Siirry sisältöön

Livestriimauslupa

 • Luvalla saat oikeuden livestriimata keikkoja, konsertteja tai muita pääasiallisesti musiikkia sisältäviä tapahtumia.
 • Lupa tarvitaan kaikkien kuluttajille maksullisten keikkojen, konserttien ja musiikkitapahtumien livestriimaukseen riippumatta siitä, millä alustalla ne striimataan.
 • Lupa tarvitaan myös kuluttajille maksuttomien keikkojen, konserttien ja musiikkitapahtumien livestriimaukseen silloin, jos livestriimaus on muulla kuin Teoston lisensoimalla alustalla, eli maksullisilla alustoilla tai esimerkiksi Vimeossa, Zoomissa tai Teamsissa. Teoston lisensoimia alustoja ovat YouTube, Facebook, Instagram ja TikTok.
 • Luvan hintaan sisältyy oikeus säilyttää livestriimistä tehtyä tallennetta jälkikatselua varten 30 vuorokauden ajan. Jos tallenne on tarjolla pidempään kuin 30 vuorokautta, tarvitset yli menevälle ajalle joko Mediapienluvan tai Tuotantokohtaisen synkronointiluvan (katso kumpi on edullisempi käyttötarkoitukseesi).
 • Livestriimattujen tapahtumien katseluoikeuksien määrä ja maksullisten striimien liikevaihto on raportoitava Teostolle raportointilomakkeella, musiikkitiedot raportoi esiintyjä.
 • Esiintyjän ei tarvitse tehdä esitysilmoitusta maksuttomista striimeistä Teoston jo lisensoimilla alustoilla (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok), sillä alustat raportoivat esitetyt teokset meille. Maksullisista striimeistä myös esiintyjän täytyy tehdä esitysilmoitus.
 • Ei perusmaksuja, vaikka lupa on voimassa: jos et livestriimaa, et saa laskuja. Laskutus perustuu meille toimittamiisi raportteihin.
 • Jos käytettävä musiikki on äänitemusiikkia (levy tai muu tallenne), Livestriimausluvan lisäksi tarvitaan erillinen lupa äänitteen käyttöön. Äänitteen käytön luvan saa äänitetuottajalta eli levy-yhtiöltä. Levy-yhtiöillä on äänitteen käyttöön erilaisia toimintamalleja ja hintoja, joista he päättävät itsenäisesti.
 • Tieto levyn julkaisseesta levy-yhtiöstä löytyy fyysisen levyn kansista tai esimerkiksi Spotifyn Show credits -tiedoista Source-kohdasta. Levy-yhtiöiden kotisivut ja yhteystiedot löytyvät esimerkiksi Googlen avulla.

HUOM! Lisätietoa tallenteita koskien

 • Pelkkään kuluttajille maksuttomaan livestriimaukseen Teoston jo lisensoimilla alustoilla (YouTube, Facebook, Instagram) ei tarvita Teoston lupaa ollenkaan, jos livestriimistä ei jätetä tallennetta myöhempää katselua varten. Tämä koskee myös keikkoja ja konsertteja, eli niidenkään maksuttomaan livestriimaukseen ei tarvita Livestriimauslupaa.
 • Jos maksuttomasta livestriimistä kuitenkin jätetään tallenne mille tahansa alustalle, tallenteeseen tarvitaan Mediapienlupa tai Tuotantokohtainen synkronointilupa (koska Livestriimauslupaa ei ole tarvinnut hankkia striimaukseen, jolloin sen sisältämä oikeus tehdä tallenne ja tarjota sitä katseltavaksi 30 vuorokauden ajan ei myöskään ole voimassa).
 • Yksityishenkilöt eivät tarvitse lupaa myöskään tallenteiden julkaisuun Teoston lisensoimilla alustoilla.
 • Teoston lupa ei takaa sitä, että eri alustojen omat sisällöntunnistujärjestelmät eivät blokkaa tai katkaise striimiä. Teosto ei voi vaikuttaa siihen, miten edellä mainittujen alustojen omat sisällöntunnistusjärjestelmät toimivat.
 • Maksullisten (kotimaisten) palvelualustojen etu ilmaisiin alustoihin verrattuna on varmuus siitä, että striimiä ei blokata tai katkaista. Useat kotimaiset maksulliset palvelualustat (esimerkiksi G Livelab, SemiLive, TikettiStream ja Keikalla.fi) hoitavat asiakkaidensa puolesta myös Livestriimausluvan hankkimiseen ja Teostolle toimitettaviin musiikkitietoraportointiin
  liittyvät asiat.

Mitä Livestriimauslupa kattaa?

1.9.2021 voimaan tullut Livestriimauslupa antaa oikeuden tarjota kuluttajille musiikin live-esiintymisiä suoratoistotekniikalla (livestriimaus, striimaus, streaming) eri alustoilla ja palveluissa ja jättää tarjolle livestriimistä tehty tallenne 30 vuorokauden ajaksi.

Suoratoistettavia live-esiintymisiä voivat olla muun muassa artistien ja bändien konsertit, keikat, festivaalit tai muut tapahtumat, joissa tapahtuman pääasiallinen sisältö on musiikki.

Teoston lupa ei kuitenkaan takaa sitä, että maksuttomien globaalien alustojen omat sisällöntunnistujärjestelmät eivät blokkaa tai katkaise striimiä. Teosto ei myöskään voi vaikuttaa siihen, miten eri alustojen omat sisällöntunnistusjärjestelmät toimivat.

Kenelle lupa on tarkoitettu, kuka sen tarvitsee?

Luvan tarvitsee yritys, yhteisö tai yksityishenkilö, joka haluaa tarjota kuluttajille livestriimattuja keikkoja, konsertteja tai musiikkitapahtumia ja mahdollisesti niiden jälkikatselua 30 vuorokauden ajan.

Miten luvan hinta muodostuu ja mitä se maksaa?

Maksullisten striimien musiikinkäyttökorvaus eli luvan hinta on prosenttiosuus katseluoikeuksista saaduista tuloista. Jos striimi on ilmainen, hinta lasketaan kertomalla livekatseluoikeuksien tilaajamäärä hinnastossa mainitun minimikorvauksen määrällä. Korvaus per striimi on kuitenkin aina vähintään hinnastossa mainittu vähimmäislaskutus

Maksullisuutta ovat muun muassa livestriimiin tai siitä tehtyyn tallenteeseen myydyt katseluoikeudet (pääsyliput tai muut katselumaksut), katsojilta pyydetyt lahjoitukset tai muut vastaavat tulot, joita katseluoikeudesta pyydetään.

Luvan hinta sisältää oikeuden tarjota striimiä katsottavaksi tallenteena 30 vuorokauden ajan live-striimauksen jälkeen (on demand).

Tietojen raportointi Teostolle

Lupa edellyttää luvalla järjestettyjen livestriimien tapahtumatietojen ja musiikkitietojen kuukausittaista raportointia Teostolle siihen tarkoitetulla excel-pohjalla. Raportit toimitetaan aina livestriimausta seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä sähköpostitse osoitteeseen medialicensing@teosto.fi.

Raportissa ilmoitetaan seuraavat tiedot jokaisen livestriimatun esiintymisen osalta

 • livestriimauksen päivämäärä
 • striimausalusta
 • livestriimatun esiintymisen nimi ja esiintyjän tai esiintyjien nimet
 • katseluoikeuksien tilaajamäärä
 • katseluoikeuksista saatu tulo
 • esitettyjen kappaleiden nimet ja kappaleiden tekijöiden nimet (vähintään säveltäjän nimi)

Useat kotimaiset maksulliset palvelualustat (esimerkiksi G Livelab, SemiLive, TikettiStream ja Keikalla.fi) hoitavat asiakkaidensa puolesta myös Livestriimausluvan hankkimiseen ja Teostolle toimitettaviin musiikkitietoraportointiin liittyvät asiat. Edellä mainittujen palvelualustojen etu ilmaisiin alustoihin verrattuna on myös varmuus siitä, että alustan oma sisällöntunnistusjärjestelmä ei blokkaa tai katkaise striimiä.

Miten ja koska lupa maksetaan?

Luvan hinta laskutetaan tapahtumakohtaisesti kunkin tapahtuman raporttiin perustuen noin kahden viikon kuluttua raportin saapumisesta Teostolle.

Kuinka kauan lupa on voimassa?

Lupa on voimassa toistaiseksi. Vaikka lupa on voimassa, se ei kerrytä laskuja, ellei livestriimattuja tapahtumia järjestetä – katso edellinen kohta.

Livestriimauslupa (Hinnasto 1.9.2021 alkaen)
Musiikin käyttötapa Prosenttiosuus katseluoikeuksista saaduista tuloista (live + 30 vrk on demand, tulot ilman alv) Minimikorvaus €/
livekatseluoikeus
Vähimmäislaskutus €/livestriimi
Livestriimatut keikat, konsertit ja tapahtumat, jossa musiikki on tapahtuman pääasiallinen sisältö 8 %  0,10 €  35,81 €
Hintoihin lisätään arvonlisävero 10 %.
Jos tekijänoikeuden suojaamaa musiikkia on vähemmän kuin 1/3 ohjelman kokonaiskestosta, laskutetaan 50 % yllä olevan hinnaston mukaisista hinnoista (vähintään kuitenkin 28,66 €).

Livestriimauslupa, käyttötapakohtaiset erityisehdot

Luvan mukainen oikeus käyttää musiikkia määräytyy näiden Teoston ja Nordisk Copyright Bureaun (jäljempänä yhdessä ”Teosto/NCB”) käyttötapakohtaisten erityisehtojen ja Teoston yleisten sopimusehtojen (jäljempänä yhdessä ”Lupa”) mukaisesti.

Mikäli näiden käyttötapakohtaisten erityisehtojen ja Teoston yleisten sopimusehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti näitä erityisehtoja ja toissijaisesti Teoston yleisiä sopimusehtoja.

Määritelmiä; näissä erityisehdoissa

Live-esiintymisellä tarkoitetaan internetissä reaaliaikaisena suoratoistettavaa elävän musiikin esiintymistä (kuten artistin tai yhtyeen keikkaa, festivaalia, konserttia tai muuta vastaavaa esiintymistä), johon Asiakas tarjoaa kuluttajalle katseluoikeuden maksua vastaan;
On-demandilla tarkoitetaan tiedostojen jakelutapaa, jossa Live-esiintyminen on kuluttajan suoratoistettavissa tämän itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana kuitenkin siten, että kuluttajalle ei jää pysyvää kopiota Live-esiintymisestä.

Luvalla myönnetyt oikeudet ja voimassaolo

Lupa kattaa ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Teosto/NCB:n kulloinkin edustamaa musiikkia seuraavasti:

 • oikeus synkronoida kuvan yhteyteen ja tallentaa palvelimille Live-esiintymisiin sisältyviä Teoksia seuraavan kohdan mukaista Välitysoikeutta varten (”Tallennusoikeus”);
 • oikeus välittää Live-esiintymisiin sisältyviä Teoksia yleisölle Suomen alueella On-demand -suoratoistona kolmenkymmenen vuorokauden ajan Live-esiintymisen ajankohdasta lukien (”Välitysoikeus”).

Tallennusoikeuden ja Välitysoikeuden käytössä voidaan hyödyntää Asiakkaan itse hallinnoimaa verkkopalvelua tai kolmannen osapuolen tarjoamaa alustapalvelua. Tallennusoikeus kattaa Teosten käytön ainoastaan siinä palvelussa, johon Live-esiintyminen Asiakkaan toimesta välittömästi tallennetaan.

Lupa on voimassa toistaiseksi.

Luvasta maksettava korvaus

Luvasta maksettava korvaus määräytyy Teosto/NCB:n kulloinkin voimassa olevan Lupaa koskevan hinnaston mukaisesti.

Raportointi

Asiakkaan tulee ilmoittaa Live-esiintymisiä koskevat tiedot Teosto/NCB:n kulloinkin voimassa olevan raportointikäytännön mukaisesti.

Muut ehdot

Teosto/NCB:n Luvalla myöntämien oikeuksien kattavuus voi vaihdella Luvan voimassaollessa. Teosto/NCB voi sulkea Luvan ulkopuolelle sellaisia Teoksia tai niihin sisältyviä sellaisia oikeuksia, joita se ei enää hallinnoi.

Lupa on kokeiluluontoinen ja tarjolla väliaikaisesti Teosto/NCB:n päättämän ajanjakson. Teosto/NCB:llä on oikeus muuttaa, poistaa tai lisätä Lupaan sovellettavia ehtoja hinnastoineen tai lopettaa Luvan mukaisen tuotteen tarjoaminen kokonaisuudessaan ilmoittamalla tästä Asiakkaalle vähintään kolme viikkoa etukäteen.

Asiakas vastaa siitä, että sen toiminta on mahdollisten kolmansien osapuolten käyttöehtojen mukaista. Mikäli Asiakas hyödyntää Luvan kattamassa toiminnassaan kolmannen osapuolen alustapalvelua, Asiakas ymmärtää palveluntarjoajan toteuttamilla teknisillä toimenpiteillä mahdollisesti olevan vaikutusta Teosten käyttöön palvelussaan. Teosto/NCB ei vastaa kolmannen osapuolen toiminnasta johtuvista vaikutuksista Teosten käyttöön.
Luvan kattaman Teosten tallentamisen ja yleisölle välittämisen edellyttämät toimenpiteet tulee tehdä Asiakkaan toimesta. Lupa ei kata Teosten käyttöä sellaisessa yhteydessä, jota ei ole pidettävä Asiakkaan toimintana.

Asiakas on velvollinen suojaamaan yleisölle välitettäväksi tarkoitetut Teokset Luvan vastaiselta käytöltä siltä osin, kuin se yleisesti käytettävissä olevin keinoin ja kohtuullisin kustannuksin on mahdollista. Tämä Asiakkaan vastuu ei kuitenkaan miltään osin rajoita Teosto/NCB:n oikeutta kohdistaa vaatimuksia kolmansiin osapuoliin tämän Luvan vastaisesta Teosten käytöstä.