Skip to content

Om Teosto

En upphovsrättsorganisation för tonsättare, textförfattare, arrangörer och musikförläggare i Finland.

Vi på Teosto arbetar för att alla ska få uppleva musikens kraft. Vi vill att man ska kunna skapa musik professionellt i Finland, och att det ska vara enkelt att använda musik på ett lagligt sätt. Som icke-vinstdrivande organisation bygger vi en bättre framtid för musiken!

Vi talar för musiken, eftersom den har en viktig roll i människors liv och ett stort värde för såväl individer som samhället och företagen. Förutom med musikskapare och -förläggare samarbetar vi med företag och andra aktörer som använder musik. Musik ger styrka – låt den ljuda!

Vad gör Teosto? 

  • Vi samlar in upphovsrättsersättningar för användning av musik och betalar dem vidare till tonsättare, arrangörer, textförfattare och förläggare. På så sätt ser vi till att de som arbetar med musik kan fokusera på sitt arbete och skapa ny musik.
  • Vi säljer användningslicenser för musik till aktörer inom olika branscher. Det finns licenser för mångabehov: evenemang, radio- och tv-kanaler, kommunal verksamhet och digitala tjänster. Via Teosto får man på en gång användningslicens för ett stort urval av känd musik som finländarna älskar. Det ger mervärde till affärsverksamheten, engagerar kunderna, ger trivsamhet och bygger upp bilden av varumärket.
  • Vi utvecklar musikbranschen genom att föra branschens mångfald, ansvarsfullhet, data och innovationer framåt. Vi samarbetar med företag, organisationer, universitet och forskare inom branschen.
  • Vi främjar musikskaparnas och det kreativa arbetets ställning i samhället. Vi påverkar musikbranschens verksamhetsförutsättningar, bevakar upphovsmännens intressen i det politiska beslutsfattandet och ökar förståelsen för den kreativa branschen bland beslutsfattarna.

Finlands största sammanslutning av musikskapare

Teosto grundades för nästan hundra år sedan av finländska tonsättare och musikskapare för att ta hand om deras rättigheter och bevaka deras intressen. 

Vi är Finlands största organisation för musikskapare. Nästan 40 000 musikskapare och förläggare har valt Teosto. Tillsammans vill vi bygga en bättre framtid för musiken: Vi arbetar konkret för en hållbarare och mer mångsidig musikbransch. Vi finansierar byggandet av musikbranschens framtid bland annat genom Teostofonden.

Inom Teosto utövas den högsta beslutanderätten av medlemmarna – tonsättarna, textförfattarna, arrangörerna och förläggarna. De fattar beslut om verksamhetens tyngdpunkter och budget vid medlemsmötet. Läs mer om vår organisation.

Teosto i siffror
39 000
inhemska anslutna musikskapare och upphovsmän
1928
Teosto grundades
72
personer arbetar vid Teosto
80,7
miljoner euro i upphovsrättsersättningar år 2022
100
länder som vi får ersättningar och avräkningar från
75
procent mindre koldioxidavtryck under de senaste fem åren

Teosto verkar internationellt

Vi verkar på en global marknad, och vi samlar in och avräknar ersättningar från nästan hundra olika länder. Vi stöder våra musikskaparkunders internationella karriärer och skapar samarbetsnätverk på de viktigaste musikmarknaderna. Vi deltar också i internationella teknologi- och innovationsprojekt inom musikbranschen.

Ansvarsfull verksamhet

Vi är en ideell icke-vinstdrivande förening som arbetar för musikskaparnas framgång. Transparens, effektivitet, miljövänlighet och socialt ansvar är viktiga aspekter av vår verksamhet. På vår webbplats har vi samlat information om hur vi främjar ansvarsfullhet i vår verksamhet. (på finska eller engelska).

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!

KAKOR PÅ TEOSTOS WEBBPLATS

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator eller annan enhet och som sparar information om ditt besök på webbplatsen. Med hjälp av kakorna förbättrar Teosto användbarheten av sina tjänster.

Uppgifter som samlats in genom kakor kopplas som utgångspunkt inte ihop med en identifierbar persons personuppgifter, men vissa uppgifter som samlats in genom kakor kan indirekt kopplas till en identifierbar persons personuppgifter.

Läs mer i vår dataskyddsbeskrivning och vår beskrivning över kakor (på finska).

KATEGORIER AV KAKOR
Nödvändiga kakor

Dessa kakor är nödvändiga för att säkerställa tillgängligheten av vår webbplats. De laddar t.ex. en del av vår webbplats funktioner på förhand för att försnabba laddningen av webbplatsen. Nödvändiga kakor används även för att fastställa och komma ihåg de inställningar du valt. Du kan förbjuda användningen av nödvändiga kakor i dina webbläsarinställningar, men observera att alla funktioner på och delar av webbplatsen inte nödvändigtvis fungerar korrekt efter det.

Läs mer om kakor (på finska)

Kakor för analytik

Vi använder kakor för analytik för att utveckla funktionen av vår webbplats. Med hjälp av kakor för analytik samlar vi t.ex. uppgifter om hur användare använder vår webbplats och hur de navigerar mellan webbplatsens olika flikar. Uppgifterna används huvudsakligen i anonym form.

För mer information: dataskyddsbeskrivning och beskrivning över kakor (på finska)

Funktionella kakor

Med hjälp av funktionella kakor kan vi erbjuda olika funktioner på vår webbplats, t.ex. spellistor och en chattfunktion i realtid. Om du förbjuder användningen av funktionella kakor fungerar inte en del eller alla av dessa funktioner korrekt.

Läs mer om kakor (på finska)

Marknadsföringskakor

Marknadsföringskakor hjälper oss skräddarsy vår marknadsföring och erbjuda användarna av vår webbplats mer riktade tjänster i framtiden. Med hjälp av marknadsföringskakorna samlar vi t.ex. uppgifter om användarens beteende och preferenser på vår webbplats.

Läs mer om kakor (på finska)