Siirry sisältöön

Tilitysarvot eli minuuttihinnat eri tilitysalueilla

Alla olevasta taulukosta näet suuntaa antavia arvoja siitä, minkä verran korvauksia teokselle eri esityksistä kertyy per esitetty minuutti – puhekielellä esitysten “minuuttihinnat”. Taulukon arviot perustuvat edellisen vuoden toteutuneisiin tilitysarvoihin. Esitetyn minuutin lopullinen arvo riippuu kunakin vuonna kerättyjen korvausten ja esitysminuuttien kokonaismäärästä, joten näiden arvojen perusteella ei voi täysin ennustaa tulevaa tilitystä. Taulukko päivitetään vuosittain.

Korvausten määrään vaikuttaa moni asia:
 • Tilitystä kertyy esityksen keston, ei teosilmoituksessa olevan keston mukaan
 • Tilitystä voivat saada vain ne teokset, joista on tehty teosilmoitus
 • Tilitystä voi saada vain niistä esityksistä, joista toimitettu esitysilmoitus tai -raportti
 • Jos teoksella on useita tekijöitä tai kustantaja/kustantajia, minuuttihinta jakautuu eri osapuolten kesken teoksen jako-osuuksien mukaan
 • Tilitystä voidaan maksaa vain, kun musiikin käyttäjäasiakas on maksanut korvaukset Teostolle
 • Tilitysarvoista on jo vähennetty Teoston kulut, mutta ei ennakonpidätystä tai muita mahdollisia henkilökohtaisia vähennyksiä

Taulukko päivitetty 18.6.2023

Keikat ja konsertit, näyttämöt – korvaus per minuutti

MUSIIKIN ESITYSTILANNE TAI TILITYSALUETILITYSARVO eli MINUUTTIHINTA €
Pienet konsertit 1,5 €
Keskisuuret konsertit2,50 €
Suuret konsertit (korvaus sidottu lipputuloihin tai kuulijamäärään)Tapahtumakohtainen*
Megakonsertit (korvaus sidottu lipputuloihin tai kuulijamäärään)Tapahtumakohtainen*
RSO ja suurten kaupunkien kaupunginorkesterit (Hki, Tre, Tku)15 – 30 €
Pienten kaupunkien kaupunginorkesterit 0,50 – 10 €
Kuntien ja seurakuntien yksin järjestämät konsertit 3 €
Musiikkiopistojen, konservatorioiden, SibAn, varuskuntien konsertit1 €
Näyttämömusiikki1,50 – 3 €
Pienet live- ja DJ-keikat 0,60 €
Suuret livekeikat (korvaus sidottu lipputuloihin tai esityspaikan yleisökapasiteettiin) Tapahtumakohtainen*
Livestriimatut konsertit, keikat ja musiikkitapahtumat0,50 €
Taustamusiikki (suurten konserttien ja tapahtumien raporttien mukaan tilitettävä)**4 €
Taustamusiikki (pienten ja keskisuurten konserttien ja tapahtumien raporttien mukaan tilitettävä)**0,5 – 1 €

*Tapahtumakohtainen minuuttihinta lasketaan jakamalla tapahtumasta tilitettävät korvaukset tapahtuman musiikkiminuuttien kokonaismäärällä
**Korvaukset tilitetään ensisijaisesti käyttöraporttien ja taustamusiikin käyttötutkimuksen perusteella. Korvaukset, joita ei voida kohdistaa, jaetaan live-esitysten ja radioiden raporttien perusteella diversiteetti mahdollisimman laajasti huomioiden

Radio- ja tv-kanavat, verkkotallennuspalvelut – korvaus per minuutti

Radio- ja tv-kanavien leveitä hintahaarukoita selittävät mm. kanavien vaihtelevat tavoittavuudet (kuuntelijoiden ja katselijoiden määrä) ja vaihteleva musiikin määrä.

MUSIIKIN ESITYSTILANNE TAI TILITYSALUETILITYSARVO eli MINUUTTIHINTA €
Eniten kuulijoita tavoittavat kaupalliset radiokanavat (esim. Radio Nova, Suomipop, Radio Rock)1 – 1,50 €
Keskisuuret kaupalliset radiokanavat 0,10 – 0,50 €
Pienemmät kaupalliset radiokanavat0,10 €
Ylen maakuntaradiot (väestö alueella alle 150 000 asukasta)0,10 – 1 €
Ylen maakuntaradiot (väestö alueella yli 150 000 asukasta)1 – 4 €
Ylen valtakunnalliset radiokanavat 0,50 – 10 €
Yle Areena Audio0,10 €
Eniten katsojia tavoittavat tv-kanavat (Yle TV1, Yle TV2, MTV, Nelonen)
– Taustamusiikki5 – 15 €
– Visuaalinen musiikki (esiintyjä näkyy)20 – 60 €
Pienemmät tv-kanavat (mm. Yle Teema, Sub, JIM, TV5, Star Channel)
– Taustamusiikki0,70 – 2,5 €
– Visuaalinen musiikki (esiintyjä näkyy)2,5 – 10 €
Yle Areena AV 1,5 €
Verkkotallennuspalvelut (operaattoreiden tarjoamat)
– Taustamusiikki0,10 – 0,40 €
– Visuaalinen musiikki (esiintyjä näkyy)0,40 – 1,60 €
Taustamusiikki (Taustamusiikkipalveluiden raporttien mukaan tilitettävä)0,10 – 0,20 €
Taustamusiikki (eniten kuulijoita tavoittavien ja keskisuurten radiokanavien raporttien mukaan tilitettävä)*0,50 – 4 €
Taustamusiikki (pienempien radiokanavien raporttien mukaan tilitettävä)*0,05 – 0,5 €

*Korvaukset tilitetään ensisijaisesti käyttöraporttien ja taustamusiikin käyttötutkimuksen perusteella. Korvaukset, joita ei voida kohdistaa, jaetaan live-esitysten ja radioiden raporttien perusteella diversiteetti mahdollisimman laajasti huomioiden

Online-palvelut

Valitettavasti emme voi julkistaa edes suuntaa antavia tilitysarvoja kansainvälisissä online-palveluissa (esim. Spotify, YouTube, Apple Music) striimatuille tai ladatuille teoksille palveluiden sopimuksissaan määrittelemien salassapitovelvoitteiden (NDA) vuoksi. Lue artikkeli Näin kertyvät musiikin korvaukset digikanavista.

Tilityksen yksityiskohdat kerrotaan tilityssäännössä

Teoston tilityksen yksityiskohdat kerrotaan tilityssäännössä ja sen liitteessä tilitysalueluettelossa. Tilityssääntö on jäsenkokouksen hyväksymä julkinen asiakirja. Tutustu tilityssääntöön ja sen liitteeseen.

Kysymyksiä ja vastauksia korvausten suuruudesta

Minuuttihinta eli tilitysarvo on euromääräinen raha-arvo, jonka musiikkiteoksen (kappaleen, biisin) esitetty minuutti tilityksessä saa. Minuuttihinnat ovat tilitysaluekohtaisia.

Tilitysalueiksi kutsutaan erilaisia käyttötilanteita tai esitystilanteita, joissa musiikkia käytetään. Tilitysalueita ovat esimerkiksi kaupalliset radiokanavat, Ylen valtakunnalliset tv-kanavat ja verkkotallennuspalvelut. Tilitysalueita hyödynnetään korvausten kohdentamisessa oikeille teoksille ja niiden tekijöille.

Tilityksessä käytettävää minuuttihintaa ei voi suoraan johtaa musiikin käyttäjien maksamista musiikin käyttökorvauksista, vaan sen pohjana on kokonaisjakosumma.

Kokonaisjakosumma lasketaan seuraavasti: kalenterivuoden aikana musiikin käyttäjien Teostolle maksamiin musiikinkäyttökorvauksiin (lupamaksuihin)

 • lisätään kalenterivuoden muut tulot
 • vähennetään näin saadusta määrästä toiminnan kulut
 • vähennetään näin saadusta määrästä kansalliset varat
 • tehdään sijaiskäyttösiirrot
 • lisätään näin saatuun määrään tilinpäätössiirrot.

Lisätietoa siitä, mitä kokonaisjakoon lisättävät ja siitä vähennettävät tulot, kulut ja siirrot ovat, löydät Tilityssäännön kohdasta 5.2.

Lupien hintoihin vaikuttaa esimerkiksi musiikin käyttötapa, musiikin määrä, musiikin käyttäjän liikevaihto, järjestettyjen musiikkia sisältävien tapahtumien vuosittainen lukumäärä, yleisömäärä tai pääsylipputulot jne.

Musiikin käyttöä koskevat hinnastomme ovat julkisia ja ne löytyvät Hanki lupa -sivulta. Lupien hinnoitteluperusteet noudattavat kilpailulainsäädäntöä ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV valvoo lainsäädännön toteutumista.

Kunkin vuoden tilitysten ja oikeudenomistajille eli musiikin tekijöille ja kustantajille maksettavien korvausten lähtökohtana on aina kyseisen vuoden kokonaisjakosummasta kullekin tilitysalueelle osoitettu musiikinkäyttökorvausten summa, joka jaetaan kyseisellä alueella esitetyn musiikin minuuttimäärällä.

Tilityksessä minuuttihintoihin voidaan soveltaa joillain tilitysalueilla kertoimia eli lukuja, joilla toteutetaan teosten käytön laatuun, arvoon, merkitykseen, laajuuteen tai vastaavaan ominaisuuteen perustuvia ryhmittelyjä tai painotuksia tietyn tilitysalueen sisällä. Kertoimista päättää Teoston hallitus.

Minuuttihinnoista eli tilitysarvoista on jo vähennetty Teoston kulut, mutta ei ennakonpidätyksiä tai muita mahdollisia oikeudenomistajien henkilökohtaisia vähennyksiä, jotka vähennetään, kun korvaukset maksetaan.

Minuuttihintoihin perustuvat korvaukset tilitetään aina teoskohtaisesti, ei tekijäkohtaisesti. Jos teoksella on useita tekijöitä ja kustantaja/kustantajia, teokselle kohdistettu korvaus jaetaan sen eri osapuolten kesken tekijöiden teosilmoituksessa itse määrittelemän jako-osuuden mukaisesti.

Kunkin vuoden tilitysten ja oikeudenomistajille eli musiikin tekijöille ja kustantajille maksettavien korvausten lähtökohtana on aina kyseisen vuoden kokonaisjakosummasta kullekin tilitysalueelle osoitettu musiikinkäyttökorvausten summa, joka jaetaan kyseisellä alueella esitetyn musiikin minuuttimäärällä. Kokonaisjakosumman jakamisesta eri tilitysalueille ja tilitysalueen minuuttihintoihin mahdollisesti sovellettavista kertoimista päättää Teoston hallitus.

Kertoimet ovat lukuja, joilla toteutetaan teosten käytön laatuun, arvoon, merkitykseen, laajuuteen tai vastaavaan ominaisuuteen perustuvia ryhmittelyjä tai painotuksia tietyn tilitysalueen sisällä.

Taulukossa esitetyt minuuttihinnat ovat edellisiin vuosiin perustuvia, suuntaa antavia arvioita esitysten tilitysarvosta. Varsinaisissa tilityksissä minuuttihinnat ovat tarkkoja, kulloisenkin tilitysajankohdan musiikinkäyttökorvausten ja esitettyjen musiikkiminuuttien perusteella muodostettuja arvoja, joihin on tietyillä alueilla sovellettu kertoimia.

Jotta taulukko ei ole liian yksityiskohtainen, vaan sen luettavuus ja ymmärrettävyys säilyy, eri esitystilanteet on listattu siihen ylätasoilla. Siksi myös arviot tulevien tilitysten minuuttihinnoista on tarkoituksenmukaista esittää ylätasoisina ”haarukoina”, ei tarkkoina arvoina. Hintahaarukat myös antavat kuvaa siitä, millaisilla vaihteluväleillä eri esitystilanteiden minuuttihinnat yleensä vaihtelevat eri vuosina.

Musiikin tekijöille ja kustantajille maksettavien korvausten lähtökohtana on aina kyseisen vuoden kokonaisjakosummasta kullekin tilitysalueelle osoitettu musiikinkäyttökorvausten summa, joka jaetaan kyseisellä alueella esitetyn musiikin minuuttimäärällä. Tilitysalueiden minuuttihintoihin vaikuttavat myös kustannukset, joita on aiheutunut korvausten ja raporttien (musiikin käyttötietojen) keräämisestä ja raporttien käsittelystä kyseisellä alueella.

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!