Siirry sisältöön

Luvan myöntäminen teoksen ei-kaupalliseen käyttöön

Voit itse myöntää lupia teostesi ei-kaupalliseen käyttöön. Yhteishallinnointilain mukaan tekijänoikeusjärjestö (esim. Teosto) voi asettaa edellytyksiä sille, millä ehdoilla ei-kaupallisia käyttölupia voi myöntää. Teoston määrittämien edellytysten perusteena ovat asiakkaiden Teostolle antama toimeksianto periä korvaukset musiikin käyttöluvista, asiakkaiden yhdenvertaisuuden kunnioittaminen, asiakkaiden oikeuksien ja etujen suojeleminen sekä oikeuksien tehokas hallinnoiminen.  

Teoston edellytykset ei-kaupallisten käyttölupien myöntämiselle

Luvan ei-kaupalliseen käyttöön myöntää aina musiikintekijä itse. Teosto, toinen asiakas tai muu osapuoli ei voi myöntää lupaa puolestasi. Sinun tulee myös itse huolehtia käyttölupaan liittyvistä ilmoituksista muille oikeudenhaltijoille, käyttöluvan saajalle sekä Teostolle.  

Ei-kaupallinen käyttölupa: sisältö ja ehdot

Voit myöntää käyttöluvan ei-kaupalliseen käyttöön tiettyyn musiikin käyttötapahtumaan tai -tilanteeseen (esim. live-esitys). Tämä tapahtuma tai tilanne tulee rajata ja yksilöidä lupaa, kun sovit musiikin käytöstä. Lupa ei siis voi olla pysyvä tai yleinen vaan lupa täytyy myöntää aina tapauskohtaisesti.  Kun myönnät ei-kaupallista käyttölupaa, sinun tulee yksilöidä, mitä teoksia lupa koskee. Lupa ei kata mitään muuta teosten käyttöä.  Ei-kaupallisen käyttöluvan pitää olla vastikkeeton. Et saa pyytää etkä vastaanottaa välitöntä tai välillistä vastiketta myöntämästäsi luvasta. Mikäli hyödynnät ei-kaupallisen käyttöluvan myöntämiseen Creative Commons -lisenssejä tai vastaavia toimintamalleja, lupaehtojen tulee mahdollistaa vain teoksen ei-kaupallinen käyttö. 

Ilmoittaminen muille oikeudenhaltijoille

Kun harkitset ei-kaupallisen käyttöluvan myöntämistä, sinun tulee huomioida luvan piiriin kuuluvien teosten muut mahdolliset oikeudenhaltijat. Esimerkiksi yhteisteoksen tekijöillä on yhteinen tekijänoikeus teokseen. Yhteisteos on kyseessä, kun tekijöiden osuudet eivät ole itsenäisiä teoksia (esimerkiksi teoksella on kaksi säveltäjää). Yhteenliitetyn teoksen osat ovat sen sijaan erillisiä ja niiden tekijöillä on itsenäinen oikeus omiin osuuksiinsa (esimerkiksi sävellys ja sanoitus).  Myös teoksen kustantajalla saattaa olla kustannussopimukseen perustuva oikeus määrätä teoksen käytöstä. Mikäli teoksiisi kohdistuu muiden Teoston oikeudenhaltija-asiakkaiden oikeuksia, sinun on ilmoitettava heille, että olet myöntämässä lupaa ei-kaupalliseen käyttöön ja että heillä on oikeus omasta puolestaan päättää vastaavan luvan myöntämisestä. 

Ilmoittaminen ei-kaupallisen käyttöluvan saajalle

Kun myönnät ei-kaupallisen käyttöluvan, sinun tulee ilmoittaa luvan saajalle, että lupa koskee vain sinun teoksiasi ja niihin kohdistuvia sinulle kuuluvia oikeuksia. Myöntämäsi lupa ei koske mitään muita teoksia, joita kyseisessä musiikin käyttötapahtumassa tai -tilanteessa mahdollisesti käytetään.  Tästä syystä sinun on ilmoitettava käyttöluvan saajalle, että kaikenlainen Teoston asiakkaiden teosten hyödyntäminen kyseisessä käyttötapahtumassa tai -tilanteessa kuuluu Teoston lisensoinnin piiriin siltä osin kuin käyttöluvan saaja ei ole saanut myös muilta Teoston asiakkailta lupaa ei-kaupalliseen käyttöön. Ei-kaupallinen käyttölupa ei myöskään poista eikä kavenna musiikin käyttäjän velvollisuutta raportoida teosten käyttö Teostolle. 

Ilmoittaminen Teostolle

Sinun on itse ilmoitettava Teostolle jokainen myöntämäsi ei-kaupallisen käytön lupa ennen luvan piiriin kuuluvan käyttötapahtuman tai -tilanteen toteutumista tai viimeistään 5 päivää sen toteutumisen jälkeen. Ilmoitus tehdään oheisella lomakkeella. Ilmoitusvelvollisuutta ei voi siirtää toiselle Teoston asiakkaalle, ei-kaupallisen käyttöluvan saajalle tai muulle kolmannelle osapuolelle. 

Lomake: Ilmoitus teoksen ei-kaupallisesta käytöstä 

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!