Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Årslicens för restauranger, inspelning

 • Ger rätt att spela inspelningsmusik (disco, DJ, karaoke) på spelningar och evenemang. Omfattar inte livemusik.
 • Avsedd för fasta föreställningsplatser (till exempel klubbar och pubar) med max 200 kundplatser.
 • Priset bestäms av antalet kundplatser och antalet föreställningar per år.
 • Ingen rapportering av föreställningar till Teosto. Antalet föreställningar uppskattas när licensen skaffas.
 • Betalas en gång i början av året.
 • För att spela inspelningsmusik krävs dessutom en licens för dansmusik i restauranger från Gramex, som täcker musikartisternas och producenternas rättigheter och säljs av Musiikkiluvat.fi.

Vem är licensen avsedd för, vem behöver den?

Licensen är avsedd för aktörer som anordnar föreställningar med inspelningsmusik och/eller karaoke på en fast föreställningsplats (till exempel restaurang eller dansplats), som de administrerar och som har en publikkapacitet på högst 200 personer. Organisatören av föreställningen kan vara ett företag, en förening eller en privatperson.

En årslicens kan vara ett billigare alternativ än en licens med fast pris om antalet föreställningar under året är ganska litet. Årslicensen är också enkel: i licensen ingår inte rapportering av uppgifter om föreställningar varje månad, utan antalet föreställningar som anordnas under året meddelas när licensen skaffas. Eventuella förändringar i antalet föreställningar meddelas alltid en gång i början av året.

Vad omfattar licensen?

Licensen omfattar offentligt framförande av inspelningsmusik och/eller karaoke på diskotek, danser och liknande evenemang där musik spelas från en skiva eller annan inspelning eller enhet. Ofta spelas musik av en DJ.

Föreställningen kan vara avsedd för allmänheten och/eller organisatörens egen personal och kan kräva en inträdesavgift eller ha fritt inträde. Licensen omfattar även uppspelning av bakgrundsmusik i lokalen före, under eller efter själva föreställningen.

Om flera DJ:ar uppträder på samma evenemang, gäller en licens för alla DJ:ars föreställningar.

Licensen är platsspecifik: om du har flera restauranger eller dansplatser där du anordnar evenemang måste du skaffa en licens för varje plats.

För att spela inspelningsmusik krävs dessutom en licens för dansmusik i restauranger från Gramex, som täcker musikartisternas och producenternas rättigheter och säljs av Musiikkiluvat.fi.

Hur bildas priset och vad kostar licensen?

Licensens pris påverkas av föreställningens plats (till exempel restaurang eller dansplats), publikkapacitet och antalet föreställningar under året. Minimipriset för licensen är priset för tio föreställningar baserat på publikkapaciteten.

Hur och när betalas licensen?

Licensen betalas en gång i förskott vid inköpstillfället eller i början av varje år. Betalningar återbetalas inte, även om föreställningarna är färre än vad som uppskattats och betalats för när licensen skaffades.

Hur länge är licensen i kraft?

När du har ingått ett avtal med Teosto gäller licensen tillsvidare, dvs. tills du säger upp den. Licensens uppsägningstid är en månad.

Årslicens för restauranger, inspelning 2023 Antal föreställningar per år, pris €/föreställning
Publikkapacitet på platsen för framförandet XS 10-40 st. S 41-70 st. M 71-200 st. L över 200 st.
1-24 3,86 3,74 3,40 3,02
 

25-50

5,33 5,07 4,59 4,36
51-75 7,85 7,50 6,55 6,06
76-100 9,90 9,57 8,10 7,50
101-150 11,48 11,25 10,30 8,36
151-200 13,43 13,06 12,11 9,90
Minimipriset för licensen är priset för tio föreställningar baserat på publikkapaciteten. På priset tillkommer moms på 10 %.
Årslicens för restauranger, inspelning 2024 Antal föreställningar per år, pris €/föreställning
Publikkapacitet på platsen för framförandet XS 10-40 st. S 41-70 st. M 71-200 st. L över 200 st.
1-24 4,05 3,92 3,56 3,16
25-50 5,59 5,31 4,81 4,57
51-75 8,23 7,86 6,86 6,35
76-100 10,38 10,03 8,49 7,86
101-150 12,03 11,79 10,79 8,76
151-200 14,07 13,69 12,69 10,38
Minimipriset för licensen är priset för tio föreställningar baserat på publikkapaciteten.

Till priserna tillkommer gällande mervärdesskatt.

Levande musik på föreställning, särskilda villkor för enskild användning

I dessa särskilda villkor för enskild användning avses med föreställning en föreställning av levande musik som vid varje tillfälle anordnas av Kunden, där föreställningen av musiken är det huvudsakliga innehållet eller syftet med föreställningen och som inkluderar en offentlig föreställning av verk för publiken som närvarar vid föreställningen (”Föreställning”).

En sådan föreställning anses också vara anordnad av Kunden när Kunden anordnar föreställningen tillsammans eller på annat sätt samarbetar med Musikanvändaren eller en annan tredje part för att anordna föreställningen.

Användningslicensens innehåll

Licensen omfattar

 • offentligt framförande av musik som levande musik på en Föreställning, som anordnas på en meddelad fast föreställningsplats eller som Kunden anordnar på en annan föreställningsplats. Vid föreställningen kan levande musik spelas eller sjungas av en orkester, solist eller annan artist.
 •  offentligt framförande av musik på en Föreställning som är avsedd för Kundens personal.
 • mindre offentligt framförande av musik som mekanisk bakgrundsmusik i direkt anslutning till levande musik (t.ex. pausmusik) i samma lokal. De inspelningar som används måste vara lagligt tillverkade för att användas i enlighet med licensens syfte.

Licensen omfattar inte

 • annan bakgrundsmusik i kundlokaler, bakgrundsmusik i restaurang-, café- eller liknande verksamhet eller i andra sammanhang eller lokaler.
 • konserter, upptagning av musik eller förmedling av musik till publiken före uppträdanden utan Teostos separata samtycke.

Priser och fakturering

Ersättningen för licensen bestäms enligt Teostos gällande priser för levande musik

 1. Publikkapaciteten på föreställningens plats som meddelats av kunden
 2. Antal föreställningar
 3. I enlighet med biljettintäkterna för föreställningen eller antalet åhörare eller annan ersättningsgrund som Teosto meddelar Kunden.

Kunden ska i förväg meddela Teosto om ändringar i ovannämnda ersättningsgrunder.

Med publikkapacitet avses det maximala antalet besökare eller publik som får plats på föreställningens plats (1 kundplats = 1 kund/m2 eller maximiantal som anmälts av myndigheten).

Kundens anmälningsskyldighet

Teosto har rätt att ålägga Kunden att förse Teosto med information om Föreställningen, föreställningens plats, ersättningsgrunderna, användningen av verken eller information om sammanhanget eller annat liknande. Teosto ska informera Kunden om sådana skyldigheter eller ändringar av dessa.

Uppskattad fakturering

Teosto har rätt att uppskatta de upphovsrättsersättningar som Kunden ska betala till Teosto på grundval av en Föreställning, om Kunden underlåter att tillhandahålla Teosto den information som Teosto begärt av Kunden, eller om informationen som Kunden lämnat till Teosto är felaktig eller ofullständig.

Ordningsföljd för tillämpning av villkoren

Utöver dessa särskilda villkor som gäller för specifika användningssätt tillämpar man också Teostos allmänna avtalsvillkor. Avtalsvillkoren tillämpas i följande ordning:

 1. Användningsspecifika särskilda villkor
 2. Teostos allmänna avtalsvillkor