Siirry sisältöön

Päättävät jäsenet

Teosto on aatteellinen yhdistys, jonka jäsenet tekevät päätökset toimintamme linjauksista. Päätökset tehdään kahdesti vuodessa pidettävissä jäsenkokouksissa. Jäsenistö valitsee myös Teoston hallituksen.

Vaikuta toimintaamme

Teoston jäsenenä voit osallistua jäsenkokouksiimme ja siellä käytävään päätöksentekoon. Voit vaikuttaa siihen, miten huolehdimme musiikin tekijänoikeuksien toteutumisesta.

Verkostoidu musiikkialalla

Jäsenistöömme kuuluu noin 900 luovan alan ammattilaista. Jäsenkokouksissamme pääset tutustumaan musiikintekijöihin, kustantajiin sekä muihin alan tekijöihin ja vaikuttajiin.

Vuokraa Residenssi Villa Vikan

Raaseporissa sijaitseva Villa Vikan tarjoaa työskentelytiloja Teoston jäsenille. Järven ympäröimällä niemellä sijaitsee komea päärakennus ja rannan tuntumassa kaksi hirsimökkiä. Jäsenemme voivat hakea Villa Vikania vuokrattavaksi kahdesti vuodessa. Lue lisää Villa Vikanin varustelusta ja vuokraamisesta Suomen Musiikintekijät ry:n verkkosivuilta.

Etuhinta MES-soitinpankkiin

Musiikin edistämissäätiön soitinpankki tarjoaa upean valikoiman arvosoittimia ammattikäyttöön. Jäsenenämme voit vuokrata soittimia levytyssessioihin tai sävellystyöhön alennushintaan. Tutustu soitinpankin valikoimaan MES-soitinpankin verkkosivuilta.

Kuka voi hakea jäsenyyttämme?

Musiikintekijät

Jäsenyyttämme voi hakea säveltäjä, sovittaja, sanoittaja tai kirjailija, joka on

 • Teoston asiakas
 • saanut kauttamme tilityksiä vähintään 3000 euroa hakemisvuotta edeltäneiden enintään kuuden tilityskauden (kalenterivuosi) aikana.

Perikunnan edustajat eivät voi hakea Teoston jäsenyyttä.

Musiikkikustantajat

Jäsenyyttämme voi hakea musiikin kustantaja, joka on

 • Teoston asiakas
 • saanut kauttamme tilityksiä vähintään 7500 euroa hakemisvuotta edeltäneiden enintään kuuden tilityskauden (kalenterivuosi) aikana.

HUOM! Jäsenyyttä hakevan kustantajan tulee edustaa kustannussopimuksen perusteella vähintään neljää sellaista musiikintekijää, joista kukin on hakemisvuotta edeltäneiden enintään kolmen tilityskauden aikana saanut Teostolta tilitystä yhteensä vähintään 300 euroa ja joista kultakin on Teostossa rekisteröitynä vähintään viisi hakijan kustantamaa teosta.

Yhdistykset

Jäsenyyttä voi hakea musiikintekijöitä tai kustantajia edustava ammatillinen rekisteröity yhdistys, jonka

 • pääasiallisena tarkoituksena on edistää sävellysteosten tekijänoikeuksia
 • jäsenistö muodostuu joko musiikin tekijöistä tai musiikin kustantajista
 • jäsenistöön kuuluu vähintään 50 sellaista musiikintekijää tai 15 sellaista kustantajaa, jotka eivät kuulu johonkin toiseen Teoston jäsenyhdistykseen

Jäseneksi hakevaa yhdistystä pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme.

Tietoa jäsenyydestämme

Teoston hallitus päättää jäsenvalinnoista juoksevasti vuoden kuluessa. Jäsenyys tulee voimaan, kun hallitus on hyväksynyt jäsenhakemuksen. Kaikkiin hakemuksensa lähettäneisiin ollaan yhteydessä, kun hallitus on käsitellyt jäsenhakemukset.

Hallitus voi hylätä jäsenhakemuksen, jos

 • hakija ei täytä Teoston sääntöjen ja jäsenkokouksen päätösten mukaisia voimassaolevia jäsenyysedellytyksiä
 • hakija on Teoston asiakkaana olennaisella tavalla jättänyt täyttämättä velvoitteita, joihin hakija on asiakassopimuksessa sitoutunut tai
 • hakija on menettelyllään vahingoittanut tai pyrkinyt vahingoittamaan yhdistystä tai sen edustamien oikeudenhaltijoiden tekijänoikeuksia koskevaa tai muuta etua.

Asiakaspalvelumme on apunasi, mikäli et ole varma jäsenyysedellytysten täyttymisestä kohdallasi.

Teoston jäsenkokous on yhdistyksen ylin päättävä elin. Jäsenistö päättää jäsenkokouksessa Teoston toiminnan linjauksista ja nimittää hallituksen. Jäsenet voivat myös nostaa käsiteltäväksi yhdistyksen toimintaan liittyviä asioita. Jokaisella jäsenellä on kokouksessa yksi ääni.

Jäsenkokouksia järjestetään kaksi kertaa vuodessa, yleensä huhtikuussa ja joulukuussa.

Kevätkokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

 • Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään tilinpää­töksen vahvistamisesta.
 • Päätetään tilivuoden ylijäämän käytöstä tai alijäämän kattamisesta.
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet ero­vuoroisten tilalle.

Syyskokouksessa puolestaan hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraa­vaksi kalenterivuodeksi.

Yhdistyksen jäsen voi saattaa asian kevätkokouksen päätettä­väksi ilmoittamalla siitä hallitukselle helmikuun loppuun men­nessä vähintään viiden jäsenen allekirjoittamalla kirjelmällä.

Jäsenkokouksen valitsema hallitus:

 • edustaa yhdistystä
 • johtaa luovaa säveltaidetta edistävää yleistä toimintaa yhdistyksen piirissä
 • hoitaa sen omaisuutta ja vastaa sen taloudesta
 • päättää yhdistyksen toimitusjohtajasta sekä
 • valvoo yhdistyksen toimiston toimintaa

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä: kaksi kevyen musiikin tekijää, yksi vakavan musiikin tekijä ja yksi kaikkia musiikin tekijöitä edustava jäsen sekä kaksi kustantajajäsentä.

Kysy lisää jäsenyydestä!

Miia Engberg
Miia Engberg
asiakaskokemusjohtaja

Asiakaskokemus, oikeudenomistajapalvelut, asiakaspalvelu, kansainväliset asiat

Susanna Perämaa
asiakaskokemuspäällikkö

Opintovapaalla 27.5.2024 asti

Teostory
22.09.2022
Teoston jäsenyys tuo tietoa ja verkostoja
Kun laulaja-lauluntekijä Vilma Talvitie liittyi Teoston jäseneksi, hän teki sen kollegoiden suosituksesta. Yhdistyksissä toimimisen tärkeimpänä…
Teoston jäsenten päätöksiä
Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!