Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Intressebevakning

Du kan fokusera på att göra musik, vi värnar om dina intressen i samhället.

Kompositör-arrangör Tido Nguyen
Teostos kund sedan 2015

Teosto är musikbranschens intressebevakare, som i nästan hundra år fungerat som språkrör för sina kunder på såväl inhemska som internationella arenor. Vi bidrar till att du har goda förutsättningar att skapa musik professionellt. Kreativt arbete har stor betydelse för både individer och samhället, och vi tar ställning för det!

För musikskaparnas framgång

Vi representerar mer än 40 000 inhemska kompositörer, textförfattare, arrangörer och förläggare och främjar deras intressen i samhället. Vårt mål är att göra det möjligt för professionella musiker att ha framgång nu och i framtiden.

  • Vi säkrar musikbranschens verksamhetsförutsättningar i samhället.
  • Vi representerar tonsättarnas, textförfattarnas, arrangörernas och musikförläggarnas perspektiv i politiskt beslutsfattande.
  • Vi erbjuder beslutsfattare och påverkare högklassig information som grund för beslutsfattandet.
  • Vi samarbetar med andra aktörer inom musikbranschen i ärenden som berör intressebevakning.

Europaparlamentsvalet 2024

Den kreativa branschen är ett centralt europeiskt verksamhetsområde med stor tillväxtpotential. Framgångsmöjligheterna för den kreativa branschen och dess aktörer måste också beaktas i framtidens EU-politik. Musikens kreativa primärproduktion driver på följande mål vid Europaparlamentsvalet i juni 2024:

Enhetlig reglering och verkställande på EU:s inre marknad
Rättvis marknadspraxis för att bygga upp konkurrenskraften inom den kreativa branschen
Artificiell intelligens som en del av den kreativa branschens framgång
Vitalitet och en gemensam värdegrund av kulturen

Våra mål i Finland

Musik är en styrka som producerar betydande tillväxt, välbefinnande, enhetlighet och delaktighet för samhället. Den sprider sig snabbt över gränser och stärker skapandet av allt fler innovationer, sysselsättning och hela landets internationella konkurrenskraft. Musik utnyttjar nya tekniker och säkerställer samtidigt att den mänskliga kreativiteten blomstrar. Den stöder såväl individens utveckling som samhällenas livskraft och är en betydande bransch även inom bekämpning av utslagning och diskriminering. Vårt mål är ett Finland där musikens värde är allt större för individer, företag och hela samhället!

Finansieringen av konst och kultur till en procent
Ett stabilt skyddnät för upphovsmännen
De kreativa branschernas strukturer en förutsättning för tillväxt
Rättvisa och enhetliga spelregler

Metoder för intressebevakning

Vi ger utlåtanden och påverkar i arbetsgrupper

Vi ger utlåtanden om lagar som bereds och deltar i den upphovsrättskommitté som utbildnings- och kulturministeriet har tillsatt. Vi deltar också i andra arbetsgrupper och seminarier om samhällsreformer.

Vi arrangerar möten

Vi träffar samhällets beslutsfattare regelbundet. Vi anordnar tillfällen i hemlandet där vi bjuder in våra nätverk för att diskutera aktuella ämnen. I kulturfadderverksamheten skapar beslutsfattare naturliga kontakter med musikskapare, kompositörer och förläggare. Vi deltar även i större sociala evenemang och kampanjer.

Vi undersöker, utreder och delar med oss av information

Vi använder oss av forsknings- och marknadsinformation, som vi både producerar själva och hämtar in från externa källor. Vi deltar bland annat i IPR University Center, som bedriver forskning och utbildning inom immateriella rättigheter. Genom våra internationella nätverk får vi också omfattande kunskap om den globala utvecklingen.

Vi samarbetar

Vi är aktiva i nätverken både i Finland och utomlands. I Finland deltar vi aktivt i Luovan työn tekijät ja yrittäjät ry:s verksamhet. Genom den globala upphovsrättsorganisationen CISAC samt europeiska GESAC deltar vi i internationell beredelse och påverkan samt i gemensamma påverkanskampanjer.

Var med och påverka!

Fråga om intressebevakning

Iiris Suomela
Chef för intressebevakning

Intressebevakning och påverkansarbete av musikens kreativa primärproduktion (Teosto, Finlands Musikskapare, Finlands Tonsättare och Finska Musikförläggareföreningen).

Vappu Aura
Kommunikations- och marknadsföringsdirektör
Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!