Skip to content

Om Teosto

Vi är en upphovsrättsorganisation för musikskapare, tonsättare och förläggare.

Musiken har en viktig roll i många människors liv, och vårt mål är att musikkulturen ska vara livskraftig och att var och en ska kunna uppleva musikens kraft. Vi arbetar aktivt för att det ska vara möjligt att ha musikskapandet som yrke och leva på sin musik.

Vi möjliggör laglig användning av musik

Förutom med musikskapare och -förläggare samarbetar vi med företag och andra aktörer som använder musik. Användningslicenser för musik köps exempelvis av radiobolag, kommuner, konsertarrangörer och musiktjänster på nätet.

Vi verkar internationellt

Vi stöder våra musikskaparkunders internationella karriärer och skapar samarbetsnätverk på de viktigaste musikmarknaderna. Vi deltar också i internationella teknologi- och innovationsprojekt inom musikbranschen.

Vi samlar information om förändringar inom musikbranschen

Musikbranschen förändras hela tiden. Nya tjänster föds på marknaden, där lyssnarna dagligen hittar många olika slags musik. Vi på Teosto följer aktivt branschens utveckling och de möjligheter som tekniken för med sig. Vi bildar oss en helhetsbild genom enkätundersökningar, egna data och information från musiktjänsterna.

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!

KAKOR PÅ TEOSTOS WEBBPLATS

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator eller annan enhet och som sparar information om ditt besök på webbplatsen. Med hjälp av kakorna förbättrar Teosto användbarheten av sina tjänster.

Uppgifter som samlats in genom kakor kopplas som utgångspunkt inte ihop med en identifierbar persons personuppgifter, men vissa uppgifter som samlats in genom kakor kan indirekt kopplas till en identifierbar persons personuppgifter.

Läs mer i vår dataskyddsbeskrivning och vår beskrivning över kakor (på finska).

KATEGORIER AV KAKOR
Nödvändiga kakor

Dessa kakor är nödvändiga för att säkerställa tillgängligheten av vår webbplats. De laddar t.ex. en del av vår webbplats funktioner på förhand för att försnabba laddningen av webbplatsen. Nödvändiga kakor används även för att fastställa och komma ihåg de inställningar du valt. Du kan förbjuda användningen av nödvändiga kakor i dina webbläsarinställningar, men observera att alla funktioner på och delar av webbplatsen inte nödvändigtvis fungerar korrekt efter det.

Läs mer om kakor (på finska)

Kakor för analytik

Vi använder kakor för analytik för att utveckla funktionen av vår webbplats. Med hjälp av kakor för analytik samlar vi t.ex. uppgifter om hur användare använder vår webbplats och hur de navigerar mellan webbplatsens olika flikar. Uppgifterna används huvudsakligen i anonym form.

För mer information: dataskyddsbeskrivning och beskrivning över kakor (på finska)

Funktionella kakor

Med hjälp av funktionella kakor kan vi erbjuda olika funktioner på vår webbplats, t.ex. spellistor och en chattfunktion i realtid. Om du förbjuder användningen av funktionella kakor fungerar inte en del eller alla av dessa funktioner korrekt.

Läs mer om kakor (på finska)

Marknadsföringskakor

Marknadsföringskakor hjälper oss skräddarsy vår marknadsföring och erbjuda användarna av vår webbplats mer riktade tjänster i framtiden. Med hjälp av marknadsföringskakorna samlar vi t.ex. uppgifter om användarens beteende och preferenser på vår webbplats.

Läs mer om kakor (på finska)