Siirry sisältöön

Kotimaisen musiikin tukitilitys ja Sävellystilausten tuki

Voit hakea meiltä avustuksia luovan säveltaiteen tekemiseen. Kotimaisen musiikin tukitilitys ja Sävellystilausten tuki ovat Teoston sävellystoimikunnan tukia. Tältä sivulta löydät tukiohjelmiemme esittelyt sekä tietoa muista musiikkialan apurahoista.

Kotimaisen musiikin tukitilitys (ent. Partituurimusiikin tuki)
Sävellystilausten tuki
Muut musiikkialan apurahat
Kotimaisen musiikin tukitilitys (ent. Partituurimusiikin tuki)

Kotimaisen musiikin tukitilitystä voivat saada Teoston ohjelmistotoimikunnan päätöksellä kotimaiset nuotinnetut teokset, joita on esitetty tilitysvuoden aikana tapahtumissa (konsertit ja keikat, myös livestriimatut), radiossa tai televisiossa.

Tukea voivat saada teokset, joissa esitysmateriaalina on partituuri ja soitinkohtaiset uloskirjoitetut nuotit (useimmiten orkesterimusiikki, vokaalimusiikki, kamarimusiikki, big band tai viihdeorkesterimusiikki), joiden säveltäjä on Teoston suora asiakas. Säveltäjän on oltava elossa tilitysvuoden alussa. Perikunnat eivät ole oikeutettuja kotimaisen musiikin tukitilitykseen. 

Haku on auki ympäri vuoden eli tukea voi hakea koska tahansa.

Hae tukea tekemällä verkkopalvelussamme teosilmoitus. Toimita lisäksi mahdollisimman pian teosilmoituksen tekemisen jälkeen teoksen nuotit sähköpostitse pdf-muodossa ohjelmistotoimikunnan sihteerille: musiikkiasiantuntija@teosto.fi. 

Tukea ei voida myöntää, jos nuotteja ei toimiteta.

Teoston ohjelmistotoimikunta arvioi nuottien perusteella, myönnetäänkö teokselle partituurimusiikin tukea. Hakemuksessa kiinnitetään huomiota:

  • teoksen nuotinnettuun muotoon ja rakenteeseen 
  • musiikillisten tapahtumien kerroksellisuuteen, tiheyteen ja moninaisuuteen, sekä
  • kuinka tarkkaan säveltäjä pystyy kontrolloimaan sävellyksen toteutusta partituurissa

Lisätietoa: Ohjelmistotoimikunta

Koska sekä tuen piiriin kuuluvien teosten että niiden esitysten määrä vaihtelee vuosittain, tarkkaa minuuttihintaa ei voi antaa. Jäsenkokous päättää vuosittain kotimaisen musiikin tukitilityksiin käytettävän  kokonaissumman, joka on viime vuosina ollut 225 000€.

Kokonaissumma jaetaan kaikkien niiden teosten kesken

  • joiden ohjelmistotoimikunta on päättänyt olevan oikeutettuja tukitilitykseen JA
  • joita on esitetty tilitysvuoden aikana konserteissa, radiossa, televisiossa tai striimattuna.

Tukea maksetaan normaalin esityskorvauksen lisäksi sen ”päälle”, eli sitä saavat vain teokset, joita on esitetty tilitysvuoden aikana.

Esityskorvaus määräytyy esityksen keston mukaan, ei teoksen keston mukaan: jos 30 minuutin teoksesta esitetään vain 10 minuuttia, esityskorvausta maksetaan 10 minuutin mukaan.

Tukitilityksen määrään vaikuttaa sen sijaan teoksen kesto: 20 minuuttia kestävä teos saa tukea kaksi kertaa niin paljon, kuin 10 minuuttia kestävä teos. 

Tuki maksetaan kerran vuodessa kesäkuun tilityksessä. Jos ohjelmistotoimikunta päättää teoksen olevan oikeutettu kotimaisen musiikin tukitilitykseen, tuki maksetaan teoksen esitysvuotta seuraavana vuonna kesäkuun tilityksessä. 

Ohjelmistotoimikunta kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja käsittelee tukihakemuksia jokaisessa kokouksessaan. Tukea alkaa saada päätöksen tekovuoden alusta alkaen: jos ohjelmistotoimikuta päättää tuen myöntämisestä esimerkiksi lokakuussa, mutta teoksella on ollut esityksiä jo tammikuussa, myös tammikuun esitykset ovat tuen piirissä.

Tukea voi saada takautuvasti vain haku- ja päätöksentekovuodelta: jos ohjelmistotoimikunta päättää tuen myöntämisestä esimerkiksi lokakuussa, mutta teoksella on ollut esityksiä jo tammikuussa, myös tammikuun esitykset ovat tuen piirissä. Tai jos haet tukea joulukuussa ja ohjelmistotoimikunta päättää siitä seuraavan vuoden keväällä, saat tukea myös koko hakuvuodelta, jos tukipäätös on myönteinen.

Kyllä voi, sillä tuki myönnetään teoskohtaisesti, ei säveltäjäkohtaisesti. Muistathan kuitenkin, että tuki ei ole itsenäisesti tilitettävä summa, vaan se maksetaan normaalin esityskorvauksen lisäksi sen ”päälle”: tukitilitystä saavat siis vain sellaiset teokset, joita on esitetty tilitysvuoden aikana.

Teos saa tukea säveltäjän elinajan. Tukea saa kuitenkin vain teoksen esityksistä: jos teosta ei esitetä, se ei myöskään saa tukea.

Lisätietoja Kotimaisen musiikin tukitilityksestä antaa ohjelmistotoimikunnan sihteeri ja musiikkiasiantuntija: musiikkiasiantuntija(at)teosto.fi 

Ohjelmistotoimikunnan jäsenet

Sävellystilausten tuki

Teoston sävellystilaustoimikunnan tuella edistetään kotimaista sävellystilaustoimintaa sekä uuden partituurimusiikin syntymistä. Tuki on tarkoitettu uuden tilattavan teoksen sävellyspalkkion kattamiseen.

Myönnämme tukea yksittäisille muusikoille/musiikin esittäjille sekä sellaisille yhtyeille, kuoroille, orkestereille tai muille yhteisöille, jotka eivät nauti huomattavaa julkista tukea. Myös vakavaraisemmat yhteisöt voivat saada avustusta, mikäli ne sitoutuvat rahoittamaan sävellyspalkkion kustannuksista vähintään 50 % muilla varoilla kuin tällä avustuksella.

Tukea voi hakea teoksen tilaaja, ei säveltäjä. Tilaaja voi olla yhteisö tai yksittäinen henkilö, joka sitoutuu:

  • tilaamaan teoksen
  • vastaamaan esitysmateriaalin valmistamisesta ja teoksen esittämisestä

Seuraava haku päättyy ti 2.4.2024 (postileima).

Hae tukea alla olevalla lomakkeella. Liitä hakemukseen säveltäjän kanssa tehty sävellystilaussopimus tai aiesopimus, josta ilmenee teoksen kokoonpano ja kesto, tilauspalkkion suuruus sekä päivämäärä, johon mennessä sävellyksen tulee olla valmis ja päivämäärä, johon mennessä tilaaja sitoutuu kantaesittämään teoksen.

Aiesopimuksessa tulee olla maininta sen astumisesta voimaan, mikäli Teoston sävellystilaustoimikunta myöntää avustuksen.

Hakemukseen voi halutessa liittää työnäytteeksi yhden partituurin sekä lyhyet ammatilliset elämäkertatiedot säveltäjästä, jolta tilaus on tarkoitus tehdä. Tämä kannattaa tehdä aina, kun on syytä olettaa, että ao. säveltäjä ei ole sävellystilaustoimikunnalle entuudestaan tuttu.

Hakulomake (pdf)
Aiesopimus (pdf)

Lähetä hakupaperit postitse osoitteeseen:

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry
Sävellystilaustoimikunta
Musiikin Satama
Keilasatama 2 A
02150 Espoo

Seuraava haku päättyy  ti 2.4.2024 (postileima).

Ilmoitamme päätöksistä noin kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä. Emme käsittele sähköpostilla tai faksilla lähetettyjä hakemuksia.

Teoksen säveltäjän tulee olla suomalainen tai Suomessa toimiva. Sama säveltäjä ei voi saada tukea kahtena vuotena peräkkäin. Yksittäisen avustuksen ei tule ilman erityisiä syitä olla suurempi kuin 5 000 euroa.

Emme myönnä avustusta hankkeille, jotka ovat hakuajan päättyessä suurelta osin jo toteutuneet. Tilaajan ja säveltäjän välillä syntyneet riitatilanteet voivat myös vaikuttaa tuen maksamiseen.

Avustus myönnetään vain sävellyspalkkion kattamiseksi eikä esimerkiksi esitysmateriaalin kirjoituskuluihin.

Hakemuksia käsittelee alan asiantuntijoista koostuva taiteellinen toimikunta. Asiantuntijat nimeää aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan Teoston hallitus Suomen Musiikkikustantajat ry:n, Suomen Säveltäjät ry:n ja Suomen Musiikintekijät ry:n suositusten pohjalta.

Maksamme avustuksen tilaajalle sen jälkeen, kun sävellystilaustoimikunnan sihteeri on voinut todeta teoksen valmistuneen ja vastaavan hakemusta.

Mikäli tilaajana on ennakkoperintärekisteriin merkitty yhteisö, Teosto maksaa avustuksen tilaajalle, joka sävellyspalkkiota maksaessaan tekee myös ennakonpidätyksen tilityksen verottajalle.

Mikäli tilaajana on yksittäinen henkilö tai ennakkoperintärekisteriin merkitsemätön yhteisö tai ulkomainen taho, maksamme avustuksen mukaisen palkkion suoraan säveltäjälle ja huolehdimme ennakonpidätyksen tilityksen verottajalle.

Jos teos poikkeaa kohtuuttomasti anomuksessa annetuista tiedoista, Teostolla on oikeus jättää avustus maksamatta.

Avustus voidaan jättää maksamatta, jos anomuksen/sopimuksen mukaiset päivämäärät, jotka koskevat sävellyksen valmistumista, ylittyvät kohtuuttomasti. Takaraja on 3 vuotta myöntämispäätöksestä.

Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan sävellystilaustoimikunnan sihteerille mahdollisista sävellyksen valmistumisen ajankohdan tai kantaesityksen muutoksista. Mikäli säveltäjällä/tilaajalla ei ole esittää riittävää syytä viivästymiselle, myönnetty sävellystilausavustus palaa aikataulun umpeutuessa uusjakoon.

Sävellystilaustoimikunnan päätöksistä ei voi valittaa.

Lisätietoja sävellystilausten tuesta antaa Sävellystilaustoimikunnan sihteeri ja musiikkiasiantuntija: musiikkiasiantuntija(at)teosto.fi

Sävellystilaustoimikunnan jäsenet

Muut musiikkialan apurahat

Musiikintekijät voivat hakea tukea moniin tarpeisiin eri rahastoista. Alta löydät linkkejä musiikkialan toimijoiden myöntämiin avustuksiin.

Suomen Musiikintekijöiden apurahatsivulta löydät koosteen musiikkialan avustuksista, kuten mm. työskentely ja reissustipendit

Music Finland myöntää kansainvälistymisen tukia musiikkialan toimijoille erilaisten avustusten sekä laajempien musiikkivientiin liittyvien ohjelmakokonaisuuksien muodossa. Lue lisää täältä.

Musiikin edistämissäätiö (MES) tukee mm. suomalaiseen musiikkiin liittyviä elävän musiikin tilaisuuksia, musiikkivideoiden ja -dokumenttien tuotantoja, musiikin markkinointia ja vientiä, kustannustoimintaa, koulutusta, tutkimusta ja kehitystoimintaa. MES:n myöntämät tuet löydät täältä.

Suomen Säveltäjät ry:n hallinnoimat Sibelius- ja Madetoja-rahastot, sävellyskonsertti- ja matka-avustukset edistävät luovaa kotimaista säveltaidetta. Tutustu yhdistyksen apurahoihin täällä.

Taike jakaa apurahoja ja avustuksia taiteen ja kulttuurin edistämiseen.

Teoston koronatukea jaettiin kevääseen 2022 asti

Vuosina 2020-2022 Teosto jakoi asiakkailleen myös erillistä koronatukea, jonka tavoite oli lieventää ammattimaisten säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikkikustantajien pandemiasta aiheutuneita tekijänoikeuskorvausten menetyksiä. Koronatukea jaettiin vuosina 2020-2022 yhteensä 4,5 miljoonaa euroa. Lue lisää Teoston koronatuesta.

Asiakkaanamme voit saada tekijänoikeuskorvauksia musiikistasi

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!

Evästeet Teoston verkkosivustolla

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu tietokoneellesi tai muulle laitteellesi ja tallentaa tietoa käynnistäsi Verkkosivustolla. Evästeiden avulla Teosto parantaa palveluidensa käytettävyyttä.

Evästeillä kerättyjä tietoja ei lähtökohtaisesti yhdistetä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin, mutta jotkut evästeillä kerättävät tiedot saattavat olla välillisesti yhdistettävissä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin.

Lue lisää tietosuojalausekkeestamme ja evästeselosteestamme.

Evästekategoriat
Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivustomme saatavuuden varmistamiseksi. Ne esimerkiksi lataavat osan verkkosivustomme toiminnoista etukäteen nopeuttaakseen verkkosivuston latautumista. Välttämättömiä evästeitä käytetään myös valitsemiesi asetusten määrittämiseen ja muistamiseen. Voit kieltää välttämättömien evästeiden käytön selainasetuksissasi, mutta huomioithan, etteivät verkkosivuston kaikki toiminnot ja osat sen jälkeen toimi välttämättä kunnolla.
Lisätietoja evästeistä

Analytiikkaevästeet

Käytämme analytiikkaevästeitä kehittääksemme verkkosivustomme toimintaa. Analytiikkaevästeillä kerätään tietoa muun muassa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme ja miten he navigoivat verkkosivuston eri välilehtien välillä. Tietoja käytetään lähtökohtaisesti anonyymissä muodossa.
Lisätietoa: tietosuojalauseke ja evästeseloste

Toiminnalliset evästeet

Toiminnallisten evästeiden avulla voimme tarjota verkkosivustollamme erilaisia toimintoja, kuten soittolistoja ja reaaliaikaisen chatin. Jos kiellät toiminnallisten evästeiden käytön, osa tai kaikki näistä toiminnoista ei välttämättä toimi oikein.
Lisätietoa evästeistä

Markkinointievästeet

Markkinointievästeet auttavat meitä räätälöimään markkinointia ja tarjoamaan verkkosivustomme käyttäjille tulevaisuudessa yksilöllisempiä palveluita. Keräämme markkinointievästeiden avulla tietoja esimerkiksi käyttäjän käyttäytymisestä ja mieltymyksistä verkkosivustollamme.
Lisätietoa evästeistä