Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Om Teosto

En upphovsrättsorganisation för tonsättare, textförfattare, arrangörer och musikförläggare i Finland.

Vi på Teosto arbetar för att alla ska få uppleva musikens kraft. Vi vill att man ska kunna skapa musik professionellt i Finland, och att det ska vara enkelt att använda musik på ett lagligt sätt. Som icke-vinstdrivande organisation bygger vi en bättre framtid för musiken!

Vi talar för musiken, eftersom den har en viktig roll i människors liv och ett stort värde för såväl individer som samhället och företagen. Förutom med musikskapare och -förläggare samarbetar vi med företag och andra aktörer som använder musik. Musik ger styrka – låt den ljuda!

Vad gör Teosto? 

  • Vi samlar in upphovsrättsersättningar för användning av musik och betalar dem vidare till tonsättare, arrangörer, textförfattare och förläggare. På så sätt ser vi till att de som arbetar med musik kan fokusera på sitt arbete och skapa ny musik.
  • Vi säljer användningslicenser för musik till aktörer inom olika branscher. Det finns licenser för mångabehov: evenemang, radio- och tv-kanaler, kommunal verksamhet och digitala tjänster. Via Teosto får man på en gång användningslicens för ett stort urval av känd musik som finländarna älskar. Det ger mervärde till affärsverksamheten, engagerar kunderna, ger trivsamhet och bygger upp bilden av varumärket.
  • Vi utvecklar musikbranschen genom att föra branschens mångfald, ansvarsfullhet, data och innovationer framåt. Vi samarbetar med företag, organisationer, universitet och forskare inom branschen.
  • Vi främjar musikskaparnas och det kreativa arbetets ställning i samhället. Vi påverkar musikbranschens verksamhetsförutsättningar, bevakar upphovsmännens intressen i det politiska beslutsfattandet och ökar förståelsen för den kreativa branschen bland beslutsfattarna.

Finlands största sammanslutning av musikskapare

Teosto grundades för nästan hundra år sedan av finländska tonsättare och musikskapare för att ta hand om deras rättigheter och bevaka deras intressen. 

Vi är Finlands största organisation för musikskapare. Nästan 40 000 musikskapare och förläggare har valt Teosto. Tillsammans vill vi bygga en bättre framtid för musiken: Vi arbetar konkret för en hållbarare och mer mångsidig musikbransch. Vi finansierar byggandet av musikbranschens framtid bland annat genom Teostofonden.

Inom Teosto utövas den högsta beslutanderätten av medlemmarna – tonsättarna, textförfattarna, arrangörerna och förläggarna. De fattar beslut om verksamhetens tyngdpunkter och budget vid medlemsmötet. Läs mer om vår organisation.

Teosto i siffror
40 000
inhemska anslutna musikskapare och upphovsmän
1928
Teosto grundades
72
personer arbetar vid Teosto
83,8
miljoner euro i upphovsrättsersättningar år 2023
100
länder som vi får ersättningar och avräkningar från
70
procent mindre koldioxidavtryck under de senaste fem åren

Teosto verkar internationellt

Vi verkar på en global marknad, och vi samlar in och avräknar ersättningar från nästan hundra olika länder. Vi stöder våra musikskaparkunders internationella karriärer och skapar samarbetsnätverk på de viktigaste musikmarknaderna. Vi deltar också i internationella teknologi- och innovationsprojekt inom musikbranschen.

Ansvarsfull verksamhet

Vi är en ideell icke-vinstdrivande förening som arbetar för musikskaparnas framgång. Transparens, effektivitet, miljövänlighet och socialt ansvar är viktiga aspekter av vår verksamhet. På vår webbplats har vi samlat information om hur vi främjar ansvarsfullhet i vår verksamhet. (på finska eller engelska).

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!