Siirry sisältöön

Teosto mukana kansainvälisessä ISNI-projektissa – tavoitteena parantaa musiikin metadataa

02.03.2022

Suomessa on alkanut laajaan yhteistyöhön perustuva hanke, jossa luovan alan tekijänoikeusjärjestöjen metadataa parannetaan. Hankkeen tavoitteena on hankkia eri tekijänoikeusjärjestöjen tekijöille kattavasti kansainväliset ISNI-tunnisteet. Projektia koordinoi Kansalliskirjasto ja siihen osallistuvat Teoston lisäksi muut suomalaiset tekijänoikeusjärjestöt Gramex, Kopiosto, Kuvasto ja Sanasto.

ISNI (International Standard Name Identifier) on kansainvälisesti laajasti käytetty tekijätunniste. ISNI-tunnisteen avulla voidaan yksiselitteisesti identifioida mihin tahansa luovaan teokseen liittyviä henkilöitä ja yhteisöjä, mukaan lukien esimerkiksi kirjailijoita, säveltäjiä, esittäjiä, visuaalisen taiteen tekijöitä, esiintyjiä, tuottajia ja kustantajia.  ISNI-tunnuksen käyttö on yleistynyt erityisesti musiikkialalla, kun musiikin suoratoiston palvelut ovat ottaneet ISNIn käyttöön.

Teostossa on panostettu viime vuosina hallinnoivan metatiedon laadun parantamiseen ja tietojärjestelmien uusimiseen. ISNI-tunnuksen käyttöönotto luo hyvät edellytykset tekijöiden tunnistamiselle erityisesti kansainvälisesti ja parantaa tekijään liittyvien tietojen luotettavuutta ja yhteentoimivuutta.

“Metadatan laadun ja käytettävyyden parantaminen on Teostolle keskeistä ja kehittäminen vaatii laajaa ja pitkäjänteistä yhteistyötä. Tästä syystä meille on tärkeää olla mukana Kansalliskirjaston vetämässä ISNI-hankkeessa yhdessä muiden kotimaisten tekijänoikeusjärjestöjen kanssa”, sanoo Teoston kehitys- ja teknologiajohtaja Ano Sirppiniemi.

Projektissa mukana olevat tahot kattavat luovan alan laajasti aina musiikista, kirjallisuudesta visuaaliseen taiteeseen. Mukana olevat järjestöt edustavat yli 100 000 kotimaista korvauksensaajaa.Projekti käynnistyi vuoden 2022 helmikuussa ja kestää vuoden 2023 loppuun asti.

Projektin toteuttaminen on mahdollista Opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeusjärjestöille myöntämän avustuksen turvin. Avustus on tarkoitettu kulttuuri- ja luovien palveluiden sekä tuotanto- ja toimintamallien uudistamisen edistämiseen. Avustus sisältyy Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan, jonka rahoitus tulee Next Generation EU -ohjelmista. 

Lue lisää Kansalliskirjaston sivuilta

Jaa somessa