Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Musik i film, program och reklam

Musik spelar en central roll i filmer, dokumentärer, serier, reklam och annat audiovisuellt innehåll. Vi vill hjälpa produktioner att använda musik på ett kreativt sätt, skaffa de licenser de behöver och anmäla sin musik på rätt sätt. Välkommen att kontakta oss om du har några frågor!

Information och anvisningar för kompositörer av mediamusik och AV-produktionsbolag

För att musikskapare – kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare – ska få ersättning för sin musik är det viktigt att musikens identifieringsuppgifter är korrekta och följer med innehållsfilerna från början till slut i hela projektet. Tyvärr saknas ofta musikinformation eller den skiljer sig från den information som har anmälts till Teosto för att identifiera musik.

Om namnen på musikverken och upphovsmännen inte stämmer överens på cue sheet och i verkanmälan kan verken inte identifieras i visningsrapporterna för  filmer och serier. Om ett verk inte kan identifieras kan ersättning för framförande av musik inte tilldelas eller avräknas till musikens upphovsmän och förläggare. Det är särskilt viktigt att uppgifterna är korrekta när innehållet säljs eller distribueras för visning utomlands.

Viktiga identifieringsuppgifter för musik är

Verkens namn
Musikskaparnas namn
I reklam även annonsörens och reklamens namn
Kontaktuppgifter till den som ger mer information om musiken

Se: Synkronisering och framförande: vem skaffar och varifrån får man licenser?

Checklista för musikuppgifter

KOMPOSITÖRER OCH FÖRLÄGGAREPRODUCTION COMPANIES
1. Gör en verkanmälan i Teostos webbtjänst.
2. Se till att namnen på dina verk och upphovsmannens uppgifter är korrekt antecknade på cue sheet och överensstämmer med uppgifterna i verkregistret.
3. Be att produktionsbolaget även informerar dig om produktioner som innehåller din musik säljs för framförande utomlands. Ta också reda på vilket eventuellt internationellt namn innehållet har.
4. Meddela Teosto i vilket land och i vilka medier filmen eller programmet som innehåller din musik visas så att vi kan göra en begäran om övervakning till respektive lands upphovsrättsorganisation. På begäran om övervakning säkerställer vi att ersättning för framförande av din musik samlas in även från utlandet.

1. Skaffa synkroniseringlicens för att koppla musik till AV-innehåll. Mer information om licensgivare finns i NCB:s prislista.
2. Fyll i NCB:s ansökan om inspelningstillstånd om NCB beviljar inspelningstillstånd för musik.
3. För filmer och program ska åtminstone all information som anges i CISAC:s cue sheet antecknas på det cue sheet som medföljer innehållet. För reklam, fyll i information om musik i Spotgate (anvisning).
4. Be kompositören av den beställda musiken kontrollera att musikinformationen på cue sheet eller i Spotgate är korrekt. När det gäller cue sheets är det särskilt viktigt att namnen på verken (Music Title) är desamma som de namn som kompositören har meddelat Teosto i verkanmälan.
5. Ladda ner en CISAC-godkänd cue sheet-mall här. Du kan också använda ett annat formulär som cue sheet så länge det innehåller samma information som det formulär som CISAC har godkänt.

Skaffa musiklicenser

 • I filmer, program och reklam kan man antingen använda befintlig musik som redan har spelats in (på skiva) och publicerats tidigare, eller så kan musiken komponeras som ett specialbeställt arbete för en film eller ett program.
 • Licenser för befintlig musik och beställd musik administreras  antingen av musikskaparen själv, dennes förläggare eller Nordisk Copyright Bureau NCB – beroende på typ av produktion och det geografiska områden för vilka licens för användning av musiken krävs. Rättigheterna att använda musiken i reklam administreras alltid av musikskaparen själv eller av förläggaren.
 • I NCB:s prislista för AV-produktioner, som har publicerats på deras webbplats, framgår vilken part som beviljar användningslicenser för musiken.
 • Om licens för att använda musiken måste skaffas av upphovsmannen själv (självförvaltning) eller, när det gäller förlagd musik, av musikens förläggare, kan deras kontaktuppgifter begäras hos Teostos kundtjänst.
 • Teostos och Gramex tjänst AV Music hjälper dig kostnadsfritt att ta reda på och skaffa de rättigheter du behöver.

Mer information

När du kopplar musik till AV-innehåll som visas offentligt krävs två separata licenser för att använda musiken: synkroniseringslicens och visningslicens.

Synkroniseringslicens krävs för att bifoga musik till rörlig bild. Licensen skaffas från innehållets producent (produktionsbolaget). Vem som beviljar licens och samlar in ersättningar beror på typ av produktion, typ av musik samt det geografiska område som licensen för användningen av musik ska skaffas för.

Licens för framförande krävs för att visa och förmedla innehåll som innehåller musik till allmänheten. Licensen skaffas från den som framför eller förmedlar innehållet (mediaföretag, operatör, biograf, onlinetjänst etc.).  Licens för att spela musik får du nästan alltid hos Teosto.

BEFINTLIG MUSIK, INSPELAD MUSIK

Av-produktionsbolaget skaffar licens

 • Synkronisering
  • Synkroniseringslicens beviljas och synkroniseringsavgifter faktureras beroende på typ av produktion och det geografiska området som licensen ansöks för
   • Nordisk Copyright Bureau NCB
   • upphovsmannen själv eller förläggaren.
  • Tillgång till inspelning
   • Licens för att använda inspelningen beviljas och ersättningen faktureras antingen av Gramex eller inspelningens ekonomiska producent (oftast skivbolaget).
  • När det gäller filmer för inspelning, dvs. kopiering till teaterspridning
   • Lagringslicens beviljas och kopieringsersättningen faktureras av Teosto.

Innehållsskaparen skaffar licens

 • För att visa eller förmedla en film eller ett program med musik till publiken
  • Licenserna beviljas och ersättning för framförande faktureras av Teosto.

Om upphovsmannen har frigjort sin musik för självförvaltning, även vad gäller ersättning för framförande och lagring, dvs. kopiering, kommer AV-produktionsbolaget och den som framför innehållet överens med denne om alla rättigheter och ersättningar.

BESTÄLLD MUSIK

Musikskaparen eller dennes förläggare kommer överens med ett AV-produktionsbolag om en kompositionsavgift.

Av-produktionsbolaget skaffar dessutom licens

 • Synkronisering
  • Synkroniseringstillståndet beviljas och synkroniseringsavgifterna faktureras antingen av upphovsmannen själv eller av förläggaren
  • Nordisk Copyright Bureau NCB, om fupphovsmannen eller förläggaren har befullmäktigat NCB att licensiera synkroniseringen på uppdrag av NCB
 • När det gäller filmer för inspelning, dvs. kopiering till teaterspridning
  • Lagringslicens beviljas och kopieringsersättningen faktureras av Teosto.

Innehållsskaparen skaffar licens

 • För att visa eller förmedla en film eller ett program med musik till publiken
  • Licenserna beviljas och ersättning för framförande faktureras av Teosto.

När det gäller cue sheet och reklam ansvarar produktionsbolaget för att fylla i Spotgate-information, även när det gäller musikinformation. Det är alltid bra om musikskaparen eller dennes förläggare är aktiva och samarbetar med produktionsbolaget för att säkerställa att musikinformationen är korrekt.

Produktionsbolagen kontrollerar inte musikens namn- och upphovsrättsuppgifter separat i verkregistret eller med Teosto, så särskilt när det gäller beställd musik måste musikskaparen själv vara noggrann med namnen på sina verk, så att det inte hamnar ett arbetsnamn på cue sheet, utan ett korrekt namn som är registrerat med en verkanmälan.

Om musikens namn och upphovsmansuppgifterna avviker från varandra i verkanmälan och cue sheet kan ersättningar som samlats in för användning av musiken inte tilldelas rätt verk och dess upphovsmän, vilket i värsta fall leder till uteblivna ersättningar.

Teosto och NCB riktar ersättningar som de samlar in för användning av musiken till musikskapare och förläggare baserat på verkens och upphovsmännens uppgifter. Musikens upphovsman (för den förlagda musiken förläggaren) meddelar uppgifterna till Teosto med en verkanmälan, med vilken verket registreras i det internationella verkregistret. Efter registreringen är informationen om verket tillgänglig för över 100 upphovsrättsorganisationer.

I film- och programproduktioner åtföljs innehållet alltid av ett cue sheet-dokument som produktionsbolaget använder för att informera om innehållets upphovsman och tekniska information till dem som distribuerar och framför innehållet.

När det gäller musik ska man se till att musiken som används i innehållet har samma upphovsrättsinformation i cue sheet som i verkanmälan. Det är särskilt viktigt att säkerställa att informationen är korrekt när innehållet distribueras och framförs utanför Finland.

Om dessa uppgifter inte stämmer överens kan ersättningen för musiken inte tilldelas korrekt och inte heller avräknas till musikens upphovsmän och eventuella förläggare!

Cue sheet är ett dokument som samlar all teknisk information och upphovsmansinformation om det producerade innehållet. Cue sheet visar även identifieringsinformation för den musik som har kopplats till produktionen.

Identifieringsuppgifter för musik är

 • Musikverkets namn (Music Title)
 • ISWC- och ISRC-koder (ej obligatoriska)
 • Uppgifter om upphovsmannen: kompositör, textförfattare, arrangör och förläggare (Music Interested Party Role)

✓ Det är också produktionsbolagets ansvar att registrera musikinformation på cue sheet så att den följer med innehållet när det distribueras och säljs till exempelvis utländska TV-bolag.

✓ Det är musikens upphovsman eller förläggare som ansvarar för att musikinformationen på cue sheet är korrekt och överensstämmer med uppgifterna i verkregistret. De registrerade uppgifterna som anges i verkanmälan kan kontrolleras i Teostos webbtjänst under Mina verk.

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!