Skip to content
Teosto
Kontakta oss
henkilöstö

Musikbranschens aktörer

Vi erbjuder professionella tjänster även i samarbete.

Vi samarbetar med olika aktörer inom musikbranschen. På den här sidan hittar du information om våra viktigaste samarbetspartner och vilka tjänster de erbjuder.

Teostos medlemsorganisationer

Våra medlemsorganisationer är Finlands Musikskapare, Finlands Tonsättare och Finska Musikförläggareföreningen. Tillsammans med dem erbjuder vi stöd och intressebevakning till upphovspersoner, kompositörer och förläggare.

Finlands Tonsättare

Den äldsta av medlemsorganisationerna är Finlands Tonsättare rf som grundades 1945. Dess medlemmar består av cirka 220 kompositörer av konstmusik. Föreningen främjar finländsk konstmusik och bevakar kompositörernas konstnärliga, yrkesmässiga och ekonomiska intressen.

Finlands Tonsättare stödjer festivaler inom finländsk samtidsmusik och konserter producerade av fria grupper. Föreningen fungerar som en länk mellan sina medlemmar och erbjuder dem rådgivningstjänster om bland annat avtal, beskattning och social trygghet. Föreningen har medlemstidningen Kompositio. Föreningens styrelse godkänner medlemmarna på ansökan.

Finlands Tonsättares webbplats

Suomen Musiikintekijät
Finlands Musikskapare

Finlands Musikskapare rf är Teostos största medlemsorganisation, som främjar rättigheterna för upphovspersoner av olika typer av musik. Föreningens över tusen medlemmar består av textförfattare, kompositörer och arrangörer.

Föreningens vision är att det ska vara ekonomiskt meningsfullt att skapa musik och ett socialt uppskattat yrke som bygger på ett fungerande upphovsrättssystem.

Finlands Musikskapare erbjuder rådgivningstjänster, främjar musikskaparnas intressen på det politiska området, ordnar mentortjänster samt delar ut stipendier och priser. Finlands Musikskapares tidning heter Musiikintekijä.

Finlands Musikskapares webbplats

Suomen Musiikkikustantajat
Finska Musikförläggareföreningen

Medlemmarna i Finska Musikförläggareföreningen rf eller MPA Finland, är företag och föreningar som förlägger musik. Föreningen grundades 1976 och har cirka 40 medlemmar.

Finska Musikförläggareföreningens mål är att trygga och främja medlemmarnas affärsförutsättningar. Arbetet består både av intressebevakning och branschutveckling. I allmänhet strävar organisationen efter att öka kännedomen om och uppskattningen för musikförlag. Organisationen erbjuder också praktiskt stöd till sina medlemmar, såsom mallar för förlagsavtal, riktlinjer för god praxis samt statistik.

Föreningen övervakar också användningen av förlagda verk. Organisationen ombeds ge vägledning och information om publicering och delning av texter och noter.

Finska Musikförläggareföreningens webbplats

Andra aktörer inom musikbranschen

Musiikin edistämissäätiö

Musiikin edistämissäätiö (MES) främjar den inhemska musikens mångfald genom att stödja dess upphovspersoner, producenter, förläggare och utgivare. Teosto finansierar Musiikin edistämissäätiös verksamhet ur Teostofonden.

Stiftelsen delar ut bidrag och stipendier samt i övrigt främjar och stödjer ekonomiskt evenemang för levande musik relaterade till finländsk musik, produktion av musikinspelningar, marknadsföring och export av musik, förlagsverksamhet och utbildning. 

Teostos kunder kan även hyra instrument från MES.

Music Finland

Music Finland värnar för förutsättningarna och konkurrenskraften för den finländska musikens internationalisering, bland annat genom att utveckla finansieringen och skapa nya tjänster som är skräddarsydda efter våra kunders behov. Teosto finansierar Music Finlands verksamhet genom Teostofonden.

Music Finland erbjuder ett brett utbud av tjänster, från internationella guider till inhemska workshops, export- och showcaseevenemang samt finansiering av internationalisering.

Gramex

Gramex är upphovsrättsorganisationen för musiker som framträder på inspelningar samt för inspelningsproducenter. Gramex representerar bland annat musiker, vokalister, kapellmästare och musikproducenter.

Gramex samlar in upphovsrättsersättningar och beviljar lagstadgade licenser för användning av musik. Gramex-ersättningar är lön för musikers och producenters arbete.

Muusikkojen liitto

Suomen Muusikkojen Liitto ry är en fackförening för musiker. Förbundet har 25 kollektivavtal inom olika musikproduktionsbranscher och förbundet erbjuder sina medlemmar personlig rådgivning och konsulttjänster i frågor som gäller avtal, skatt, upphovsrätt och social trygghet. Förbundet erbjuder också sina medlemmar rättshjälp. Dessutom har medlemmarna tillgång till bransch- och arbetsplatsspecifika förtroendemän.

Musikproducenterna – IFPI Finland

Musikproducenterna är en ideell förening vars medlemmar är 21 musikbolag som är verksamma i Finland. Musikproducenternas mål är att säkerställa musikindustrins verksamhetsförutsättningar i Finland, förbättra inspelningsproduktionens kulturpolitiska ställning, utveckla verksamhetsförutsättningarna för musikproduktion och distribution samt delta i förvaltningen och övervakningen av producenträttigheterna.

LiveFin ry

LiveFIN rf är en riksomfattande sammanslutning och intresseorganisation för musikevenemang och deras organisatörer. Medlemmarna består av konsertlokaler, festivaler och evenemangsarrangörer. Föreningen bevakar musikevenemangens och organisatörernas intressen, utvecklar branschen och driver gemensamma ärenden genom att ge aktörer inom levande musik en röst som hörs.

Music Managers Forum Finland

Music Manager’s Forum Finland ry (MMF Finland) är en förening och ett diskussionsforum för managers i Finland vars huvudsyfte är att dela och förmedla information om allt som rör branschen. Organisationen representerar cirka 50 managerföretag.

MMF Finlands mål är att representera managers i musikindustrin och andra intressentgrupper, utveckla deras kompetens och yrkesskicklighet, främja frågor som rör managerverksamheten i samhället, erbjuda möjligheter till nätverkande samt representera finska managers och deras artister internationellt.

Suomen ohjelmatoimistot ja agentit

Suomen ohjelmatoimistot ja agentit ry (SOA) är en intresseorganisation för finländska artistförmedlingar och agenter med medlemmar från över 50 företag runt om i Finland.

Föreningens uppgift är att verka på ett sätt som främjar verksamhetsförutsättningarna för hela branschen. Påverkansarbetet sker bland annat i samarbete med andra organisationer, med hjälp av forskning, utlåtanden och nätverkande.

SOA strävar också efter att dess medlemmar ska agera i enlighet med tillämpliga lagar och praxis, men SOA har ingen bestämmanderätt över sina medlemmar.

Upphovsrättens informations- och övervakningscentral

Upphovsrättens informations- och övervakningscentral rf (TTVK) är en ideell registrerad förening som representerar aktörer inom den kreativa branschen. TTVK:s uppgift är att stödja övervakningen av upphovsrätten för de upphovspersoner som dess medlemsorganisationer representerar genom att aktivt ingripa i piratverksamhet, både genom förebyggande åtgärder och genom verkställighet av upphovsrättslagen.

TTVK:s uppgift är också att öka den allmänna medvetenheten om upphovsrätt genom att genomföra systematisk och objektiv kommunikation samt erbjuda utbildning och rådgivning om upphovsrätt.

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!