Siirry sisältöön

Teoston organisaatio

Teosto on aatteellinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka perustehtävänä on mahdollistaa musiikin ammattimainen tekeminen ja käyttäminen.

Hallinnoimme musiikin tekijöiden tekijänoikeuksia sekä edistämme kotimaista luovaa säveltaidetta. Teostossa ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenet sekä jäsenjärjestöjemme edustajista koostuva hallitus.

Jäsenkokous

Teoston jäsenkokous on yhdistyksen ylin päättävä elin. Kokouksessa jäsenemme päättävät toiminnan linjauksista ja nimittävät hallituksen. Teostoon kuuluu 770 jäsentä, joista jokaisella on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Jäsenkokous pidetään kahdesti vuodessa. 

Hallitus

Teoston hallitus edustaa Teostoa, johtaa luovaa säveltaidetta edistävää yleistä toimintaa yhdistyksen piirissä, vastaa Teoston taloudesta, toimitusjohtajan nimittämisestä sekä valvoo toimintaa. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä, jotka on valittu Teoston jäsenjärjestöjen piiristä. 

Toimitusjohtaja

Teoston toimitusjohtajana on vuodesta 2018 toiminut Risto Salminen. Toimitusjohtaja johtaa Teoston päivittäistä toimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa toimitusjohtajaa tukee johtoryhmä.

Teoston toimisto

Teoston toimistolla tuotamme palveluita asiakkaille: vastaamme tilityksestä, ylläpidämme tietojärjestelmiä sekä toteutamme edunvalvonnan lakiasioiden, hallinnon, viestinnän ja markkinoinnin sekä HR:n päivittäisiä tehtäviä. Näissä tehtävissä työskentelee noin 70 henkilöä.

Työryhmät ja toimikunnat

Monien asioiden valmistelu tapahtuu Teoston työryhmissä ja toimikunnissa, joissa teemme yhteistyötä jäsenjärjestöjemme ja muiden musiikkialan asiantuntijoiden kanssa.

Tehtävistä on säädetty tarkemmin yhdistyksen säännöissä.

Teoston tekevät ihmiset
40 000
Kotimaista oikeudenomistajaa
900
Päättävää jäsentä
72
Työntekijää

Yhteistyö

Toimimme aktiivisesti tekijänoikeusjärjestöjen ja luovan alan verkostoissa sekä Suomessa että ulkomailla.  

  • Suomessa osallistumme aktiivisesti Luovan alan tekijät ja yrittäjät ry:n vaikuttamistoimintaan.
  • Teoston kansainväliseen yhteistyöverkostoon kuuluvat maailman tekijänoikeusjärjestöjen kattojärjestö CISAC sekä eurooppalainen GESAC.
  • Toimintamme kehittäminen perustuu ajantasaiseen tutkimus- ja markkinatietoon, jota tuotetaan sekä itse että hankitaan ulkopuolisista lähteistä. Lue lisää tutkimuksistamme.

Ulkoistetut palvelut

  • Taustamusiikin esitysoikeuksien lisensointia, asiakaspalvelua ja laskutusta hoitaa Teoston ja Gramexin yhteisyritys GT Musiikkiluvat Oy
  • Rajat ylittävän online-oikeuksien lisensointi on siirretty vuonna 2019 yhdessä Teoston, tanskalaisen Kodan ja norjalaisen Tonon kanssa perustamaan Polaris Music Hub -osakeyhtiöön.
  • Kansainvälisten online-musiikkipalveluiden laskutuksen ja prosessoinnin Teoston puolesta hoitaa NMP eli Network of Music Partners A/S.
  • Kansainvälistä teostietokantaa hoitaa ICE, joka huolehtii musiikkiteosten tietojen varastoinnista ja käsittelystä Teoston lisäksi useille muillekin eurooppalaisille tekijänoikeusjärjestöille.
Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti
Lue Teoston vastuullisuusraportti
Lue lisää
Jäseneksi liittyminen
Liity Teostoon
Teoston säännöt
Teoston säännöt
Työskentely toimikunnissa ja työryhmissä
Teoston työryhmät ja toimikunnat
Teosto pyrkii taloudelliseen tehokkuuteen

Tekijänoikeuskorvausasioiden hoitamisesta syntyy paitsi tulovirtoja, myös kuluja. Lue artikkelista, mistä Teoston kuluprosentti koostuu.

Lue lisää

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!