Siirry sisältöön
KULTTUURINEN VASTUU

Kotimaisen luovan säveltaiteen edistäminen on tärkeä osa perustehtäväämme ja olemassaolomme tarkoitusta. Haluamme kantaa vastuuta musiikin monimuotoisuudesta ja tulevaisuuden tekijäsukupolvien toimintaedellytysten vahvistamisesta. Se tarkoittaa sekä taloudellista tukea, aktiivista säveltaiteen edistämistä sekä koko toimialan kehittämistä.  

Tavoittelemme yhteiskuntaa, jossa musiikkia on hyvä sekä tehdä että käyttää ammattimaisesti. Toimintamme tuloksena syntyy uutta, innovatiivista ja monimuotoista musiikkia sekä uusia musiikin tekijöitä innostuu alasta. Tähtäämme musiikkialan kasvuun ja kansainvälistymiseen, ammatillisen osaamisen parantumiseen sekä kiinnostuksen ja arvostuksen lisääntymiseen musiikkialaa kohtaan. Tällä tavoin suomalainen musiikki ja sen tekijät kasvavat ja kukoistavat.

Vastuu suomalaisesta kulttuurista näyttäytyy tuen tarjoamisessa alalle. Rahallisesti tuemme luovaa säveltaidetta ja sen monimuotoisuutta niin sanotuista kansallisista varoista, joita yhdistys pidättää jäsenistömme päätöksen mukaisesti oikeudenomistajien sekä ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen kanssa solmittujen sopimusten mahdollistamana. Vuonna 2022 kansallisia varoja pidätettiin kaikkiaan 3,5 miljoonaa euroa, mikä on 6 prosenttia esityskorvausten jakosummasta.

Käytimme vuonna 2022 kotimaisen musiikin edistämiseen kaiken kaikkiaan 2,8 miljoonaa euroa. Vuosina 2020-2022 summaa on korottanut lisäeränä jaettu koronatuki.

Teoston tukee rahallisesti musiikin monimuotoisuutta monin tavoin:

  • Tuemme Teoston jäsenjärjestöjen (Suomen Musiikintekijät, Suomen Säveltäjät, Suomen musiikkikustantajat) toimintaa. Järjestöt edistävät jäsentensä taloudellisia ja ammatillisia etuja ja turvaavat siten osaltaan musiikin edellytyksiä Suomessa
  • Tukea saavat myös Teoston jäsenjärjestöjen säätiöt ja rahastot, kuten Malmstén-säätiö, Sibelius-rahasto sekä Musiikkikustantajien rahasto, jotka tukevat omien apurahojensa kautta musiikin monimuotoisuutta ja luovaa säveltaidetta.
  • Ohjaamme rahoitusta Musiikin edistämissäätiölle, joka myöntää apurahoja niin luovaan työskentelyyn, musiikin esittämiseen, julkaisemiseen, koulutukseen kuin markkinointiinkin.
  • Tuemme Music Finlandia, joka ohjaa tukea muun muassa suomalaisten musiikintekijöiden kansainvälistymisen ja teosviennin kasvun tukemiseen.

Myönnämme myös suoria avustuksia luovan säveltaiteen tekemiseen. Teoston kotimaisen musiikin tukitilitys on tarkoitettu kotimaisille nuotinnetuille teoksille ja sitä myöntää Teoston ohjelmistotoimikunta. Teoston sävellystilausten tuella edistämme kotimaista sävellystilaustoimintaa sekä uuden partituurimusiikin syntymistä.

Kansallisista varoista on katettu myös kaikkiaan neljä koronatukikierrosta kompensoimaan oikeudenomistajiemme taloudellisia menetyksiä koronapandemian aikana. Viimeinen tukikierros järjestettiin keväällä 2022.  Siinä tukea jaettiin miljoona euroa kaikkiaan 1 315 musiikin tekijälle ja kustantajalle. Kaikkiaan koronavuosien aikana jaettiin koronatukea 4,5 miljoonaa euroa ja myönteisiä tukipäätöksiä tehtiin 4 686 kappaletta.

Vuodesta 2003 lähtien jaettu Teosto-palkinto on yksi Pohjoismaiden suurimmista taidepalkinnoista, jonka jaamme vuosittain yhdelle tai useammalle kotimaiselle musiikkiteokselle.

Teosto-palkinnon tarkoituksena on antaa vuosittain tunnustusta rohkeille, omaperäisille ja innovatiivisille sävelteoksille. Haluamme tukea palkinnolla musiikkilajien moninaisuutta ja nostaa musiikin tekijöiden työn yhteiskunnallista arvostusta. Palkinnon saajat voivat edustaa mitä tahansa musiikin lajia.

Keväällä 2022 Teosto-palkintona jaettiin ennätyssuuri 60 000 euron palkintosumma, kun palkintosumma on normaalisti enintään 40 000 euroa. Summaa päätettiin korottaa, koska koronapandemian vuoksi arvioitavana olivat kahden edellisen vuoden aikana julkaistut tai kantaesitetyt sävelteokset. Ehdokkaita nimettiin poikkeuksellisen paljon, kaikkiaan 12 kappaletta, ja palkintosumma jaettiin tasan neljän palkinnonsaajan kesken.

Teosto toteuttaa erilaisia viestinnällisiä yhteistyöhankkeita nostaakseen suomalaisen musiikin arvostusta ja saadakseen sen tekijöitä näkyvämmin esille suomalaisen kulttuurin kentällä.

Vuodesta 2018 Iskelmä-Gaalassa jakamamme Vuoden Musiikintekijä -palkinnon myönnämme tunnustuksena erityisistä ansioista monipuolisen iskelmämusiikin tekijänä. Vuonna 2022 palkinnon sai nuoren polven säveltäjä-sanoittaja Tiina Vainikainen.

Musiikkituottajien Emma-Gaalassa toimimme vuoden biisi -kategorian kumppanina tuoden esiin tekijöitä suomalaisten hittibiisien takana. Vuonna 2022 Vuoden biisi -palkinnon voitti Blind Channel-yhtyeen yhdessä kirjoittama ”Dark Side”, joka edusti Suomea myös Eurovision laulukilpailuissa edellisenä vuonna.

Muita kumppanuuksia vuonna 2022 oli kotimaisen nykymusiikin keskeisimpiin tapahtumiin kuuluva Tampere Biennale. Lisäksi jaamme esimerkillisestä esitystietojen ilmoittamisesta Vuoden raportoija -palkinnon, joka myönnettiin trubaduuri Tuomas Lehdolle.

Musiikin käyttö av-tuotannoissa kuten elokuvissa ja televisiosarjoissa on noussut viime vuosina merkittäväksi musiikin käytön alueeksi. Uutena kumppanuutena vuonna 2022 aloitettiin yhteistyö av-alan tapahtuma Screen Helsingin kanssa. Teosto myönsi yhdessä Gramexin kanssa ”Vuoden Musiikkioivallus” -palkinnon Maija Isola -elokuvalle innovatiivisesta musiikin käytöstä.

Teosto pyrkii osaltaan vastaamaan tulevaisuuden musiikintekijöiden tarpeisiin verkostoitumisesta, osaamisen vahvistamisesta ja tasavertaisten mahdollisuuksien rakentamisesta musiikkialalla.

Järjestämme vuosittain Top 20 – Future Hitmakers -kurssin, jonka tavoitteena on auttaa nuoria musiikin tekijöitä etenemään urallaan, verkostoitumaan muiden musiikkialan ammattilaisten kanssa sekä inspiroida luomaan uutta musiikkia. Kurssi järjestetään yhteistyössä Suomen Musiikkikustantajien, Suomen Musiikintekijöiden ja Music Finlandin kanssa. Vuoden 2022 kurssilla kaksikymmentä oppilasta tapasi kevään ajan kuudella kurssikerralla. Kurssi toteutettiin alkuvuodesta etäopetuksena mutta loppukevään studiopäiviin päästiin jo kokoontumaan yhteen.

Vuosittaiseen musiikkialan Music X Media -tapahtumaan tuotimme useita alan ammatillista kehittymistä tukevia sisältöjä, jotka käsittelivät muun muassa musiikin kuuntelutottumusten muutosta, TOP-listojen luomaa kuvaa musiikin kentästä sekä  musiikin striimausmarkkinaa Euroopassa.

Kaksi kertaa vuodessa järjestämämme Teosto Talks -tilaisuudet ovat kaikille avoimia seminaaritilaisuuksia, joissa käsittelemme musiikkialan ajankohtaisimpia ja puhuttavimpia aiheita. Vuoden 2022 Teosto Talks -tilaisuuksien aiheena olivat NFT:n vaikutukset musiikkialalle sekä datan käyttö musiikkialalla. Vuoden aikana järjestimme lisäksi kolme webinaaria, joissa jaoimme asiakkaillemme ajankohtaista tietoa tilitysten kertymisestä.

Vaikutamme toimialan kehitykseen myös lukuisissa yhteishankkeissa muiden musiikkialan järjestöjen kesken. Vuonna 2022 osallistuimme muun muassa tutkimushankkeeseen, jolla kartoitettiin musiikkialalla koettua syrjintää ja epäasiallista käytöstä. Yhdessä yhdentoista muun alan toimijan kanssa rakennettiin myös Esiinnyn edukseni -ohjeistus, joka auttaa puuttumaan häirintään ja epäasialliseen kohteluun.

Lisäksi osallistuimme tekijänoikeustietoisuutta levittävään Puhtaasti -hankkeeseen sekä tekijöiden oikeuksia kunnioittavaan ©-DAY -kampanjaan. Yhdessä muiden tekijänoikeusjärjestöjen kanssa olemme mukana luovien sisältöjen metadataa kehittävässä ISNI-hankkeessa. Hanketta koordinoi kansalliskirjasto ja sen tavoitteena on hankkia eri taiteenalojen tekijöille kattavasti kansainväliset ISNI-tunnisteet.

Loppuvuodesta 2022 käynnistettiin kymmenen muun musiikkialan toimijan kanssa yhteinen tutkimushanke, jossa pyrittiin tunnistamaan syitä epätasaiselle sukupuolijakaumalle musiikin tekijöiden ja säveltäjien joukossa. Tutkimuksen tulokset julkistettiin maaliskuussa 2023 ja niiden pohjalta käynnistetään alan monimuotoisuutta parantavia toimenpiteitä.

Teosto pyrkii käymään vuoropuhelua päättäjien kanssa varmistaen, että kotimaisen musiikkikulttuurin ja sen luovan alkutuotannon merkitys Suomen yhteiskunnalle ymmärretään. Vaikuttamistyössä tavoitteena on tietoisuuden ja arvostuksen kasvattaminen musiikkikulttuuria kohtaan, hyvien työskentelyedellytysten ja pitkäjänteisen rahoituksen varmistaminen.

Vuonna 2022 keskeiseksi vaikuttamiskanavaksi nousi uusi musiikkiala.fi -sivusto, joka jakaa päättäjille tietoa musiikkialan keskeisistä tunnusluvuista sekä yhteiskunnallisesta merkityksestä. Teosto perusti sivuston yhdessä Gramexin kanssa ja sisällöntuotannossa ovat mukana lukuisat musiikkialan toimijat.

Vuonna 2022 järjestimme yhdessä seitsemän muun järjestäön kanssa Flow Festivalin yhteydessä pidetyn Flow Talks Music -tapahtuman. Paneelissa keskeiset päättäjät pääministerin johdolla keskustelivat musiikkialan tulevaisuudesta. Musiikkialan merkitystä ruotiva poliitikkopaneeli järjestettiin myös Musc X Media -tapahtumassa lokakuussa.

Teoston kulttuurikummit on musiikintekijöiden ja päättäjien verkosto, joka tavoitteena on tiivistää yhteistyötä ja ruohonjuuritason vuorovaikutusta musiikkia työkseen tekevien sekä toimintaedellytyksistä päättävien kesken. Verkostoon kuuluu noin 70 kansanedustajaa ja musiikin tekijää ja kustantajaa, jotka muodostavat kummipareja. Vuonna 2022 järjestimme kulttuurikummeille kolme yhteistapahtumaa sekä lukuisia pienempiä, kahdenvälisiä tapaamisia.

Top 20 kurssin studiopäivä 2018
Top20 kurssilta ammattitaitoa ja uusia verkostoja

Top 20 – Future Hitmakers -kurssin tavoitteena on auttaa musiikin tekijöitä etenemään urallaan, verkostoitumaan muiden biisintekijöiden ja musiikkialan ammattilaisten kanssa sekä inspiroida luomaan uutta musiikkia. Kurssi kasvattaa siis uusia biisinkirjoittajatähtiä mutta millaisia eväitä nuoret tekijät sieltä saavat?

Mihin TOP20 -kurssi vie? Lue kokemuksista
Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!