Siirry sisältöön

Musiikki kunnan toiminnassa

Huom!
Vuoden 2024 hinnasto ja sopimus neuvotellaan uudelleen vuoden 2023 aikana. Nykyinen sopimus ja hinnasto on voimassa 31.12.2023 saakka. Musiikin käyttö on luvallista normaaliin tapaan myös sopimusneuvottelujen aikana. Lue muutoksista lisää alempana haitarissa olevasta yhteenvedosta>>.

Tiedotamme asian etenemisestä täällä, sekä erillisillä postituksilla useaan kertaan kesäkuusta 2023 alkaen yhdessä Kuntaliiton kanssa.

 • Kuntaliitto ja Teosto ovat solmineet vuosisopimuksen musiikin käytöstä kuntien ja kaupunkien toiminnoissa ja palveluissa
 • Kattaa musiikin käytön kuntalain mukaisissa, kunnan itse ylläpitämissä julkisissa palveluissa (koulut, päiväkodit, muut palvelut) kunnan järjestämässä toiminnassa sekä pienimuotoisen katusoiton*
 • Ei kata yhteistoiminnassa muiden toimijoiden kanssa järjestettyjä tapahtumia (ks. alta Ohje: mitä kuntien sopimus kattaa tapahtumien osalta?)
 • Ei kata musiikin netti- ja somekäyttöä (poislukien livestriimaus Teoston lisensoimalla alustalla)
 • Lisätietoa sopimuksen sisällöstä ja tarvittavista lisäluvista Musiikki kunnan toiminnassa -esitteessä ja erillisissä ohjeissa
 • Musiikin esitystiedot raportoitava Teostolle (katusoittoa lukuunottamatta) – lue lisää sivun alalaidasta.
 • Äänitemusiikin soittamiseen tarvitaan lisäksi musiikin esittäjien ja tuottajien oikeudet kattava Gramexin Musiikki kunnan toiminnassa -lupa, jonka myy Musiikkiluvat.fi.
 • Lisätietoa ja ohjeita kuntien ja kaupunkien työntekijöille alla!

Linkin takaa löytyvä Musiikki kunnan toiminnassa -esite konkretisoi ja esimerkittää mitä ja millaista musikinkäyttöä kuntien, kaupunkien ja Teoston väliseen sopimukseen sisältyy ja millaiseen musiikinkäyttöön kunnat ja kaupungit tarvitsevat erillisen lisäluvan.

Musiikkin kunnan toiminnassa (pdf)

Mikä muuttuu

 • Sopimus ei sisällä enää pääsymaksullisten tilaisuuksien, tapahtumien tai konserttien järjestämistä. Nämä vaativat aina erillisen musiikinkäyttöluvan.
 • Hyvinvointialueiden musiikinkäyttöön tehdään omat sopimukset, jotka tulevat voimaan jo vuoden 2023 alusta. Sopimusmuutos on huomioitu uudessa kuntasopimuksessa.

Milloin muutos astuu voimaan?

 • 1.2024

Miksi muutos tehdään

 • Kuntasopimus on tarkoitettu kunnan peruspalvelujen tuottamiseen. Siksi se ei sovellu tilaisuuksiin, joissa kerätään pääsymaksuja.
 • Pääsymaksulliset tapahtumat ovat verrattavissa yksityisten tapahtumajärjestäjien vastaaviin tapahtumiin. Kilpailuoikeudellisista syistä emme voi kohdella saman kentän toimijoita eri hinnoittelulla

Järjestämme vain pääsymaksuttomia tapahtumia, tilaisuuksia, mitä minun tulee tehdä?

 • Mikäli kunta järjestää ainoastaan pääsymaksuttomia tapahtumia, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Pääsymaksuttomat, kunnan yksin tuottamat tapahtumat kuuluvat jatkossakin kuntasopimukseen.

Minkä luvan tarvitsemme pääsymaksullisiin tapahtumiin?

 • Musiikkia sisältäviin pääsymaksullisiin tapahtumiin soveltuu yleisimmin Teoston Tapahtumalupa, jonka hinnaston ja hintalaskurin löydät täältä https://www.teosto.fi/musiikin-kayttoluvat/hanki-lupa/tapahtumalupa/
 • Tapahtumaluvan hinta riippuu muun muassa kuulijamäärästä ja lipputuloista.
 • Hinta kannattaa huomioida ensi vuoden budjetissa.
 • Tapahtumalupa tulee hakea myös kaikkiin tapahtumiin, jotka tuotetaan tai järjestetään yhdessä jonkin toisen tahon kanssa.

Miten tulee toimia, jos järjestämme pääsymaksullisen tapahtuman?

 • 1.2024 alkaen kunnalla tulee olla tapahtumalupa, jos pääsymaksullisia tapahtumia järjestetään.
 • Usealla kunnalla on jo voimassa oleva Tapahtumalupa, jonka alla pääsymaksullisia tapahtumia voi järjestää. Jos olet epävarma, voit tarkistaa oman kuntasi tilanteen asiakaspalvelustamme.
 • Jos kunnalla ei ole Tapahtumalupaa, hae se Teoston www-sivuilta: https://asiointi.teosto.fi/licenses/event-license
 • Sama lupa käy myös yhteistoiminnassa jonkin toisen tahon kanssa järjestettäviin tapahtumiin.

Miten tapahtumia ilmoitetaan?

 • Tapahtumien tiedot ilmoitetaan Teoston verkkopalvelussa. Tunnukset verkkopalveluun saat luvanhaun yhteydessä.

Hinta muodostuu, kun verkkopalvelussamme ilmoitetaan tapahtuman aika, paikka musiikin käyttötapa (live, äänite vai molemmat), esiintyjä, lipputulot ja yleisömäärä.

 • Tiedot kannattaa ilmoittaa ajoissa – saat 3 % alennuksen, kun ilmoitat tiedot kahden viikon sisällä tapahtumasta.
 • Mikäli sinulla ei ole vielä Tapahtumaluvan tunnuksia tai olet unohtanut salasanan Teoston verkkopalveluun, saat ne asiakaspalvelustamme täyttämällä yhteydenottolomakkeen osoitteessa https://teosto.fi/yhteystiedot
 • Verkkopalveluun tarvittavia tunnuksia voi pyytää usealle henkilölle

 

 

Musiikin käyttö netissä ja some-kanavilla ei sisälly Musiikki kunnan toiminnassa -lupaan, vaan siihen tarvitaan pääsääntöisesti erillinen lupa. Lupatarpeeseen vaikuttaa mm. se, onko kyseessä pelkkä reaaliaikainen suoratoisto eli ns. livestriimaus vai onko kyseessä tallenne.

Lisätietoa musiikin striimaukseen tarvittavista luvista ja eri lupavaihtoehdoista löydät kootusti Musiikki netissä ja somessa -sivulta.

Musiikki kunnan toiminnassa -vuosilupa 2023
9,82 senttiä/asukas/kalenterivuosi
Luvan minimilaskutus on 25 e / vuosi.
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Musiikki kunnan toiminnassa, käyttötapakohtaiset erityisehdot

Kunnan toiminnalla tarkoitetaan kuntalain (1995/365) 2 §:n mukaisia julkisia tehtäviä.

Kuntayhtymällä tarkoitetaan kuntalain 3 §:ssä tarkoitettua kuntien perustamaa pysyvää yhteistyötä jollakin tehtävä-alueella (kuten maakuntien liitto, sairaanhoitopiiri, kansanterveystyön kuntayhtymä, koulutuskuntayhtymä).

Edellytyksenä tämän sopimuksen soveltamiselle on, että tapahtumat, palvelut ja muut toiminnot ovat Kunnan yksinomaisesti järjestämiä tai tuottamia ja että Kunta myös on mahdollisten lipputulojen yksinomainen saaja. Sopimus kattaa myös Kunnan tehtävien hoidon edellyttämien palvelujen hankkimisen muilta palvelujen tuottajilta kuntalain 2 §:n 3 momentin puitteissa.

Ellei toisin ole erikseen sovittu, tämän sopimuksen Kuntaa tarkoittavia mainintoja sovelletaan yhtäläisesti myös Kuntayhtymään, jonka kaikki Kunnat ovat solmineet kuntasopimuksen Teoston kanssa. Tämän sopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle jäävistä toiminnoista ja musiikin käyttötilanteista on sovittu kohdassa 2 III-V.

2. Musiikin käyttötavat

Tällä Teoston ja Kunnan välisellä sopimuksella sovitaan musiikin käytön laajuudesta Kunnan toiminnassa sekä käytöstä maksettavasta korvauksesta (jäljempänä myös ”Kuntasopimus”).

I MUSIIKIN JULKINEN ESITTÄMINEN LÄSNÄ OLEVALLE YLEISÖLLE JA MUSIIKIN YLEISÖLLE VÄLITTÄMINEN

Selvyyden vuoksi todetaan, että jäljempänä kohdissa A – D tarkoitetut julkisen esittämisen luvat kattavat musiikin esittämisen sekä tallenteelta että elävänä esityksenä kussakin kohdassa erikseen mainituin ehdoin ja rajauksin.

A. Musiikki Kunnan henkilökunnan käytössä

Lupa kattaa musiikin julkisen esittämisen ja sitä mahdollisesti edeltävän yleisölle välittämisen Kunnan toimesta (kuten taustamusiikki) Kunnan henkilöstölle toimipaikan työtiloissa ja henkilökuntakäytössä olevissa työ-, varasto-, tauko- ja ruokatiloissa, joissa tapahtuva toiminta on Kunnan ylläpitämää.
Lupa kattaa lisäksi musiikin julkisen esittämisen kaikissa Kunnan omalle henkilöstölleen järjestämissä pääsymaksuttomissa tapahtumissa (kuten joulujuhlat) riippumatta siitä, järjestetäänkö ne Kunnan omissa tiloissa tai muissa tiloissa. Lupaa ei ole sidottu nimettyyn esityspaikkaan.
Lupa ei kata musiikin esittämistä tiloissa, joissa tapahtuvien toimintojen hoitamisen Kunta on ulkoistanut muulle taholle (kuten ulkopuolisen tahon yllä- pitämä henkilökuntaruokala).

B. Musiikki Kunnan Asiakastiloissa

Lupa kattaa musiikin julkisen esittämisen Kunnan Asiakastiloissa. Asiakastilalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa Kunnan ylläpitämän laitoksen (kuten koulut ja oppilaitokset, työväen- ja kansalaisopistot, elokuvateatterit, uima- ja urheiluhallit, urheiluradat, kirjastot, terveyskeskukset, sairaalat, vanhainkodit, palvelutalot, päiväkodit ja museot), viraston, toimiston tai muun asioimispisteen asiakas- tai muuta toimitilaa, johon yleisöllä (kuten kuntalaiset, muut Asiakastilojen käyttäjät tai niissä vierailijat) on pääsy. Kunnan Asiakastilaan rinnastetaan ulkopuolisen palveluntuottajan hallitsema asiakas- tai muu toimitila silloin, kun sitä käytetään kuntalain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetun kunnan tehtävien hoidon edellyttämän palvelun tuottamiseen kunnalle.
Lupa kattaa myös taustamusiikin satunnaisen julkisen esittämisen elävänä pienimuotoisena esityksenä (kuten kunnallisten ravintolakoulujen ja -oppilaitosten harjoitusravintoloissa esitettävä ruokatarjoilun taustamusiikki) edellyttäen, että elävän musiikin esittämisellä on esitystilanteessa ja Kunnan laitoksen toiminnassa toissijainen ja vähäinen merkitys.
Lupa kattaa myös julkista esittämistä mahdollisesti edeltävän musiikin välittämisen Kunnan Asiakastilaan (esim. tietoverkossa), jos välittäjänä on Kunta.

C. Kunnan järjestämät konsertit

Lupa kattaa musiikin julkisen esittämisen Kunnan järjestämässä Konsertissa (ei kuitenkaan kunnallisten orkestereiden, musiikkioppilaitosten, konservatorioiden ja teattereiden toiminta). Konsertilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa tapahtumaa, jossa orkesteri tai solisti soittaa, laulaa tai muuten esittää elävää musiikkia esitystilanteessa läsnä olevalle yleisölle ja jonka yleisölle on osoitettu paikat (kuten paikka- tai sektoriliput, varatut istumapaikat tai lipussa määritellyt seisomapaikat).
Lupa kattaa lisäksi musiikin vähäisen julkisen esittämisen ja sitä mahdollisesti edeltävän välittämisen yleisölle mekaanisena taustamusiikkina Konsertin välittömässä yhteydessä (kuten tauko- tai väliaikamusiikki) esitystilassa tai siihen johtavassa aulatilassa, jos välittäminen tapahtuu Kunnan toimesta.

D. Musiikki Kunnan tapahtumissa

Lupa kattaa musiikin julkisen esittämisen elävänä tai mekaanisena musiikkina Kunnan järjestämässä tapahtumassa (kuten näyttely, messut, markkinat, urheilu- tai liikuntatapahtuma, nuorisodisko, elokuvaesitys, asiakas- tai henkilöstötilaisuus, avoimien ovien tilaisuus, koulutus- tai valmennustilaisuus, ei kuitenkaan kunnallisten orkestereiden, musiikkioppilaitosten, konservatorioiden ja teattereiden toiminta). Lupa kattaa lisäksi esitystilanteita mahdollisesti edeltävän mekaanisen musiikin välittämisen yleisölle edellä mainitun toiminnan yhteydessä, jos välittäminen tapahtuu Kunnan toimesta.

E. Jonotusmusiikki Kunnan puhelinvaihteessa

Lupa kattaa musiikin välittämisen yleisölle Kunnan toimesta Kunnan omassa puhelinvaihteessa ns. jonotusmusiikkina sekä musiikin tallentamisen puhelinjonojärjestelmään tässä tarkoituksessa. Lupa ei kata ns. mainosmusiikkia, kuten yksittäisen teoksen jatkuvaa toistoa, jonka nojalla teos voidaan yhdistää Kuntaan. Lupa ei myöskään kata Kunnan muille tahoille tarjoamia puhelinvaihdetai muita yhteyspalveluita, eikä tällaisia palveluita, joita kolmas taho Kunnan toimeksiannosta järjestää Kunnalle.

II MUSIIKIN TALLENTAMINEN

F. Tallentaminen musiikin julkista esittämistä varten

Lupa kattaa oikeuden valmistaa äänitallennekopio (audio) (esimerkiksi cd-r-levylle tai tietokoneen kovalevylle) Kunnan omistamasta tallenteesta musiikin julkista esittämistä taustamusiikkina varten Kunnan järjestämissä avoimien ovien tilaisuuksissa, päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten juhlissa, kerhotilaisuuksissa tms. Tallennus tulee tehdä Kunnan palveluksessa olevan henkilön toimesta.

G. Tallentaminen kunnallisessa videopajatoiminnassa

Lupa kattaa oikeuden musiikin ei-kaupalliseen tallentamiseen ääni- tai kuvatallenteeksi (audio tai video) kun-nallisten videopajojen videopajatoiminnan yhteydessä (ei kuitenkaan Internet-käyttöä varten tapahtuvaa tallentamista, esimerkiksi kerholaisten kotisivuille tms.). Tallennus tulee tehdä videopajatoimintaan osallistuvien henkilöiden toimesta.

H. Tallentaminen paikallisradioiden ja kaapelitelevisioverkkojen toiminnassa

Lupa kattaa oikeuden musiikin tallentamiseen Kunnan itse tuottamiin, paikallisradioissa ja kaapelitelevisioverkoissa välitettäviin ei-kaupallisiin ohjelmiin tällaisten ohjelmien välittämisen edellyttämällä tavalla ja laajuudessa. Tallennus tulee tehdä Kunnan palveluksessa olevan henkilön toimesta.

I. Tallentaminen liikuntakäytössä

Lupa kattaa musiikin tallentamisen musiikin julkiseen esittämiseen taustamusiikkina Kunnan toimintaan kuuluvassa ei-kaupallisessa ohjatussa liikunnassa, harjoituksissa, näytöksissä jne.
Lupaan sisältyy oikeus muutaman äänitallennekopion (audio) tallentamiseen toiminnan edellyttämällä tavalla. Tallennus tulee tehdä Kunnan palveluksessa olevan henkilön toimesta.

J. Koulujen ja oppilaitosten juhlien musiikkiesitysten tallentaminen

Lupa kattaa ääni- tai kuvatallenteen (audio tai video) valmistamisen Kunnan päiväkotien sekä koulujen ja oppilaitosten juhlien (kuten kevät- tai joulujuhlat) musiikkiesityksistä käytettäväksi kyseisen koulun, oppilaitoksen tai päiväkodin toimintaan liittyvässä, ei-kaupallisessa tarkoituksessa (ei kuitenkaan Internetkäyttöä varten tapahtuvaa tallentamista, esimerkiksi kerholaisten kotisivuille tms.). Tallennus tulee tehdä koulun tai oppilaitoksen opettajan tai päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen muun henkilökunnan toimesta.
Selvyyden vuoksi todetaan, että tällainen tallentaminen edellyttää myös muita mahdollisesti tarvittavia tekijänoikeudellisia tai muita lupia, musiikin esittäjien tai heidän edustajiensa (kuten oppilaiden huoltajat), taikka äänite- tai elokuvatuottajien tai koreografin lupia.

K. Yleiset ehdot ja rajoitukset kohtien F – J tallentamisoikeuteen

Kopioitavan tallenteen tulee olla laillinen.
Lupa ei kata käyttökopion käyttöä muissa käyttöyhteyksissä tai muita käyttö- tarkoituksia varten, kuin mihin se on tämän sopimuksen nojalla valmistettu.
Lupa ei myöskään kata käyttökopioiden vastikkeellista tai vastikkeetonta luovutusta tai siirtoa Kunnan toiminnan ulkopuolelle.
Lupa ei oikeuta kiertämään tai poistamaan kopioitavaksi tarkoitettuun tallenteeseen mahdollisesti sisällytettyä teknistä suojausta (kuten kopiosuojaus) tai kyseisen tallenteen sisältämiä sähköisiä hallinnointitietoja taikka niiden yhdistelmiä.
Luvan perusteella valmistettujen käyttökopioiden käyttöoikeus lakkaa luvan voimassaolon päättyessä.
Teostolla on oikeus vaatia käyttökopioiden hävittämistä luvan voimassaolon päätyttyä.Kunnan palveluksessa olevaan henkilöön rinnastetaan ulkopuolisen palveluntuottajan palveluksessa oleva henkilö silloin, kun kyse on kuntalain 2 §:n 3 momentin tarkoitetun kunnan tehtävien hoidon edellyttämän palvelun tuottamisesta kunnalle.

III TEKIJÄNOIKEUSLAIN MUKAINEN VAPAA KÄYTTÖOIKEUS

Selvyyden vuoksi todetaan, että musiikin tallentaminen on tekijänoikeuslain (404/1961) nojalla vapaata seuraavissa tilanteissa.

L. Tallentaminen opetustoiminnassa

Tallentaminen Kunnan opetustoiminnassa (kuten koulun musiikkitunnin laulu- tai soittoharjoitusten tallentaminen) tilapäisesti käytettäväksi tekijänoikeuslain 14 §:n 2 momentin laajuudessa.

M. Yleisölle välittäminen kirjastoissa

Välittäminen yleisölle tekijänoikeuslain 16a-b §:n laajuudessa ja siinä mainituin rajoituksin.

IV LUVAN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT KUNNALLISET TOIMINNOT JA TAPAHTUMAT

Lupaa ei voida soveltaa seuraaviin kunnallisiin toimintoihin tai musiikin käyttötilanteisiin, jotka edellyttävät erillistä, kuhunkin käyttötarkoitukseen sovellettavaa Teoston lupaa:

N. Orkesterit, musiikkioppilaitokset ja teatterit

Kunnallisten orkestereiden, musiikkioppilaitosten, konservatorioiden ja teattereiden toiminta.

O. Koulujen ja oppilaitosten tukitoiminnot

Koulujen ja oppilaitosten vanhempainyhdistysten ja tukiyhdistysten järjestämät tilaisuudet.

P. Kunnalliset yhtiöt ja liikelaitokset

Kunnan liikelaitosten ja Kunnan kokonaan tai osittain omistamien yhtiöiden (kuten kunnalliset kehitysyhtiöt, yhtiöitetyt sairaanhoitopalvelut, kuntakonserni ja siihen kuuluvat yhtiöt) musiikin käyttö.

Q. Ulkopuolisen järjestämät tapahtumat Kunnan tiloissa

Tapahtuma tai Konsertti (ks. kohta 2 I C), kun Kunnan hallitsemassa tilassa toimeenpantavan tapahtuman tai Konsertin järjestäjä tai tuottaja on muu osapuoli kuin Kunta.

R. Yhteistoiminnassa järjestettävät tilaisuudet

Tapahtuma tai Konsertti (ks. kohta 2 I C), jonka Kunta järjestää tai tuottaa yhteistoiminnassa ulkopuolisen tahon kanssa.

S. Ns. suuret yleisötilaisuudet

Mikäli kyseessä on sellainen Kunnan järjestämä tilaisuus, jonka tilaisuuskohtainen musiikinesityskorvaus olisi tilaisuuteen sovellettavan Teoston hinnaston mukaan enemmän kuin kolmekymmentä (30) prosenttia kyseisen kunnan Teostolle maksamasta viimeisimmästä vuosikorvauksesta, Teosto laskuttaa esityskorvauksen tilaisuuskohtaisesti kyseisen hinnaston mukaisesti.

V LUVAN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT  MUUT MUSIIKIN KÄYTTÖTILANTEET

Tämä lupa ei kata mitään muuta kuin tässä sopimuksessa mainittua musiikin julkista esittämistä tai yleisölle välittämistä, tai musiikin tallentamista.

3. Korvausperusteet

Luvasta maksettava kalenterivuosittainen korvaus määräytyy Kunnan asukasluvun ja muun, kulloinkin Kuntaliiton ja Teoston välisissä neuvotteluissa sovitun korvausperusteen ja -mekanismin ja korvaustason nojalla. Mikäli Teosto ja Kuntaliitto eivät pääse sopimukseen edellä mainituista korvauksen määräytymisperusteista, noudatetaan Teoston ja Kunnan välisessä sopimussuhteessa väliaikaisesti viimeisintä Teoston ja Kuntaliiton välistä neuvotteluratkaisua korotettuna sillä määrällä, joka vastaa viimeisimmän ja viimeistä edeltävän neuvotteluratkaisun korvaustason erotusta. Tällä tavoin korotettua viimeisintä neuvotteluratkaisua noudatetaan Teoston ja Kunnan välisessä sopimussuhteessa siihen saakka, kun Teoston ja Kuntaliiton välinen korvauksen määräytymistä koskeva kysymys on ratkaistu.
Vuotuinen korvaus suoritetaan kunkin huhtikuun aikana laskutettavaa kalenterivuotta edeltävän kalenterivuoden tammikuun ensimmäisen päivän (1.1.) Kunnan asukasluvun perusteella.

4. Raportointi

Kunta on velvollinen huolehtimaan siitä, että Teostolle toimitetaan ohjelmatiedot tämän luvan mukaisesti esitetystä elävästä musiikista. Ohjelmatiedot on toimitettava Teostoon kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa Konsertin, tai muun tilaisuuden tai tapahtuman järjestämisestä. Edellä mainitusta riippumatta kaikkia kalenterivuoden aikana esitettyä elävää musiikkia koskevat ohjelmatiedot tulee toimittaa Teostoon viimeistään esitysvuotta lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 15. päivään (15.1.) mennessä.

5. Kuntaliitokset

Tämä sopimus päättyy ilman irtisanomista, jos Kunta lakkautetaan tai sen olemassaolo saman nimisenä kuntana muutoin lakkaa.
Mikäli kunta laajentuu tai supistuu kuntaliitoksen tai muun vastaavan järjestelyn seurauksena siten, että Kunnan olemassaolo jatkuu saman nimisenä, on kyseinen muutos tämän sopimuksen muutosperuste, josta Kunta viipymättä ilmoittaa Teostolle.

6. Muut ehdot

Tämä sopimus korvaa ja päättää Teoston ja Kunnan välillä aiemmin voimassa olleen sopimuksen siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja lisäyksineen. Lupa kattaa musiikin julkisen esittä- misen, siihen liittyvän yleisölle välittä- misen ja musiikin tallentamisen edellä mainittujen lupaehtojen sekä Yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Muuhun musiikin käyttöön tarvitaan erillinen lupa. Teosto ilmoittaa Kunnalle hinnastojen ja maksuehtojen muutoksista Yleisten sopimusehtojen mukaisesti, ellei Teoston ja Kuntaliiton välisistä neuvotteluista muuta johdu. Muilta osin sovelletaan Yleisiä sopimusehtoja, ellei toisin ole sovittu Teoston ja Kuntaliiton välillä. Yleisten sopimusehtojen Asiakasta koskevia velvollisuuksia ja muita mainintoja sovelletaan vastaavasti Kuntaan sekä luvan piiriin kuuluvaan Kuntayhtymään.

Mitä Teoston ja Kuntaliiton neuvottelema musiikinkäyttösopimus kattaa tapahtumien osalta?

Teoston ja Kuntaliiton neuvottelema musiikinkäyttösopimus kattaa vain kunnan kokonaan itse tuottamat ja järjestämät tapahtumat. Sopimuksen tarkoitus on mahdollistaa kunnan itse tuottamien tapahtumien musiikin käyttö vaivattomasti ja kustannustehokkaasti.

Sopimus kattaa sekä elävän musiikin että tallennetun musiikin (esimerkiksi levyltä tai digitaalisesta tiedostosta soitettava musiikki) julkisen esittämisen kunnan tai kaupungin tapahtumissa silloin, kun
• kunta järjestää ja tuottaa tapahtuman kokonaan itse ja
• kunta saa yksin tapahtuman mahdolliset lipputulot.

Musiikin käyttö yhteistyössä toisen toimijan kanssa järjestettävässä tapahtumassa ei kuulu Teoston ja Kuntaliiton tekemän sopimuksen piiriin. Mikäli tapahtuma järjestetään yhteistyössä kunnan ulkopuolisen tahon kanssa tai tapahtumasta vastaa kunnan perustama erillinen yhtiö, tapahtumaan sovelletaan Teoston Tapahtumaluvan ehtoja ja hinnastoa.

Millaisiin kunnan tapahtumiin tarvitaan erillinen Tapahtumalupa

Kunta tarvitsee musiikinkäyttöön erillisen luvan, jos musiikkia sisältävän tapahtuman tuottaa ja/tai järjestää osittain tai kokonaan kunnan ulkopuolinen taho eli tapahtuma on yhteistuotanto. Kuntien ja tapahtuman muiden järjestäjien tulee sopia keskenään, kuka luvan hankkii.

Erillinen lupa voi olla Teoston Tapahtumalupa tai oikeudenomistajien itse myöntämä musiikinkäyttölupa. Teoston lisäksi myös musiikin oikeudenomistajilla eli säveltäjillä, sanoittajilla ja musiikkikustantajilla on niin halutessaan mahdollisuus itse myöntää lupa musiikkinsa käyttöön eli itsehallinnoida oman musiikkinsa oikeuksia tietyissä käyttötilanteissa. Tässä tapauksessa oikeudenomistajat itse myös hinnoittelevat ja laskuttavat korvaukset musiikkinsa käytöstä.

Teoston Tapahtumalupa tai oikeudenomistajien erillinen lupa tarvitaan, kun

 • Kunnan hallitsemissa tiloissa järjestetään konsertti tai musiikkia sisältävä tapahtuma, jossa tapahtuman järjestäjä tai tuottaja on muu kuin kunta.
 • Kunta tuottaa ja/tai järjestää konsertin tai musiikkia sisältävän tapahtuman yhteistyössä ulkopuolisen tahon kanssa. Ulkopuolisia tahoja ovat esimerkiksi
  • Kunnan liikelaitos tai kunnan kokonaan tai osittain omistama yhtiö (esim. kunnalliset kehitysyhtiöt, yhtiöitetyt sairaanhoitopalvelut, kuntakonserniin kuuluvat yhtiöt).
  • Kunnan toiminnassa mukana oleva erillinen yhdistys tai vastaava tukiorganisaatio (järjestö, yhdistys tai seura, myös koulujen ja oppilaitosten vanhempainyhdistys tai tukiyhdistys).
 • Tapahtumalla on kunnan ulkopuolisia yhteistyökumppaneita tai sponsoreita, joiden kanssa tehdyillä yhteistyösopimuksilla katetaan osa tapahtuman kuluista ja kunta saa
  • Rahallista tukea tapahtuman järjestämiseen ja yhteistyötaho esimerkiksi näkyvyyttä tapahtuman markkinoinnissa tai pääsylippuja vastaan.
  • Sisältöä tai palveluita muiden rahoittamana esimerkiksi näkyvyyttä tai pääsylippuja vastaan (Esiintyjän teille tarjosi…, Kahvit teille tarjosi…, Esiintymissali maksutta seurakunnalta… jne.)

Kaikilla toimijoilla samat säännöt samanlaiseen toimintaan

Konsertteja, festivaaleja ja muita pääasiallisesti musiikin ympärille rakennettuja tapahtumia järjestävät useat erilaiset toimijat. Määräävän markkina-asemansa vuoksi Teoston on kohdeltava kaikkia tapahtumajärjestäjinä markkinoilla toimivia erilaisia tahoja samalla tavalla.

Jos kunnat järjestävät musiikkitapahtumia muuten kuin peruspalveluihinsa liittyen tai yhteistyössä erillisten organisaatioiden tai yhtiöiden kanssa, tapahtumat kilpailevat samoilla markkinoilla, missä kaupalliset tapahtumajärjestäjät toimivat. Siksi Teoston on silloin sovellettava samoja musiikinkäytön ehtoja kaikkiin toimijoihin.

Musiikin julkinen esittäminen kuntien muussa toiminnassa

Tapahtumien lisäksi Teoston ja Kuntaliiton tekemä sopimus kattaa musiikin käytön erilaisissa kuntien lakisääteisissä peruspalveluissa ja rajoitetusti myös musiikin tallentamisen tiettyihin käyttötarkoituksiin.  Katso lisätietoja ja esimerkkejä Musiikki kunnan toiminnassa -esitteestä.

Sopimus kattaa myös kunnan alueella tapahtuvan pienimuotoisen katusoiton. Pienimuotoisella tarkoitetaan spontaania, satunnaista ja lyhytaikaista katusoittoa, johon kaupunki tai viranomainen ei edellytä erillistä luvan hakua, tilavarausta tai muuta toimenpidettä.

Mikäli katusoitto on säännöllistä, usein toistuvaa tai muutoin ammattimaisesti toteutettua, siihen tulee hankkia erillinen musiikinkäyttölupa. Sopivia lupia ovat Kymppilupa tai Tapahtumalupa riippuen soittokertojen määrästä. Luvan hankkimisen jälkeen katusoittajan tulee tehdä Teoston verkkopalvelussa esiintymisistään myös esitysilmoitukset, joiden perusteella kappaleiden säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja kustantajille maksetaan esityskorvausta.

Jos sinulla on kysyttävää sopimukseen liittyen, otathan meihin yhteyttä! 

Musiikin livestriimaus ja videot, joissa on mukana musiikkia

Koulun, oppilaitoksen tai päiväkodin juhlia ja muita tapahtumia (esim. joulujuhlat, kevätjuhlat, isän- tai äitienpäiväjuhlat jne.) halutaan usein livestriimata tai niistä halutaan tehdä videotallenteita myöhempää katselua varten.

Livestriimeissä ja tallenteissa on usein mukana myös musiikkia, jota voivat esittää lapset, koululaiset tai opiskelijat itse tai musiikkia voi esittää ammattimainen esiintyjä. Musiikkikappaleen tai -teoksen esittämiseen liittyvän Teoston luvan kannalta ei ole merkitystä, kuka musiikin esittää, vaan mitä musiikkia esitetään (tekijänoikeuden suojaamaa vai suojaamatonta musiikkia) ja onko kyseessä konsertti tai keikka vai tapahtuma, jossa musiikki ei ole tapahtuman pääasiallinen sisältö.

Teoston ja Kuntaliiton välinen sopimus ei kata musiikin käyttöä verkossa (nettisivut, alustapalvelut, some-kanavat), vaan kuntien ja kunnallisten palveluntarjoajien on useimmiten haettava Teostosta erillinen lupa musiikin käyttöön verkossa.

Opetuksen ja koulutuksen osalta nämä ohjeet koskevat seuraavia kunnallisia toimintoja

 • Varhaiskasvatus (esim. päiväkodit)
 • Aamu- ja iltapäivätoiminta (esim. iltapäiväkerhot)
 • Peruskoulut
 • Lukiot
 • Ammatillinen koulutus
 • Vapaa sivistystyö (esim. kansalais- ja kansanopistot)

Poikkeuksen lupatarpeeseen muodostavat pelkästään livestriimatut tapahtumat, jotka livestriimataan Teoston jo lisensoimalla alustalla, joita ovat Youtube, Facebook ja Instagram. Em. alustoilla esitettyihin pelkkiin livestriimeihin, joista ei jätetä tallennetta myöhempää katselua varten ei tarvita erillistä lupaa lainkaan: lupa-asiat on jo hoidettu Teoston ja alustojen välisillä sopimuksilla.

Alla kuvattuna eri tavoin toteutettuja kunnallisten koulujen ja oppilaitosten juhlia ja tapahtumia ja ohje niihin tarvittavista luvista.

 Juhla tai tapahtuma, joka pelkästään livestriimataan

Jos livestriimaus tehdään Teoston jo lisensoimalla alustalla, eikä striimistä jätetä millekään alustalle tallennetta myöhempää katselua varten Teostosta ei tarvitse hankkia lupaa ollenkaan.

 • Teoston lisensoimia alustoja ovat YouTube, Facebook ja Instagram. Lisensointisopimuksella Teosto on sopinut musiikinkäytöstä ja sen korvauksista suoraan em. alustojen kanssa.
 • Teoston lupaa ei tarvita, vaikka livestriimissä olisi mukana myös joitakin etukäteen tehtyjä videoita.
 • HUOM! Koska musiikkiin liittyy myös oikeuksia, joita Teosto ei hallinnoi (esim. äänitetuottajien oikeudet), on mahdollista, että YouTuben ja Facebookin omat sisällöntunnistusjärjestelmät tunnistavat livenäkin soitettavan musiikin ja estävät sen esittämisen, jolloin striimi todennäköisesti katkeaa.

Jos juhla livestriimataan jollain muulla alustalla kuin edellä mainitut (kaupalliset striimausalustat, Vimeo, Teams, Zoom, omat kotisivut tms.) livestriimaukseen tarvitaan Teoston Mediapienlupa.

 • Em. alustoilla livestriimi ei katkea. Kaupalliset alustat ja Vimeo soveltuvat suurten julkisten tapahtumien striimaamiseen, joita voi katsella kuka tahansa, Teams ja Zoom soveltuvat pienemmän rajatulle ryhmälle suunnatun striimin katseluun.

Juhla tai tapahtuma, joka livestriimataan; livestriimistä jätetään tallenne myöhempää katselua varten

Jos juhlan tai tapahtuman livestriimistä jätetään tallenne myöhempää katselua varten mille tahansa alustalle (em. Teoston lisensoimat alustat mukaan lukien), tallennetta varten tarvitaan Teoston Mediapienlupa ja sen Synkronointilisä. 

 • Synkronointi = musiikin liittämistä liikkuvaan kuvaan

 Juhla tai tapahtuma, joka videoidaan ja videotallenne laitetaan nettiin tai someen

Jos juhlasta tai tapahtumasta tehdään videotallenne, joka laitetaan katselua varten mille tahansa alustalle (em. Teoston lisensoimat alustat mukaan lukien), tarvitaan Teoston Mediapienlupa ja sen Synkronointilisä. 

Jos musiikki videotallenteelle otetaan levy-yhtiön tai muun äänitetuottajan julkaisemalta levyltä tai muulta tallenteelta, tarvitaan äänitteen käyttöön myös sen julkaisijan lupa.

Konsertin, keikan tai muun pääasiallisesti musiikkia sisältävän tapahtuman striimaus

Konserttien, keikkojien tai muiden pääasiallisesti livemusiikkia sisältävien tapahtumien livestriimaukseen tarvitaan aina Teoston Livestriimauslupa.

Musiikkitietojen raportointi ja esitysilmoitukset

Koulujen ja oppilaitosten ei tarvitse raportoida musiikkitietoja Teostolle juhlista ja tapahtumista

 • joihin ei tarvitse hankkia Teoston lupaa tai
 •  joiden järjestämiseen riittää Teoston Mediapienlupa

Teoston Mediapienluvasta keräämien korvausten tilittämisessä musiikin tekijöille käyettään muiden tilitysalueiden raportointitietoja.

Livestriimausluvalla järjestettävistä tapahtumista (konsertit, keikat ja muut pääsääntöisesti musiikkia sisältävät tapahtumat) musiikkitiedot tulee raportoida luvan esittelysivulta löytyvällä raportointilomakkeella.

Jos livestriimattavassa juhlassa tai tapahtumassa esiintyy ulkopuolinen ammattiesiintyjä, hän vastaa ensisijaisesti esittämänsä musiikin tietojen ilmoittamisesta Teostolle, elleivät koulu ja esiintyjä sovi keskenään, että koulu hoitaa esitysilmoituksen tekemisen.

Kuka luvan hankkii, mistä ja miten se hankitaan?

Koululle yksinkertaisinta on hankkia yksi lupa koulun kaikkea toimintaa varten. Luvan hankkii koulun hallinto, joka tekee muutkin koulua koskevat sopimukset.

Sekä Mediapienluvan että Livestriimausluvan voi hakea verkossa. Ennen luvan hankkimista on hyvä tutustua Mediapienluvan ja Livestriimausluvan lupaehtoihin ja hinnastoihin lupien esittelysivuilla. Linkki lupakemukseen löytyy samalta sivulta.

Lupa haetaan aina ennen striimausta tai tallenteen julkaisua.

Kuka esitysilmoituksen tekee?

 • Jos oppilaitoksen tilaisuudessa tai tapahtumassa on esiintymässä ammattimainen esiintyjä, esitysilmoituksen tekeminen on ensisijaisesti hänen vastuullaan, Teoston verkkopalvelun kautta. Esitysilmoituksen tekeminen ei maksa mitään, eikä se edellytä Teoston tekijäasiakkuutta.
 • Jos taas musiikkia esittävät esimerkiksi koulun oppilaat tai opettajat, he tekevät esitysilmoituksen itse eli ilmoittavat esittämiensä kappaleiden tiedot Teostolle. Esimerkiksi koulun kevätjuhlasta vastaava musiikinopettaja voi ilmoittaa kaikki musiikkiesitykset samalla ilmoituksella.

Missä ja miten esitykset ilmoitetaan?

 • Kevätjuhlista, musiikkitilaisuuksista, tms. tulee ilmoittaa esitetyt teokset. Löydät raportointipohjan livetilaisuuksiin täältä.
 • Ammattimainen esiintyjä voit ilmoittaa esitykset Teoston verkkopalvelun kautta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta ja tunnukset voi tilata tästä

*pienimuotoinen katusoitto = spontaania, lyhytkestoista ja satunnaista katusoittoa, josta ei tehdä esitysilmoituksia eikä makseta esityskorvauksia

Evästeet Teoston verkkosivustolla

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu tietokoneellesi tai muulle laitteellesi ja tallentaa tietoa käynnistäsi Verkkosivustolla. Evästeiden avulla Teosto parantaa palveluidensa käytettävyyttä.

Evästeillä kerättyjä tietoja ei lähtökohtaisesti yhdistetä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin, mutta jotkut evästeillä kerättävät tiedot saattavat olla välillisesti yhdistettävissä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin.

Lue lisää tietosuojalausekkeestamme ja evästeselosteestamme.

Evästekategoriat
Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivustomme saatavuuden varmistamiseksi. Ne esimerkiksi lataavat osan verkkosivustomme toiminnoista etukäteen nopeuttaakseen verkkosivuston latautumista. Välttämättömiä evästeitä käytetään myös valitsemiesi asetusten määrittämiseen ja muistamiseen. Voit kieltää välttämättömien evästeiden käytön selainasetuksissasi, mutta huomioithan, etteivät verkkosivuston kaikki toiminnot ja osat sen jälkeen toimi välttämättä kunnolla.
Lisätietoja evästeistä

Analytiikkaevästeet

Käytämme analytiikkaevästeitä kehittääksemme verkkosivustomme toimintaa. Analytiikkaevästeillä kerätään tietoa muun muassa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme ja miten he navigoivat verkkosivuston eri välilehtien välillä. Tietoja käytetään lähtökohtaisesti anonyymissä muodossa.
Lisätietoa: tietosuojalauseke ja evästeseloste

Toiminnalliset evästeet

Toiminnallisten evästeiden avulla voimme tarjota verkkosivustollamme erilaisia toimintoja, kuten soittolistoja ja reaaliaikaisen chatin. Jos kiellät toiminnallisten evästeiden käytön, osa tai kaikki näistä toiminnoista ei välttämättä toimi oikein.
Lisätietoa evästeistä

Markkinointievästeet

Markkinointievästeet auttavat meitä räätälöimään markkinointia ja tarjoamaan verkkosivustomme käyttäjille tulevaisuudessa yksilöllisempiä palveluita. Keräämme markkinointievästeiden avulla tietoja esimerkiksi käyttäjän käyttäytymisestä ja mieltymyksistä verkkosivustollamme.
Lisätietoa evästeistä