktiebolaget Polaris Music Hub, som grundats gemensamt av Teosto, danska Koda och norska Tono.
  • NMP, dvs. Network of Music Partners A/S, sköter faktureringen och hanteringen av internationella onlinemusiktjänster för Teostos räkning.
  • Den internationella databasen över verk sköts av ICE, som sköter lagringen och hanteringen av information om musikaliska verk för Teosto och flera andra europeiska upphovsrättsorganisationer.

TEOSTOS LEDNINGSGRUPP

Miia Engberg
Miia Engberg
Direktör för kundupplevelse och internationella ärenden
Vappu Aura
Kommunikations- och marknadsföringsdirektör
Jenni Kyntölä
Direktör för juridiska ärenden
Tomi Juntunen
Finansdirektör
Inka Huttunen
Strategi- och personaldirektör
Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!