Siirry sisältöön
KULTTUURINEN VASTUU

Kotimaisen luovan säveltaiteen edistäminen on tärkeä osa perustehtäväämme ja olemassaolomme tarkoitusta. Haluamme kantaa vastuuta musiikin monimuotoisuudesta ja tulevaisuuden tekijäsukupolvien toimintaedellytysten vahvistamisesta. Se tarkoittaa sekä taloudellista tukea, aktiivista säveltaiteen edistämistä sekä koko toimialan kehittämistä.  

Tavoittelemme yhteiskuntaa, jossa musiikkia on hyvä sekä tehdä että käyttää ammattimaisesti. Toimintamme tuloksena syntyy uutta, innovatiivista ja monimuotoista musiikkia sekä uusia musiikin tekijöitä innostuu alasta. Tähtäämme musiikkialan kasvuun ja kansainvälistymiseen, ammatillisen osaamisen parantumiseen sekä kiinnostuksen ja arvostuksen lisääntymiseen musiikkialaa kohtaa. Tällä tavoin suomalainen musiikki ja sen tekijät kasvavat ja kukoistavat.

Tuemme luovaa säveltaidetta ja sen monimuotoisuutta ns. kansallisista varoista, joita yhdistys pidättää jäsenistömme päätöksen mukaisesti oikeudenomistajien sekä ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen kanssa solmittujen sopimusten mahdollistamana. Vuonna 2021 kansallisia varoja pidätettiin kaikkiaan 2,86 miljoonaa euroa, mikä on 6 prosenttia keräämistämme korvauksista.

Kotimaisen musiikin taloudellista tukea kasvatti vuonna 2021 erityinen koronatuki.

Teoston tukee rahallisesti musiikin monimuotoisuutta monin tavoin:

  • Tuemme Teoston jäsenjärjestöjen (Suomen Musiikintekijät, Suomen Säveltäjät, Suomen musiikkikustantajat) toiminta. Järjestöt tukevat toiminnallaan jäsentensä taloudellisia ja ammatillisia etuja ja turvaavat siten osaltaan musiikin edellytyksiä Suomessa
  • Tukea saavat myös Teoston jäsenjärjestöjen säätiöt ja rahastot, kuten Malmstén-säätiö, Sibelius-rahasto sekä Musiikkikustantajien rahasto tukevat omien apurahojensa kautta musiikin monimuotoisuutta ja luovaa säveltaidetta.
  • Ohjaamme rahoitusta Musiikin edistämissäätiölle, joka myöntää apurahoja niin luovaan työskentelyyn, musiikin esittämiseen, julkaisemiseen, koulutukseen kuin markkinointiinkin.
  • Tuemme Music Finlandia, joka ohjaa tukea muun muassa suomalaisten musiikintekijöiden kansainvälistymisen ja teosviennin kasvun tukemiseen.

Myönnämme myös suoria avustuksia luovan säveltaiteen tekemiseen. Teoston partituurimusiikin tuki on tarkoitettu kotimaisille nuotinnetuille teoksille ja sitä myöntää Teoston ohjelmistotoimikunta. Teoston sävellystilaustoimikunnan tuella edistämme kotimaista sävellystilaustoimintaa sekä uuden partituurimusiikin syntymistä.

Vuonna 2021 Teoston jäsenkokous päätti myöntää kansallisista varoista kolme miljoonaa euroa käytettäväksi tukeen, jolla kompensoidaan oikeudenomistaja-asiakkaidemme taloudellisia menetyksiä koronapandemian aikana. Järjestimme kaksi tukikierrosta keväällä ja syksyllä 2021. Saimme hakemuksia yhteensä 2996, joista tuen myöntämisen edellytyksenä olevat kriteerit täytti 2549  hakemusta.

Vuodesta 2003 lähtien jaettu Teosto-palkinto on yksi Pohjoismaiden suurimmista taidepalkinnoista, jonka jaamme vuosittain yhdelle tai useammalle kotimaiselle musiikkiteokselle.

Teosto-palkinnon tarkoituksena on antaa vuosittain tunnustusta rohkeille, omaperäisille ja innovatiivisille sävelteoksille tai sävelteoskokonaisuuksille. Haluamme tukea palkinnolla musiikkilajien moninaisuutta ja nostaa musiikin tekijöiden työn yhteiskunnallista arvostusta. Palkinnon arvo on enintään 40 000 euroa ja se myönnetään 1–3 teokselle, joka voi edustaa mitä tahansa musiikin lajia.

Koronapandemiasta johtuen emme jakaneet Teosto-palkintoa lainkaan vuonna 2021 mutta kanavoimme 40 000 euroa tukitoiminnaksi Teoston jäsenjärjestöjen rahastojen kautta. Tällä tavoin palkintorahat pääsivät hyödyttämään entistä laajempaa joukkoa ammattimaisia musiikintekijöitä. Vuoden 2022 keväälle myönsimme kuitenkin ennätyssuuren, jopa 60 000 euron suuruisen palkintosumman, joka jaetaan vuosina 2020–2021 ilmestyneille tai kantaesitetyille teoksille.

Teosto tekee yhteistyötä asiakkaidensa kanssa nostaakseen suomalaisen musiikin arvostusta ja saadakseen sen tekijöitä näkyvämmin esille suomalaisen kulttuurin kentällä.

Vuodesta 2018 Iskelmä-Gaalassa jakamamme Vuoden Musiikintekijä -palkinnon myönnämme tunnustuksena erityisistä ansioista monipuolisen iskelmämusiikin tekijänä. Vuonna 2021 palkinnon sai striimatussa gaalassa monipuolinen säveltäjä, sanoittaja Janne Rintala.

Emma-Gaalassa toimimme vuoden biisi -kategorian kumppanina tuoden esiin tekijöitä suomalaisten hittibiisien takana. Vuonna 2021 Vuoden biisi -palkinnon voitti Behmin ”Hei Rakas”, joka on myös esittäjän itsensä säveltämä ja sanoittama.

Muita kumppanuuksia vuonna 2021 olivat uusi Helsinki Wonderwheel -nykymysiikkifestivaali, jonka tarkoitus oli tuoda esiin uutta, innovatiivista ja rajoja ylittävää musiikkia. Valitettavasti festivaalin konsertit jouduttiin viime tingassa perumaan koronatilanteen vuoksi. Tuotimme kuitenkin yhdessä festivaalin kanssa useita innovatiivisia säveltäjiä esitteleviä sisältöjä.

Olimme mukana myös Music Finlandin organisoimassa Biisiviennin Visio -hankkeessa, jossa rakennettiin viisi strategista linjausta suomalaisen biisiviennin vahvistamiseksi. Linjausten toimenpiteitä viemme eteenpäin yhdessä Music Finlandin, Suomen Musiikintekijöiden ja Suomen Musiikkikustantajien kanssa.

Teosto pyrkii osaltaan vastaamaan tulevaisuuden musiikintekijöiden tarpeisiin verkostoitumisesta ja osaamisen vahvistamisesta.

Vuosittaisella musiikkialan Musiikki & Media -tapahtumassa tuotimme useita musiikintekijöiden ammatillista kehittymistä tukevia sisältöjä, jotka käsittelivät muun muassa musiikin kuuntelutottumusten muutosta, musiikin striimaustulojen jakautumista sekä musiikkikulttuurin tavoitteita päivänpolitiikassa.

Järjestämme vuosittain Top 20 – Future Hitmakers -kurssin, jonka tavoitteena on auttaa nuoria musiikin tekijöitä etenemään urallaan ja verkostoitumaan muiden biisintekijöiden ja musiikkialan ammattilaisten kanssa sekä inspiroida luomaan uutta musiikkia. Kurssi järjestetään yhteistyössä Suomen Musiikkikustantajien, Suomen Musiikintekijöiden ja Music Finlandin kanssa. Vuoden 2021 kurssi alkoi tammikuussa 2021. Kaksikymmentä oppilasta tapasi kevään ajan kuudella kurssikerralla pääosin etänä. Elokuun studiopäivän pystyttiin järjestämään läsnätoteutuksena.

Kaksi kertaa vuodessa järjestämämme Teosto Talks -tilaisuudet ovat kaikille avoimia seminaaritilaisuuksia, joissa käsittelemme juuri sillä hetkellä ajankohtaisia ja musiikin tekijöitä puhututtavia aiheita. Vuoden 2021 Teosto Talks -tilaisuuksien aiheena olivat tulojen jakautuminen online-alustoilta sekä suomalaisten musiikintekijöiden kansainvälistyminen. Vuoden aikana järjestimme lisäksi neljä tilityswebinaaria, joissa jaoimme asiakkaillemme tietoa tilityksestä ja tilityksen kertymisestä eri osa-alueilta.

Teosto pyrkii käymään vuoropuhelua päättäjien kanssa varmistaen, että suomalaisessa yhteiskunnassa ymmärretään kotimaisen musiikkikulttuurin merkitys yhteiskunnalle. Vaikuttamistyössä tavoitteena on tietoisuuden ja arvostuksen kasvattaminen musiikkikulttuuria kohtaan, hyvien työskentelyedellytysten ja pitkäjänteisen rahoituksen varmistaminen.

Teoston kulttuurikummit on musiikintekijöiden ja päättäjien verkosto, joka tavoitteena on tiivistää yhteistyötä ja ruohonjuuritason vuorovaikutusta musiikkia työkseen tekevien sekä toimintaedellytyksistä päättävien kesken. Verkostoon kuuluu noin 70 kansanedustajaa ja musiikin tekijää ja kustantajaa, jotka muodostavat kummipareja. Vuonna 2021 järjestimme kulttuurikummeille kaksi yhteistapahtumaa sekä lukuisia pienempiä, kahdenvälisiä tapaamisia.

Top20 kurssilta ammattitaitoa ja uusia verkostoja

Top 20 – Future Hitmakers on intensiivikurssi nuorille, lupaaville musiikintekijöille. Kurssin tavoitteena on auttaa tekijöitä etenemään urallaan ja verkostoitumaan muiden biisintekijöiden ja musiikkialan ammattilaisten kanssa. Kurssilaiset kiittelevät erityisesti kurssilta saamiaan verkostoja sekä itsevarmuutta tekemiseen.

Lue TOP20-kurssilaisten kokemuksista
Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!

Evästeet Teoston verkkosivustolla

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu tietokoneellesi tai muulle laitteellesi ja tallentaa tietoa käynnistäsi Verkkosivustolla. Evästeiden avulla Teosto parantaa palveluidensa käytettävyyttä.

Evästeillä kerättyjä tietoja ei lähtökohtaisesti yhdistetä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin, mutta jotkut evästeillä kerättävät tiedot saattavat olla välillisesti yhdistettävissä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin.

Lue lisää tietosuojalausekkeestamme ja evästeselosteestamme.

Evästekategoriat
Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivustomme saatavuuden varmistamiseksi. Ne esimerkiksi lataavat osan verkkosivustomme toiminnoista etukäteen nopeuttaakseen verkkosivuston latautumista. Välttämättömiä evästeitä käytetään myös valitsemiesi asetusten määrittämiseen ja muistamiseen. Voit kieltää välttämättömien evästeiden käytön selainasetuksissasi, mutta huomioithan, etteivät verkkosivuston kaikki toiminnot ja osat sen jälkeen toimi välttämättä kunnolla.
Lisätietoja evästeistä

Analytiikkaevästeet

Käytämme analytiikkaevästeitä kehittääksemme verkkosivustomme toimintaa. Analytiikkaevästeillä kerätään tietoa muun muassa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme ja miten he navigoivat verkkosivuston eri välilehtien välillä. Tietoja käytetään lähtökohtaisesti anonyymissä muodossa.
Lisätietoa: tietosuojalauseke ja evästeseloste

Toiminnalliset evästeet

Toiminnallisten evästeiden avulla voimme tarjota verkkosivustollamme erilaisia toimintoja, kuten soittolistoja ja reaaliaikaisen chatin. Jos kiellät toiminnallisten evästeiden käytön, osa tai kaikki näistä toiminnoista ei välttämättä toimi oikein.
Lisätietoa evästeistä

Markkinointievästeet

Markkinointievästeet auttavat meitä räätälöimään markkinointia ja tarjoamaan verkkosivustomme käyttäjille tulevaisuudessa yksilöllisempiä palveluita. Keräämme markkinointievästeiden avulla tietoja esimerkiksi käyttäjän käyttäytymisestä ja mieltymyksistä verkkosivustollamme.
Lisätietoa evästeistä