Siirry sisältöön

Korvaukset musiikista

Säveltäjä-sanoittaja Jenni Vartiainen
Teoston asiakas vuodesta 2004

Seuraava tilityspäivä on torstai 17.12.

Kun olet asiakkaamme ja tekemääsi musiikkia esitetään julkisesti tai sitä tallennetaan äänitteelle tai av-tallenteelle, saat kauttamme korvauksen musiikkisi käytöstä. Korvauksia saavat ne säveltäjät, sanoittajat, sovittajat ja musiikkikustantajat, joiden musiikkia on esitetty ja käytetty. Saat korvauksia myös silloin, kun esität itse omaa musiikkiasi.

Musiikin julkista esittämistä on musiikin soittaminen esimerkiksi radiossa, televisiossa, netissä, keikalla tai taustamusiikkina ravintolassa tai taksissa.

Tallenne syntyy, kun musiikkia tallennetaan esimerkiksi cd- tai vinyylilevylle, DVD- tai BluRay-levylle, digitaaliseksi musiikkitiedostoksi tietokoneelle, verkon musiikkipalveluihin, muistitikulle tai ulkoiselle kovalevylle.

Esityskorvauksen suuruuteen vaikuttavat

  • missä mediassa tai palvelussa musiikkiasi on soitettu
  • esitysryhmäkerroin, jolla esimerkiksi radiossa esitettävälle live-musiikille voidaan määrittää suurempi kerroin kuin äänitteeltä soitetulle musiikille
  • esityksen kesto
  • esityskerrat

Teoston tilitys- ja jakosääntö ja sitä täydentävä ns. kerroinliite määrittävät periaatteet, joiden perusteella maksamme esityskorvaukset.

Mistä tilitettävät rahat tulevat?

Tilitys perustuu musiikin käyttäjien – kuten musiikkitapahtuman järjestäjien – maksamiin esityskorvauksiin. Myymme musiikin käyttäjille lupia, jotta he voivat käyttää musiikkia oman liiketoimintansa edistämiseksi tai asiakkaidensa ja henkilöstönsä iloksi.

Lupien hinnat perustuvat Teoston ja musiikin käyttäjien välisiin sopimuksiin ja julkisiin hinnastoihin, jotka löydät sivuiltamme musiikin käyttöluvat -kohdasta.

Miten kerätyt korvaukset ohjataan oikeille saajille?

Musiikin käyttäjät ilmoittavat meille, mitä musiikkia he ovat soittaneet tai tallentaneet. Myös musiikkia esittävät artistit toimittavat meille tietoja esittämistään teoksista. Näiden raporttien avulla saamme tietoa, kenen musiikkia on soitettu eli kenelle korvauksia maksetaan.

Korvaukset musiikista ulkomailta

Ulkomailla esitetyn musiikin esityskorvaukset kerää kyseisen maan tekijänoikeusjärjestö. Teostolla on vastavuoroisuussopimus yli 70 ulkomaisen tekijänoikeusjärjestön kanssa. Nämä järjestöt keräävät omassa maassaan esityskorvaukset, tilittävät Teoston asiakkaille kuuluvat korvaukset meille ja me maksamme ne edelleen niille musiikin tekijöille, joiden musiikkia on esitetty ulkomailla.

Korvauksien muodostuminen eri palveluista ja kanavista

Televisioyhtiöt maksavat musiikin käytöstä Teoston ja yhtiöiden välisten sopimusten mukaisen esityskorvauksen. Kanavat toimittavat meille tarkat tiedot lähetetyistä ohjelmista ja niiden sisältämästä musiikista. Ulkomailta tiedot saadaan paikallisten tekijänoikeusjärjestöjen kautta.

Televisiossa esitettyjä sisältöjä ryhmitellään tilityksessä sen perusteella, millainen rooli musiikilla on ohjelmassa. Esimerkiksi tv-sarjoissa ja mainoksissa oleva musiikki on tilityksessä määritelty erihintaiseksi.

Radioyhtiöt ja -asemat maksavat meille esityskorvauksia joko liikevaihtonsa tai yhdessä solmimamme sopimuksen mukaan. Liikevaihtoon perustuvan maksun suuruus on muutamia prosentteja liikevaihdosta, riippuen siitä, kuinka paljon musiikkia käytetään.

Radiokanavat toimittavat meille tarkat tiedot soittamastaan musiikista. Musiikintekijän saama korvaus riippuu muun muassa siitä, mihin kellonaikaan hänen teostaan on esitetty ja kuinka kattava kuuluvuusalue musiikkia soittavalla kanavalla on.

Konsertin tai festivaalin järjestäjä maksaa musiikin käytöstä esityskorvauksen, joka perustuu maksullisissa tapahtumissa lipputuloihin ja maksuttomissa tapahtumissa yleisömäärään. Keikkojen esityskorvaukset perustuvat joko yleisömäärään (pääsymaksuttomat tilaisuudet) tai lipputuloihin.

Meillä on sopimukset kuntien, seurakuntien ja muun muassa musiikkioppilaitosten kanssa musiikin esityskorvausten maksamisesta ja esitystietojen ilmoittamisesta. Esimerkiksi kunnat maksavat musiikinkäytöstään kunnan asukaslukuun perustuvan vuosikorvauksen.

Selvitämme vuosittain toteutettavalla taustamusiikkitutkimuksella, mistä asiakastiloissaan musiikkia käyttävät yritykset taustamusiikkinsa soittavat. Taustamusiikkia voidaan soittaa eri radio- tai tv-kanavilta tai käyttää taustamusiikkipalvelua.

Tilitys- ja jakosääntötoimikunta sekä Teoston hallitus hyödyntävät tutkimustuloksia päättäessään taustamusiikkikorvausten tilityksestä. Taustamusiikista laskutettavat tulot tilitetään tekijöille radio-, tv- ja livetapahtumien esitystietojen perusteella.

Olemme tehneet vastavuoroisuussopimukset noin 70 ulkomaisen ulkomaisen tekijänoikeusjärjestön kanssa. Sopimuksilla varmistetaan, että ulkomaiset tekijänoikeusjärjestöt laskuttavat esityskorvaukset ja tilittävät ne edelleen Teostolle, kun asiakkaidemme musiikkia on soitettu ulkomailla.

Ulkomailta maksetut korvaukset jakautuvat yleensä samankaltaisiin tilitysluokkiin kuin kotimainenkin tilitys. Jokaisella järjestöllä on kuitenkin oma tilityssääntönsä, joka saattaa poiketa Teoston omasta tilityssäännöstä.

Online-palveluiden musiikinkäytöstä maksettavat korvaukset perustuvat palveluntarjoajien ja Teoston välisiin sopimuksiin. Online-musiikinkäytön tilitykseen voi vaikuttaa muun muassa palvelun maksullisuus, esitystapa, käyttömäärä ja aika, jonka teos on ollut tarjolla palvelussa. Online-tilitystä maksetaan niistä palveluista, jotka ovat joko Teoston tai Teoston sisarjärjestön lisensoimia.

Online-tilityksessä on mukana sekä musiikkipalveluiden lataukset ja kuuntelu suoratoistona (esim. Spotify) että audiovisuaalisissa palveluissa ja nettiradioissa soitettava musiikki. Lue lisää sivuiltamme: Oma musiikki verkossa

Lainauskorvaus on teoksen tekijälle maksettava tekijänoikeuskorvaus. Lainauskorvaukseen ovat oikeutettuja tekijät, joiden teoksia lainataan yleisistä kirjastoista taikka yliopistojen, korkeakoulujen tai ammattikorkeakoulujen kirjastoista kirjoina, nuotteina tai äänitteinä.

Lainauskorvaus koskee muun muassa kirjailijoita, kääntäjiä, toimittajia, kuvantekijöitä, musiikintekijöitä ja kuvittajia.

Lainauskorvaus perustuu EU:n vuokraus- ja lainausdirektiiviin ja tekijänoikeuslakiin. Korvaus rahoitetaan valtion budjettivaroista ja sen maksamisesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lainauskorvausta hallinnoi kolme järjestöä. Sanasto tilittää korvaukset kirjallisten teosten tekijöille, Kopiosto kuvantekijöille ja valokuvateosten tekijöille, ja Teosto puolestaan musiikintekijöille.

Lainauskorvauksen jakaminen tekijöille pohjautuu kirjastojen lainaustilastoihin. Korvausta maksetaan musiikin, tekstin ja kuvan tekijöille, jotka asuvat Suomessa tai jossain muussa ETA-maassa.

Tekijäkohtaisen korvauksen suuruuteen vaikuttaa julkaisun tai äänitteen lainauskertojen määrä. Teoston musiikintekijäasiakas saa lainauskorvauksen suoraan tilityksen osana joulukuun tilityksessä.

Lisätietoa tilityksistä

Tilityksen maksaminen ennakkoon
Lue lisää
Tilitys- ja jakosääntö
Avaa PDF
Tilityspäivät
Lue lisää
Korvausten määrä vuonna 2019
Siirry vuosikatsaukseen
Paljonko Spotifysta tienaa? Näin kertyvät musiikin korvaukset digikanavista
Musiikkia kuunnellaan jatkuvasti enemmän digikanavissa. Mutta saako musiikin tekijä siitä tuloja? Teoston Markus Kaarto avaa haastattelussa digikanavista…
”Suositulle soittolistalle pääseminen on nykyään se lottovoitto”
Sami Valkonen on menestyneimpiä suomalaisen musiikkibisneksen ammattilaisia maailmalla. Digitalisoitumisen kynnyksellä Valkonen määritteli musiikkialan…
Kuka tahansa voi julkaista omaa musiikkiaan — mutta ensin on tiedettävä, mikä on aggregaattori tai isrc-koodi
Periaatteessa musiikin julkaiseminen ei ole koskaan ollut yhtä helppoa kuin nyt. Kuka tahansa voi julkaista uunituoreen kappaleensa heti tuoreeltaan ja…
Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!