Siirry sisältöön

Edunvalvonta

Sinä voit keskittyä musiikin tekemiseen, me valvomme etujasi yhteiskunnassa.

Säveltäjä-sovittaja Tido Nguyen
Teoston asiakas vuodesta 2015

Teosto on musiikkialan edunvalvoja, joka on jo 90 vuoden ajan toiminut asiakkaidensa äänitorvena sekä kotimaisilla että kansainvälisillä areenoilla. Vaikutamme siihen, että sinulla olisi hyvät edellytykset tehdä musiikkia ammattimaisesti. Luovalla työllä on iso merkitys niin yksilöille kuin yhteiskunnallekin ja me pidämme sen puolesta ääntä!

Edunvalvonnan tavoitteet

Edustamme 35 800 kotimaista musiikin säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja kustantajaa ja edistämme heidän asioitaan yhteiskunnassa. Tavoitteenamme on mahdollistaa musiikkia ammatikseen tekevien menestyminen nyt ja tulevaisuudessa.

 • Turvaamme musiikkialan toimintaedellytyksiä yhteiskunnassa
 • Tuomme säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikkikustantajien näkökulman esiin poliittiseen päätöksentekoon
 • Tarjoamme päättäjille ja vaikuttajille laadukasta tietoa päätöksenteon pohjaksi
 • Teemme yhteistyötä muiden musiikkialan toimijoiden kesken edunvalvonnan asioissa
Luovat alat muodostavat 3,3 % Suomen bruttokansantuotteesta ja kulttuurin parissa työskentelee noin 135 000 suomalaista.

Edunvalvonnan teemat vaalikaudella 2019-2023

Edunvalvonnan teemamme liittyvät luovan työn merkityksen tunnistamiseen ja sen tukemiseen yhteiskunnassa.

 • Yrittäjän eläkejärjestelmän (YEL) käytettävyyttä taiteilijoille tulee lisätä. Työelämä muuttuu ja yhä useampi osa musiikin ammattilaisistakin työskentelee itsensä työllistäjinä. Sosiaaliturvajärjestelmää tulee kehittää sen mukana. Tekijänoikeuskorvauksia on mahdollista sisällyttää YEL-järjestelmän mukaiseen yrittäjän työtuloon, mutta vakuutusmaksujen taso on liian korkea monille luovan työn ammattilaisille. YEL-järjestelmää voitaisiin kehittää esimerkiksi sivutoimisen yrittäjyyden ja alempien vakuutusmaksujen avulla.
 • Työttömyysetuuksia koskevaa sääntelyä tulisi muuttaa siten, että tekijänoikeuskorvauksia ei oteta huomioon etuuksia soviteltaessa. Tällä hetkellä tekijänoikeustuloja ei pidetä muiden ansiotulojen kaltaisena palkkana, joten ne eivät kerrytä eläkettä tai vanhempainpäivärahaa. Tästä huolimatta tekijänoikeuskorvaukset huomioidaan työttömyysturvan tasoa alentavana tulona silloin, kun lasketaan soviteltua työttömyyspäivärahaa. Me Teostossa teemme työtä sen eteen, että musiikintekijät huomioitaisiin työntekijöinä tasavertaisesti muilla aloilla työskentelevien kanssa.
 • Alustapalveluiden toimintaan liittyvät tekijänoikeusongelmat tulee ratkaista lainsäädännöllä ripeästi ja kattavasti. Musiikintekijät tuottavat työssään sisältöä, jota kuluttajat lataavat internetin alustapalveluihin ympäri maailmaa. Musiikki on alustapalveluille arvokasta sisältöä mainostajien ja laajojen yleisöjen tavoittamiseksi. On tärkeää, että musiikkia hyödyntävät verkkopalvelut maksavat asianmukaiset korvaukset sisältöjen tekijöille.
 • Vuonna 2019 hyväksytty EU:n tekijänoikeusdirektiivi tuo tekijänoikeudet digiaikaan. Sen myötä luovan työn tekijöillä on mahdollisuus saada korvaus sisältöjensä jakamisesta suurten mediayhtiöiden, kuten Facebookin alustoilla. Teoston tavoitteena on, että direktiivin täytäntöönpano toteutetaan Suomessa ripeästi ja alustapalveluiden vastuu toteutuu kattavasti.

Lue lisää: lakihanketta koskeva sivumme

 • Taiteen ja kulttuurin julkista rahoitusta tulee nostaa: Monissa kilpailijamaissamme luovuus ja aineettoman arvon luominen on tunnistettu talouden dynaamisuuden edistäjäksi ja kilpailutekijäksi. Me Teostossa haluamme rakentaa Suomen, joka rahoituksella panostaa luovuuteen ja synnyttää luovan työn kautta innovaatioita, työpaikkoja, vientiä ja hyvinvointia. Olennainen osa kulttuurin tukea on budjettirahoitteinen yksityisen kopioinnin hyvitys. Teoston näkemyksen mukaan hyvitysjärjestelmä uudistetaan vaalikauden aikana säilyttäen sen taso vähintään 11 miljoonan euron vuositasolla.
 • Tarvitsemme luovien alojen kehittämiseen ja rahoitukseen erikoistuneen Creative Business Finland -ohjelman: Tulevaisuudessa entistä merkittävämpi osuus Suomen talouskasvusta muodostuu aineettomasta pääomasta ja sen tuottamasta lisäarvosta. Tarvitsemme verkoston, joka tukisi toimialan kasvua aina ruohonjuuritasolta suuriin, skaalautuvia vientiyrityksiin. Teosto ajaa laajaa luova alan ekosysteemiä luovaa osaamista hyödyntäville yrityksille, rahoittajille, toimialajärjestöille sekä yliopistoille ja ammattikorkeakouluille.
 • Luovien aineiden osuutta opetuksessa tulee vahvistaa. Taideaineet tarjoavat mahdollisuuden kokeilla, oivaltaa ja ilmaista itseään, ja ne tukevat muidenkin oppiaineiden opiskelua. Musiikki vahvistaa aivojen kykyä abstraktiin ajatteluun, parantaa elinikäisen oppimisen taitoja sekä tukee yhteisöllisyyttä. Teosto haluaa edistää myös opettajien ja oppilaiden tekijänoikeustietoisuutta osana digitaalisia mediataitoja.

Edunvalvonnan keinot

Annamme lausuntoja ja vaikutamme työryhmissä

Annamme lausuntoja valmisteltaviin lakeihin ja osallistumme opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tekijänoikeustoimikunnan toimintaan. Osallistumme myös muihin yhteiskunnallisia uudistuksia käsitteleviin työryhmiin ja seminaareihin.

Järjestämme tapaamisia

Tapaamme säännöllisesti yhteiskunnallisia päättäjiä. Järjestämme kotimaassa tapahtumia, joihin kutsumme verkostojamme keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Kulttuurikummitoiminnassa päättäjät luovat luontevia yhteyksiä musiikintekijöihin, säveltäjiin ja kustantajiin. Osallistumme myös laajempiin yhteiskunnallisiin tapahtumiin ja kampanjoihin.

Tutkimme, selvitämme ja jaamme tietoa

Hyödynnämme tutkimus- ja markkinatietoa, jota tuotamme itse sekä hankimme sitä ulkopuolisista lähteistä. Olemme mukana muun muassa immateriaaliaoikeuksiin liittyvää tutkimus- ja koulutustoimintaa harjoittavassa IPR University Centerissä. Kansainvälisten verkostojemme kautta saamme laajaa tietoa myös kehityksestä maailmalla.

Teemme yhteistyötä

Toimimme aktiivisesti verkostoissa sekä Suomessa että ulkomailla. Suomessa osallistumme Luovan alan tekijät ja yrittäjät Lyhty -projektin toimintaan. Maailman tekijänoikeusjärjestöjen kattojärjestö CISACin sekä eurooppalaisen GESACin kautta osallistumme kansainväliseen valmisteluun ja vaikuttamiseen sekä yhteisiin vaikuttamiskampanjoihin.

Tule mukaan vaikuttamaan!

Uutiset ja kannanotot

Kysy lisää edunvalvonnasta

Vappu Aura
viestintä-, markkinointi- yhteiskuntasuhdejohtaja
Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!

Evästeet Teoston verkkosivustolla

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu tietokoneellesi tai muulle laitteellesi ja tallentaa tietoa käynnistäsi Verkkosivustolla. Evästeiden avulla Teosto parantaa palveluidensa käytettävyyttä.

Evästeillä kerättyjä tietoja ei lähtökohtaisesti yhdistetä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin, mutta jotkut evästeillä kerättävät tiedot saattavat olla välillisesti yhdistettävissä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin.

Lue lisää tietosuojalausekkeestamme ja evästeselosteestamme.

Evästekategoriat
Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivustomme saatavuuden varmistamiseksi. Ne esimerkiksi lataavat osan verkkosivustomme toiminnoista etukäteen nopeuttaakseen verkkosivuston latautumista. Välttämättömiä evästeitä käytetään myös valitsemiesi asetusten määrittämiseen ja muistamiseen. Voit kieltää välttämättömien evästeiden käytön selainasetuksissasi, mutta huomioithan, etteivät verkkosivuston kaikki toiminnot ja osat sen jälkeen toimi välttämättä kunnolla.
Lisätietoja evästeistä

Analytiikkaevästeet

Käytämme analytiikkaevästeitä kehittääksemme verkkosivustomme toimintaa. Analytiikkaevästeillä kerätään tietoa muun muassa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme ja miten he navigoivat verkkosivuston eri välilehtien välillä. Tietoja käytetään lähtökohtaisesti anonyymissä muodossa.
Lisätietoa: tietosuojalauseke ja evästeseloste

Toiminnalliset evästeet

Toiminnallisten evästeiden avulla voimme tarjota verkkosivustollamme erilaisia toimintoja, kuten soittolistoja ja reaaliaikaisen chatin. Jos kiellät toiminnallisten evästeiden käytön, osa tai kaikki näistä toiminnoista ei välttämättä toimi oikein.
Lisätietoa evästeistä

Markkinointievästeet

Markkinointievästeet auttavat meitä räätälöimään markkinointia ja tarjoamaan verkkosivustomme käyttäjille tulevaisuudessa yksilöllisempiä palveluita. Keräämme markkinointievästeiden avulla tietoja esimerkiksi käyttäjän käyttäytymisestä ja mieltymyksistä verkkosivustollamme.
Lisätietoa evästeistä