Siirry sisältöön
Musiikin tekeminen ja säveltäminen, pieni haitari

Tilitykset

Musiikin tekeminen on oikeaa työtä, josta kuuluu tekijälle korvaus

Maksamme tekijänoikeuskorvauksia asiakkaanamme oleville musiikin tekijöille, säveltäjille ja musiikkikustantajille. Korvaukset maksetaan neljä kertaa vuodessa.

Musiikin tekeminen on oikeaa työtä! Yksittäiselle tekijälle maksettavan tilityksen määrää riippuu mm. siitä, kuinka paljon teosta on esitetty ja mikä on hänen osuutensa teokselle tilitettävästä korvauksesta. Tekijät sopivat teoksen jako-osuuksista itse, kun rekisteröivät uuden teoksen teosilmoituksella. Jako-osuuksien sopimisessa tulee noudattaa Teoston tilityssäännössä mainittuja rajoja.

Vuoden 2023 maksupäivät

Maaliskuun tilitys 23.3.2023
Kesäkuun tilitys 8.6.2023
Syyskuun tilitys 14.9.2023
Joulukuun tilitys 14.12.2023

Tilityskalenteri

Voit myös avata kuvan 2023 tilityskalenterista ja katsoa tarkemmin, mistä lähteistä korvauksia maksetaan.

Korvausten jakaminen ja tilityssääntö

Teoston tilityssääntö ja sen tilitysalueita koskeva liiite määrittävät periaatteet, joiden perusteella tilitämme musiikin käytöstä keräämämme korvaukset musiikin tekijöille. Tilitys- ja jakosäännöstä päättää yhdistyksen jäsenkokous, eli tekijät ja kustantajat päättävät itse, miten tulot jaetaan.

Kustantajalle maksettavan osuuden määrästä sopivat tekijä ja kustantaja kustannussopimusta tehdessään. Jos teoksella on useita tekijöitä, kustantaja saa sovitun osuuden vain sen tekijän korvauksista, jonka kanssa hänellä on sopimus.

Pienin tilityksessä ulos maksettava summa on 25 euroa. Jos korvaus jää sen alle, jää se odottamaan summan täyttymistä ja maksetaan ulos heti, kun 25 euron raja on ylittynyt.

Paljonko musiikin tekemisestä maksetaan korvauksia?

Se, paljonko rahaa kussakin tilityksessä on jaettavana, riippuu musiikin käyttäjiltä vuosittain kerättyjen korvausten määrästä.

 • Radio- ja televisioesityksistä kerättyjen korvausten määrään vaikuttavat muun muassa musiikin esityskanavan tavoittavuus, esityksen kesto ja esityskertojen määrä.
 • Tapahtumien tilityksen määrään vaikuttavat mm. esityspaikan koko sekä maksullisissa tapahtumissa pääsylipputulot ja ilmaistapahtumissa yleisömäärä. Esityspaikan koko lasketaan sen mukaan, kuinka paljon yleisöä tapahtumapaikkaan enimmillään mahtuu.
 • Online-palveluista kerättyjen korvausten määrään vaikuttaa mm. se, onko palvelu maksullinen vai maksuton, onko sisältö striimattavaa vai ladattavaa sekä käyttömäärä ja aika, jonka sisältö on ollut tarjolla palvelussa. Katso lista Teoston lisensoimista online-palveluista. Lue myös artikkelimme esimerkiksi Spotify-korvauksiin vaikuttavista tekijöistä.

Ennen tekijöille maksettavaa tilitystä vähennämme kerätyistä varoista toimintamme kulut sekä kansallisten varojen vähennyksen. Kansallisilla varoilla tuetaan kotimaisen musiikin esittämistä muun muassa Teoston jäsenjärjestöjen kautta myönnettävin avustuksin.

Musiikin tekemisestä maksettavat tekijänoikeuskorvaukset ovat ennakonpidätyksen alaista tuloa. Pidätämme tilityksistä ennakonpidätyksen veroprosenttisi mukaisesti. 

Suurten konserttien nopeutettu tilitys (pikamega)

Teosto voi tilittää huomattavan suurista ns. megakonserteista laskuttamansa esityskorvaukset musiikin tekijöille ja kustantajille tavallista nopeammin, jos he hakevat konsertille etukäteen nopeutettua tilitystä eli ns. pikamega-käsittelyä. Pikamega-käsittelyssä maksetaan ainoastaan kyseisen konsertin lipputulojen mukainen esityskorvaus – ei esimerkiksi taustamusiikista sijaiskäyttösiirtoina tilitettäviä korvauksia. Siksi pigamegatilitys on pienempi kuin normaaliprosessissa tehtävä tilitys. Katso alempana tällä sivulla olevasta Tärkeää lisätietoa -haitarista pikamega-käsittelyn ehdot ja toimintaohjeet.

Korvausten keräämisestä voi huolehtia myös Teoston kumppani

Musiikin tallennuslupia myöntää ja tallentamisesta kertyviä korvauksia kerää ja tilittää kumppanimme Nordisk Copyright Bureau (NCB). Pääosan kansainvälisten online-musiikkipalveluiden laskutuksesta ja musiikinkäyttötietojen käsittelystä hoitaa Network of Music Partners (NMP).

Teoston korvausten yhteydessä maksetaan myös NCB:n ja NMP:n keräämät korvaukset.

Tärkeää lisätietoa

Kun liityt asiakkaaksi, toimita meille kuluvan vuoden verokorttisi verkkopalvelussamme.  Liittymisvuoden jälkeen saamme ennakonpidätysprosenttisi suoraan verohallinnolta jokaisen verovuoden alussa. Uusi veroprosentti päivittyy automaattisesti verkkopalveluun vuosittain aina 1.2. alkaen.

Katso ohjeet verokortin toimittamisesta Verotus ja ansaintamallit -sivun Ansiotulo-osiosta.

Verohallinnon Tulorekisteri on suurimmaksi osaksi korvannut erilliset tulotodistukset, joten et enää tarvitse Teostolta erillistä todistusta sinulle maksamistamme korvauksista.

Tiedon Teoston asiakkailleen maksamista korvauksista tai tuista saavat Verohallinnon Tulorekisteristä mm. työttömyyskassat, Kela, vakuutusyhtiöt, työeläkelaitokset, verohallinto, työllisyysrahastot ja monet muut tahot.

Jos tulotodistus täytyy toimittaa taholle, joka ei saa tietoja suoraan Tulorekisteristeristä, voit itse tulostaa oman tulorekisteriotteesi itse suoraan tulorekisteristä  Yksityishenkilöiden Tulorekisteri-sivulla.

Jos tarvitset tulorekisteriotteen oheen tiedon miltä ajalta sinulle maksetut korvaukset ovat näet sen verkkopalvelustamme KORVAUKSET-välilehden MAKSETUT KORVAUKSET -osiossa.

Alv-rekisteriin merkityt yritykset voivat tulostaa edellä mainitulla Maksetut korvaukset -sivulla alv-erittelyn sisältävän tositteen yritykselle maksetuista korvauksista.  

Tilityksiä voidaan maksaa joissain tapauksissa myös takautuvasti. Mm. radio- ja tv-kanavat sekä live-esiintyjät raportoivat meille säännöllisesti tietoja esittämistään teoksista. Esitysraporteissa ilmoitetut teokset kirjataan kansainväliseen tietokantaan. Jos tietokannasta löytyy teoksia, joiden tekijäksi on merkattu henkilö, jolla on sama nimi kuin sinulla, saat asiakkaaksi liityttyäsi tarkistuslistan em. teoksista. Teosten tarkistuslistassa on teoksen nimi ja teosnumero. Saat myös toimintaohjeet, mitä tehdä, jos tunnistat listalta omia teoksiasi.

Tv:ssä ja radiossa esitetyn musiikin korvaukset voidaan maksaa takautuvasti Teostoon liittymisvuodelta ja kahdelta liittymistä edeltävältä vuodelta. Keikoilta ja konserteista voidaan maksaa korvauksia liittymisvuodelta.

Tee esitysilmoitukset Suomesta mahdollisimman pian esityksen jälkeen. Tilaisuuden järjestäjältä joudutaan mahdollisesti pyytämään tietoja laskutusta varten ja laskuttamaan korvaukset, mikä vie oman aikansa. Olethan myös tarkkana järjestäjätietoa ilmoittaessasi: tapahtuman järjestäjä ja esityskorvauksen maksaja ei välttämättä ole se ravintola tai konserttisali, jossa esiinnyt. Voit selvittää järjestäjän esim. esiintymissopimusta tehdessäsi.

Ulkomaan esityksistä kannattaa ilmoittaa esitysvuoden aikana, jotta korvaukset kulkeutuvat esiintymismaasta tilitykseemme ilman turhia viiveitä . Ulkomailla tapahtuvia esityksiä voit ilmoittaa kuitenkin vielä kolmen vuoden ajan siitä, kun esiintyminen on tapahtunut.

Lue lisää sivuiltamme: Esitysilmoitukset 

Teosto voi tilittää huomattavan suurista konserteista laskuttamansa musiikin esityskorvaukset teosten oikeudenomistajille tavallista nopeammassa aikataulussa, jos alla olevat ehdot täyttyvät ja musiikin tekijä tai hänen valtuuttamansa taho (esim. kustantaja) hakee konsertille etukäteen ns. pikamega-käsittelyä.

Pikamega-käsittelyn ehdot (kaikkien ehtojen on täytyttävä)

 • Konsertti on yksittäinen konsertti, ei esim. festivaaliesiintyminen.
 • Sinä musiikin tekijänä tai sinun yhtyeesi on konsertin pääesiintyjä.
 • Sinun tai yhtyeesi konsertissa esittämistä teoksista 60 % on omia teoksiasi. Jos esimerkiksi esität(te) 20 teosta, joista 12:ssa teoksessa olet säveltäjänä tai sanoittajana, tämä ehto täyttyy.
 • Arvioit, että Teoston laskuttamat musiikin esityskorvaukset konsertin järjestäjältä ovat yli 15 000 euroa. Arvioinnin apuna voit käyttää Tapahtumaluvan hintalaskuria (valitse laskurissa Konsertti tai festivaali, arvioi yleisömäärä ja anna lipun hinta).
  • Todennäköisiä laskutukseltaan yli 15 000 euron konsertteja ovat ulkona tai suurissa halleissa (Olympia-stadion, Nokia Areena, Ratina, jäähallit jne.) järjestetyt konsertit.

Jos ehdot täyttyvät, toimi näin

 • Toimita alla mainitut tiedot sähköpostitse Teostoon viimeistään yksi (1) kuukausi ennen konserttia osoitteeseen omateosto@teosto.fi
  • Konsertin pvm ja paikka (paikkakunta ja esityspaikka (venue)
  • Konsertit järjestäjän nimi ja yhteystiedot (yrityksen/organisaation nimi ja osoite,  yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot)
  • Lista teoksista, jotka konsertissa on tarkoitus esittää

Laskuttaessamme konsertin esityskorvaukset konsertin järjestäjältä ilmoitamme sinulle, ylittyikö 15 000 euron raja eli voimmeko maksaa konsertista kerätyt korvaukset sinulle nopeutettuna.

Kun saat ilmoituksen, että nopeutettu tilitys on mahdollinen, tee mahdollisimman pian verkkopalvelussa esitysilmoitus, jossa ilmoitat konsertissa esittämäsi teokset.  Hakuvaiheessa antamasi arvio esitettävistä teoksista ei riitä, vaan tarvitsemme varsinaisen esitysilmoituksen.

Tilitämme korvaukset viimeistään 28 päivän kuluessa siitä, kun konsertin järjestäjä on maksanut esityskorvauslaskun JA olet tehnyt lopullisen esitysilmoituksen verkkopalvelussa. Tilityksestä vähennettävät Teoston hallinnolliset kulut ovat enintään 15 %.

90 % konsertin esityskorvauksista maksetaan pääesiintyjiän ja 10 % sivuesiintyjien (lämmittelyesiintyjät) ohjelmistolle. Lämmittelijöiden tilitykset maksetaan normaalin tilitysaikataulun mukaisesti, ei nopeutettuna.

HUOM! Jos teet hakemuksen nopeutetusta tilityksestä puutteellisin tiedoin tai myöhemmin kuin yksi (1) kuukausi ennen konserttia, emme pysty käsittelemään hakemustasi, vaan konsertin korvaukset tilittyvät normaalin tilitysaikataulumme mukaisesti. Pikamega-käsittelyn eväämisestä ei tässä tapauksesa myöskään voi reklamoida.

Lisätietoa Megakonserttien tilityksistä: Tilityssäännön kohta 4.2.1.1.2. sekä Tilitysalueluettelon sivulla 9 oleva Megakonsertteihin liittyvä TAULUKKO 2.

Reklamaatiot

Jos huomaat maksetussa tilityksessäsi puutteita tai korjattavaa, voit tehdä siitä reklamaation. Käsittelemme reklamaatiot saapumisjärjestyksessä ja ne pyritään käsittelemään mahdollisimman pian.

Valvontapyynnöt

Ulkomaisista esiintymisistä ja esityksistä kannattaa tehdä meille valvontapyyntö heti niiden toteutumisen jälkeen. Toisin kuin reklamaatiot valvontapyynnöt tehdään jo ennen odotettavissa olevaa tilitystä.

Lue lisää täältä>>

Teoston tilityssääntö määrittää periaatteet, joiden perusteella maksamme esityskorvaukset. Tilityssäännöstä päättävät Teoston jäsenet jäsenkokouksessa. Tilityssääntö uudistettiin vuonna 2021 ja uusi tilityssääntö astui voimaan vuoden 2022 alussa.

Tutustu tilityssääntöön

Tilityksissämme kertyy korvauksia musiikkiteoksille, joiden tekijätiedoissa on puutteita. Teoksista on saapunut meille esitysilmoituksia, mutta teosten kaikkia tekijöitä (esim. säveltäjiä tai sanoittajia) ei ole tunnistettu.

Alta löydät listan teoksista, joille on kertynyt korvauksia, mutta joita ei ole pystytty maksamaan kokonaan tai osittain.

Ohje listan tarkasteluun:

 • Kokonaan mustalla merkityistä teoksista saattaa puuttua teosilmoitus.
 • Eri väreillä korostettujen tunnistamattomien tekijöiden osuuksia ei ole pystytty tilittämään.

Jos löydät teoksiasi listalta, toimi seuraavasti:

Jos löydät listalta oman teoksesi, ilmoita teoksen oikeat tiedot meille sähköpostilla  omateosto@teosto.fi. Tarvittavia tietoja ovat:

 • Tunnistamattomat-listalta löytyvä teosnumero ja teoksen nimi
 • Teoksen oikea nimi ja tekijöiden nimet niin kuin olet ilmoittanut ne teosilmoituksessa

Jos et ole tehnyt teosilmoitusta listalta löytyvästä teoksesta, tee teoksesta lisäksi myös teosilmoitus verkkopalvelussamme.

Avaa lista tunnistamattomista teoksista

Tiedot uusista kustannussopimuksista on ilmoitettava Teostoon viimeistään

 • 5.1. kun teokselle on odotettavissa tilitystä maaliskuun tilityksessä
 • 1.4. kun teokselle on odotettavissa tilitystä kesäkuun tilityksessä
 • 20.7. kun teokselle on odotettavissa tilitystä syyskuun tilityksessä
 • 10.10. kun teokselle on odotettavissa tilitystä joulukuun tilityksessä

Uusien kustannusyhtiöiden on hoidettava Teoston asiakkaaksi liittyminen 3 kk ennen seuraavaa tilitysajankohtaa.

Uusien kustannussopimusten tiedot ja teosilmoitukset on ilmoitettava yllä mainittujen aikataulujen mukaan.

Tee teos- ja esitysilmoitukset

Voit saada korvauksia, kun teostasi esitetään tai se tallennetaan äänitteelle tai av-tallenteelle. Muistathan siis tehdä teos- ja esitysilmoitukset verkkopalvelussamme.

Tilitysten maksaminen ennakkoon

Asiakkaanamme voit hakea itsellesi ennakkoa tekijänoikeuskorvausten tilityksestä. Päätös ennakon maksamisesta ja sen suuruudesta tehdään aina tapauskohtaisesti.

Valitse ansaintamalli

Musiikkia tehdään niin freelancerina kuin yrittäjänäkin. Jos pohdit ansiotulomalliin tai verokorttiin liittyviä kysymyksiä, lue sivuiltamme lisätietoa verotuksesta.

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!

Evästeet Teoston verkkosivustolla

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu tietokoneellesi tai muulle laitteellesi ja tallentaa tietoa käynnistäsi Verkkosivustolla. Evästeiden avulla Teosto parantaa palveluidensa käytettävyyttä.

Evästeillä kerättyjä tietoja ei lähtökohtaisesti yhdistetä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin, mutta jotkut evästeillä kerättävät tiedot saattavat olla välillisesti yhdistettävissä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin.

Lue lisää tietosuojalausekkeestamme ja evästeselosteestamme.

Evästekategoriat
Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivustomme saatavuuden varmistamiseksi. Ne esimerkiksi lataavat osan verkkosivustomme toiminnoista etukäteen nopeuttaakseen verkkosivuston latautumista. Välttämättömiä evästeitä käytetään myös valitsemiesi asetusten määrittämiseen ja muistamiseen. Voit kieltää välttämättömien evästeiden käytön selainasetuksissasi, mutta huomioithan, etteivät verkkosivuston kaikki toiminnot ja osat sen jälkeen toimi välttämättä kunnolla.
Lisätietoja evästeistä

Analytiikkaevästeet

Käytämme analytiikkaevästeitä kehittääksemme verkkosivustomme toimintaa. Analytiikkaevästeillä kerätään tietoa muun muassa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme ja miten he navigoivat verkkosivuston eri välilehtien välillä. Tietoja käytetään lähtökohtaisesti anonyymissä muodossa.
Lisätietoa: tietosuojalauseke ja evästeseloste

Toiminnalliset evästeet

Toiminnallisten evästeiden avulla voimme tarjota verkkosivustollamme erilaisia toimintoja, kuten soittolistoja ja reaaliaikaisen chatin. Jos kiellät toiminnallisten evästeiden käytön, osa tai kaikki näistä toiminnoista ei välttämättä toimi oikein.
Lisätietoa evästeistä

Markkinointievästeet

Markkinointievästeet auttavat meitä räätälöimään markkinointia ja tarjoamaan verkkosivustomme käyttäjille tulevaisuudessa yksilöllisempiä palveluita. Keräämme markkinointievästeiden avulla tietoja esimerkiksi käyttäjän käyttäytymisestä ja mieltymyksistä verkkosivustollamme.
Lisätietoa evästeistä