Siirry sisältöön

Käyttöluvan myöntäminen tietyn teoksen ei-kaupalliseen käyttöön

Kun olet Teoston suora asiakas, voit halutessasi myöntää yhdelle tai useammalle teoksellesi käyttöluvan niiden ei-kaupallista käyttöä varten. Tämä koskee kuitenkin vain sinun oikeuksiasi: jos teoksella on muita tekijöitä tai kustantajia, heillä on oikeus päättää haluavatko myös he irrottaa omat oikeutensa ei-kaupalliseen käyttöön vai eivät.

Yhteishallinnointilain mukaan tekijänoikeusjärjestö voi asettaa edellytyksiä sille, millä ehdoilla ei-kaupallisia käyttölupia voi myöntää. Teoston määrittämien edellytysten perusteena ovat asiakkaiden Teostolle antama toimeksianto periä korvaukset musiikin käyttöluvista, asiakkaiden yhdenvertaisuuden kunnioittaminen, asiakkaiden oikeuksien ja etujen suojeleminen sekä oikeuksien tehokas hallinnoiminen.  

Teoston määrittämät edellytykset ei-kaupallisten käyttölupien myöntämiselle

Luvan ei-kaupalliseen käyttöön myöntää jokainen yksittäinen musiikintekijä aina itse. Teosto, teoksen toinen tekijä tai kustantaja ei voi myöntää lupaa puolestasi. Sinun on tehtävä ei-kaupallisen käyttöluvan myöntämisestä erillinen ilmoitus Teostolle ja ilmoitettava siitä myös teoksen muille mahdollisille tekijöille ja kustantajille.

Ei-kaupallisen käyttöluvan ehdot

  • Voit myöntää käyttöluvan teoksesi ei-kaupalliseen käyttöön tietyssä musiikin käyttötapahtumassa tai -tilanteessa (esim. konsertti). Tapahtuma tai tilanne tulee rajata ja yksilöidä, kun sovit musiikin käytöstä.
  • Sinun on yksilöitävä, mitä teosta tai teoksia lupa koskee.
  • Lupa ei kata mitään muuta teosten käyttöä, kuin sen, mihin olet käyttöluvan myöntänyt.  Lupa ei siis voi olla pysyvä tai yleinen, vaan lupa täytyy myöntää aina tapauskohtaisesti vain tietynlaiseen musiikinkäyttöön ja se koskee vain tiettyjä teoksia.  
  • Ei-kaupallisen käyttöluvan täytyy olla vastikkeeton. Et saa pyytää etkä vastaanottaa välitöntä tai välillistä vastiketta myöntämästäsi luvasta.
  • Huomioithan näiden ehtojen asettamat rajoitteet, mikäli hyödynnät ei-kaupallisen käyttöluvan myöntämiseen Creative Commons -lisenssejä tai vastaavia toimintamalleja. Niiden ehdot eivät voi olla ristiriidassa näiden ehtojen kanssa.

Ei-kaupallisen käyttöluvan myöntämisestä sopiminen

Ilmoitukset muille oikeudenomistajille

Jos haluat myöntää ei-kaupallisen käyttöluvan yhdelle tai useammalle teoksellesi ja teoksissa on mukana muita tekijöitä tai kustantaja, sinun on ilmoitettava etukäteen myös heille luvan myöntämisestä. Heillä on oikeus päättää omasta puolestaan haluavatko he myöntää vastaavan luvan.

Esimerkiksi yhteisteoksen tekijöillä on yhteinen tekijänoikeus teokseen, jolloin molempien tai kaikkien on suostuttava ei-kaupallisen käyttöluvan antamiseen, jotta teosta voitaisiin käyttää ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Yhteisteos on kyseessä, kun tekijöiden osuudet eivät ole itsenäisiä teoksia eli esimerkiksi silloin, kun teoksella on kaksi säveltäjää.

Yhteenliitetyn teoksen osat (esimerkiksi sävellys ja sanoitus) ovat sen sijaan erillisiä ja niiden tekijöillä on itsenäinen oikeus omiin osuuksiinsa. Tällöin esimerkiksi säveltäjä voi antaa ei-kaupallisen käyttöluvan omaan osuuteensa, vaikka sanoittaja ei sitä tekisikään.  

Jos teoksella on kustantaja, myös kustantajalla saattaa olla kustannussopimukseen perustuva oikeus määrätä teoksen käytöstä.

Ilmoitus ei-kaupallisen käyttöluvan saajalle

Kun myönnät ei-kaupallisen käyttöluvan, sinun tulee ilmoittaa luvan saajalle (esimerkiksi konsertin tai tapahtuman järjestäjälle), että lupa koskee ainoastaan sinun teoksiasi ja niihin kohdistuvia sinulle kuuluvia oikeuksia. Sinun myöntämäsi lupa ei siis koske kenenkään muun tekijän tai kustantajan oikeuksia eikä mitään muita teoksia, joita kyseisessä musiikin käyttötapahtumassa tai -tilanteessa mahdollisesti käytetään.

Ilmoita käyttöluvan saajalle, että hänen tulee hankkia Teostolta asiaankuuluva lupa musiikin käyttämiseen (esimerkiksi Tapahtumalupa konserttia varten) ja Teosto laskuttaa luvan hinnan täysimääräisenä paitsi, jos kaikki Teoston asiakkaina olevat musiikintekijät ja kustantajat ovat myöntäneet ei-kaupallisen käyttöluvan teostensa käyttöön. Ei-kaupallinen käyttölupa ei myöskään poista eikä kavenna musiikin käyttäjän velvollisuutta raportoida teosten käyttö Teostolle.

Miten käyttölupa myönnetään?

Jos haluat myöntää yhdelle tai useammalle teoksellesi ei-kaupallisen käyttöluvan tiettyyn tapahtumaan, sinun täytyy ilmoittaa siitä meille viimeistään 30 päivää ennen kyseistä käyttötapahtumaa (esimerkiksi konserttia).

Tee ilmoitus alla olevalla lomakkeella. Huomaa, että et voi siirtää ilmoitusvelvollisuutta toiselle Teoston asiakkaalle, ei-kaupallisen käyttöluvan saajalle tai muulle kolmannelle osapuolelle.

Teosto/NCB ei kerää ja tilitä sinulle korvauksia teoksen käytöstä Suomessa tai ulkomailla, jos myönnät käyttöluvan itse.

Lomake: Ilmoitus teoksen ei-kaupallisesta käytöstä 

Kysymyksiä ja vastauksia itsehallinnoinnista

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!