Siirry sisältöön

Teosto sopimuslisenssijärjestönä

Teosto toimii eräiden musiikin käyttöyhteyksien kohdalla tekijänoikeuslain mukaisena sopimuslisenssijärjestönä. Sopimuslisenssijärjestönä Teoston myöntämät musiikin käyttöluvat kattavat myös sellaisten sävelteosten käytön, joiden tekijät eivät ole Teoston tai sen Suomessa edustamien ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen asiakkaita. Teoston myöntämät luvat toisin ilmaistuna kattavat näissä laissa säädetyissä käyttötilanteissa myös Teostoon liittymättömien musiikin tekijöiden teosten käytön. Sopimuslisenssijärjestelmän tarkoituksena on tukea teoksia koskevien käyttölupien kattavuutta ja mahdollistaa näiden hankinta keskitetysti sopimuslisenssijärjestöltä.

Sopimuslisenssijärjestön asema edellyttää opetus- ja kulttuuriministeriön antamaa käyttötilannekohtaista hyväksymispäätöstä. Ajantasaisen tiedon hyväksytyistä sopimuslisenssijärjestöistä saat opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta.

Esittelemme tällä sivulla ne käyttötilanteet, joihin Teosto voi myöntää sopimuslisenssijärjestelylle perustuvia käyttölupia. Kerromme lisäksi käytännöistämme koskien Teostoon liittymättömien tekijöiden mahdollisuutta hakea Teostolta korvausta sopimuslisenssin nojalla Teoston luvalla tapahtuneesta teosten käytöstä sekä oikeutta eräissä käyttötilanteissa kieltää teosten käyttö sopimuslisenssin perusteella.

Käyttöyhteydet, joissa Teoston käyttölupiin soveltuu sopimuslisenssijärjestely

Teoston käyttölupiin soveltuu sopimuslisenssijärjestely seuraavissa yhteyksissä:

  • Alkuperäiset radio- ja televisiolähetykset ja näihin liittyvä lähetystekninen tallentaminen (tekijänoikeuslaki 25 f §)
  • Lähettäjäyrityksen arkistossa olevaan televisio- tai radio-ohjelmaan sisältyvän teoksen uudelleenkäyttö (25.1 g §)
  • Radio- ja televisiolähetysten edelleen lähettäminen (25 h §)

Radio- ja televisiotoimintaa koskevista Teoston käyttöluvista löydät lisätietoa Luvat ja hinnastot -sivultamme. Ulkomaisten televisiokanavien Suomessa tapahtuvan edelleen lähettämisen käyttölupien kohdalla Teostolla on lisäksi yhteistyöjärjestely Kopioston kanssa ns. Kopiosto-kanavista, joista saat lisätietoa Kopioston verkkosivuilta.

  • Televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelut (25 l §)

Verkkotallennuspalveluita koskevat käyttöluvat myönnetään yhdessä Teoston, Kopioston, Gramexin ja APFI:n toimesta, ja löydät näistä lisätietoa Kopioston verkkosivuilta.

Miten voin hakea korvausta teosteni käytöstä sopimuslisenssin nojalla?

Teosto maksaa edustamilleen musiikin tekijöille ja kustantajille tekijänoikeuskorvauksia voimassa olevan tilityssääntönsä mukaisesti. Teoston tilityksistä ja tilityssäännöstä löydät lisätietoa verkkosivuiltamme.

Liittyessäsi Teoston asiakkaaksi maksamme sinulle radio- ja televisiokäytöstä kertyneet mahdolliset tilitykset liittymisvuodeltasi sekä sitä edeltäviltä kahdelta kalenterivuodelta.

Mikäli et ole Teoston tai sen Suomessa edustaman ulkomaisen tekijänoikeusjärjestön asiakas, ja teostasi on käytetty sopimuslisenssijärjestelyn alaisessa käyttöyhteydessä Teoston käyttöluvan nojalla, voit hakea korvauksen teoksesi käytöstä Teostolta. Korvausta maksetaan vastaavasti kuin Teoston asiakkaille. Edellytyksenä korvauksen suorittamiselle on, että teoksesi käyttö on ollut Teoston luvan piirissä, et ole myöntänyt sen käyttöön lupaa muulla sopimuksella tai järjestelyllä ja sen käytöstä Teoston luvalla on osoitettavissa todentava näyttö. Korvausvaatimukselle on laissa asetettu kolmen vuoden määräaika.

Korvausta voit hakea ottamalla yhteyttä Teoston asiakaspalveluun. Toimitathan meille samassa yhteydessä asian taustatiedot ja näytön asian selvittämiseksi.

Miten voin kieltää teosteni käytön sopimuslisenssin nojalla?

Tekijällä on tekijänoikeuslain mukaisesti oikeus kieltää teoksensa käyttö sopimuslisenssin nojalla alkuperäisten radio- ja televisiolähetysten ja näihin liittyvän lähetysteknisen tallentamisen sekä lähettäjäyrityksen arkistossa olevan televisio- ja radio-ohjelmaan sisältyvän teoksen uudelleenkäytön osalta. Edelleen lähettämisen ja verkkotallennuspalveluiden osalta kielto-oikeutta ei ole.

Mikäli tahdot kieltää teoksesi käytön Teoston luvan nojalla, tulee sinun toimittaa Teostolle kirjallinen, kiellon koskemat teoksesi ja käyttöyhteydet yksilöivä kieltoilmoitus. Kieltoilmoitus toimitetaan Teoston asiakaspalvelulle.

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!