Siirry sisältöön

Perikunnat

Tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta teoksen tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Tekijänoikeus periytyy, kuten muukin omaisuus.

Liittyessään asiakkaaksemme tekijä luovuttaa sopimuksella säveltaiteellisten ja/tai niihin liittyvien kirjallisten teosten esitys- ja tallentamisoikeudet Teostolle. Kun hän kuolee, Teoston asiakassopimus siirtyy perillisille, joista tulee tekijän teosten oikeudenomistajia.

Kuoleman jälkeen Teosto jatkaa esitys- ja tallentamislupien myöntämistä ja korvausten keräämistä tekijän teosten käytöstä asiakassopimuksen mukaisesti ja tilittää keräämänsä korvaukset oikeudenomistajina oleville perillisille, ellei asiakassopimusta erikseen irtisanota.

Asiakirjat, jotka perikunnan tulee toimittaa Teostoon

Ennen kuin perikunnalle voidaan maksaa tilityksiä, Teostoon on toimitettava oikeaksi todistettu valokopio seuraavista asiakirjoista:

  • perukirja liitteineen (liitteinä mahdollinen testamentti ja avioehtosopimus, vainajan sukuselvitystä eli virkatodistusketjua ei tarvitse lähettää)
  • osituskirja, jos leski on saanut osuuden tekijänoikeudesta avio-oikeuden nojalla 
  • perinnönjakokirja tai sopimus kuolinpesän yhteishallinnosta

Oikeudenomistajina olevat perilliset voivat toimittaa meille joko jäljennökset asiakirjoista, joissa sovitaan yleisesti osituksesta, perinnönjaosta tai kuolinpesän yhteishallinnosta tai he voivat käyttää tekijänoikeuksien jakamisen sopimiseen valmiita asiakirjapohjiamme.

Valtuutus Teoston yhteyshenkilöksi

Jos perillisiä on oikeudenomistajina kaksi tai useampia, heidän tulee valtuuttaa valtakirjalla yksi henkilö Teoston yhteyshenkilöksi hoitamaan asioita kaikkien perillisten puolesta. Valtuutettu voi olla joku perillisistä tai ulkopuolinen henkilö. Valtuutus ei vaikuta korvausten tilityksiin.

Tekijänoikeustulojen maksaminen perikunnalle

Esitys- ja tallentamiskorvausten tilitykset voidaan tekijän kuoltua suorittaa jakamattomalle kuolinpesälle tai osituksen ja perinnönjaon mukaisesti henkilökohtaisesti kullekin oikeudenomistajana olevalle perilliselle.

Jos kuolinpesää ei jaeta tekijänoikeuksien osalta, kuolinpesän yhteystiedot ja tilinumero ilmoitetaan Teostoon. Ilmoittamiseen voi käyttää valmista Sopimus kuolinpesän yhteishallinnosta -lomaketta.

Jos tekijänoikeus on osituksessa ja perinnönjaossa jaettu määräosin useammalle oikeudenomistajalle, Teostoon ilmoitetaan kaikkien oikeudenomistajien nimet, yhteystiedot ja tilinumerot. Ilmoittamiseen voi käyttää valmista Sopimus osittaisesta perinnönjaosta -lomaketta.

Tekijän kuolinvuonna kuolinpesälle suoritettavista korvauksista toimitetaan ennakonpidätys tekijän tai erikseen kuolinpesälle haetun henkilökohtaisen ansiotuloveroprosentin mukaisesti. Kun kuolinpesä jaetaan tekijänoikeuksien osalta, perillisten jaon jälkeen saamat tekijänoikeuskorvaukset ovat pääomatuloa, josta tehdään ennakonpidätys kulloinkin sovellettavan pääomatulon veroprosentin mukaisesti.

Jos pesässä on vain yksi osakas, ennakonpidätys tehdään pääomatulon veroprosentin mukaisesti heti perunkirjoituksen toimittamisen jälkeen.

Perillinen ei voi olla Teoston jäsen

Avio-oikeuden, perinnön tai testamentin kautta oikeudenomistajiksi ja Teoston asiakkaiksi tulleet henkilöt eivät voi hakea Teoston jäsenyyttä. Jäsenyyden erottaa asiakkuudesta se, että jäsenet käyttävät yhdistyksessä päätösvaltaa. Tilitysten kannalta asialla ei ole merkitystä.

Asiakaspalvelumme auttaa ja antaa lisätietoja. Asiakaspalvelun yhteystiedot löydät täältä.

Teoston valmiit asiakirjapohjat
Sopimus kuolinpesän yhteishallinnosta
Avaa PDF
Sopimus osittaisesta perinnönjaosta
Avaa PDF
Valtakirja tekijänoikeuksien edustamiseen
Avaa PDF
Teoston verkkopalvelutunnusten tilaaminen perikunnalle
Avaa PDF
Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!