Skip to content
Teosto
Kontakta oss
Teosto-palkinnon voittajat 2023, kuvaaja Jussi Helttunen

Teostopriset

Musikpriset hör till Nordens största konstnärliga pris.

 

Teostoprisvinnarna 2023
Draama-Helmi, Mikko Sarvanne, Tapio Lappalainen & Sanna Ahvenjärvi

Genom Teostopriset vill vi lyfta fram djärv, innovativ och originell finländsk musik.

Teostopriset, som delats ut sedan 2003, är ett av Nordens största konstpriser, som årligen delas ut för ett eller flera inhemska musikverk. Syftet med priset är att öka kunskapen om finländska musikskapare och förbättra deras verksamhetsförutsättningar.

Prissumman är 40 000 €, som fördelas mellan de verk eller verkshelheter som belönas. Om endast en person får priset är prissumman 25 000 €. Priset finansieras med så kallade nationella medel, som kommer in genom ersättningar för framförande när utländsk musik framförs i Finland.

Regler för Teostopriset

  • Det verk som belönas kan representera vilken typ av musik som helst.
  • Försäljningen har ingen betydelse för priset.
  • Verket som belönas ska ha producerats under föregående år.
  • Priset tilldelas verkets skapare (kompositör, textförfattare eller arrangör), inte den som framför verket, om det framförs av någon annan än upphovsmannen/-männen.

I valet av kandidater beaktas i första hand verk eller verkshelheter vars upphovsmän inte tidigare tilldelats Teostopriset.

Vem utser pristagarna?

Kandidaterna för priset väljs av en förhandsjury på sju personer som byts ut regelbundet. Det slutliga valet av pristagare bland kandidaterna görs av den egentliga juryn, som består av representanter för föregående års vinnare och två medlemmar som utnämnts av Teostos ledning.

Medlemmarna i förhandsjuryn och den egentliga juryn har bred kunskap om olika musikstilar och arbetar med musik. I valet av jurymedlemmar fokuserar man särskilt på juryns mångsidighet och erfarenhet av musikbranschen.

Teostopriset till Mikko Sarvannes, Draama-Helmis samt Sanna Ahvenjärvis och Tapio Lappalainens musikaliska verk
Sex musikverk är kandidater för Teostopriset 2023
Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!