Siirry sisältöön
henkilöstö

Musiikkialan toimijoita

Tarjoamme ammatillisia palveluita myös yhteistyössä.

Työskentelemme yhteistyössä musiikkialan eri toimijoiden kanssa. Tältä sivulta löydät tietoa keskeisistä kumppaneistamme ja heidän tarjoamistaan palveluista.

Teoston jäsenjärjestöt

Jäsenjärjestöjämme ovat Suomen Musiikintekijät, Suomen Säveltäjät ja Suomen Musiikkikustantajat. Niiden kanssa tarjoamme tukea ja edunvalvontaa musiikin tekijöille, säveltäjille ja musiikkikustantajille.

Suomen Säveltäjät

Jäsenjärjestöistä vanhin on vuonna 1945 perustettu Suomen Säveltäjät ry. Sen jäseninä on noin 220 taidemusiikin säveltäjää. Yhdistys edistää suomalaista taidemusiikkia ja valvoo säveltäjien taiteellisia, ammatillisia ja taloudellisia etuja.

Suomen Säveltäjät tukee suomalaisen nykymusiikin festivaaleja ja vapaiden ryhmien tuottamia konsertteja. Yhdistys toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja tarjoaa heille neuvontapalveluja mm. sopimuksiin, verotukseen ja sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä. Yhdistyksellä on jäsenlehti Kompositio. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksen perusteella.

Suomen Säveltäjien verkkosivut

Suomen Musiikintekijät
Suomen Musiikintekijät

Suomen Musiikintekijät ry on jäsenmäärältään suurin Teoston jäsenjärjestö, ja se edistää eri musiikinlajien tekijöiden oikeuksia. Sen jäseninä on yli tuhat sanoittajaa, säveltäjää ja sovittajaa.

Yhdistyksen visio on, että musiikin tekeminen on taloudellisesti mielekäs ja yhteiskunnallisesti arvostettu ammatti, joka perustuu toimivaan tekijänoikeusjärjestelmään.

Suomen Musiikintekijät tarjoaa neuvontapalveluja, ajaa musiikintekijöiden etuja poliittisella kentällä, järjestää mentorointipalveluita sekä jakaa apurahoja ja palkintoja. Suomen Musiikintekijöiden lehti on nimeltään Musiikintekijä.

Suomen Musiikintekijöiden verkkosivut

Suomen Musiikkikustantajat
Suomen Musiikkikustantajat

Suomen Musiikkikustantajat ry:n eli MPA Finlandin jäsenet ovat musiikkia kustantavia yrityksiä ja yhdistyksiä. Vuonna 1976 perustetun yhdistyksen jäsenmäärä on noin 40.

Suomen Musiikkikustantajien tavoitteena on jäsenten liiketoiminnan edellytysten turvaaminen ja edistäminen. Työtä tehdään sekä edunvalvonnan keinoin että alaa kehittämällä. Yleisesti järjestö pyrkii parantamaan musiikkikustantamisen tunnettuutta ja arvostusta. Jäsenilleen järjestö tarjoaa myös käytännön tukea, kuten malleja kustannussopimuksiin, hyvä käytäntö -ohjeistuksia sekä tilastotietoa.

Yhdistys valvoo myös kustannettujen teosten käyttöä. Järjestöltä kysytään ohjeita ja tietoa koskien sanoitusten ja nuottien julkaisemista sekä jakamista.

Suomen Musiikkikustantajien verkkosivut

Muita musiikkialan toimijoita

Musiikin edistämissäätiö

Musiikin edistämissäätiö (MES) edistää kotimaisen musiikin monimuotoisuutta tukemalla sen tekijöitä, tuottajia, kustantajia ja julkaisijoita. Teosto rahoittaa Musiikin edistämissäätiön toimintaa Teosto-rahastosta.

Säätiö jakaa avustuksia ja apurahoja sekä muuten edistää ja tukee taloudellisesti suomalaiseen musiikkiin liittyviä elävän musiikin tilaisuuksia, musiikkitallenteiden tuottamista, musiikin markkinointia ja vientiä, kustannustoimintaa ja koulutusta. 

Teoston asiakkaat voivat myös vuokrata arvosoittimia MES-soitinpankista.

Music Finland

Music Finland pitää huolta suomalaisen musiikin kansainvälistymisen edellytyksistä ja kilpailukyvystä muun muassa kehittämällä rahoitusta ja luomalla uusia asiakkaidemme tarpeisiin räätälöityjä palveluita. Teosto rahoittaa Music Finlandin toimintaa Teosto-rahastosta.

Music Finland tarjoaa monenlaisia palveluita kansainvälistymisen oppaista kotimaan työpajoihin, vienti- ja showcase-tapahtumiin sekä kansainvälistymisen rahoitukseen.

Gramex

Gramex on äänitteillä esiintyvien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusjärjestö. Gramex edustaa muun muassa muusikoita, laulusolisteja, kapellimestareita ja musiikkituottajia.

Gramex kerää tekijänoikeuskorvauksia ja myöntää lain edellyttämiä lupia musiikin käyttöön. Gramex-korvaukset ovat palkkaa muusikoiden ja tuottajien tekemästä työstä.

Muusikkojen liitto

Suomen Muusikkojen Liitto ry on muusikkojen ammattijärjestö. Muusikkojen liitolla on 25 työehtosopimusta musiikin eri tuotantoaloilla, ja liitto tarjoaa jäsenilleen henkilökohtaisia neuvonta- ja konsultointipalveluja sopimus-, vero-, tekijänoikeus- ja sosiaaliturva-asioissa. Liitto tarjoaa jäsenilleen myös oikeusapua. Lisäksi ala- ja työpaikkakohtaiset luottamusmiehet ovat jäsenistön käytettävissä.

Musiikkituottajat – IFPI Finland

Musiikkituottajat on aatteellinen yhdistys, jonka jäseninä on tällä hetkellä 21 Suomessa toimivaa musiikkiyhtiötä.

Musiikkituottajien tavoitteina on varmistaa musiikkiteollisuuden toimintaedellytykset Suomessa, parantaa tallennetuotannon kulttuuripoliittista asemaa, kehittää musiikkituotannon ja jakelun toimintaedellytyksiä sekä osallistua tuottajaoikeuksien hallinnointiin ja valvontaan.

LiveFin ry

LiveFIN ry on valtakunnallinen musiikkitapahtumien ja niiden järjestäjien yhteenliittymä ja etujärjestö. Jäsenistö koostuu keikkapaikoista, festivaaleista ja tapahtumajärjestäjistä. Yhdistys valvoo musiikkitapahtumien ja järjestäjien etuja, kehittää alaa ja ajaa yhteisiä asioita antaen elävän musiikin toimijoille kuuluvan äänen.

Music Managers Forum Finland

Music Managers Forum Finland ry (MMF Finland) on Suomessa toimivien managereiden yhdistys ja keskustelufoorumi, jonka päätarkoitus on jakaa ja välittää tietoa kaikesta alaan liittyvästä. Järjestö edustaa noin 50 manageriyritystä.

MMF Finlandin tavoitteina on edustaa managereita musiikkiteollisuudessa ja muissa sidosryhmissä, kehittää heidän osaamista ja ammattitaitoaan, edistää manageritoimintaan liittyviä asioita yhteiskunnallisesti, tarjota verkostoitumismahdollisuuksia sekä edustaa suomalaisia managereita ja heidän artistejaan kansainvälisesti.

Suomen ohjelmatoimistot ja agentit

Suomen ohjelmatoimistot ja agentit ry (SOA) on Suomessa toimivien ohjelmatoimistojen ja agenttien etujärjestö, jonka jäsenistössä on yli 50 yritystä eri puolilta Suomea.

Yhdistyksen tehtävänä on toimia tavalla, joka edistää koko toimialan toimintaedellytyksiä. Vaikuttamista tehdään mm. yhteistyössä muiden järjestöjen, tutkimustoiminnan, lausuntojen ja verkottumisen avulla.

SOA pyrkii myös siihen, että sen jäsenet toimivat alaa koskevien lakien ja asiallisten käytäntöjen mukaisesti, mutta SOA:lla ei ole määräysvaltaa jäseniinsä.

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK) on voittoa tavoittelematon luovien alojen toimijoita laajasti edustava rekisteröity yhdistys. TTVK:n tehtävänä on tukea jäsenorganisaatioidensa edustamien oikeudenhaltijoiden tekijänoikeuksien valvontaa puuttumalla aktiivisesti piratismiin sekä ehkäisevin keinoin että tekijänoikeuslain täytäntöönpanolla.

Lisäksi TTVK:n tehtävänä on lisätä yleistä tekijänoikeustietoisuutta toteuttamalla suunnitelmallista ja objektiivista viestintää sekä tarjoamalla tekijänoikeudellista koulutusta ja neuvontaa.

Lue lisää
Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!