Siirry sisältöön
Tekoäly osana luovan alan menestystä

Nopeasti kehittyvä tekoäly luo uusia mahdollisuuksia luovalle alalle. Se mahdollistaa luovien sisältöjen tarjoamisen, kehittämisen ja kaupallistamisen uudella tavalla. Tekoäly tarvitsee kuitenkin oikeudenmukaiset pelisäännöt, jotka huomioivat luovan työn tekijöiden ja alan yritysten oikeudet. 

Me Teostossa olemme muun luovan alan mukana ajamassa sääntelyä, joka huomioi luovan talouden kilpailukyvyn, tukee läpinäkyvyyttä ja aineiston käytöstä sopimista. Kannustamme kehittämään vastuullista tekoälyä, joka tukee ja tehostaa luovaa prosessia samalla kun suojellaan inhimillisen luovuuden ja taiteen asemaa maailmassa.

Nostamme esiin tekoälyn vaikutuksia luovaan työhön ja sen tekijöihin sekä jaamme tietoa sen kehityksestä.
Vaikutamme tekoälyä säänteleviin lakeihin varmistaen tekijänoikeuden ja luovan työn tekijöiden kunnioittamisen.
Valvomme oikeuksia ja kehitämme lisensointiratkaisuja tekoälyyn liittyen.
Hyödynnämme tekoälyratkaisuja osana Teoston asiantuntijatyötä ja prosesseja.
Olemme sitoutuneet vastuullisen tekoälyn periaatteisiin, jotka puolustavat inhimillisen luovuuden ja taiteen asemaa yhteiskunnassa.

EU:n tekoälyasetus hyväksyttiin yksimielisesti jäsenvaltioiden toimesta helmikuussa 2024 ja se tulee voimaan kesällä 2024. Uudella asetuksella pyritään varmistamaan, että tekoälyjärjestelmät EU-alueella ovat turvallisia ja noudattavat perusoikeuksia. Asetus perustuu riskiarviointiin: kaikkein haitallisimmiksi katsottu käyttö kielletään ja suuririskisiksi katsottaville tekoälyjärjestelmille asetetaan tiukennettuja vaatimuksia. Yleiskäyttöisiltä ja vähäriskisimmiltä tekoälyjärjestelmiltä edellytetään eritasoisia läpinäkyvyysvaatimuksia.

Luovalle alalle tärkeitä tekoälyasetuksen kirjauksia ovat:

  • Tekijänoikeuksien kunnioittaminen: tekoälymallien tulee noudattaa unionin lainsäädäntöä, mukaan lukien tekijänoikeussääntelyä. Tekijänoikeudella suojatun aineiston käytöstä on sovittava oikeudenhaltijoiden kanssa ja heillä on myös oikeus kieltää aineistonsa käyttö
  • Läpinäkyvyys: Yleiskäyttöisten tekoälyjärjestelmien ja perustamallien, eli laajoilla aineistoilla koulutettujen koneoppimismallien, joihin yleiskäyttöiset järjestelmät perustuvat, on laadittava tekninen dokumentaatio sekä yhteenveto mallien kouluttamiseen käytetystä aineistosta.

Lue lisää: Teoston lausunto EU:n tekoälyasetusta koskevaan Suomen kantaan

Asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä jäsenmaissa, mutta vaatii myös muutoksia Suomen nykyiseen lainsäädäntöön. Tekoälyasetus tulee voimaan asteittain seuraavan kahden vuoden aikana.

Lue lisää: Teoston lakiasiainjohtaja Jenni Kyntölän blogi tekoälyasetuksen vaikutuksista

Lähtökohtaisesti tekijänoikeus suojaa ja palkitsee inhimillistä luovuutta. Tekoälyn täysin tekemää sävellystä tai sanoitusta ei voida rekisteröidä suojattuna uutena teoksena Teoston teosrekisteriin. Jos tekoälyä on käytetty vain teknisenä apuvälineenä luomistyössä, syntyneen musiikkikappaleen voi kuitenkin rekisteröidä Teostoon normaalisti kokonaan tekijänsä nimiin. Samoin jos vain osa teoksesta (sävellys tai sanoitus) on tekoälyn tekemä, loppuosan voi rekisteröidä omiin nimiinsä.

VASTUULLISEN TEKOÄLYN PERIAATTEET

Teosto on allekirjoittanut kansainväliset vastuullisen tekoälyn käytön periaatteet. Ne kannustavat kehittämään vastuullista tekoälyä painottaen erityisesti taiteilijoiden työn kunnioittamista, läpinäkyvyyttä sekä tekijänoikeuslainsäädännön noudattamista.

Tutustu vastuullisen tekoälyn periaatteisiin
Kolmannes musiikin tekijöistä käyttää jo tekoälyä apunaan – omista oikeuksista halutaan pitää kiinni
03.10.2023
Teoston tekemän kyselyn mukaan noin kolmanneksella alan ammattilaisista on jo kokemusta tekoälytyökalujen käytöstä.
Musiikinkuuntelu Suomessa 2023: tekoäly
Tekoälyn käytössä suomalaisten sympatia artistien ja tekijöiden puolella
18.10.2023
Kolme vuotta sitten suomalaiset olivat varsin torjuvia musiikkiin tunkevien teknologiatrendien suhteen, mutta asenteet ovat Musiikinkuuntelu Suomessa 2023 -tutkimuksen mukaan keventyneet.
Tekoäly musiikissa – miten käy musiikintekijän?
25.5.2023
Moni on ryhtynyt pohtimaan, viekö tekoäly työt musiikin parissa. Kansainvälinen tekoälykonsultti Valerio Velardo ja suomalaiset musiikintekijät keskustelivat aiheesta.

Teosto edustaa lähes 40 000 musiikin tekijää ja kustantajaa ja lisensioi heidän teoksiaan Teoston asiakassopimuksen perusteella. Tekijänoikeuslainsäädännön mukaan tekijänoikeudella suojattujen teosten käyttö edellyttää lähtökohtaisesti asiaankuuluvien oikeudenhaltijoiden lupaa (esimerkiksi lisenssiä). Teosten käyttö tekoälysovellusten kehittämistä tai kouluttamista varten edellyttää lisenssiä Teostolta, ellei sovellettava lainsäädäntö toisin määrää. Tähän liittyen Teosto pidättää tekijänoikeuslain 13b.1 §:n (8.7.1961/404) mukaiset tekstin- ja tiedonlouhintaoikeudet tekoälyn kouluttamisessa ja kehittämisessä.

Lue lisää: Musiikin käyttö tekoälysovelluksissa ja tekstin- ja tiedonlouhintaoikeuksien pidättäminen

Uusimmat uutiset tekoälystä
Lue lisää muualta
EU:n tekoälyasetusehdotuksen vaikutukset suomalaisyritysten liiketoimintaympäristöön
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2023:46

LISÄTIETOJA

Ano Sirppiniemi
Senior Advisor, teknologiat ja ennakointi
Jenni Kyntölä
Lakiasiainjohtaja
Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!