Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Teostos styrelse

Föreningens medlemsmöte har högsta beslutanderätt i Teosto. Medlemsmötet väljer Teostos styrelse och styrelsens ordförande. Bland annat Leevi Madetoja, Joonas Kokkonen och Aulis Sallinen har varit ordförande för Teosto under årtiondena.

Antti Auvinen
Styrelseordförande

Antti Auvinen (f. 1974) har arbetat som kompositör på heltid sedan 2004. Från och med 2014 har han också varit ordförande för Finlands Tonsättare rf:s styrelse.

Maija Ruuskanen
Styrelseledamot

Maija Ruuskanen (f. 1976) är kompositör, musiker och musikmagister från Sibelius-Akademin. Ruuskanen har komponerat musik för scenverk, drivit Ruuskanen Railio Klubi och varit styrelseordförande för Musikteater Kapsäkki.

Saara Konttinen
Ledamot

Förläggare Saara Konttinen (f. 1979) är ekonomie magister och har arbetat som förläggare sedan 2005. Konttinen är också styrelseledamot i Finska Musikförläggareföreningen rf.

Jiri Kuronen
Ledamot

Jiri Kuronen (f. 1974) är en professionell musiker och deltidskompositör som har arbetat med rytmmusik i 25 år. Kuronen arbetar också med undervisning och är styrelseordförande i Georg Malmstén-stiftelsen och ledamot i MES nämnd för stöd för inspelningsproduktion. 

Iisa Pajula 2022
Iisa Pajula
Styrelseledamot

Iisa Pajula (f. 1979) är en sångare-låtskrivare som har arbetat med musik i över 15 år. Som soloartist har hon redan släppt fyra skivor och dessutom skrivit musik för andra artister. Pajula är också styrelseledamot i Teostos medlemsorganisation Finlands Musikskapare.

Riku Salomaa
Styrelseledamot

FM Riku Salomaa (f. 1984) är verkställande direktör för förlaget Nordic Music Partners och ett av superproffsen inom finsk musikexport. Salomaa är också styrelseledamot i Finska Musikförläggareföreningen rf.

Anu Nissinen
Styrelserådgivare

Nissinen är verkställande direktör för Viestilehdet Oy och är verksam i styrelserna för många bolag. Nissinen var verkställande direktör för Sanoma Media Finland åren 2011–2013 och före det verkställande direktör för Sanoma Entertainment Oy i ungefär tre år.

Styrelsens uppgifter och sammansättning

Styrelsens uppgift är att:
1. Företräda föreningen,
2. Leda den allmänna verksamheten inom föreningen för främjande av
den skapande tonkonsten,
3. Förvalta föreningens egendom och ansvara för dess ekonomi,
4. Anta och avsätta föreningens verkställande direktör,
5. Övervaka verksamheten på föreningens byrå.

I styrelsen ingår en ordförande och fem andra medlemmar: två skapare av populärmusik, en skapare av klassisk musik och en medlem som representerar alla musikskapare samt två förläggarmedlemmar. 

Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är alltid två år. I styrelsens arbetsordning framgår närmare bestämmelser om hur styrelsens arbete ska organiseras. Styrelsen fattar beslut om ersättningar till byråns personal.

Revision

Enligt föreningens regler utses en av Centralhandelskammaren auktoriserad revisionsbyrå till föreningens revisor. Revisorns verksamhet och tjänster utvärderas regelbundet. Som revisor för Teosto verkar KPMG Oy, med GRM Kirsi Aromäki som huvudansvarig revisor.

Lue lisää
Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!