Siirry sisältöön

Teosto-rahasto

Teoston nimeä kantavan rahastomme tehtävänä on varmistaa aatteellisen toiminnan ja edistämistyön jatkuvuus. Tuemme rahaston avulla esimerkiksi Musiikin edistämissäätiötä, joka jakaa avustuksia ja apurahoja elävän musiikin tilaisuuksia varten, av-tuotantoihin ja moniin muihin musiikkihankkeisiin.

Teosto-rahasto perustettiin vuonna 2009 aatteellisen toiminnan turvaamiseksi ja musiikin edistämisen jatkuvuuden varmistamiseksi. Rahastomme suuruus markkina-arvoin laskettuna oli vuoden 2019 lopussa noin 33,2 miljoonaa euroa (2018: n. 23,5 milj.eur) ja vuotuinen tuotto noin 16,4 prosenttia  (2018: -2,8 prosenttia). 

Teosto-rahaston varojen ensisijaisena lähteenä ovat ns. kansalliset varat, joita yhdistys pidättää oikeudenomistajien sekä ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen kanssa solmittujen sopimusten mukaisesti. Rahastomme on kartuttunut myös Teoston omaisuuden myynneistä saaduilla tuotoilla, omaisuuden arvon nousulla sekä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämillä yksityisen kopioinnin hyvitysmaksuilla. 

Vuonna 2019 korvauksista pidätetty osuus oli 6 prosenttia kotimaasta kerättyjen esityskorvausten jaosta eli noin 3 miljoonaa euroa. Yksityisen kopioinnin hyvitys kartutti Teosto-rahastoa 1,1 miljoonalla eurolla vuonna 2019.

Vuonna 2019 jaoimme Teosto-rahastosta varoja yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. Rahaston avulla tuettiin esimerkiksi Music Finlandin, Teoston jäsenjärjestöjen ja niitä lähellä olevien säätiöiden, kuten Malmstén-säätiön, Sibelius-rahaston sekä Musiikkikustantajien rahaston, toimintaa.

Teosto-rahastosta on vuosittain rahoitettu myös Teosto-palkinto.

SIJOITUSPOLITIIKKA

Rahaston sijoituspolitiikan lähtökohtana on pitkä sijoitushorisontti, jonka myötä Teosto-rahasto kestää hyvin lyhyen aikavälin arvonvaihtelua. Vuonna 2019 rahaston sijoitusten tuotot olivat 2,4 miljoonaa euroa.  

Varojen allokointi eri sijoitusluokkiin (ns. neutraaliallokaatio)

  • Osakesijoitukset 50 %
  • Korkoinstrumentit 0 %
  • Vaihtoehtoiset 50 %

Käytännön sijoitustoiminta toteutetaan valittujen yhteistyökumppanien ja rahastojen kautta painottaen vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattamista.

Sijoitustyöryhmä: 

  • Risto Salminen, pj
  • Heikki Saarinen,  siht
  • Tomi Juntunen
  • Kimmo Hakola
  • Kim Kuusi
  • Tommi Tuomainen
Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!