Siirry sisältöön

Whistleblowing eli anonyymi ilmoituskanava

Edistääksemme avointa, läpinäkyvää ja turvallista toimintakulttuuria, olemme Teostossa ottaneet käyttöön väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan, ns. whistleblowing-kanavan.

Teosto on eettisissä periaatteissaan sitoutunut toimimaan avoimesti ja läpinäkyvästi sekä noudattamaan sille annettuja lakeja, hyvän hallinnon periaatteita ja muita velvoitteita.

Whistleblowing-kanava tarjoaa luottamuksellisen väylän tuoda ilmi epäilys mahdollisesta väärinkäytöksestä tai toimintaperiaatteiden rikkomisesta. lmoituskanavan tarkoitus on valvoa Teoston eettisten periaatteiden sekä Teostoa sitovien lakien ja säädösten toteutumista. Ilmoituskanavan kautta on mahdollista saada tietoa mahdollisista väärinkäytösepäilyistä ja -rikkomuksista sekä reagoida niihin ajoissa.  

Ilmoituksen voi tehdä nimettömästi. Whistleblowing-kanava on toteutettu siten, että ilmoittajaa ei voida tunnistaa, mikäli haluat tehdä ilmoituksen nimettömänä. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain (1050/2018) mukaisia velvoitteita. 

Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja ilmoituksen tekijän sekä kohteen yksityisyyttä suojaten. Whistleblowing-kanavaan tulleita ilmoituksia käsittelevät määritellyt käsittelijät he käynnistävät tarvittavat selvitykset. Käsittelyn etenemisestä raportoidaan ilmoittajalle samoin kanavan kautta.

Whistleblowing-kanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen. Ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu asiakaspalautteen antamiseen tai reklamaatioiden tekemiseen. Henkilöstöämme rohkaisemme ottamaan epäilyt puheeksi myös oman esimiehen tai luottamusvaltuutetun kanssa.

Tee ilmoitus ja tutustu anonyymin ilmoituskanavaan:
.

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!