Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Teostopriset

Genom Teostopriset vill vi lyfta fram djärv, innovativ och originell finländsk musik.

Teostoprisvinnarna 2024
Minna Leinonen och Tinyhawk & Bizzarro

Teostopriset, som delats ut sedan 2003, är ett av Nordens största konstpriser, som årligen delas ut för ett eller flera inhemska musikverk. Syftet med priset är att öka kunskapen om finländska musikskapare och förbättra deras verksamhetsförutsättningar.

Genom Teostopriset vill vi lyfta fram djärv, innovativ och originell finländsk musik. Prissumman är 40 000 €, som fördelas mellan de verk eller verkshelheter som belönas. Om endast en person får priset är prissumman 25 000 €. Priset finansieras med så kallade nationella medel, som kommer in genom ersättningar för framförande när utländsk musik framförs i Finland.

  • Det verk som belönas kan representera vilken typ av musik som helst.
  • Försäljningen har ingen betydelse för priset.
  • Verket som belönas ska ha producerats under föregående år.
  • Priset tilldelas verkets skapare (kompositör, textförfattare eller arrangör), inte den som framför verket, om det framförs av någon annan än upphovsmannen/-männen.

I valet av kandidater beaktas i första hand verk eller verkshelheter vars upphovsmän inte tidigare tilldelats Teostopriset.

Kandidaterna för priset väljs av en förhandsjury på sju personer som byts ut regelbundet. Det slutliga valet av pristagare bland kandidaterna görs av den egentliga juryn, som består av representanter för föregående års vinnare och två medlemmar som utnämnts av Teostos ledning.

Medlemmarna i förhandsjuryn och den egentliga juryn har bred kunskap om olika musikstilar och arbetar med musik. I valet av jurymedlemmar fokuserar man särskilt på juryns mångsidighet och erfarenhet av musikbranschen.

  1. Förhandsjuryn väljer 5-7 verk eller ett urval av verk från ett brett spektrum av kandidater (inkluderar offentliga förslag).
  2. Nomineringar publiceras i februari varje år
  3. Juryn utser 1-4 vinnare bland de verk som förhandsjuryn har föreslagit
  4. Pristagaren/pristagarna tillkännages i april varje år
Teosto-palkintovoittajat Minna Leinonen ja Tinyhawk & Bizzarro 2024, kuvaaja Jussi Helttunen
Teostopriset 2024 till Minna Leinonens och Tinyhawk & Bizzarros musikaliska verk

Vinnarna av Teostopriset 2024 är Minna Leinonens komposition …and we are rotating with it och Jenni Kinnunens kompositioner samt Kinnunens och arbetsgruppens arrangemang på Tinyhawk & Bizzarros skiva Nekorok.

Teosto-palkintoehdokkaat 2024
Sju musikverk som kandidater till Teostopriset 2024

Kolla in de kandidater till Teosto-priset 2024.

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!