Siirry sisältöön

Kotimaisen musiikin tukitilitys ja Sävellystilausten tuki

Voit hakea meiltä avustuksia luovan säveltaiteen tekemiseen. Kotimaisen musiikin tukitilitys ja Sävellystilausten tuki ovat Teoston sävellystoimikunnan tukia. Tältä sivulta löydät tukiohjelmiemme esittelyt sekä tietoa muista musiikkialan apurahoista.

Kotimaisen musiikin tukitilitys (ent. Partituurimusiikin tuki)
Sävellystilausten tuki
Muut musiikkialan apurahat
Kotimaisen musiikin tukitilitys (ent. Partituurimusiikin tuki)

Kotimaisen musiikin tukitilitystä voivat saada Teoston ohjelmistotoimikunnan päätöksellä kotimaiset nuotinnetut teokset, joita on esitetty tilitysvuoden aikana tapahtumissa (konsertit ja keikat, myös livestriimatut), radiossa tai televisiossa.

Tukea voivat saada teokset, joissa esitysmateriaalina on partituuri ja soitinkohtaiset uloskirjoitetut nuotit (useimmiten orkesterimusiikki, vokaalimusiikki, kamarimusiikki, big band tai viihdeorkesterimusiikki), joiden säveltäjä on Teoston suora asiakas. Säveltäjän on oltava elossa tilitysvuoden alussa. Perikunnat eivät ole oikeutettuja kotimaisen musiikin tukitilitykseen. 

Haku on auki ympäri vuoden eli tukea voi hakea koska tahansa.

Hae tukea tekemällä verkkopalvelussamme teosilmoitus. Toimitathan lisäksi teoksen nuotit mahdollisimman pian teosilmoituksen tekemisen jälkeen sähköpostitse pdf-muodossa ohjelmistotoimikunnan sihteerille: musiikkiasiantuntija@teosto.fi.

Emme voi myöntää tukea, jos et ole toimittanut nuotteja.

Teoston ohjelmistotoimikunta arvioi nuottien perusteella, myönnetäänkö teokselle partituurimusiikin tukea. Hakemuksessa kiinnitetään huomiota:

  • teoksen nuotinnettuun muotoon ja rakenteeseen
  • musiikillisten tapahtumien kerroksellisuuteen, tiheyteen ja moninaisuuteen, sekä
  • kuinka tarkkaan säveltäjä pystyy kontrolloimaan sävellyksen toteutusta partituurissa.

Koska sekä tuen piiriin kuuluvien teosten että niiden esitysten määrä vaihtelee vuosittain, tarkkaa minuuttihintaa emme voi antaa. Teoston jäsenkokous päättää vuosittain kotimaisen musiikin tukitilityksiin käytettävän kokonaissumman, joka on viime vuosina ollut 225 000 euroa.

Jaamme kokonaissumman kaikkien niiden teosten kesken,

  • joiden ohjelmistotoimikunta on päättänyt olevan oikeutettuja tukitilitykseen ja
  • joita on esitetty tilitysvuoden aikana konserteissa, radiossa, televisiossa tai striimattuna.

Maksamme tukea normaalin esityskorvauksen lisäksi sen ”päälle”, eli tukea saavat vain teokset, joita on esitetty tilitysvuoden aikana.

Esityskorvaus määräytyy esityksen keston mukaan, ei teoksen keston mukaan: jos 30 minuutin teoksesta esitetään vain 10 minuuttia, esityskorvausta maksetaan 10 minuutin mukaan.

Tukitilityksen määrään vaikuttaa sen sijaan teoksen kesto: 20 minuuttia kestävä teos saa tukea kaksi kertaa niin paljon kuin 10 minuuttia kestävä teos. 

Maksamme tuen kerran vuodessa kesäkuun tilityksessä. Jos ohjelmistotoimikunta päättää teoksen olevan oikeutettu kotimaisen musiikin tukitilitykseen, tuki maksetaan teoksen esitysvuotta seuraavana vuonna kesäkuun tilityksessä. 

Ohjelmistotoimikunta kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja käsittelee tukihakemuksia jokaisessa kokouksessaan. Tukea alkaa saada päätöksen tekovuoden alusta alkaen: jos ohjelmistotoimikunta päättää tuen myöntämisestä esimerkiksi lokakuussa, mutta teoksella on ollut esityksiä jo tammikuussa, myös tammikuun esitykset ovat tuen piirissä.

Voit saada tukea takautuvasti vain haku- ja päätöksentekovuodelta. Jos ohjelmistotoimikunta päättää tuen myöntämisestä esimerkiksi lokakuussa, mutta teoksella on ollut esityksiä jo tammikuussa, myös tammikuun esitykset ovat tuen piirissä.

Jos haet tukea joulukuussa ja ohjelmistotoimikunta päättää siitä seuraavan vuoden keväällä, saat tukea myös koko hakuvuodelta, kun tukipäätös on myönteinen.

Kyllä voi, sillä tuki myönnetään teoskohtaisesti, ei säveltäjäkohtaisesti. Muistathan kuitenkin, että tuki ei ole itsenäisesti tilitettävä summa, vaan se maksetaan normaalin esityskorvauksen lisäksi sen ”päälle”: tukitilitystä saavat siis vain sellaiset teokset, joita on esitetty tilitysvuoden aikana.

Teos saa tukea säveltäjän elinajan. Tukea saa kuitenkin vain teoksen esityksistä: jos teosta ei esitetä, se ei myöskään saa tukea.

Lisätietoja Kotimaisen musiikin tukitilityksestä antaa ohjelmistotoimikunnan sihteeri ja musiikkiasiantuntija: musiikkiasiantuntija(at)teosto.fi 

Ohjelmistotoimikunnan jäsenet löydät täältä Työryhmät ja toimikunnat -kohdasta.

Sävellystilausten tuki

Teoston sävellystilaustoimikunnan tuella edistetään kotimaista sävellystilaustoimintaa sekä uuden partituurimusiikin syntymistä. Tuki on tarkoitettu uuden tilattavan teoksen sävellyspalkkion kattamiseen.

Myönnämme tukea yksittäisille musiikin esittäjille sekä yhtyeille, kuoroille, orkestereille tai muille yhteisöille, jotka eivät nauti huomattavaa julkista tukea. Myös vakavaraisempi yhteisö voi saada avustusta, jos se sitoutuu rahoittamaan sävellyspalkkion kustannuksista vähintään 50 % muilla varoilla.

Voit hakea tukea teoksen tilaajana, eli itse säveltäjänä et voi hakea tukea. Tilaajana voit edustaa yhteisöä tai olla yksittäinen henkilö, joka sitoutuu

  • tilaamaan teoksen
  • vastaamaan esitysmateriaalin valmistamisesta ja teoksen esittämisestä.

Seuraavan haun hakemusten deadline on 31.3.2025 klo 23.59.

Haethan tukea alla olevalla lomakkeella. Seuraava haku päättyy 31.3.2025 klo 23.59, jolloin hakemusasiakirjojen tulee olla perillä.

Liitäthän hakemukseesi säveltäjän kanssa tehdyn sävellystilaussopimuksen (sopimuksessa oltava samat tiedot, mitä aiesopimuspohjassa on mainittu) tai aiesopimuksen (aiesopimuspohja liitteenä).

Voit halutessasi liittää hakemukseesi työnäytteeksi yhden partituurin sekä lyhyet ammatilliset elämäkertatiedot säveltäjästä, jolta tilaat teoksen. Tämä kannattaa tehdä aina, sillä säveltäjä ei ole välttämättä sävellystilaustoimikunnalle entuudestaan tuttu.

Hakemuslomake (pdf)
Aiesopimus (pdf)

Tulosta ja allekirjoita hakulomake ja aiesopimus, skannaa ne tai ota niistä hyvälaatuiset valokuvat, jotka lähetät sähköpostin liitteenä osoitteeseen musiikkiasiantuntija@teosto.fi. Ilmoitamme päätöksistä noin kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä.

Teoksen säveltäjän tulee olla suomalainen tai Suomessa toimiva. Sama säveltäjä ei voi saada tukea kahtena vuotena peräkkäin. Yksittäinen avustus ei ilman erityisiä syitä ole suurempi kuin 5 000 euroa.

Emme myönnä avustusta hankkeille, jotka ovat hakuajan päättyessä suurelta osin jo toteutuneet. Tilaajan ja säveltäjän välillä syntyneet riitatilanteet voivat myös vaikuttaa tuen maksamiseen.

Myönnämme avustuksen vain sävellyspalkkion kattamiseksi, emme esimerkiksi esitysmateriaalin kirjoituskuluihin.

Hakemuksia käsittelee alan asiantuntijoista koostuva taiteellinen toimikunta. Asiantuntijat Sävellystilaustoimikuntaan nimeää aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan Teoston hallitus Suomen Musiikkikustantajat ry:n, Suomen Säveltäjät ry:n ja Suomen Musiikintekijät ry:n suositusten pohjalta. Toimikunnan jäsenet näet täältä.

Maksamme avustuksen tilaajalle sen jälkeen, kun sävellystilaustoimikunnan sihteeri on voinut todeta teoksen valmistuneen ja vastaavan hakemusta.

Jos tilaajana on ennakkoperintärekisteriin merkitty yhteisö, maksamme avustuksen tilaajalle, joka sävellyspalkkiota maksaessaan tekee myös ennakonpidätyksen tilityksen verottajalle.

Jos tilaajana on yksittäinen henkilö, ennakkoperintärekisteriin merkitsemätön yhteisö tai ulkomainen toimija, maksamme avustuksen mukaisen palkkion suoraan säveltäjälle ja huolehdimme ennakonpidätyksen tilityksen verottajalle.

Sävellyksen on valmistuttava viimeistään kolmen vuoden kuluessa sävellystilaustuen myöntämispäätöksestä. Tarvittaessa sävellyksen valmistumiseen voi hakea lisäaikaa sävellystilaustoimikunnalta.

Tilaajana olet velvollinen ilmoittamaan sävellystilaustoimikunnan sihteerille mahdollisista sävellyksen valmistumisen ajankohdan tai kantaesityksen muutoksista.

Jos teos poikkeaa kohtuuttomasti hakemuksessa annetuista tiedoista, Teostolla on oikeus jättää avustus maksamatta.

Voimme jättää avustuksen maksamatta myös, jos hakemuksen tai sopimuksen sävellyksen valmistumista koskevat päivämäärät ylittyvät kohtuuttomasti. Takaraja on kolme vuotta myöntämispäätöksestä.

Tilaajana olet velvollinen ilmoittamaan sävellystilaustoimikunnan sihteerille mahdollisista sävellyksen valmistumisen ajankohdan tai kantaesityksen muutoksista. Jos sinulla tilaajana tai säveltäjällä ei ole esittää riittävää syytä viivästymiselle, myönnetty sävellystilausavustus palaa aikataulun umpeutuessa uusjakoon.

Sävellystilaustoimikunnan päätöksistä ei voi valittaa.

Lisätietoja sävellystilausten tuesta antaa Sävellystilaustoimikunnan sihteeri ja musiikkiasiantuntija: musiikkiasiantuntija(at)teosto.fi

Sävellystilaustoimikunnan jäsenet löydät täältä Työryhmät ja toimikunnat -kohdasta.

Muut musiikkialan apurahat

Musiikintekijät voivat hakea tukea moniin tarpeisiin eri rahastoista. Alta löydät linkkejä musiikkialan toimijoiden myöntämiin avustuksiin.

Suomen Musiikintekijöiden apurahatsivulta löydät koosteen musiikkialan avustuksista, kuten työskentely- ja reissustipendeistä.

Music Finland myöntää kansainvälistymisen tukia musiikkialan toimijoille erilaisten avustusten sekä laajempien musiikkivientiin liittyvien ohjelmakokonaisuuksien muodossa. Lue lisää täältä.

Musiikin edistämissäätiö (MES) tukee muun muassa suomalaiseen musiikkiin liittyviä elävän musiikin tilaisuuksia, musiikkivideoiden ja -dokumenttien tuotantoja, musiikin markkinointia ja vientiä, kustannustoimintaa, koulutusta, tutkimusta ja kehitystoimintaa. MES:n myöntämät tuet löydät täältä.

Suomen Säveltäjät ry:n hallinnoimat Sibelius- ja Madetoja-rahastot, sävellyskonsertti- ja matka-avustukset edistävät luovaa kotimaista säveltaidetta. Tutustu yhdistyksen apurahoihin täällä.

Taike jakaa apurahoja ja avustuksia taiteen ja kulttuurin edistämiseen.

Asiakkaanamme voit saada tekijänoikeuskorvauksia musiikistasi.

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!