Siirry sisältöön

Musiikki päiväpalvelutoiminnassa

  • Yksityiselle yritykselle tai yhteisölle, joka käyttää musiikkia palvelutoiminnassa (esimerkiksi palvelutalo, leikkikoulu, kuntoutuskeskus, päiväsairaala), toimipaikkakohtainen
  • Kattaa elävän ja äänitemusiikin esittämisen päivittäiskäyttäjille ja heidän vierailleen sekä taustamusiikin esittämisen henkilöstön tiloissa, osallistujamäärä enintään 200 henkilöä
  • Ei kata musiikin esittämistä palveluiden tiloissa, jos ne ovat avoimia yleisölle tai niiden toiminnasta vastaa joku muu (esimerkiksi lounasravintola, kampaamo tai muu vastaava)
  • Hinta määräytyy päivittäiskävijöiden määrän mukaan, laskutetaan kerran vuodessa
  • Äänitemusiikin soittamiseen tarvitaan lisäksi musiikin esittäjien ja tuottajien oikeudet kattava Gramexin Musiikki päiväpalvelutoiminnassa -lupa, jonka myy Musiikkiluvat.fi.

Mitä lupa kattaa?

Lupa kattaa palveluntarjoajan päivittäiskäyttäjilleen ja heidän vierailleen tarjoaman elävän ja äänitemusiikin lukuun ottamatta konsertteja ja pääsymaksullisia tapahtumia.

Päivittäiskäyttäjiä ovat palvelutalossa asuvat asiakkaat ja päivittäin esim. hoidossa käyvät asiakkaat. Tapahtumien yleisömäärä voi maksimissaan olla 200 henkeä.

Tapahtumiin, joihin osallistuu myös muita kuin päivittäiskävijöitä ja heidän vieraitaan tai joiden yleisömäärä on yli 200 henkeä, tarvitaan erillinen tapahtumalupa.

Tiloihin, jotka ovat avoimia myös muille kuin päivittäiskävijöille tai joissa toimintaa pyörittää joku muu, kuin palvelutoiminnan pyörittäjä, tarvitaan erillinen lupa. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi lounasravintola tai kahvila, kampaamo, hieroja jne.

Lupa kattaa musiikin esittämisen taustamusiikkina henkilöstötiloissa, joihin asiakkailla ei ole pääsyä (esimerkiksi työ-, varasto- ja taukotilat).

Äänitemusiikin soittamiseen tarvitaan lisäksi musiikin esittäjien ja tuottajien oikeudet kattava Gramexin Musiikki päiväpalvelutoiminnassa -lupa, jonka myy Musiikkiluvat.fi.

Kenelle lupa on tarkoitettu, kuka sen tarvitsee?

Lupa on tarkoitettu yritykselle tai yhteisölle, joka käyttää musiikkia palvelutoiminnassa (esimerkiksi palvelutalo, leikkikoulu, kuntoutuskeskus, päiväsairaala tai muu ohjatun toiminnan keskus).

Lupa on toimipaikkakohtainen. Luvan hankkijan tulee lupaa hakiessaan ilmoittaa eri tilat, joihin lupaa hakee.

Miten luvan hinta muodostuu ja mitä se maksaa?

Luvan hinta määräytyy palvelutoimintatilan päivittäisen kävijämäärän mukaan.

Miten ja koska lupa maksetaan?

Lupa laskutetaan kerran vuodessa.

Kuinka kauan lupa on voimassa?

Lupa on voimassa toistaiseksi. Luvan irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Musiikki päiväpalvelutoiminnassa 2024
Päivittäiskävijöiden lukumäärä Hinta €/ kalenterikuukausi
1-30 9,46
31-50 12,52
51-75 19,66
76-100 26,57
101-150 34,49
151-200 43,97
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Musiikki päiväpalvelutoiminnassa, käyttötapakohtaiset erityisehdot

Päivittäiskäyttäjillä tarkoitetaan toimipaikan asukkaita tai muita toimipaikan tiloja päivittäin käyttäviä asiakkaita, kuten henkilöitä, jotka käyvät toimipaikassa päiväkeskus- tai päiväsairaalatoiminnoissa, avokuntoutuksessa tai muussa vastaavassa Asiakkaan järjestämässä ohjatussa toiminnassa.

Lupa kattaa

a) Musiikin julkisen esittämisen pääsymaksuttomassa tapahtumassa, jonka Asiakas järjestää edellä ilmoitetussa toimipaikassa ja joka on tarkoitettu ainoastaan Päivittäiskäyttäjille ja heidän vieraillensa. Tapahtuman potentiaalinen yleisökapasiteetti voi olla enintään 200 henkeä. Yleisökapasiteetilla tarkoitetaan tapahtumapaikkaan enintään mahtuvaa yleisömäärää (1 asp = 1 asiakas/m2 tai viranomaisen ilmoittama maksimimäärä).

Luvan nojalla voidaan esittää musiikkia seuraavin tavoin:

  • elävä musiikki: orkesterin tai solistin soittama tai laulama musiikki (ei sisällä konsertteja) esim. lauluillat, pääsymaksuttomat tanssit toimipaikan Päivittäiskäyttäjille
  • äänitemusiikki ja karaoke
  • taustamusiikki tapahtumassa, jossa musiikin merkitys ja määrä on vähäistä (ei sisällä konsertteja)

b) Musiikin julkisen esittämisen taustamusiikkina edellä ilmoitetun toimipaikan sellaisissa tiloissa, jotka on tarkoitettu ainoastaan Päivittäiskäyttäjille ja heidän vieraillensa.

Lupa kattaa myös edellä mainittuja esitystilanteita mahdollisesti edeltävän musiikin välittämisen ja musiikin esitystilanteiden välittämisen yleisölle edellä ilmoitetun toimipaikan tiloissa (esim. toimipaikan sisäverkon välityksellä), jos välittäminen tapahtuu Asiakkaan toimesta.

Lupa on toimipaikkakohtainen. Asiakas ilmoittaa Teostolle toimipaikan Päivittäiskäyttäjien määrien muutoksista. Teostolla on oikeus tarkastaa toimipaikan Päivittäiskäyttäjien määrä vuosittain.

Lupa ei kata konsertteja eikä musiikin tallentamista. Lupa ei myöskään kata musiikin julkista esittämistä taustamusiikkina tai tapahtumissa, jotka on tarkoitettu ainoastaan Asiakkaan henkilökunnalle. Musiikin esittämiseen tapahtumassa, jonka yleisökapasiteetti ylittää 200 henkeä, tai joka on tarkoitettu myös muille kuin Päivittäiskäyttäjille ja heidän vierailleen, on hankittava erillinen lupa. Lisäksi musiikin esittämiseen muissa kuin ainoastaan Päivittäiskäyttäjien käytössä olevissa toimipaikan tiloissa, kuten kaikille avoimeen toimintaan tai palveluihin käytettävissä tiloissa (lounasravintolat, kampaamopalvelut, pankkipalvelut), tulee hankkia erillinen lupa.