Skip to content

Organisation

Teosto är en ideell, icke-vinstdrivande förening, vars grundläggande uppgift är att möjliggöra professionellt skapande och användning av musik.

Vi förvaltar musikskaparnas upphovsrätt och främjar den inhemska kreativa tonkonsten. Inom Teosto har medlemmarna samt den styrelse som består av representanter för våra medlemsorganisationer den högsta beslutande makten.

Medlemsmötet

Teostos medlemsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Vid mötet fattar våra medlemmar beslut om riktlinjerna för verksamheten och utser en styrelse. Teosto har 770 medlemmar, som alla har en röst vid föreningens möte. Medlemsmöten ordnas två gånger per år.

Styrelsen

Teostos styrelse representerar Teosto, leder den allmänna verksamheten för främjande av tonkonsten inom ramen för föreningen, ansvarar för Teostos ekonomi och utnämningen av den verkställande direktören samt övervakar verksamheten. Styrelsen består av ordförande och fem ledamöter, som har valts från Teostos medlemsorganisationer.

Den verkställande direktören

Risto Salminen har varit verkställande direktör för Teosto sedan 2018. Den verkställande direktören leder Teostos dagliga verksamhet enligt styrelsens anvisningar och föreskrifter. Den verkställande direktören stöder ledningsgruppen i planeringen av verksamheten och den operativa ledningen.

Teostos konto

På Teostos kontor producerar vi tjänster för kunderna: vi ansvarar för avräkningarna, upprätthåller datasystem och arbetar med dagliga uppgifter inom intressebevakning i juridiska frågor, förvaltning, kommunikation och marknadsföring samt HR. Ungefär 70 personer arbetar med dessa uppgifter.

Samarbete

Vi är aktiva i upphovsrättsorganisationernas och den kreativa branschens nätverk både i Finland och utomlands. 

  • I Finland deltar vi aktivt i Luovan työn tekijät ja yrittäjät ry:s påverkansarbete.
  • Många ärenden bereds i Teostos arbetsgrupper och kommittéer, där vi samarbetar med våra medlemsorganisationer och andra experter inom musikbranschen. År 2021 hade Teosto 12 kommittéer.
  • Till Teostos internationella samarbetsnätverk hör världens upphovsrättsorganisationers takorganisation CISAC samt europeiska GESAC.
  • Utvecklingen av vår verksamhet baserar sig på aktuell forsknings- och marknadsinformation, som vi både producerar själva och skaffar från externa källor.

Utkontrakterade tjänster

  • Licenseringen, kundbetjäningen och faktureringen för rättigheter att spela bakgrundsmusik sköts av Teostos och Gramex gemensamma företag GT Musiikkiluvat Oy.
  • Licenseringen av gränsöverskridande onlinerättigheter överfördes år 2019 till aktiebolaget Polaris Music Hub, som grundats gemensamt av Teosto, danska Koda och norska Tono.
  • NMP, dvs. Network of Music Partners A/S, sköter faktureringen och hanteringen av internationella onlinemusiktjänster för Teostos räkning.
  • Den internationella databasen över verk sköts av ICE, som sköter lagringen och hanteringen av information om musikaliska verk för Teosto och flera andra europeiska upphovsrättsorganisationer.

TEOSTOS LEDNINGSGRUPP

Risto Salminen
Verkställande direktör
Miia Engberg
Miia Engberg
Kundupplevelse Direktör
Vappu Aura
Kommunikations- och marknadsföringsdirektör
Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!

KAKOR PÅ TEOSTOS WEBBPLATS

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator eller annan enhet och som sparar information om ditt besök på webbplatsen. Med hjälp av kakorna förbättrar Teosto användbarheten av sina tjänster.

Uppgifter som samlats in genom kakor kopplas som utgångspunkt inte ihop med en identifierbar persons personuppgifter, men vissa uppgifter som samlats in genom kakor kan indirekt kopplas till en identifierbar persons personuppgifter.

Läs mer i vår dataskyddsbeskrivning och vår beskrivning över kakor (på finska).

KATEGORIER AV KAKOR
Nödvändiga kakor

Dessa kakor är nödvändiga för att säkerställa tillgängligheten av vår webbplats. De laddar t.ex. en del av vår webbplats funktioner på förhand för att försnabba laddningen av webbplatsen. Nödvändiga kakor används även för att fastställa och komma ihåg de inställningar du valt. Du kan förbjuda användningen av nödvändiga kakor i dina webbläsarinställningar, men observera att alla funktioner på och delar av webbplatsen inte nödvändigtvis fungerar korrekt efter det.

Läs mer om kakor (på finska)

Kakor för analytik

Vi använder kakor för analytik för att utveckla funktionen av vår webbplats. Med hjälp av kakor för analytik samlar vi t.ex. uppgifter om hur användare använder vår webbplats och hur de navigerar mellan webbplatsens olika flikar. Uppgifterna används huvudsakligen i anonym form.

För mer information: dataskyddsbeskrivning och beskrivning över kakor (på finska)

Funktionella kakor

Med hjälp av funktionella kakor kan vi erbjuda olika funktioner på vår webbplats, t.ex. spellistor och en chattfunktion i realtid. Om du förbjuder användningen av funktionella kakor fungerar inte en del eller alla av dessa funktioner korrekt.

Läs mer om kakor (på finska)

Marknadsföringskakor

Marknadsföringskakor hjälper oss skräddarsy vår marknadsföring och erbjuda användarna av vår webbplats mer riktade tjänster i framtiden. Med hjälp av marknadsföringskakorna samlar vi t.ex. uppgifter om användarens beteende och preferenser på vår webbplats.

Läs mer om kakor (på finska)