Siirry sisältöön

Musiikki kunnan toiminnassa

Huom!
Luvan käyttötapakohtaiset erityisehdot muuttuivat 1.1.2024 alkaen, vuoden 2024 hinnasto neuvotellaan uudelleen viimeistään 2024 keväällä. Lue muutoksista lisää alempana haitarissa olevasta yhteenvedosta>>. Olemme tiedottaneet muutoksesta erillisillä infokirjeillä kesäkuussa 2023 Teoston sekä Kuntaliiton toimesta ja lokakuussa 2023 Teoston toimesta.

 • Kuntaliitto ja Teosto ovat solmineet vuosisopimuksen musiikin käytöstä kuntien ja kaupunkien toiminnoissa ja palveluissa
 • Kattaa taustamusiikin käytön, sekä pääsymaksuttomien tapahtumien järjestämisen kuntalain mukaisissa, kunnan itse ylläpitämissä julkisissa palveluissa (koulut, päiväkodit, muut palvelut) kunnan yksin järjestämässä toiminnassa sekä pienimuotoisen katusoiton*
 • Ei kata yhteistoiminnassa muiden toimijoiden kanssa järjestettyjä pääsymaksuttomia tapahtumia (ks. alta Ohje: mitä kuntien sopimus kattaa tapahtumien osalta?)
 • Ei kata hyvinvointialueiden palveluihin liittyvää musiikinkäyttöä (sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi, sekä sairaanhoitopiiri). 
 • Ei kata 1.1.2024 alkaen pääsymaksullisia tapahtumia, tilaisuuksia, konsertteja, livekeikkoja.
 • Ei kata musiikin netti- ja somekäyttöä – poislukien livestriimaus Teoston lisensoimalla alustalla
 • Musiikin esitystiedot raportoitava Teostolle (katusoittoa lukuunottamatta) – lue lisää sivun alalaidasta.
 • Äänitemusiikin soittamiseen tarvitaan lisäksi musiikin esittäjien ja tuottajien oikeudet kattava Gramexin Musiikki kunnan toiminnassa -lupa, jonka myy Musiikkiluvat.fi.

*pienimuotoinen katusoitto = spontaania, lyhytkestoista ja satunnaista katusoittoa, josta ei tehdä esitysilmoituksia eikä makseta esityskorvauksia

Mikä muuttuu

 • Sopimus ei sisällä enää pääsymaksullisten tilaisuuksien, tapahtumien tai konserttien järjestämistä. Nämä vaativat aina erillisen musiikinkäyttöluvan.
 • Hyvinvointialueiden musiikinkäyttöön on tehty omat sopimukset, jotka tulivat voimaan jo vuoden 2023 alusta. Sopimusmuutos on huomioitu uudessa kuntasopimuksessa.

Milloin muutos astuu voimaan?

 • 1.2024

Miksi muutos tehdään

 • Kuntasopimus on tarkoitettu kunnan peruspalvelujen tuottamiseen. Siksi se ei sovellu tilaisuuksiin, joissa kerätään pääsymaksuja.
 • Pääsymaksulliset tapahtumat ovat verrattavissa yksityisten tapahtumajärjestäjien vastaaviin tapahtumiin. Kilpailuoikeudellisista syistä emme voi kohdella saman kentän toimijoita eri hinnoittelulla.
 • Hyvinvointialueilla on omat lakisääteiset tehtävänsä ja ne eivät ole enää osa kuntien peruspalveluja. Palvelukokonaisuuksia ovat sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi, sekä sairaanhoitopiiri.

Järjestämme vain pääsymaksuttomia tapahtumia, tilaisuuksia, mitä minun tulee tehdä?

 • Mikäli kunta järjestää ainoastaan pääsymaksuttomia tapahtumia, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Pääsymaksuttomat, kunnan yksin tuottamat tapahtumat kuuluvat jatkossakin kuntasopimukseen.

Minkä luvan tarvitsemme pääsymaksullisiin tapahtumiin?

 • Musiikkia sisältäviin pääsymaksullisiin tapahtumiin soveltuu yleisimmin Teoston Tapahtumalupa, jonka hinnaston ja hintalaskurin löydät täältä https://www.teosto.fi/musiikin-kayttoluvat/hanki-lupa/tapahtumalupa/
 • Tapahtumaluvan hinta riippuu muun muassa kuulijamäärästä ja lipputuloista.
 • Hinta kannattaa huomioida ensi vuoden budjetissa.
 • Tapahtumalupa tulee hakea myös kaikkiin tapahtumiin, jotka tuotetaan tai järjestetään yhdessä jonkin toisen tahon kanssa.

Miten tulee toimia, jos järjestämme pääsymaksullisen tapahtuman?

 • 1.2024 alkaen kunnalla tulee olla tapahtumalupa, jos pääsymaksullisia tapahtumia järjestetään.
 • Usealla kunnalla on jo voimassa oleva Tapahtumalupa, jonka alla pääsymaksullisia tapahtumia voi järjestää. Jos olet epävarma, voit tarkistaa oman kuntasi tilanteen asiakaspalvelustamme.
 • Jos kunnalla ei ole Tapahtumalupaa, hae se Teoston www-sivuilta: https://asiointi.teosto.fi/licenses/event-license
 • Sama lupa käy myös yhteistoiminnassa jonkin toisen tahon kanssa järjestettäviin tapahtumiin.

Miten tapahtumia ilmoitetaan?

 • Tapahtumien tiedot ilmoitetaan Teoston verkkopalvelussa. Tunnukset verkkopalveluun saat luvanhaun yhteydessä.

Hinta muodostuu, kun verkkopalvelussamme ilmoitetaan tapahtuman aika, paikka musiikin käyttötapa (live, äänite vai molemmat), esiintyjä, lipputulot ja yleisömäärä.

 • Tiedot kannattaa ilmoittaa ajoissa – saat 3 % alennuksen, kun ilmoitat tiedot kahden viikon sisällä tapahtumasta.
 • Mikäli sinulla ei ole vielä Tapahtumaluvan tunnuksia tai olet unohtanut salasanan Teoston verkkopalveluun, saat ne asiakaspalvelustamme täyttämällä yhteydenottolomakkeen osoitteessa https://teosto.fi/yhteystiedot
 • Verkkopalveluun tarvittavia tunnuksia voi pyytää usealle henkilölle

 

 

Linkin takaa löytyvä Musiikki kunnan toiminnassa -esite konkretisoi ja esimerkittää mitä ja millaista musikinkäyttöä kuntien, kaupunkien ja Teoston väliseen sopimukseen sisältyy ja millaiseen musiikinkäyttöön kunnat ja kaupungit tarvitsevat erillisen lisäluvan.

Musiikki kunnan toiminnassa 1.1.2024 alkaen (pdf)

Mitä Teoston ja Kuntaliiton neuvottelema musiikinkäyttösopimus kattaa tapahtumien osalta?

Teoston ja Kuntaliiton neuvottelema musiikinkäyttösopimus kattaa vain kunnan peruspalveluihin liittyvät, kokonaan itse tuottamat ja järjestämät pääsymaksuttomat tapahtumat. Sopimuksen tarkoitus on mahdollistaa kunnan itse tuottamien tapahtumien musiikin käyttö vaivattomasti ja kustannustehokkaasti.

Sopimus kattaa sekä elävän musiikin että tallennetun musiikin (esimerkiksi levyltä tai digitaalisesta tiedostosta soitettava musiikki) julkisen esittämisen kunnan tai kaupungin omissa tapahtumissa silloin, kun
• kunta järjestää ja tuottaa tapahtuman kokonaan itse ja
• tapahtuma, tilaisuus, livekeikka, konsertti on pääsymaksuton

Musiikin käyttö yhteistyössä toisen toimijan (esim. eri y-tunnus) kanssa järjestettävässä tapahtumassa tai pääsymaksullinen tapahtuma ei kuulu Teoston ja Kuntaliiton tekemän sopimuksen piiriin. Tällöin tapahtumaan sovelletaan Teoston Tapahtumaluvan ehtoja ja hinnastoa.

Millaisiin kunnan tapahtumiin tarvitaan erillinen Tapahtumalupa

Kunta tarvitsee musiikinkäyttöön erillisen luvan,
-jos musiikkia sisältävän tapahtuman tuottaa ja/tai järjestää osittain tai kokonaan kunnan ulkopuolinen taho eli tapahtuma on yhteistuotanto. Kuntien ja tapahtuman muiden järjestäjien tulee sopia keskenään, kuka luvan hankkii.
-jos tapahtuma, konsertti, keikka on pääsymaksullinen

Erillinen lupa voi olla Teoston Tapahtumalupa tai oikeudenomistajien itse myöntämä musiikinkäyttölupa. Teoston lisäksi myös musiikin oikeudenomistajilla eli säveltäjillä, sanoittajilla ja musiikkikustantajilla on niin halutessaan mahdollisuus itse myöntää lupa musiikkinsa käyttöön eli itsehallinnoida oman musiikkinsa oikeuksia tietyissä käyttötilanteissa. Tässä tapauksessa oikeudenomistajat itse myös hinnoittelevat ja laskuttavat korvaukset musiikkinsa käytöstä.

Teoston Tapahtumalupa tai oikeudenomistajien erillinen lupa tarvitaan, kun

 • Konsertti, keikka, läsnäolevalle yleisölle järjestetty tapahtuma on pääsymaksullinen
 • Kunnan hallitsemissa tiloissa järjestetään konsertti tai musiikkia sisältävä tapahtuma, jossa tapahtuman järjestäjä tai tuottaja on muu kuin kunta.
 • Kunta tuottaa ja/tai järjestää konsertin tai musiikkia sisältävän tapahtuman yhteistyössä ulkopuolisen tahon kanssa. Ulkopuolisia tahoja ovat esimerkiksi
  • Kunnan liikelaitos tai kunnan kokonaan tai osittain omistama yhtiö (esim. kunnalliset kehitysyhtiöt, yhtiöitetyt sairaanhoitopalvelut, kuntakonserniin kuuluvat yhtiöt).
  • Kunnan toiminnassa mukana oleva erillinen yhdistys tai vastaava tukiorganisaatio (järjestö, yhdistys tai seura, myös koulujen ja oppilaitosten vanhempainyhdistys tai tukiyhdistys).
 • Tapahtumalla on kunnan ulkopuolisia yhteistyökumppaneita tai sponsoreita, joiden kanssa tehdyillä yhteistyösopimuksilla katetaan osa tapahtuman kuluista ja kunta saa
  • Rahallista tukea tapahtuman järjestämiseen ja yhteistyötaho esimerkiksi näkyvyyttä tapahtuman markkinoinnissa tai pääsylippuja vastaan.
  • Sisältöä tai palveluita muiden rahoittamana esimerkiksi näkyvyyttä tai pääsylippuja vastaan (Esiintyjän teille tarjosi…, Kahvit teille tarjosi…, Esiintymissali maksutta seurakunnalta… jne.)

Kaikilla toimijoilla samat säännöt samanlaiseen toimintaan

Konsertteja, festivaaleja ja muita pääasiallisesti musiikin ympärille rakennettuja tapahtumia järjestävät useat erilaiset toimijat. Määräävän markkina-asemansa vuoksi Teoston on kohdeltava kaikkia tapahtumajärjestäjinä markkinoilla toimivia erilaisia tahoja samalla tavalla.

Jos kunnat järjestävät pääsymaksullisia tapahtumia, musiikkitapahtumia muuten kuin peruspalveluihinsa liittyen tai yhteistyössä erillisten organisaatioiden tai yhtiöiden kanssa, tapahtumat kilpailevat samoilla markkinoilla, missä kaupalliset tapahtumajärjestäjät toimivat. Siksi Teoston on silloin sovellettava samoja musiikinkäytön ehtoja kaikkiin toimijoihin.

Musiikin julkinen esittäminen kuntien muussa toiminnassa

Tapahtumien lisäksi Teoston ja Kuntaliiton tekemä sopimus kattaa musiikin käytön erilaisissa kuntien lakisääteisissä peruspalveluissa ja rajoitetusti myös musiikin tallentamisen tiettyihin käyttötarkoituksiin.  Katso lisätietoja ja esimerkkejä Musiikki kunnan toiminnassa -esitteestä.

Sopimus kattaa myös kunnan alueella tapahtuvan pienimuotoisen katusoiton. Pienimuotoisella tarkoitetaan spontaania, satunnaista ja lyhytaikaista katusoittoa, johon kaupunki tai viranomainen ei edellytä erillistä luvan hakua, tilavarausta tai muuta toimenpidettä.

Mikäli katusoitto on säännöllistä, usein toistuvaa tai muutoin ammattimaisesti toteutettua, siihen tulee hankkia erillinen musiikinkäyttölupa. Sopivia lupia ovat Kymppilupa tai Tapahtumalupa riippuen soittokertojen määrästä. Luvan hankkimisen jälkeen katusoittajan tulee tehdä Teoston verkkopalvelussa esiintymisistään myös esitysilmoitukset, joiden perusteella kappaleiden säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja kustantajille maksetaan esityskorvausta.

Jos sinulla on kysyttävää sopimukseen liittyen, otathan meihin yhteyttä! 

Musiikin käyttö netissä ja some-kanavilla ei sisälly Musiikki kunnan toiminnassa -lupaan, vaan siihen tarvitaan pääsääntöisesti erillinen lupa. Lupatarpeeseen vaikuttaa mm. se, onko kyseessä pelkkä reaaliaikainen suoratoisto eli ns. livestriimaus vai onko kyseessä tallenne.

Lisätietoa musiikin striimaukseen tarvittavista luvista ja eri lupavaihtoehdoista löydät kootusti Musiikki netissä ja somessa -sivulta.

Musiikki kunnan toiminnassa, käyttötapakohtaiset erityisehdot 

Tällä Teoston ja Kunnan välisellä sopimuksella (jäljempänä ”Kuntasopimus”) sovitaan Teoston Kunnalle myöntämästä Teoston kulloinkin edustamaa musiikkia koskevasta käyttöluvasta (”Lupa”), Luvan kattaman musiikin käytön laajuudesta Kunnan toiminnassa sekä Luvan kattamasta musiikin käytöstä maksettavasta korvauksesta. 

Kuntasopimus muodostuu näistä käyttötapakohtaisista erityisehdoista (”Erityisehdot”) ja Teoston yleisistä sopimusehdoista (”Yleiset sopimusehdot”). Mikäli Erityisehtojen ja Yleisten sopimusehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti Erityisehtoja ja toissijaisesti Yleisiä sopimusehtoja. 

Kunnan toiminnalla tarkoitetaan kuntalain (2015/410) 7 §:n mukaisia kunnan julkisia tehtäviä. 

Kuntayhtymällä tarkoitetaan kuntalain 8 §:ssä tarkoitettua kuntien perustamaa pysyvää yhteistyötä jollakin tehtäväalueella (kuten maakuntien liitto tai koulutuskuntayhtymä). 

Edellytyksenä Kuntasopimuksen soveltumiselle on, että tapahtumat, palvelut ja muu Kunnan toiminta, jossa musiikin käyttö tapahtuu, ovat Kunnan yksinomaisesti järjestämiä ja/tai tuottamia sekä muuten Kuntasopimuksen ehtojen mukaisia. Kuntasopimus ei kata tilanteita, joissa Kunta hankkii laissa säädettyjen tehtäviensä hoidon edellyttämiä palveluita muilta palvelujen tuottajilta kuntalain 9.1. §:n nojalla.   

Ellei toisin ole erikseen Teoston ja Kuntaliiton välillä sovittu, tämän Kuntasopimuksen Kuntaa tarkoittavia mainintoja sovelletaan yhtäläisesti myös Kuntayhtymään, jonka kaikki Kunnat ovat solmineet kuntasopimuksen Teoston kanssa. Tämän Kuntasopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle jäävistä toiminnoista ja musiikin käyttötilanteista on sovittu kohdassa 2 III-IV. 

 1. Musiikin käyttötavat

I MUSIIKIN JULKINEN ESITTÄMINEN LÄSNÄ OLEVALLE YLEISÖLLE JA MUSIIKIN YLEISÖLLE VÄLITTÄMINEN 

Selvyyden vuoksi todetaan, että jäljempänä kohdissa A – D tarkoitetut musiikin julkisen esittämisen luvat kattavat musiikin esittämisen sekä tallenteelta että elävänä esityksenä kussakin kohdassa erikseen mainituin ehdoin ja rajauksin. 

 1. Musiikki Kunnan henkilökunnan käytössä

Lupa kattaa musiikin julkisen esittämisen, ja sitä mahdollisesti edeltävän yleisölle välittämisen Kunnan toimesta, Kunnan henkilöstölle taustamusiikkina toimipaikan työtiloissa ja henkilökuntakäytössä olevissa työ-, varasto-, tauko- ja ruokailutiloissa, joissa tapahtuva toiminta on Kunnan ylläpitämää. 

Lupa kattaa lisäksi musiikin julkisen esittämisen kaikissa Kunnan omalle henkilöstölleen järjestämissä pääsymaksuttomissa tapahtumissa (kuten joulujuhlat) riippumatta siitä, järjestetäänkö ne Kunnan omissa tiloissa tai muissa tiloissa. Lupaa ei ole sidottu nimettyyn esityspaikkaan. 

Lupa ei kata musiikin julkista esittämistä tiloissa, joissa tapahtuvien toimintojen hoitamisen Kunta on ulkoistanut muulle taholle (kuten ulkopuolisen tahon ylläpitämä henkilökuntaruokala). 

 1. Musiikki Kunnan Asiakastiloissa

Lupa kattaa musiikin julkisen esittämisen Kunnan Asiakastiloissa. Asiakastilalla tarkoitetaan tässä Kuntasopimuksessa Kunnan ylläpitämän laitoksen (kuten koulut ja oppilaitokset, työväen- ja kansalaisopistot, elokuvateatterit, uima- ja urheiluhallit, urheiluradat, kirjastot, päiväkodit ja museot), viraston, toimiston tai muun asioimispisteen asiakas- tai muuta toimitilaa, johon yleisöllä (kuten kuntalaiset, muut Asiakastilojen käyttäjät tai niissä vierailijat) on pääsy.  

Kunnan toiminnassa tapahtuvan opetustoiminnan (kuten koulut ja oppilaitokset) osalta Lupa kattaa edellisen kohdan lisäksi muun opetustoiminnassa tarpeellisen musiikin yleisön saataviin saattamisen sekä tämän edellyttämän teoskappaleiden valmistuksen siltä osin kuin Kunnalla ei ole kyseiseen musiikin käyttöön lupaa muun käyttöluvan nojalla. Tämän alakohdan mukainen lisäys Luvan kattavuuteen myönnetään kokeiluluonteisesti määräaikaiselle ajanjaksolle 31.12.2025 asti Kuntasopimuksen voimaantulopäivästä alkaen.  

Lupa kattaa myös julkista esittämistä mahdollisesti edeltävän musiikin välittämisen Kunnan Asiakastilaan (esim. tietoverkossa), jos välittäjänä on Kunta. 

 1. Kunnan järjestämät konsertit

Lupa kattaa musiikin julkisen esittämisen Kunnan järjestämissä pääsymaksuttomissa ja muutoin vastikkeettomissa Konserteissa (ei kuitenkaan kunnallisten orkestereiden, musiikkioppilaitosten, konservatorioiden ja teattereiden osalta). Konsertilla tarkoitetaan tässä Kuntasopimuksessa tapahtumaa, jossa esitetään elävää musiikkia esitystilanteessa läsnä olevalle yleisölle, jolle tavanomaisesti on osoitetut tai muutoin määrätyt paikat (kuten paikka- tai sektoriliput, varatut istumapaikat tai lipussa määritellyt seisomapaikat). 

Lupa kattaa lisäksi musiikin vähäisen julkisen esittämisen ja sitä mahdollisesti edeltävän välittämisen yleisölle taustamusiikkina Konsertin välittömässä yhteydessä (kuten tauko- tai väliaikamusiikkina) esitystilassa tai siihen johtavassa aulatilassa, jos välittäminen tapahtuu Kunnan toimesta. 

 1. Musiikki Kunnan tapahtumissa

Lupa kattaa musiikin julkisen esittämisen elävänä tai tallennettuna musiikkina Kunnan järjestämässä pääsymaksuttomassa ja muutoin vastikkeettomassa tapahtumassa (kuten näyttely, messut, markkinat, urheilu- tai liikuntatapahtuma, nuorisodisko, elokuvaesitys, asiakas- tai henkilöstötilaisuus, avoimien ovien tilaisuus, koulutus- tai valmennustilaisuus, ei kuitenkaan kunnallisten orkestereiden, musiikkioppilaitosten, konservatorioiden ja teattereiden osalta). Lupa kattaa lisäksi esitystilanteita mahdollisesti edeltävän taustamusiikin välittämisen yleisölle edellä mainitun toiminnan yhteydessä, jos välittäminen tapahtuu Kunnan toimesta. 

 1. Jonotusmusiikki Kunnan puhelinvaihteessa

Lupa kattaa musiikin välittämisen yleisölle Kunnan toimesta Kunnan omassa puhelinvaihteessa ns. jonotusmusiikkina sekä musiikin tallentamisen puhelinjonojärjestelmään tässä tarkoituksessa. Lupa ei kata ns. mainosmusiikkia, kuten yksittäisen teoksen jatkuvaa toistoa, jonka nojalla teos voidaan yhdistää Kuntaan. Lupa ei myöskään kata Kunnan muille tahoille tarjoamia puhelinvaihde- tai muita yhteyspalveluita, eikä tällaisia palveluita, joita kolmas taho Kunnan toimeksiannosta järjestää Kunnalle. 

 1. Katusoitto

Lupa kattaa Kunnan alueella pienimuotoisessa katusoitossa tapahtuvan musiikin julkisen esittämisen. Pienimuotoisuudella tarkoitetaan spontaania, satunnaista ja lyhytaikaista katusoittoa, johon Kunta tai viranomainen ei edellytä erillistä luvan hakua, tilavarausta tai muuta toimenpidettä.  

II MUSIIKIN TALLENTAMINEN 

 1. G. Tallentaminen musiikin julkista esittämistä varten

Lupa kattaa oikeuden valmistaa äänitallennekopio (audio) (esimerkiksi cd-r-levylle tai tietokoneen kovalevylle) Kunnan omistamasta tallenteesta musiikin julkista esittämistä taustamusiikkina varten Kunnan järjestämissä avoimien ovien tilaisuuksissa, päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten juhlissa, kerhotilaisuuksissa tms. Tallennus tulee tehdä Kunnan palveluksessa olevan henkilön toimesta. 

 1. H. Tallentaminen kunnallisessa videopajatoiminnassa

Lupa kattaa oikeuden musiikin ei-kaupalliseen tallentamiseen ääni- tai kuvatallenteeksi (audio tai video) kunnallisten videopajojen videopajatoiminnan yhteydessä (ei kuitenkaan Internet-käyttöä varten tapahtuvaa tallentamista, esimerkiksi kerholaisten kotisivuille tms.). Tallennus tulee tehdä videopajatoimintaan osallistuvien henkilöiden toimesta. 

 1. I. Tallentaminen paikallisradioiden ja kaapelitelevisioverkkojen toiminnassa

Lupa kattaa oikeuden musiikin tallentamiseen Kunnan itse tuottamiin, paikallisradioissa ja kaapelitelevisioverkoissa välitettäviin ei-kaupallisiin ohjelmiin tällaisten ohjelmien välittämisen edellyttämällä tavalla ja laajuudessa. Tallennus tulee tehdä Kunnan palveluksessa olevan henkilön toimesta. 

 1. J. Tallentaminen liikuntakäytössä

Lupa kattaa musiikin tallentamisen musiikin julkiseen esittämiseen taustamusiikkina Kunnan toimintaan kuuluvassa ei-kaupallisessa ohjatussa liikunnassa, harjoituksissa, näytöksissä jne. 

Lupaan sisältyy oikeus muutaman äänitallennekopion (audio) tallentamiseen edellä kuvatun toiminnan edellyttämällä tavalla. Tallennus tulee tehdä Kunnan palveluksessa olevan henkilön toimesta. 

 1. K. Koulujen ja oppilaitosten juhlien musiikkiesitysten tallentaminen

Lupa kattaa musiikin tallentamisen ääni- tai kuvatallenteen (audio tai video) valmistamiseksi Kunnan päiväkotien sekä koulujen ja oppilaitosten juhlien (kuten kevät- tai joulujuhlat) musiikkiesityksistä käytettäväksi kyseisen koulun, oppilaitoksen tai päiväkodin toimintaan liittyvässä, ei-kaupallisessa tarkoituksessa (ei kuitenkaan Internetkäyttöä varten tapahtuvaa tallentamista, esimerkiksi kerholaisten kotisivuille tms.). Tallennus tulee tehdä koulun tai oppilaitoksen opettajan tai päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen muun henkilökunnan toimesta. 

 1. L. Yleiset ehdot ja rajoitukset kohtien G – K tallentamisoikeuteen

Tallennettavan musiikin tulee olla peräisin laillisesta lähteestä. 

Lupa ei myöskään kata sen nojalla valmistetun tallenteen vastikkeellista tai vastikkeetonta luovutusta tai siirtoa Kunnan toiminnan ulkopuolelle. 

Lupa ei oikeuta kiertämään tai poistamaan musiikkia sisältävään tallenteeseen mahdollisesti sisällytettyä teknistä suojausta (kuten kopiosuojaus) tai kyseisen tallenteen sisältämiä sähköisiä hallinnointitietoja taikka niiden yhdistelmiä. 

Luvan nojalla valmistettujen tallenteiden käyttöoikeus lakkaa Luvan voimassaolon päättyessä. 

Teostolla on oikeus vaatia Luvan nojalla valmistettujen tallenteiden hävittämistä Luvan voimassaolon päätyttyä.  

III LUVAN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT KUNNALLISET TOIMINNOT JA TAPAHTUMAT 

Lupaa ei voida soveltaa seuraaviin kunnallisiin toimintoihin tai musiikin käyttötilanteisiin, jotka edellyttävät erillistä, kuhunkin käyttötarkoitukseen sovellettavaa Teoston lupaa: 

 1. Orkesterit, musiikkioppilaitokset, konservatoriot ja teatterit

Kunnallisten orkestereiden, musiikkioppilaitosten, konservatorioiden ja teattereiden toiminta. 

 1. Koulujen ja oppilaitosten tukitoiminnot

Koulujen ja oppilaitosten vanhempainyhdistysten ja tukiyhdistysten järjestämät tilaisuudet. 

 1. Kunnalliset yhtiöt ja liikelaitokset

Kunnan liikelaitosten ja Kunnan kokonaan tai osittain omistamien yhteisöjen (kuten kunnalliset kehitysyhtiöt, osakeyhtiöt, yhdistykset, kuntakonserni ja siihen kuuluvat yhtiöt) musiikin käyttö. 

 1. Ulkopuolisen järjestämät tapahtumat Kunnan tiloissa

Tapahtuma tai Konsertti (ks. kohdat 2 I C ja D), kun Kunnan hallitsemassa tilassa toimeenpantavan tapahtuman tai Konsertin järjestäjä tai tuottaja on muu osapuoli kuin Kunta. 

 1. Yhteistoiminnassa järjestettävät tilaisuudet

Tapahtuma tai Konsertti (ks. kohdat 2 I C ja D), jonka Kunta järjestää tai tuottaa yhteistoiminnassa ulkopuolisen tahon kanssa.  

Lupa ei siten kata musiikin käyttöä esimerkiksi tilanteessa, jossa Kunta järjestää tai tuottaa Konsertin tai tapahtuman kohdassa III P mainitun tahon kanssa, tai jossa Konsertilla tai tapahtumalla on Kunnan ulkopuolinen yhteistyökumppani, rahoittaja tai sponsori, jolta Kunta saa tilaisuuteen taloudellista tukea tai muuta sisältöä tai palveluita vastikkeellisesti tai vastikkeetta.   

 1. Ns. suuret yleisötilaisuudet

Mikäli kyseessä on sellainen Kunnan järjestämä tapahtuma tai Konsertti, jonka tilaisuuskohtainen musiikinesityskorvaus olisi tilaisuuteen sovellettavan Teoston hinnaston mukaan enemmän kuin kolmekymmentä (30) prosenttia kyseisen Kunnan Teostolle maksamasta viimeisimmästä vuosikorvauksesta, Teosto laskuttaa esityskorvauksen tilaisuuskohtaisesti kyseisen hinnastonsa mukaisesti. 

 1. Erilliset musiikkipalvelut ja -alustat

Lupa ei kata musiikin tallentamista tai yleisölle välittämistä erillisen musiikkipalvelun tai -alustan välityksellä riippumatta siitä, hallinnoiko musiikkipalvelua tai -alustaa Kunta vai jokin muu taho. 

IV LUVAN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT MUUT MUSIIKIN KÄYTTÖTILANTEET 

Lupa ei kata mitään muuta kuin tässä Kuntasopimuksessa mainitun musiikin käytön. 

 1. Korvausperusteet

Luvasta maksettava kalenterivuosittainen korvaus määräytyy laskutettavaa kalenterivuotta edeltävän vuoden joulukuun viimeisen päivän mukaisen Kunnan asukasluvun ja muun, kulloinkin Kuntaliiton ja Teoston välisissä neuvotteluissa sovitun korvausperusteen ja -mekanismin ja korvaustason mukaisesti. Mikäli Teosto ja Kuntaliitto eivät pääse sopimukseen edellä mainituista korvauksen määräytymisperusteista, noudatetaan Teoston ja Kunnan välisessä sopimussuhteessa väliaikaisesti viimeisintä Teoston ja Kuntaliiton välistä neuvotteluratkaisua korotettuna sillä määrällä, joka vastaa viimeisimmän ja viimeistä edeltävän neuvotteluratkaisun korvaustason erotusta. Tällä tavoin korotettua viimeisintä neuvotteluratkaisua noudatetaan Teoston ja Kunnan välisessä sopimussuhteessa siihen saakka, kunnes Teoston ja Kuntaliiton välinen korvauksen määräytymistä koskeva kysymys on ratkaistu. 

Teosto pyytää Kuntaliitolta edellä mainitun tiedon Kunnan asukasluvusta kunkin laskutettavan kalenterivuoden huhtikuun loppuun mennessä.  

Teosto laskuttaa korvauksen Kunnalta lähtökohtaisesti kunkin laskutettavan kalenterivuoden toukokuun loppuun mennessä. 

 1. Raportointi

Kunta on velvollinen huolehtimaan siitä, että Teostolle toimitetaan ohjelmatiedot Luvan mukaisesti Konserteissa ja tapahtumissa (kohdat 2 I C ja D) esitetystä elävästä musiikista Teoston kulloinkin ohjeistamalla tavalla. Ohjelmatiedot on toimitettava Teostoon kalenterivuosineljänneksittäin kutakin vuosineljännestä seuraavan kuukauden 30. päivään mennessä. 

 1. Kuntaliitokset

Tämä Kuntasopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista, jos Kunta lakkautetaan tai sen olemassaolo saman nimisenä kuntana muutoin lakkaa. 

Mikäli Kunta laajentuu tai supistuu kuntaliitoksen tai muun vastaavan järjestelyn seurauksena siten, että Kunnan olemassaolo jatkuu saman nimisenä, on kyseinen muutos tämän Kuntasopimuksen muutosperuste, josta Kunta viipymättä ilmoittaa Teostolle. 

 1. Muut ehdot

Tämä Kuntasopimus korvaa ja päättää Teoston ja Kunnan välillä aiemmin voimassa olleen sopimuksen siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja lisäyksineen.  

Teosto ilmoittaa Kunnalle hinnastojen ja maksuehtojen muutoksista Yleisten sopimusehtojen mukaisesti, ellei Teoston ja Kuntaliiton välillä ole erikseen muusta sovittu.  

Muilta osin sovelletaan Yleisiä sopimusehtoja, ellei toisin ole erikseen sovittu Teoston ja Kuntaliiton välillä.  

Yleisten sopimusehtojen Asiakasta koskevia velvollisuuksia ja muita mainintoja sovelletaan vastaavasti Kuntaan sekä Luvan piiriin kuuluvaan Kuntayhtymään. 

Musik i kommunens verksamhet, särskilda villkor för enskild användning

Med detta avtal (nedan ”Kommunavtal”) mellan Teosto och Kommunen avtalas användningslicenser (”Licens”) för musik som Teosto i varje enskilt fall representerar och för vilken Teosto beviljar användningslicenser till Kommunen, omfattningen av användningen av musiken som Licensen gäller i Kommunens verksamhet samt ersättningen som ska betalas för användningen av musiken som Licensen gäller.

Kommunavtalet består av dessa särskilda villkor för enskild användning (”Särskilda villkor”) och Teostos allmänna avtalsvillkor (”Allmänna avtalsvillkor”). Om de särskilda villkoren och de allmänna avtalsvillkoren strider mot varandra, tillämpas i första hand de särskilda villkoren och i andra hand de allmänna avtalsvillkoren.

Med kommunens uppgifter avses kommunens offentliga uppgifter i enlighet med 7 § i kommunallagen (2015/410).

Med samkommuner avses det i 8 § i kommunallagen avsedda varaktiga samarbete som kommunerna grundat inom en sektor (såsom landskapsförbund eller samkommun för utbildning).

Förutsättningen för tillämpningen av Kommunavtalet är att evenemang, tjänster och Kommunens övriga verksamhet där musiken används uteslutande ordnas och/eller produceras av Kommunen samt i övrigt uppfyller Kommunavtalets villkor. Kommunavtalet gäller inte situationer där Kommunen skaffar tjänster som krävs för att sköta sina lagstadgade uppgifter av andra tjänsteproducenter med stöd av 9.1 § i kommunallagen.

Om inget annat har separat avtalats mellan Teosto och Kommunförbundet, tillämpas omnämnanden i detta Kommunavtal som avser Kommunen på samma sätt även på en Samkommun, vars alla Kommuner har ingått ett kommunavtal med Teosto. Om funktioner och användningssituationer för musik som utesluts ur Kommunavtalets tillämpningsområde avtalas i punkt 2 III–IV.

 1. Musikanvändningssätt

I OFFENTLIGT FRAMFÖRANDE AV MUSIK INFÖR EN NÄRVARANDE PUBLIK OCH FÖRMEDLING AV MUSIK TILL PUBLIK

För tydlighetens skull konstateras att de nedan i punkterna A–D avsedda licenserna för offentligt framförande av musik omfattar framförande av musik från en inspelning och som levande föreställning med de villkor och begränsningar som nämns separat för varje punkt.

 1. Musik i Kommunens personals användning

Licensen omfattar offentligt framförande av musik, och eventuell förmedling av den till allmänheten som sker före det på Kommunens initiativ, förmedling till Kommunens personal som bakgrundsmusik i verksamhetsställets lokaler och arbets-, lager-, pausrum och matsalar som används av personalen och där verksamheten upprätthålls av Kommunen.

Licensen omfattar dessutom offentligt framförande av musik på alla evenemang (såsom julfester) med fritt inträde som Kommunen ordnar för sin egen personal oberoende om de ordnas i Kommunens egna lokaler eller i andra lokaler. Licensen är inte bunden till en utsedd plats för framförandet.

Licensen omfattar inte offentligt framförande av musik i lokaler där funktionerna som sköts där har utkontrakterats av Kommunen till andra aktörer (såsom en personalmatsal som upprätthålls av en utomstående aktör).

 1. Musik i Kommunens Kundlokaler

Licensen omfattar offentligt framförande av musik i Kommunens Kundlokaler. Med Kundlokal avses i detta Kommunavtal kund- eller annan lokal på en institution (såsom skolor och läroanstalter, arbetar- och medborgarinstitut, biosalonger, sim- och idrottshallar, idrottsbanor, bibliotek, daghem och museer), ett ämbetsverk, en byrå eller ett annat verksamhetsställe som upprätthålls av Kommunen och dit allmänheten (såsom kommunens invånare, användare av andra Kundlokaler eller deras besökare) har tillgång till.

Vad gäller undervisningsverksamhet (såsom skolor och läroanstalter) som sker i Kommunens verksamhet omfattar Licensen utöver föregående punkt även bland annat nödvändigt tillgängliggörande av musik för allmänheten inom övrig undervisningsverksamhet samt framställning av verk som detta kräver i den mån som Kommunen inte har licens för att använda den aktuella musiken med stöd av den övriga användningslicensen. Ett tillägg om Licensens omfattning i enlighet med denna underpunkt beviljas på prov för en tidsbegränsad period till och med 31.12.2025 från att Kommunavtalet träder i kraft.

Licensen omfattar även förmedling av musiken till Kommunens Kundlokal (t.ex. i ett datanät), som eventuellt görs före ett offentligt framförande, om förmedlaren är Kommunen.

 1. Konserter som kommunen ordnar

Licensen omfattar offentligt framförande av musik på Konserter (emellertid inte vad gäller kommunala orkestrar, musikläroanstalter, konservatorier och teatrar) med fritt inträde och i övrigt utan vederlag som ordnas av Kommunen. Med konsert avses i detta Kommunavtal ett evenemang, där man framför levande musik under ett framträdande för närvarande publik, som traditionellt har anvisade eller på annat sätt fastställda platser (såsom plats- eller sektorbiljetter, reserverade sittplatser eller ståplatser som fastställts på en biljett).

Licensen omfattar dessutom kortvarigt offentligt framförande av musiken och eventuell förmedling till publiken som bakgrundsmusik före Konserten i direkt anslutning till den (såsom pausmusik) i lokalen eller i en vestibul som leder till den, om förmedlingen sker på Kommunens initiativ.

 1. Musik på Kommunens evenemang

Licensen omfattar offentligt framförande av musik som levande musik eller inspelning på evenemang (såsom utställning, mässa, marknad, sport- eller idrottsevenemang, ungdomsdisco, filmföreställning, kund- eller personaltillfälle, öppet hus-dag, utbildnings- eller coachningstillfälle, emellertid inte vad gäller kommunala orkestrar, musikläroanstalter, konservatorier och teatrar) med fritt inträde och i övrigt utan vederlag som ordnas av Kommunen. Licensen omfattar dessutom eventuell förmedling av bakgrundsmusik till publiken före framträdandet i samband med tidigare nämnda verksamhet, om förmedlingen sker på Kommunens initiativ.

 1. Kömusik i Kommunens telefonväxel

Licensen omfattar förmedling av musik till allmänheten på Kommunens initiativ i Kommunens egen telefonväxel som så kallad kömusik samt upptagning av musik i telefonkösystemet för detta ändamål. Licensen omfattar inte så kallad reklammusik, såsom kontinuerlig upprepning av ett enskilt verk, med stöd av vilket verket kan kopplas till Kommunen. Licensen omfattar inte heller telefonväxel- eller andra kontakttjänster som Kommunen erbjuder till andra aktörer, eller sådana tjänster, som en tredje part ordnar för Kommunen på uppdrag av Kommunen.

 1. Gatuframförande

Licensen omfattar småskaligt offentligt gatuframförande av musik på Kommunens område. Med småskaligt avses spontant, sporadiskt och kortvarigt gatuframförande, för vilket Kommunen eller en myndighet inte kräver en separat licens, en bokad lokal eller andra åtgärder.

II UPPTAGNING

 1. Upptagning för offentligt framförande av musik

Licensen omfattar rättigheten att producera en kopia av en ljudupptagning (audio) (till exempel på en CD-R-skiva eller hårddisk), som Kommunen äger för offentligt framförande av musiken som bakgrundsmusik på öppet hus-dagar, daghem, skolors och läroanstalters fester, klubbtillställningar el.dyl. som ordnas av Kommunen. Upptagningen ska göras av en person som är anställd av Kommunen.

 1. Upptagning i kommunal videostudioverksamhet

Licensen omfattar rättigheten till icke-kommersiell upptagning av musik som ljud- eller bildupptagning (audio eller video) i samband med kommunal videostudioverksamhet (emellertid inte upptagning för internetanvändning, till exempel på klubbens webbplats el.dyl.). Upptagningen ska göras av personer som deltar i videostudioverksamheten.

 1. Upptagning inom lokalradio- och kabel-TV-verksamhet

Licensen omfattar rättigheten till upptagning för av Kommunen producerade icke-kommersiella program som förmedlas i lokalradio och kabel-TV-nätet på det sätt och i den utsträckning som förmedlingen av sådana program förutsätter. Upptagningen ska göras av en person som är anställd av Kommunen.

 1. Upptagning i motionssammanhang

Licensen omfattar upptagning för offentligt framförande av musik som bakgrundsmusik på icke-kommersiell handledd motion, övningar, uppvisningar osv. som hör till Kommunens verksamhet.

Licensen omfattar rättigheten till upptagning av ett antal kopior av en ljudupptagning (audio) på det sätt som den tidigare beskrivna verksamheten förutsätter. Upptagningen ska göras av en person som är anställd av Kommunen.

 1. Upptagning av musikframföranden på skolors och läroanstalters fester

Licensen omfattar upptagning av musik för att producera en ljud- eller bildupptagning (audio eller video) av musikframföranden på Kommunens daghems samt skolors och läroanstalters fester (såsom vår- eller julfester) för användning i icke-kommersiellt syfte i den aktuella skolans, läroanstaltens eller daghemmets verksamhet (emellertid inte upptagning för internetanvändning, till exempel på klubbens webbplats el.dyl.). Upptagningen ska göras av en lärare på skolan eller läroanstalten eller övrig personal på daghemmet, skolan eller läroanstalten.

 1. Allmänna villkor och begränsningar kring upptagningsrättigheten i punkterna G–K

Musiken som upptas ska komma från en laglig källa.

Licensen omfattar inte heller utlämning eller överföring med eller utan vederlag av en inspelning som gjorts med stöd av den utanför Kommunens verksamhet.

Licensen berättigar inte till att kringgå eller avlägsna tekniskt skydd (såsom kopieringsskydd) som eventuellt inkluderats i en inspelning som innehåller musik eller den aktuella inspelningens elektroniska administrativa information eller en kombination av dessa.

Rätten att använda upptagningar som framställts med stöd av Licensen upphör när Licensens giltighet upphör.

Teosto har rätt att kräva att upptagningar som framställts med stöd av Licensen förstörs när Licensens giltighet upphör.

III KOMMUNALA FUNKTIONER OCH FÖRESTÄLLNINGAR SOM INTE OMFATTAS AV LICENSEN

Licensen kan inte anpassas på följande kommunala funktioner eller tillfällen där musik används, som kräver en separat licens av Teosto som tillämpas på varje användningsändamål:

 1. Orkestrar, musikläroanstalter, konservatorier och teatrar

Kommunala orkestrars, musikläroanstalters, konservatoriers och teatrars verksamhet.

 1. Stödverksamhet på skolor och läroanstalter

Evenemang som ordnas av skolornas och läroanstalternas föräldraföreningar och stödföreningar.

 1. Kommunala bolag och affärsverk

Musik som används av Kommunens affärsverk och sammanslutningar (såsom kommunala utvecklingsbolag, aktiebolag, föreningar, kommunkoncernen och tillhörande bolag), som helt eller delvis ägs av Kommunen.

 1. Evenemang som ordnas av en utomstående i Kommunens lokaler

Föreställning eller Konsert (se punkterna 2 I och D), när aktören som ordnar eller producerar en föreställning eller en konsert i en lokal som Kommunen innehar är en annan part än Kommunen.

 1. Evenemang som ordnas i samverkan

Föreställning eller Konsert (se punkterna 2 I C och D), som Kommunen ordnar eller producerar i samverkan med en utomstående aktör.

Licensen omfattar sålunda inte musikanvändningen till exempel i en situation, där Kommunen ordnar eller producerar en Konsert eller ett evenemang tillsammans med en aktör som nämns i punkt III P, eller där Konserten eller evenemanget har en utomstående samarbetspartner, finansiär eller sponsor, som ger Kommunen ekonomiskt stöd eller annat innehåll eller tjänster med eller utan vederlag.

 1. Så kallade stora evenemang för allmänheten

Om det är fråga om ett sådant evenemang eller en Konsert som ordnas av Kommunen vars specifika ersättning för musikframförandet i enlighet med Teostos prislista som skulle tillämpas på tillfället skulle vara mer än trettio (30) procent av det aktuella sista årsersättningen som Kommunen betalat till Teosto, fakturerar Teosto ersättningen specifikt för framförandet i enlighet med den aktuella prislistan.

 1. Separata musiktjänster och -plattformar

Licensen omfattar inte upptagning eller överföring till allmänheten genom en separat musiktjänst eller -plattform oberoende av om det är Kommunen eller en annan aktör som administrerar musiktjänsten eller -plattformen.

IV ÖVRIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN AV MUSIK SOM INTE OMFATTAS AV LICENSEN

Licensen omfattar inget annat än användningen av den musik som nämns i detta Kommunavtal.

 1. Ersättningsgrunder

Ersättningen som ska betalas kalenderårsvis för Licensen fastställs i enlighet med Kommunens invånarantal den sista dagen i december året före kalenderåret och den vid varje enskilt tillfälle gällande ersättningsgrund och -mekanism och ersättningsnivå som överenskommits mellan Kommunförbundet och Teosto. Om Teosto och Kommunförbundet inte kan komma överens om den tidigare nämnda ersättningens fastställningsgrund, iakttas tillfälligt senaste förhandlingsresultat mellan Teosto och Kommunförbundet i avtalsförhållandet mellan Teosto och Kommunen höjt med det belopp som motsvarar skillnaden mellan det senaste och näst senaste förhandlingsresultatets ersättningsnivå. Det senaste förhandlingsresultatet som höjts på detta sätt iakttas i avtalsförhållandet mellan Teosto och Kommunen tills frågan om fastställandet av ersättningen mellan Teosto och Kommunförbundet har lösts.

Teosto ber Kommunförbundet om tidigare nämnda information om Kommunens invånarantal senast i slutet av april för varje kalenderår som ska faktureras.

Teosto fakturerar ersättningen av Kommunen i princip senast i slutet av maj för varje kalenderår som ska faktureras.

 1. Rapportering

Kommunen är skyldig att se till att Teosto i enlighet med Licensen får programuppgifterna om den levande musik som framförs på Konserter och evenemang (punkterna 2 I C och D) på det sätt som Teosto fastställt för varje enskild gång. Programuppgifterna ska förmedlas till Teosto en gång per kvartal varje kalenderår inom 30 dagar efter kvartalet.

 1. Kommunsammanslagningar

Detta Kommunavtal upphör utan separat uppsägning, om Kommunen upplöses eller om dess existens som kommun under samma namn i övrigt upphör.

Om Kommunen blir större eller mindre till följd av en kommunsammanslagning eller andra motsvarande arrangemang så att Kommunens existens fortsätter under samma namn, är denna förändring en förändringsgrund för detta Kommunavtal som Kommunen utan dröjsmål meddelar Teosto.

 1. Övriga villkor

Detta Kommunavtal ersätter och avslutar ett tidigare avtal mellan Teosto och Kommunen med dess senare ändringar och tillägg.

Teosto meddelar Kommunen om ändringar i prislistor och betalningsvillkor i enlighet med de allmänna avtalsvillkoren, om inget annat separat har avtalats mellan Teosto och Kommunförbundet.

I övriga delar tillämpas de allmänna avtalsvillkoren, om inget annat separat har avtalats mellan Teosto och Kommunförbundet.

Skyldigheterna som berör Kunden och övriga omnämnanden i de allmänna avtalsvillkoren tillämpas motsvarande på Kommunen samt Samkommunen som omfattas av Licensen.

 

Kuka esitysilmoituksen tekee?

 • Jos oppilaitoksen tilaisuudessa tai tapahtumassa on esiintymässä ammattimainen esiintyjä, esitysilmoituksen tekeminen on ensisijaisesti hänen vastuullaan, Teoston verkkopalvelun kautta. Esitysilmoituksen tekeminen ei maksa mitään, eikä se edellytä Teoston tekijäasiakkuutta.
 • Jos taas musiikkia esittävät esimerkiksi koulun oppilaat tai opettajat, he tekevät esitysilmoituksen itse eli ilmoittavat esittämiensä kappaleiden tiedot Teostolle. Esimerkiksi koulun kevätjuhlasta vastaava musiikinopettaja voi ilmoittaa kaikki musiikkiesitykset samalla ilmoituksella.

Missä ja miten esitykset ilmoitetaan?

 • Ammattimainen esiintyjä voit ilmoittaa esitykset Teoston verkkopalvelun kautta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta ja tunnukset voi tilata tästä
 • Kevätjuhlista, musiikkitilaisuuksista, tms. tulee ilmoittaa esitetyt teokset. Löydät raportointipohjan livetilaisuuksiin täältä

Musiikin livestriimaus ja videot, joissa on mukana musiikkia

Koulun, oppilaitoksen tai päiväkodin juhlia ja muita tapahtumia (esim. joulujuhlat, kevätjuhlat, isän- tai äitienpäiväjuhlat jne.) halutaan usein livestriimata tai niistä halutaan tehdä videotallenteita myöhempää katselua varten.

Livestriimeissä ja tallenteissa on usein mukana myös musiikkia, jota voivat esittää lapset, koululaiset tai opiskelijat itse tai musiikkia voi esittää ammattimainen esiintyjä. Musiikkikappaleen tai -teoksen esittämiseen liittyvän Teoston luvan kannalta ei ole merkitystä, kuka musiikin esittää, vaan mitä musiikkia esitetään (tekijänoikeuden suojaamaa vai suojaamatonta musiikkia) ja onko kyseessä konsertti tai keikka vai tapahtuma, jossa musiikki ei ole tapahtuman pääasiallinen sisältö.

Teoston ja Kuntaliiton välinen sopimus ei kata musiikin käyttöä verkossa (nettisivut, alustapalvelut, some-kanavat), vaan kuntien ja kunnallisten palveluntarjoajien on useimmiten haettava Teostosta erillinen lupa musiikin käyttöön verkossa.

Opetuksen ja koulutuksen osalta nämä ohjeet koskevat seuraavia kunnallisia toimintoja

 • Varhaiskasvatus (esim. päiväkodit)
 • Aamu- ja iltapäivätoiminta (esim. iltapäiväkerhot)
 • Peruskoulut
 • Lukiot
 • Ammatillinen koulutus
 • Vapaa sivistystyö (esim. kansalais- ja kansanopistot)

Poikkeuksen lupatarpeeseen muodostavat pelkästään livestriimatut tapahtumat, jotka livestriimataan Teoston jo lisensoimalla alustalla, joita ovat Youtube, Facebook ja Instagram. Em. alustoilla esitettyihin pelkkiin livestriimeihin, joista ei jätetä tallennetta myöhempää katselua varten ei tarvita erillistä lupaa lainkaan: lupa-asiat on jo hoidettu Teoston ja alustojen välisillä sopimuksilla.

Alla kuvattuna eri tavoin toteutettuja kunnallisten koulujen ja oppilaitosten juhlia ja tapahtumia ja ohje niihin tarvittavista luvista.

 Juhla tai tapahtuma, joka pelkästään livestriimataan

Jos livestriimaus tehdään Teoston jo lisensoimalla alustalla, eikä striimistä jätetä millekään alustalle tallennetta myöhempää katselua varten Teostosta ei tarvitse hankkia lupaa ollenkaan.

 • Teoston lisensoimia alustoja ovat YouTube, Facebook ja Instagram. Lisensointisopimuksella Teosto on sopinut musiikinkäytöstä ja sen korvauksista suoraan em. alustojen kanssa.
 • Teoston lupaa ei tarvita, vaikka livestriimissä olisi mukana myös joitakin etukäteen tehtyjä videoita.
 • HUOM! Koska musiikkiin liittyy myös oikeuksia, joita Teosto ei hallinnoi (esim. äänitetuottajien oikeudet), on mahdollista, että YouTuben ja Facebookin omat sisällöntunnistusjärjestelmät tunnistavat livenäkin soitettavan musiikin ja estävät sen esittämisen, jolloin striimi todennäköisesti katkeaa.

Jos juhla livestriimataan jollain muulla alustalla kuin edellä mainitut (kaupalliset striimausalustat, Vimeo, Teams, Zoom, omat kotisivut tms.) livestriimaukseen tarvitaan Teoston Mediapienlupa.

 • Em. alustoilla livestriimi ei katkea. Kaupalliset alustat ja Vimeo soveltuvat suurten julkisten tapahtumien striimaamiseen, joita voi katsella kuka tahansa, Teams ja Zoom soveltuvat pienemmän rajatulle ryhmälle suunnatun striimin katseluun.

Juhla tai tapahtuma, joka livestriimataan; livestriimistä jätetään tallenne myöhempää katselua varten

Jos juhlan tai tapahtuman livestriimistä jätetään tallenne myöhempää katselua varten mille tahansa alustalle (em. Teoston lisensoimat alustat mukaan lukien), tallennetta varten tarvitaan Teoston Mediapienlupa ja sen Synkronointilisä. 

 • Synkronointi = musiikin liittämistä liikkuvaan kuvaan

 Juhla tai tapahtuma, joka videoidaan ja videotallenne laitetaan nettiin tai someen

Jos juhlasta tai tapahtumasta tehdään videotallenne, joka laitetaan katselua varten mille tahansa alustalle (em. Teoston lisensoimat alustat mukaan lukien), tarvitaan Teoston Mediapienlupa ja sen Synkronointilisä. 

Jos musiikki videotallenteelle otetaan levy-yhtiön tai muun äänitetuottajan julkaisemalta levyltä tai muulta tallenteelta, tarvitaan äänitteen käyttöön myös sen julkaisijan lupa.

Konsertin, keikan tai muun pääasiallisesti musiikkia sisältävän tapahtuman striimaus

Konserttien, keikkojien tai muiden pääasiallisesti livemusiikkia sisältävien tapahtumien livestriimaukseen tarvitaan aina Teoston Livestriimauslupa.

Musiikkitietojen raportointi ja esitysilmoitukset

Koulujen ja oppilaitosten ei tarvitse raportoida musiikkitietoja Teostolle juhlista ja tapahtumista

 • joihin ei tarvitse hankkia Teoston lupaa tai
 •  joiden järjestämiseen riittää Teoston Mediapienlupa

Teoston Mediapienluvasta keräämien korvausten tilittämisessä musiikin tekijöille käyettään muiden tilitysalueiden raportointitietoja.

Livestriimausluvalla järjestettävistä tapahtumista (konsertit, keikat ja muut pääsääntöisesti musiikkia sisältävät tapahtumat) musiikkitiedot tulee raportoida luvan esittelysivulta löytyvällä raportointilomakkeella.

Jos livestriimattavassa juhlassa tai tapahtumassa esiintyy ulkopuolinen ammattiesiintyjä, hän vastaa ensisijaisesti esittämänsä musiikin tietojen ilmoittamisesta Teostolle, elleivät koulu ja esiintyjä sovi keskenään, että koulu hoitaa esitysilmoituksen tekemisen.

Kuka luvan hankkii, mistä ja miten se hankitaan?

Koululle yksinkertaisinta on hankkia yksi lupa koulun kaikkea toimintaa varten. Luvan hankkii koulun hallinto, joka tekee muutkin koulua koskevat sopimukset.

Sekä Mediapienluvan että Livestriimausluvan voi hakea verkossa. Ennen luvan hankkimista on hyvä tutustua Mediapienluvan ja Livestriimausluvan lupaehtoihin ja hinnastoihin lupien esittelysivuilla. Linkki lupakemukseen löytyy samalta sivulta.

Lupa haetaan aina ennen striimausta tai tallenteen julkaisua.

Musiikki kunnan toiminnassa -vuosilupa 2023
9,82 senttiä/asukas/kalenterivuosi
Luvan minimilaskutus on 25 e / vuosi.
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.