Siirry sisältöön

Mihin lupa tarvitaan?

Hanki lupa

Musiikin julkiseen esittämiseen tarvitaan aina lupa

Julkista esittämistä on yleisesti ottaen kaikki muu, paitsi lähimmässä perhe- ja ystäväpiirissä tapahtuva musiikin esittäminen ja soittaminen.

Livemusiikkia eli elävää musiikkia on artistien, bändien ja orkestereiden esittämä musiikki. Äänitemusiikkia on digitaalisista palveluista, levyltä, radiosta, tv:stä tai karaokelaitteista soitettava musiikki.

Asiakkainamme olevat musiikin tekijät ja kustantajat ovat valtuuttaneet Teoston sopimaan musiikkinsa julkisen esittämisen ehdoista ja korvauksista eli lupien hinnoista, joten useimmissa tapauksissa lupa musiikin käyttöön hankitaan Teostosta. Äänitemusiikin käyttöön lupa tarvitaan Teoston lisäksi myös äänitetuottajilta (ns. master-oikeudet), joita edustaa Gramex. Netissä ja somessa julkaistavan äänitemusiikin käyttöön lupa kysytään kuitenkin äänitteen julkaisseelta levy-yhtiöltä.

Lupa voi olla vain yhden toimijan nimissä. Jos esimerkiksi tapahtumalla tai tilaisuudella on useita eri järjestäjiä, järjestäjien täytyy sopia keskenään, kuka musiikin esitysluvan hakee.

Keikat, konsertit ja tapahtumat

Musiikin soittaminen keikoilla, konserteissa, tansseissa, näytöksissä, näyttelyissä ja muissa tapahtumissa on aina julkista esittämistä. Lupa musiikin esittämiseen tarvitaan sekä pääsymaksullisiin että ilmaisiin tapahtumiin. Myös yritysten ja yhteisöjen henkilökunnalleen tai kutsuvierailleen järjestämiin tapahtumiin tarvitaan lupa, jos niissä soitetaan musiikkia: musiikin esitysluvan kannalta yritysten ja yhteisöjen tilaisuudet eivät ole yksityistilaisuuksia, vaan julkista esittämistä.   

Luvan hankkii se taho, joka tapahtuman järjestää. Luvan voi hankkia myös tapahtumatuotannosta vastaava tapahtumajärjestäjä joko omiin tai asiakkaansa nimiin.

Myös musiikin tekijät tarvitsevat musiikin esitysluvan, jos he järjestävät itse keikan tai konsertin, jossa he esittävät omaa musiikkiaan ja/tai toisten tekemää musiikkia. Oman musiikkinsa osalta musiikin tekijä voi myös ottaa yksittäisen keikan tai konsertin itsehallinnointiin.

Hyväntekeväisyys

Vaikka konsertin tai muun tapahtuman kaikki tuotot lahjoitettaisiin hyväntekeväisyyteen, se tarvitsee musiikin tekijöiden osalta luvan. Teosto edustaa tapahtumissa oikeudenomistajiaan eli säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia ja musiikkikustantajia, eikä voi heidän puolestaan myöntää maksuttomuutta edes hyvään tarkoitukseen esitetylle musiikille. Yksittäisissä tapahtumissa sopivin lupa on useimmiten Tapahtumalupa.

Hyväntekeväisyystapahtumassa esitettyjen kappaleiden tekijät voivat kuitenkin halutessaan lahjoittaa konsertista saamansa tekijänoikeuskorvaukset valittuun hyväntekeväisyyskohteeseen. Tämän he voivat tehdä joko omalta pankkitililtään tai Teoston kautta. Teoston kautta lahjoitettaessa lahjoitussumma koskee koko kyseisen kappaleen keräämää tilitystä (lahjoitukseen ei valitettavasti voi irrottaa vain yhtä tapahtumaa). Molemmissa tapauksissa tilityksestä peritään kuitenkin verottajan edellyttämä ennakonpidätys.

Mikäli konsertissa esitetään ainoastaan musiikkia, joka ei ole Teoston hallinnoinnissa, Teosto ei laskuta konsertissa tapahtuvasta musiikinkäytöstä. Teoston hallinnointiin eivät kuulu kappaleet, joiden tekijänoikeudellinen suoja-aika on päättynyt tai joiden tekijöitä emme edusta. Konsertissa soitettujen kappaleiden tekijät ja kustantajat voivat halutessaan irrottaa kyseisen konsertin Teoston edustuksesta. Tämä tapahtuu käyttämällä Teoston asiakassopimuksen mahdollistamaa itsehallinnointia.

Katusoitto

Pienimuotoinen eli spontaani, lyhytkestoinen tai satunnainen katusoitto on sisältynyt 1.1.2019 alkaen Teoston ja Kuntaliiton tekemään kuntien ja kaupunkien musiikinkäyttösopimukseen. Siihen ei siis tarvitse ostaa musiikinkäyttölupaa erikseen. Koska kunnat eivät maksa katusoitosta erillistä musiikinesityskorvausta, katusoittajien ei tarvitse tehdä pienimuotoisesta katusoitosta esitysilmoituksia eikä siitä myöskään makseta esityskorvauksia.

Mikäli katusoitto on säännöllistä, usein toistuvaa tai muutoin ammattimaisesti toteutettua (katusoittaja on palkattu soittamaan esim. kaupan tai ravintolan edessä), siihen tulee hankkia erillinen musiikinkäyttölupa. Sopivia lupia ovat Tapahtumalupa tai Kymppilupa (10 soittokertaa) riippuen soittokertojen määrästä.

Luvan hankkimisen jälkeen katusoittajan tulee tehdä esiintymisistään myös esitysilmoitukset Teoston verkkopalvelussa, jotta hänen esittämistään kappaleista voidaan maksaa esityskorvaukset kappaleiden säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja kustantajille. Esitysilmoituksen tekemiseen tarvitset esiintyjän verkkopalvelutunnukset.

Lisätietoa esitysilmoituksista ja esiintyjän verkkopalvelutunnuksista

Musiikki netissä ja somessa: livestriimaukset, etäkeikat ja musiikkia sisältävät videot

Musiikin käyttöön netissä ja some-alustoilla tarvitaan usein musiikin käyttölupa. Lupatarve riippuu siitä

  • kuka musiikkia välittää tai jakaa: yksityishenkilö vai yritys tai yhteisö
  • millä alustalla musiikkia jaetaan: Teoston jo lisensoimalla vai jollain muulla
  • onko kyseessä live-esityksen vai musiikkia sisältävän tallenteen jakaminen

Katso infograafikuva lupatarpeista netissä ja somessa (klikkaa kuva suuremmaksi). Lisätietoja luvista löydät myös Hanki lupa -sivulta eri lupien kuvauksista.

Myös musiikin tekijät tarvitsevat musiikin esitysluvan, jos he järjestävät itse livestriimatun keikan tai konsertin, jossa he esittävät omaa musiikkiaan ja/tai toisten tekemää musiikkia. Oman musiikkinsa osalta musiikin tekijä voi myös ottaa yksittäisen keikan tai konsertin itsehallinnointiin.

Musiikkia sisältävien av-tallenteiden – videoiden – tekemiseen liittyy useampia eri oikeuksia. Kun livemusiikkiesityksestä tehdään tallenne myöhempää katselua varten tai kun liikkuvaan kuvaan liitetään kuvan ulkopuolista musiikkia, tapahtuu ns. synkronointi eli musiikin liittäminen liikkuvaan kuvaan.

Synkronointiluvan hankkimisesta ja kustannuksista vastaa tallenteen tuottaja eli se, joka tallenteen tekee. Lupa hankitaan eri tahoilta riippuen siitä, millaisesta sisällöstä on kyse.

Teosto myöntää synkronointiluvan seuraaviin av-sisältöihin:

  • yrityksen tai yhteisön sisäiseen käyttöön tarkoitetut sisällöt (koulutus- tai perehdytysvideot intranetissä tai fyysisinä kopioina)
  • sisällöt, jotka on tarkoitettu julkaistavaksi Teoston jo lisensoimalla online-alustalla (Youtube, Facebook, Instagram) poislukien mainos- ja markkinointisisällöt
  • sisällöt, jotka on tarkoitettu käytettäväksi osana taideinstallaatiota tai muuta visuaalista, tallennettavaa projektia

Nordisk Copyright Bureaus NCB myöntää synkronointiluvan tv-tuotantoihin, festivaaleilla esitettäviin lyhytelokuviin ja tilausmusiikin käyttöön.

Musiikin tekijä itse tai musiikin kustantaja myöntää synkronointiluvan

  • mainoksiin, trailereihin, promoihin ja bumpereihin
  • Pohjoismaiden ulkopuolella esitettäviin tv-tuotantoihin
  • teatterilevitykseen tarkoitettuihin pitkiin elokuviin, dokumenttielokuviin ja lyhytelokuviin

Teoston Mediapienlupaan voi tarvittaessa ostaa Synkronointilisän, Livestriimausluvassa synkronointi on automaattisesti mukana määräajaksi. Katso lisätietoja ao. lupien kohdalta Hanki lupa -sivulta.

Jos av-tallennetta myös välitetään yleisölle tai esitetään julkisesti, tarvitaan edellä kuvatun  synkronointiluvan lisäksi erillinen lupa. Netissä ja somealustoilla musiikkia sisältävien videoiden yleisölle välittämiseen riittää useimmiten Teoston Mediapienlupa.

Videon julkiseen esittämiseen tapahtumissa ja tilaisuuksissa sopii usein Teoston Tapahtumalupa tai Musiikkiluvat.fi:n kautta ostettava taustamusiikkilupa.

Taustamusiikki asiakastiloissa

Julkista esittämistä on myös ravintoloissa, kahviloissa, terasseilla, kampaamoissa, kuntosaleilla ja erilaisissa muissa asiakastiloissa varsinaisen toiminnan taustalla soitettava taustamusiikki. Lisätietoa taustamusiikista ja taustamusiikin käyttöön tarvittavat luvat voi hankkia Teoston ja Gramexin yhteisestä Musiikkiluvat.fi-lupakaupasta.

Musiikki televisiossa, elokuvateattereissa ja radiossa

Televisiossa esitettävien ohjelmien ja muiden sisältöjen synkronointiluvat voi pääsääntöisesti hankkia Nordisk Copyright Bureau NCB:ltä. Musiikin esitysluvista televisioon ja yleisölle välittämisestä sekä television että radion osalta sopivat kanavat ja Teosto keskenään.

Lupaa musiikin käyttöön mm. mainoksissa, kaupallisissa yhteistöissä ja pitkissä elokuvissa ei voi myöntää kukaan muu kuin musiikin tekijät itse tai heitä edustavat musiikkikustantajat. Musiikin tekijöiden ja kustantajien tietoja voi tarvittaessa kysyä Teoston asiakaspalvelusta.

Lue lisää: Tv-ohjelmissa käytettävä musiikki ja tekijänoikeuskorvaukset

Tilanteet, joissa lupa musiikin käyttöön on kysyttävä tekijältä tai hänen kustantajaltaan

Musiikin käyttö mainonnassa ja markkinoinnissa

Jos käytät musiikkia mainonnassa, pyydäthän luvan kappaleen kustantajalta. Jos kappaletta ei ole kustannettu, lupa kysytään musiikin säveltäjältä ja sanoittajalta. Neuvottelut kappaleen sävellyksen ja sanoituksen käytöstä ja siitä maksettavasta korvauksesta käydään siis joko musiikkikustantajan tai musiikin tekijöiden kanssa.

Jos mainoksessa halutaan käyttää kappaleesta valmiiksi tehtyä äänitettä, lupa äänitteen käyttöön on saatava sen julkaisijalta, joka on yleensä levy-yhtiö. Neuvottelut äänitteen käytöstä ja sen hinnasta käydään levy-yhtiön kanssa kanssa. Jos kappaleesta haluaa tehdä mainokseen oman version (ns. cover-versio), lupa tarvitaan vain sävellyksen ja sanoituksen käyttöön joko kustantajalta tai tekijöiltä. Uuden version kappaleesta tekee mainoksen tuottaja itse.

Jos mainosta esitetään televisiossa, maksaa kanava sen käytöstä Teostolle esityskorvauksia, jotka ohjautuvat meidän kauttamme kappaleen tekijöille.

Musiikin intensiivinen käyttö

Musiikin käyttö on intensiivistä esimerkiksi silloin, kun jokin tapahtuma, ilmiö, tavara tai taideteos rakentuu niin olennaisesti tietyn tai tiettyjen musiikkiteosten käyttöön niin, että kyseinen musiikkiteos tai sen tekijä (henkilö) yhdistetään siihen tapahtumaan, ilmiöön, tuotteeseen tai taideteokseen, jossa musiikkia käytetään. Musiikin intensiivistä käyttöä ovat esimerkiksi urheilujoukkueiden kannatuslaulut, yritysten, tuotteiden tai palveluiden tunnusmusiikit jne.

Musiikin intensiivinen käyttö on verrattavissa mainoksiin ja markkinointiin. Siksi Teoston musiikinkäyttöluvat eivät koskaan anna musiikin käyttäjille oikeutta musiikin intensiiviseen käyttöön, vaan siihen on aina saatava etukäteen lupa musiikin tekijältä tai tekijöiltä itseltään tai kustannetun musiikin osalta musiikkikustantajalta. Musiikin tekijä(t) ja kustantajat myös määrittelevät itse, millaisen korvauksen he musiikin intensiivisestä käytöstä haluavat.

Musiikin käyttö poliittisessa tai uskonnollisessa yhteydessä

Myös lupa sekä kotimaisen että ulkomaisen musiikin käyttöön poliittisessa tai uskonnollisessa yhteydessä tulee aina pyytää musiikin tekijöiltä itseltään tai heidän kustantajiltaan. Heillä on oikeus päättää, antavatko he luvan musiikin käyttöön vai eivät. Samalla voi sopia myös musiikin käytön korvauksesta. Poliittisia ja uskonnollisia yhteyksiä ovat esimerkiksi vaalivideot ja uskonnolliset videot sekä livenä tai striimattuina järjestetyt erilaiset vaali-, puolue- tai uskonnolliset tilaisuudet.

Musiikkikustantajien yhteystietoja löydät luvan kysymistä varten Suomen Musiikkikustajien nettisivuilta, musiikin tekijöiden yhteystietoja saat tarvittaessa asiakaspalvelustamme. Asiakaspalvelumme auttaa myös, jos olet epävarma, täyttääkö musiikinkäyttösi intensiivisen käytön rajat tai onko yhteys, jossa musiikkia käytetään poliittinen tai uskonnollinen rajat.

Lisäksi tarvitaan musiikin esityslupa

Jos musiikin tekijät tai heidän kustantajansa antavat luvan musiikkinsa intensiiviseen käyttöön tai käyttöön poliittisessa tai uskonnollisessa yhteydessä, musiikin julkiseen esittämiseen tarvitaan lisäksi esityslupa, jonka saat Teostosta. Fyysisiin livetilaisuuksiin sopivin esityslupa on useimmiten Teoston Tapahtumalupa, kun taas netissä tai somessa livestriimattaviin tilaisuuksiin ja vaalivideoihin sopivin esityslupa on useimmiten joko Mediapienlupa tai Livestriimauslupa.

Milloin musiikinkäyttölupaa ei tarvita?

Omaan, yksityiseen musiikin kuunteluun, musiikin soittamiseen tai tallenteiden tekemiseen henkilökohtaista käyttöä varten ei tarvita lupaa. Lupaa ei tarvita myöskään musiikin esittämiseen yksityistilaisuuksissa. Yksityistilaisuuksia ovat esimerkiksi läheisen perhe- ja ystäväpiirin tapahtumat ja juhlat kuten syntymäpäivät, häät, valmistujaisjuhlat, hautajaiset.

Yksityishenkilöt eivät myöskään tarvitse lupaa musiikin livestriimaukseen tai tallenteiden jakamiseen Teoston lisensoimilla alustoilla (tällä hetkellä YouTube, Facebook, Instagram ja TikTok).

Hanki lupa etukäteen  

Hanki lupa ennen kuin käytät musiikkia eli esimerkiksi ennen kuin järjestät keikan, konsertin tai muun tapahtuman, jossa soi musiikki tai ennen kuin lataat musiikkia nettiin, someen tai omille nettisivuillesi.  

Tutustu lupiimme alla olevasta linkistä. Asiakaspalvelumme neuvoo sinua tarvittaessa oikean luvan löytämisessä.

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!