Siirry sisältöön
Teoston vastuullisuus

Teoston vastuullisuus­raportti 2023

Vastuullisuus on Teoston toiminnan ytimessä. Hoidamme tekijänoikeuksia laadukkaasti, tehokkaasti ja arvostaen.

Olemme aatteellinen voittoa tavoittelematon yhdistys. Perustehtävänämme on mahdollistaa musiikin ammattimainen tekeminen ja käyttäminen.

 

Vastuullisuuttamme on, että huolehdimme tekijänoikeuksien toteutumisesta ja oikeuksien hallinnoinnista laadukkaasti ja tehokkaasti. Panostuksemme näkyy koko yhteiskunnassa kotimaisen luovan alan elinvoimana.  Toimintamme perustuu luottamukseen ja luottamus rakentuu vastuulliselle toiminnalle.

Tavoitteenamme on, että Suomessa on hyvät edellytykset työskennellä luovalla alalla sekä tehdä ja käyttää musiikkia ammattimaisesti. Hallinnoimme musiikin tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeuksia sekä edistämme kotimaista luovaa säveltaidetta.

TEOSTON VASTUULLISUUS PÄHKINÄNKUORESSA

Yhteiskuntavastuun raportoinnissa on pyritty noudattamaan GRI (Global Reporting Initiative) viitekehystä, jonka mukaisesti raportoimme erityisesti Teostolle olennaisten näkökulmien kehityksestä. Mittaamme säännöllisesti Teoston edistymistä toimintamme keskeisimmillä osa-alueilla ja tavoitteemme on kehittää toimintaamme vuosi vuodelta.

TEOSTON KESKEISET VASTUULLISUUDEN MITTARIT:

Vuosi 2023 (2022)
42
Teoston asiakaskokemusta mittaava kokonais CES (Customer Effort Score). (49 vuonna 2022)
65,4 M€
Teoston tilitykset oikeudenomistajille (67 M€)
64,2 tn
Teoston toiminnan kasvihuonekaasupäästöt (54,1 tn)
73,5
Työelämän laatua mittaava QWL -indeksi (78,5)

Lue lisää:

Vastuullinen toimintatapa ja hyvä hallinto

Toimimme yhdistyksen sääntöjen, jäsenkokouksen päätösten sekä sitä sitovan lainsäädännön pohjalta. Sidosryhmien odotukset ohjaavat toimintaamme.

Kulttuurinen vastuu

Haluamme kantaa vastuuta musiikin monimuotoisuudesta ja tulevaisuuden tekijäsukupolvien toimintaedellytysten vahvistamisesta.

Taloudellinen vastuu
Taloudellinen vastuu

Huolehdimme toiminnan tehokkuudesta ja kilpailukyvystä. Näin varmistamme sen, että olemme luotettava kumppani, työnantaja ja yrityskansalainen.

Ympäristövastuu
Ympäristövastuu

Toiminnassamme ympäristöarvot ovat tärkeässä roolissa ja tavoitteemme on hiilineutraalius organisaationa. Kierrätämme, säästämme materiaaleissa ja seuraamme toimintamme hiilijalanjälkeä.

Sosiaalinen vastuu
Sosiaalinen vastuu

Teoston tekevät ihmiset! Huolehdimme oikeudenomistajistamme palvelualttiin, hyvinvoivan ja työpaikastaan ylpeän henkilöstön voimin.

AVOINTA JA LÄPINÄKYVÄÄ TOIMINTAA

Teoston kaltaiset yhteishallinnointiorganisaatiot toimivat usein määräävässä markkina-asemassa. Sen asettaa niiden toiminnalle erityisiä vaatimuksia.

Vastuullisuusraportin lisäksi Teoston julkaisee vuosittain vuosikertomuksen, johon sisältyvät avainluvut, tilinpäätös sekä yhteishallinnointiorganisaatioilta edellytetty avoimuusraportti (laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista).

Avoimuusraportin tarkoituksena on antaa läpinäkyvä ja totuudenmukainen kuva organisaation toiminnasta sekä taloudellisista tunnusluvuista. Se varmistaa, että oikeudenhaltijamme (musiikin säveltäjät, sanoittajat sovittajat ja kustantajat) voivat seurata suoriutumistamme ja verrata sitä muihin.

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!