Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Licenser för restauranger

Mindre restauranger med upp till 200 kundplatser och större restauranger med över 200 kundplatser

Om det spelas musik i restaurangen krävs licens. Vilken typ av licens som behövs beror på några faktorer:

 • Kommer musiken från en inspelning eller spelas den live?
 • Hur stor är restaurangen?
 • Vill ni rapportera uppgifter om föreställningar till Teosto månadsvis eller uppskatta hela årets musikanvändning i förväg?

OBS! Om musiken kommer från en inspelning (bakgrundsmusik, DJ, karaoke) behöver ni också en licens från Gramex.

Mindre restauranger med upp till 200 kundplatser
Årslicens för restauranger, live
 • För framförande av livemusik (artist, band, orkester) på spelningar och föreställningar
 • För fasta föreställningsplatser (exempelvis klubbar och pubar) med max 200 kundplatser
 • Priset bestäms av antalet kundplatser och antalet föreställningar per år
 • Ingen rapportering av föreställningar till Teosto, antalet föreställningar uppskattas när licensen skaffas
 • Betalas en gång i början av året
Läs mera
Årslicens för restauranger, inspelning
 • För att spela inspelningsmusik (disco, DJ, karaoke) på spelningar och evenemang
 • För fasta föreställningsplatser (exempelvis klubbar och pubar) med max 200 kundplatser
 • Priset bestäms av antalet kundplatser och antalet föreställningar per år
 • Ingen rapportering av föreställningar till Teosto, antalet föreställningar uppskattas när licensen skaffas
 • Betalas en gång i början av året
 • Det krävs också en Licens för dansmusik i restauranger från Gramex

Läs mera
Större restauranger med över 200 kundplatser
Fast licens för restaurang, live
 • För framförande av livemusik (artist, band, orkester) i restaurangen
 • För fasta föreställningsplatser (exempelvis klubbar, nattklubbar, dansbanor) som ordnar regelbundna föreställningar, 1–1500 kundplatser
 • Förutbestämt pris, bestäms av antalet kundplatser och antalet föreställningar per år
 • Månadsvis rapportering på webbtjänsten för faktureringsändamål
 • Utjämningsfakturering för det gångna årets antalet föreställningar
 • Licensens pris faktureras fyra gånger per år

Läs mera
Fast licens för restaurang, inspelning
 • För att spela inspelningsmusik (disco, DJ, karaoke) i restaurangen
 • För fasta föreställningsplatser (exempelvis klubbar, nattklubbar, dansbanor) som ordnar regelbundna föreställningar, 1–1500 kundplatser
 • Förutbestämt pris, bestäms av antalet kundplatser och antalet föreställningar per år
 • Månadsvis rapportering på webbtjänsten för faktureringsändamål
 • Utjämningsfakturering för det gångna årets antalet föreställningar
 • Licensens pris faktureras fyra gånger per år
 • Det krävs också en Licens för dansmusik i restauranger från Gramex

Läs mera
Procentlicens för restaurang, live
 • För framförande av livemusik (artist, band, orkester) i restaurangen
 • För fasta föreställningsplatser (exempelvis klubbar, nattklubbar, dansbanor) vars antal kundplatser överstiger 1 500 eller antal kundplatser överstiger 200 och föreställningar oftast har fritt inträde
 • Priset baseras på procentandelen av biljettintäkterna för föreställningarna, avgiftsfria föreställningar har ett pris per åhörare
 • Månadsvis rapportering på webbtjänsten för faktureringsändamål
 • Utjämningsfakturering för det gångna årets antalet föreställningar
 • Licensens pris faktureras månadsvis

Läs mera
Procentlicens för restaurang, inspelning
 • För att spela inspelningsmusik (disco, DJ, karaoke) i restaurangen
 • För fasta föreställningsplatser (exempelvis klubbar, nattklubbar, dansbanor) vars antal kundplatser överstiger 1 500 eller antal kundplatser överstiger 200 och föreställningar oftast har fritt inträde
 • Priset baseras på procentandelen av biljettintäkterna för föreställningarna, avgiftsfria föreställningar har ett pris per åhörare
 • Månadsvis rapportering på webbtjänsten för faktureringsändamål
 • Utjämningsfakturering för det gångna årets antalet föreställningar
 • Licensens pris faktureras månadsvis
 • Det krävs också en licens för dansmusik i restauranger från Gramex

Läs mera
Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!