Skip to content

Om Teosto

Vi är en upphovsrättsorganisation för musikskapare, tonsättare och förläggare.

Musiken har en viktig roll i många människors liv, och vårt mål är att musikkulturen ska vara livskraftig och att var och en ska kunna uppleva musikens kraft. Vi arbetar aktivt för att det ska vara möjligt att ha musikskapandet som yrke och leva på sin musik.

Vi möjliggör laglig användning av musik

Förutom med musikskapare och -förläggare samarbetar vi med företag och andra aktörer som använder musik. Användningslicenser för musik köps exempelvis av radiobolag, kommuner, konsertarrangörer och musiktjänster på nätet.

Vi verkar internationellt

Vi stöder våra musikskaparkunders internationella karriärer och skapar samarbetsnätverk på de viktigaste musikmarknaderna. Vi deltar också i internationella teknologi- och innovationsprojekt inom musikbranschen.

Vi samlar information om förändringar inom musikbranschen

Musikbranschen förändras hela tiden. Nya tjänster föds på marknaden, där lyssnarna dagligen hittar många olika slags musik. Vi på Teosto följer aktivt branschens utveckling och de möjligheter som tekniken för med sig. Vi bildar oss en helhetsbild genom enkätundersökningar, egna data och information från musiktjänsterna.

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!