Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Begäran om tillsyn

Med en begäran om tillsyn kan du meddela oss om användningen av din musik i utländska radio-, TV- och onlinetjänster. Begäran om övervakning ska göras direkt efter framförandet. Gör en begäran om tillsyn även när du vet att din musik har släppts eller kommer att släppas som inspelning i ett annat land – alltså redan innan den förväntade avräkningen.

Vad är en begäran om tillsyn?

En begäran om tillsyn är din anmälan till oss om att din musik används utomlands. Med hjälp av begäran om tillsyn övervakar vi att en utländsk upphovsrättsorganisation samlar in och avräknar ersättningar för användning av din musik, så att vi kan betala ut dem till dig. En begäran om tillsyn behöver inte göras för användning som har skett i Finland.

Fyra gånger om året skickar vi alla begäran om tillsyn till upphovsrättsorganisationerna i de länder där uppträdandet eller föreställningen har ägt rum. Samtidigt ber vi organisationerna att se till att insamling och avräkning av ersättningar för framförande av dessa verk sker på rätt sätt.

Begäran om tillsyn kan till exempel göras

  • om du har komponerat musik för en TV-serie eller en film som visas utomlands
  • om du får veta att musik som du har gjort spelas på en utländsk TV- eller radiokanal eller på en utländsk onlinetjänst
  • om en fysisk skiva med din musik släpps utomlands

Anmälan om framförande räcker för liveuppträdanden och -föreställningar

Om du har uppträtt på en spelning eller konsert utomlands räcker det med en anmälan om framförande. Anmälan om framförande görs i webbtjänsten under Framföranden. Du behöver inte göra någon separat begäran om tillsyn, eftersom vi får de uppgifter som behövs för att skicka begäran om tillsyn från anmälan om framförande.

Säkerställ för dina egna uppträdanden, t.ex. i samband med avtal om uppträdande, att den utländska organisatören tillhandahåller information om föreställningen till den lokala upphovsrättsorganisationen. Om en utländsk organisatör ber dig att göra en anmälan om framförande på plats, ska du ändå göra en anmälan om framförande även i Teostos webbtjänst.

Gör en anmälan om framförande till Teosto även när någon annan har framfört din musik utomlands på spelningar eller konserter. Exempelvis kan en kompositör göra en anmälan om framförande av ett orkesterframförande av sitt verk utomlands. I anmälan om framförande väljer du Ytterligare information om framförande utomlands: Mina verk har spelats utomlands av en annan artist eller orkester och anger förutom övrig information även Artistens namn.

Schema för avräkning av utländska ersättningar

Varje lands upphovsrättsorganisation har sitt eget avräkningsschema och sina egna avräkningsregler som varierar mellan länderna. I regel får Teosto avräkningar för framföranden som skett utomlands 6–12 månader efter framförandet. Därefter behandlar vi ersättningen och betalar ut den till dig senast 6 månader efter att vi mottagit den. Det kan emellertid ta upp till 1,5–2 år att få ersättning från utlandet.  

För utländska föreställningar kan en begäran om tillsyn eller en reklamation göras retroaktivt högst tre år efter uppträdandet eller föreställningen. Begäran om tillsyn eller reklamationer som kommer in senare behandlas inte längre och ersättning kan inte utbetalas utgående från sådana.  

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!