Skip to content
Teosto
Kontakta oss
Zachris Stierncreutz eli Knipi

Prissättning och fakturering av licenser

Kompositör-arrangör Knipi Stierncreutz
Teostos kund sedan 1993

Ersättningens storlek, alltså priset för de olika licenserna, beror på musikens betydelse för användarens verksamhet: ersättningen är högre, dvs. priset är högre om musiken är en central och betydande del av din verksamhet och lägre om du spelar musik som bakgrundsmusik för din egentliga verksamhet.

Faktureringsintervallet för Teostos licenser varierar: vissa licenser faktureras en gång per månad, vissa fyra gånger per år eller bara en gång per år. Till priserna tillkommer gällande mervärdesskatt.

Läs mer om licenser, prissättning och fakturering

Du kan välja om du vill ha dina fakturor som nätfaktura, e-postfaktura eller pappersfaktura per post. Nätfakturor och e-postfakturor är säkra, snabba och miljövänliga sätt att ta emot fakturor. De är också mer ekonomiskt hållbara än pappersfakturor, eftersom vi kommer att lägga till ett faktureringstillägg på pappersfakturor i framtiden.

Mer information om nätfakturor hittar du bland annat på TIEKE:s webbplatsOm du vill använda nätfakturor ska du teckna ett avtal med din föredragna nätfakturaleverantör och uppge din EDI-kod.

Gör så här för att ändra faktureringssätt:

 • Kontakta oss via e-post
 • Ange i e-postmeddelandet att du vill ändra faktureringsmetod
 • Bifoga nödvändig information i enlighet med ditt val av ny metod

Observera att ändringen gäller alla fakturor som du får från oss gällande olika licenser.

Så här anger eller ändrar du referens, PO-nummer eller kontaktperson på dina fakturor:

 • Kontakta oss via e-post.
 • Ange i e-postmeddelandet så detaljerat som möjligt vilken information du meddelar eller vill ändra.

Ersättningens storlek, dvs. priset för de olika licenserna, beror på musikens betydelse för användarens verksamhet: ersättningen är högre, dvs. priset är högre om musiken är en central och betydande del av din verksamhet och lägre om du spelar musik som bakgrundsmusik för din egentliga verksamhet.

Våra prislistor är offentliga och finns på respektive licens sida.

Priset på de licenser som krävs för föreställningar beror till exempel på antalet spelningar, antalet åskådare eller intäkterna från inträdesbiljetterna.

Vid användning på internet påverkas priset på licensen till exempel av hur musiken används och mängden musik eller tjänstens musikprofil (lite eller mycket musik) och tjänstens omsättning.

Villkor och priser för användning av musik förhandlas separat med radio, TV och större plattformstjänster (till exempel Spotify, Netflix, YouTube ).

Om musikens upphovspersoner, dvs. kompositörer, textförfattare och musikförläggare, självförvaltar användningsrättigheterna till sin egen musik, så prissätter de också själva användningen av sin musik.

Till priserna för Teostos musiklicenser tillkommer mervärdesskatt, som är 10 % år 2024.

När det gäller licenser för föreställningar kan du själv påverka priset på licensen. Om du meddelar de uppgifter som krävs för att fakturera spelningar, konserter och andra föreställningar i enlighet med licensvillkoren i vår webbtjänst får du 3 % rabatt på din faktura. Om du däremot inte meddelar uppgifterna enligt överenskommelse får du en uppskattad faktura som vanligtvis är betydligt högre än den faktura som baseras på de faktiska uppgifterna.

Anvisningar om hur du meddelar uppgifter om föreställningar finns för de licenser som har deklarationsskyldighet. Dessa licenser är:

 • Evenemangslicens
 • Fast licens för restaurang, live
 • Fast licens för restaurang, inspelning
 • Procentlicens för restaurang, live
 • Procentlicens för restaurang, inspelning

Om du ändå får en uppskattad faktura kan du korrigera den genom att meddela oss korrekta, faktiska uppgifter om föreställningen.

I fasta licenser och procentlicenser för restauranger samt evenemangslicensen ingår en skyldighet att varje månad meddela uppgifter om föreställningar som anordnas med licens i vår webbtjänst.

För restauranglicenser meddelas uppgifterna senast den 15:e följande månad. För evenemangslicensen senast två veckor efter föreställningens anordnande, för flerdagarsfestivaler senast 30 dagar efter föreställningen.

Om du inte meddelar information i tid eller inte alls får du en uppskattad faktura för användningen av musiken under föreställningen, som vanligtvis är betydligt högre än en faktura som baseras på faktiska uppgifter. 

Du kan själv korrigera en uppskattad faktura. Logga in på vår webbtjänst och meddela och bekräfta begärda uppgifter för föreställningar som du har anordnat. När vi har mottagit informationen får du en kreditfaktura för den uppskattade fakturan och en ny faktura för de föreställningar du har anordnat, baserat på de uppgifter du har meddelat om föreställningen. Vi ersätter även den försummelseavgift som anges i den uppskattade fakturan.

Meddela och bekräfta uppgifterna för föreställningar som du har anordnat via vår webbtjänst:

 • Logga in på webbtjänsten med ditt användarnamn på adressen extranet.teosto.fi eller klicka på länken Logga in längst upp till höger på den här webbsidan.
 • Meddela uppgifter om föreställningen enligt instruktionerna i webbtjänsten.

Jag har inget användarnamn till webbtjänsten – hur får jag det?

Om du ännu inte har ansökt om ett användarnamn till vår webbtjänst får du det från vår kundtjänst.

Om du inte har anordnat en föreställning som du har fått en uppskattad faktura för

Kontakta vår kundtjänst per telefon så tar vi bort föreställningen från dina uppgifter och krediterar den uppskattade fakturan.

I januari varje år gör vi en utjämningsfakturering. Det betyder att vi kontrollerar om din uppskattning av antalet föreställningar som anordnas under hela året när du skaffade licensen stämmer överens med det antal föreställningar du bekräftat till oss varje månad.

Utjämningsfakturerbara licenser är:

 • Fast licens för restaurang, live
 • Fast licens för restaurang, inspelning
 • Procentlicens för restaurang, live
 • Procentlicens för restaurang, inspelning

Prissättningen av restauranglicenser baseras på publikkapaciteten på föreställningens plats och antalet föreställningar under året. I fasta licenser är enhetspriset för varje föreställning enligt prislistan. Procentlicensernas prislista fastställer den ersättningsprocent som ska betalas av biljettintäkterna för varje föreställning.

När du skaffar en licens ger du oss en uppskattning av antalet föreställningar du anordnar under året. Priset för din musiklicens per tillställning bestäms enligt din uppskattning (prislistornas priskategorier XS–L).

I enlighet med villkoren i licensen måste du meddela och bekräfta information om föreställningar som du anordnar via vår webbtjänst (t.ex. antal föreställningar, artist, biljettintäkter och annan information).

Efter årsslutet kontrollerar vi i januari följande år om den uppskattning av föreställningar som du gav oss när du skaffade licensen överensstämde med det antal föreställningar som du meddelade till oss varje månad.

Det slutliga priset per föreställning bestäms av antalet föreställningar som du har meddelat och bekräftat till oss via webbtjänsten.

Om antalet föreställningar som du uppskattar när du skaffar licensen och antalet genomförda föreställningar som du har meddelat och bekräftat i webbtjänsten skiljer sig så mycket att priskategorin för licensen och därmed priset per föreställning ändras, får du en utjämningsfaktura (antingen en kreditfaktura eller en tilläggsfaktura) för prisändringen per föreställning för det gångna året.

Du kan meddela och bekräfta uppgifter om årets föreställningar fram till den 15 januari följande år, därefter gör vi en utjämningsfaktura.

Om du inte har meddelat och bekräftat uppgifter om föreställningar för alla månader under året

 • Om du inte har meddelat och bekräftat uppgifter om föreställningar för en eller flera månader, utan har fått en eller flera uppskattade fakturor, gäller det uppskattade antalet föreställningar för den aktuella månaden när antalet genomförda föreställningar räknas för hela året.
 • Försummelseavgiften för underlåtenhet att meddela uppgifter om föreställningar som tagits ut för månaderna när du har fått en uppskattad faktura fortsätter också att gälla.

Minimipris om du ordnade färre än tio föreställningar

 • Fasta licenser och procentlicenser för restauranger har ett minimipris: ett pris för tio föreställningar baserat på antalet kundplatser
 • Minimipriset debiteras alltid när licensen är giltig, dvs. din utjämningsfaktura är priset för minst tio föreställningar, såvida du inte ändrar din licens i god tid före årets slut.
 • Minimipriset debiteras även om du varje månad har meddelat och bekräftat i webbtjänsten att du inte har ordnat några föreställningar under året.
 • Ändringar av licenser gör du enklast genom att kontakta vår kundtjänst per telefon.

Priskategori för ett nytt, inkommande år

 • Som uppskattat antal föreställningar per år anges alltid antalet föreställningar som du anordnat i januari under föregående år och faktureringen görs enligt motsvarande priskategori (XS–L).
 • Vid behov kan du ändra antalet föreställningar i din licens genom att kontakta vår kundtjänst.

Licenser för restauranger har minimipriset och minimifakturering

 • Årslicenser, fasta licenser och procentlicenser för restauranger har ett minimipris: ett pris för tio föreställningar baserat på antalet kundplatser
 • Minimipriset debiteras alltid när licensen är giltig, alltså din utjämningsfaktura är priset för minst tio föreställningar, såvida du inte ändrar din licens i god tid före årets slut.
 • Minimipriset debiteras även om du varje månad har meddelat och bekräftat i webbtjänsten att du inte har ordnat några föreställningar under året.
 • Ändringar av licenser gör du enklast genom att kontakta vår kundtjänst per telefon.

Betalningspåminnelser och indrivning sköts av Intrum. Om du har fått en betalningspåminnelse från Intrum ber vi dig kontakta deras kundtjänst för betalningsplaner och betalningsscheman. Kontaktuppgifter finns i meddelandet som du har fått från Intrum.

Om du har frågor om innehållet i den ursprungliga fakturan (vad fakturan gäller, hur licensens pris har bildats) kan du kontakta vår kundtjänst.

Licensen, det vill säga musikanvändningsavtalet, kan endast stå i en aktörs namn. Om till exempel en föreställning eller ett evenemang har flera olika organisatörer, måste organisatörerna komma överens om vem som ansöker om licens för att framföra musik, alltså i vems namn avtalet tecknas och vem som betalar Teostos faktura.

Den person som ansöker om licens till ett företag, en förening eller annan sammanslutning måste ha behörighet att ansöka om licens (det räcker med en så kallad ställningsfullmakt, firmateckningsrätt behövs inte). Den som söker licens som privatperson måste vara myndig.

En licens från Teosto är i de flesta fall ett tillsvidareavtal med en uppsägningstid på en månad.

Om musikskaparen eller musikförläggaren själv beviljar licens för användning av musiken, dvs. självförvaltar sina rättigheter till musiken, ska villkoren och priserna för användning av musiken avtalas direkt med upphovsmannen eller, när det gäller ett förlagt verk, med musikförläggaren. De fakturerar också själva ersättningen för användningen av sin musik.

Licens för att använda musiken ska alltid inhämtas från upphovsmannen eller förläggaren om

 • musiken används i kommersiellt syfte (till exempel reklam, sponsring, kommersiella samarbeten)
 • musikanvändningen är identifierande (till exempel signaturmelodi, stödsång)
 • musiken används i politiskt, religiöst eller pornografiskt sammanhang

Uppgifter om upphovspersoner kan du få från vår kundtjänst. Information om huruvida musiken har en förläggare eller inte syns till exempel i uppgifter på etiketten eller omslaget till fysiska inspelningar (såsom CD-skivor eller vinylskivor) eller i upphovsuppgifterna på streamingtjänster.

Om musiken är förlagd hittar du förläggarnas kontaktuppgifter på Finska Musikförläggareföreningen rf:s webbplats. Vid behov kan du även kontakta vår kundtjänst för information om förläggare och kontaktuppgifter till förläggare.

En musiklicens som beviljas av upphovspersonerna gäller endast för den meddelade användningsgången och tidsperioden. Det är också bra att göra ett skriftligt avtal om licenser som beviljas av upphovspersonerna, där villkoren och priset för licensen avtalas så exakt som möjligt.

 

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!