Siirry sisältöön

Edunvalvonta

Sinä voit keskittyä musiikin tekemiseen, me valvomme etujasi yhteiskunnassa.

Säveltäjä-sovittaja Tido Nguyen
Teoston asiakas vuodesta 2015

Teosto on musiikkialan edunvalvoja, joka on jo lähes sadan vuoden ajan toiminut asiakkaidensa äänitorvena sekä kotimaisilla että kansainvälisillä areenoilla. Vaikutamme siihen, että sinulla olisi hyvät edellytykset tehdä musiikkia ammattimaisesti. Luovalla työllä on iso merkitys niin yksilöille kuin yhteiskunnallekin, ja me pidämme sen puolesta ääntä!

Musiikin tekijöiden menestykseksi

Edustamme yli 40 000 kotimaista musiikin säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja kustantajaa ja edistämme heidän asioitaan yhteiskunnassa. Tavoitteenamme on mahdollistaa musiikkia ammatikseen tekevien menestyminen nyt ja tulevaisuudessa.

  • Turvaamme musiikkialan toimintaedellytyksiä yhteiskunnassa.
  • Tuomme säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikkikustantajien näkökulman esiin poliittiseen päätöksentekoon.
  • Tarjoamme päättäjille ja vaikuttajille laadukasta tietoa päätöksenteon pohjaksi.
  • Teemme yhteistyötä muiden musiikkialan toimijoiden kesken edunvalvonnan asioissa.
Luovat alat muodostavat 3,3 % Suomen bruttokansantuotteesta ja kulttuurin parissa työskentelee noin 135 000 suomalaista.

Euroopan parlamentin vaalit 2024

Luova ala on keskeinen eurooppalainen toimiala, jolla on merkittävä kasvupotentiaali. Luovan alan ja sen tekijöiden menestymisen mahdollisuudet on huomioitava myös tulevaisuuden EU-politiikassa. Musiikin luova alkutuotanto ajaa seuraavia tavoitteita Euroopan parlamentin vaaleissa kesäkuussa 2024:

Yhtenäinen sääntely ja toimeenpano EU:n sisämarkkinoilla
Reilut markkinakäytännöt rakentamaan luovan alan kilpailukykyä
Tekoäly osana luovan alan menestystä
Kulttuurista elinvoimaa ja yhteistä arvopohjaa

Tavoitteemme kotimaassa

Musiikki on voima, joka tuottaa merkittävää kasvua ja hyvinvointia. Se leviää rajojen yli nopeasti ja ruokkii yhä uusien innovaatioiden syntymistä, työllisyyttä ja koko maan kansainvälistä kilpailukykyä. Musiikki vahvistaa koko yhteiskuntamme kestävyyttä, identiteettiä ja inhimillisen luovuuden kukoistusta. Sivistysvaltiolla on vahva kulttuuripolitiikka, joka edistää osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Tavoitteemme on Suomi, jossa musiikilla on entistä suurempi arvo niin yksilölle, yrityksille kuin koko yhteiskunnalle!

Taiteen ja kulttuurin rahoitus yhteen prosenttiin
Tekijälle vakaa turvaverkko
Luovien alojen rakenteet kasvun edellytyksenä
Reilut ja yhtenäiset pelisäännöt
Tekoälyn vaikutus luovaan alaan

Nopeasti kehittyvä tekoäly luo uusia mahdollisuuksia luovalle alalle. Tekoäly tarvitsee kuitenkin oikeudenmukaiset pelisäännöt, koska sen kehittymiseen liittyy myös merkittäviä uhkatekijöitä musiikin tekijöille ja alan yrityksille.

Lue lisää tekoälyyn liittyvästä vaikuttamisesta
Yksityisen kopioinnin hyvitys

Yksityisen kopioinnin hyvitys on luovan työn tekijöille maksettava korvaus siitä, että jokainen kansalainen saa tallentaa laillisia teoksia omaan yksityiseen käyttöönsä. Digiaikana kopiointi ei ole kadonnut – se on vain muuttanut muotoaan.   

Lue lisää

Edunvalvonnan keinot

Annamme lausuntoja ja vaikutamme työryhmissä

Annamme lausuntoja valmisteltaviin lakeihin ja osallistumme opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tekijänoikeustoimikunnan toimintaan. Osallistumme myös muihin yhteiskunnallisia uudistuksia käsitteleviin työryhmiin ja seminaareihin.

Järjestämme tapaamisia

Tapaamme säännöllisesti yhteiskunnallisia päättäjiä. Järjestämme kotimaassa tapahtumia, joihin kutsumme verkostojamme keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Kulttuurikummitoiminnassa päättäjät luovat luontevia yhteyksiä musiikintekijöihin, säveltäjiin ja kustantajiin. Osallistumme myös laajempiin yhteiskunnallisiin tapahtumiin ja kampanjoihin.

Tutkimme, selvitämme ja jaamme tietoa

Hyödynnämme tutkimus- ja markkinatietoa, jota tuotamme itse sekä hankimme sitä ulkopuolisista lähteistä. Olemme mukana muun muassa immateriaalioikeuksiin liittyvää tutkimus- ja koulutustoimintaa harjoittavassa IPR University Centerissä. Kansainvälisten verkostojemme kautta saamme laajaa tietoa myös kehityksestä maailmalla.

Teemme yhteistyötä

Toimimme aktiivisesti verkostoissa sekä Suomessa että ulkomailla. Suomessa osallistumme Luovan alan tekijät ja yrittäjät Lyhty -projektin toimintaan. Maailman tekijänoikeusjärjestöjen kattojärjestö CISACin sekä eurooppalaisen GESACin kautta osallistumme kansainväliseen valmisteluun ja vaikuttamiseen sekä yhteisiin vaikuttamiskampanjoihin.

Tule mukaan vaikuttamaan!

Uutiset ja kannanotot

Kysy lisää edunvalvonnasta

Iiris Suomela
Edunvalvonnan päällikkö

Musiikin luovan alkutuotannon (Teosto, Suomen Musiikintekijät, Suomen Säveltäjät ja Suomen Musiikkikustantajat) yhteinen edunvalvonta ja vaikuttaminen.

Vappu Aura
viestintä-, markkinointi- yhteiskuntasuhdejohtaja
Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!