Siirry sisältöön
Teosto tarjoaa palveluita säveltäjille. Cecilia damstrom säveltää ja soittaa pianoa

Palvelut säveltäjille

Säveltäjä Cecilia Damström
Teoston asiakas vuodesta 2010

Teoston peruspalvelut ovat samat sekä taidemusiikin säveltäjille että kevyen musiikin tekijöille. Jotkut käytännön asiat, kuten apurahat ja esitysten ilmoittaminen, kuitenkin eroavat kevyen musiikin ja taidemusiikin osalta. Tältä sivulta löydät olennaista tietoa taidemusiikin säveltäjille.

Asiakkaaksi liittymisen polku ja liittymismaksu ovat samat kaikille henkilöasiakkaille. Voit liittyä Teoston asiakkaaksi, kun vähintään yksi sävellyksesi (tai sanoituksesi tai sovituksesi) on esitetty julkisesti tai se on julkaistu äänitteellä. Julkista esittämistä ovat konsertit (myös opiskeluajan oppilaitoskonsertit), radiosoitto, TV-esitykset ja jopa katusoitto. 

Asiakkaaksemme sinun kannattaa liittyä heti, kun sävellyksiäsi aletaan esittää julkisesti: asiakkaanamme saat ennen kaikkea sinulle kuuluvat korvaukset musiikkisi esittämisestä, mutta myös apua ja neuvoja työhösi asiakaspalvelustamme, uutiskirjeistämme ja järjestämistämme asiakastilaisuuksista. Myös alaikäiset säveltäjät voivat liittyä asiakkaiksi, kun huoltaja allekirjoittaa asiakashakemuksen.  

Kun liityt Teostoon, sinusta tulee oikeudenomistaja-asiakas. Halutessasi voit tiettyjen tilitystä koskevien kriteerien täyttyessä hakea myös Teoston jäsenyyttä, jolloin voit osallistua Teoston jäsenkokouksiin ja olla mukana päättämässä yhteisistä asioista. Jäsenyyttä haetaan erikseen, ja jäseneksi hyväksymisestä päättää Teoston hallitus. 

Löydät sinulle hyödyllistä ja tärkeää tietoa myös jäsenjärjestömme Suomen Säveltäjät ry:n verkkosivuilta. Yhdistys on asiantuntijaorganisaatio, joka valvoo ja tukee jäsentensä taiteellisia, ammatillisia ja taloudellisia etuja sekä edistää Suomen luovaa säveltaidetta. Sinun kannattaa hakea Suomen Säveltäjien jäsenyyttä, kun täytät yhdistyksen asettamat jäsenkriteerit. 

HUOM! Voit liittyä Teoston asiakkaaksi, vaikka et vielä täyttäisikään Suomen Säveltäjien jäsenyyskriteereitä.  

Kun liityt asiakkaaksemme, luovutat tekemäsi musiikin teokseen liittyvien oikeuksien hallinnoimisen Teostolle sekä jo tekemiesi että uusien, tulevien teostesi osalta.  

Jotta voimme maksaa sinulle korvauksia musiikkisi julkisesta esittämisestä konserteissa, radiossa, televisiossa tai striimauspalveluissa, sinun tulee tehdä teosilmoitus verkkopalvelussamme kaikista teoksistasi. Teosilmoituksella rekisteröimme teoksesi maailmanlaajuiseen teostietokantaan, jonka avulla teoksesi tunnistetaan, kun sitä esitetään Suomessa tai ulkomailla ja voimme kohdistaa esityksestä keräämämme korvaukset sinulle. Verkkopalvelun käyttäjätunnukset saat samalla, kun liityt asiakkaaksi.  

Teosilmoitus pitää tehdä myös silloin, jos sävellät musiikkia käyttötarkoitukseen, joka on niin sanotun automaattisen itsehallinnoinnin piirissä. Itsehallinnointi tarkoittaa sitä, että tekijä itse – tai hänen kustantajansa, jos tekijällä on kustannussopimus – antaa luvan musiikin käyttöön ja myös hinnoittelee ja laskuttaa musiikinkäytön korvaukset. Teosilmoituksen tekemättä jättäminen ei tarkoita, että ilmoittamaton teoksesi olisi Teoston hallinnoinnin ulkopuolella. 

Automaattisesti itsehallinnoitua on esimerkiksi näyttämöteosta varten sävelletty ja sen näyttämötoteutuksessa läsnä olevalle yleisölle esitettävä musiikki, eli esimerkiksi oopperoiden, operettien, balettien ja musikaalien musiikki. Tällaisia teoksia kutsutaan alkuperäisten suurten oikeuksien teoksiksi. Myös näyttämöllä läsnä olevalle yleisölle esitetyn teoksen televisiointi tai radiointi täysin identtisenä näyttämöversion kanssa on suurten oikeuksien piirissä.  

Jos teoksesta kuitenkin esitetään vain osa esimerkiksi radiossa tai televisiossa, osan esittämistä koskevat oikeudet eivät enää ole suuria oikeuksia, vaan ne muuttuvat näissä tapauksissa pieniksi oikeuksiksi, jolloin Teosto kerää niiden esityskorvaukset. Jos teosilmoitusta ei ole tehty, teos ja sen tekijät eivät tunnistu emmekä voi tilittää teoksen osan keräämiä esityskorvauksia.  

Sävellyksesi ovat automaattisesti itsehallinnoinnissa synkronointioikeuksien* osalta myös silloin, jos säveltämääsi musiikkia käytetään esimerkiksi teatterilevitykseen tarkoitetuissa elokuvissa sekä synkronointi- ja tallennusoikeuksien osalta silloin, jos säveltämääsi musiikkia käytetään mainoksessa. Teoksen esitysoikeuksia (ja elokuvien osalta myös tallennusoikeuksia) hallinnoi kuitenkin Teosto, ellet erikseen irrota myös niitä oikeuksia itsehallinnointiin. 

*synkronointi = musiikin liittämistä liikkuvan kuvaan 

Toisin kuin kevyessä musiikissa taidemusiikissa säveltäjä itse harvemmin itse esittää omia teoksiaan.  Jos säveltäjä itse kuitenkin myös esittää sävellyksiään, hänen tulee itse tehdä konserteista ja musiikkinsa muista esityksistä esitysilmoitus verkkopalvelussamme.  

Useimmiten taidemusiikkia kuitenkin esittävät erilaiset orkesterit, jotka myös maksavat musiikin käytön esityskorvaukset. Näissä tapauksissa orkesterin tai sen taustaorganisaation tehtäviin kuuluu myös raportoida esitys Teostolle, jotta voimme kohdistaa korvaukset juuri niille teoksille, joita on esitetty.  

Sinfoniaorkestereilla, kaupunginorkestereilla, Suomen konservatorioliitolla, Suomen musiikkioppilaitosten liitolla, Taideyliopiston Sibelius-Akatemialla sekä usealla muulla taidemusiikkia esittävällä taholla on Teoston kanssa tehty sopimus, jossa määritellään sekä musiikinkäytön korvausten määrä että musiikkitietojen ilmoittamisen aikataulu. Radio- ja TV-kanavien sekä online-palveluiden musiikinkäytöstä saamme esitysraportit. 

HUOM! Suurimman osan orkesterikonserttien esitysraporteista meille toimittaa keskitetysti Suomen Sinfoniaorkesterit ry (SUOSIO) kaksi kertaa vuodessa: kevätkauden esitysraportti (tammi-kesäkuu) toimitetaan alkusyksystä ja syyskauden esitysraportti (heinä-joulukuu) seuraavan vuoden alussa.

Raportit perustuvat SUOSIO:n ylläpitämään konserttikalenteriin. Tarkistathan myös itse, että kaikki sävellyksesi orkesteriesitykset ovat mukana konserttikalenterissa, jolloin myös niiden esitysraportit hoituvat! Jos teostasi ei näy konserttikalenterissa, vaikka se on esitetty, ota yhteyttä konsertin järjestäjään ja pyydä ilmoittamaan konsertti SUOSIO:lle. 

Teosto kerää ja tilittää korvauksia musiikin julkisesta esittämisestä, yleisölle välittämisestä ja tallentamisesta.  

Julkinen esittäminen

Julkista esittämistä ovat konsertit, keikat, muut musiikkia sisältävät tapahtumat sekä näyttämö- ja elokuvateatteriesitykset.

Yleisölle välittäminen

Yleisölle välittämistä on musiikin soittaminen radiossa, televisiossa ja online-palveluissa. Korvauksia kerätään musiikin esittämisestä ja soittamisesta sekä livenä että äänitteeltä.

Tallentaminen

Tallentamista on musiikin tallentaminen äänitteelle kuten CD- tai vinyylilevylle tai digitaaliselle audiotallenteelle. Tallentamisen muoto on myös synkronointi eli musiikin liittäminen liikkuvaan kuvaan kuten TV-ohjelmaan, elokuvaan, mainokseen tai muulle videolle.

Merkittävä osa säveltäjien tekijänoikeuskorvauksista kertyy taidemusiikin esittämisestä radiossa ja televisiossa. Säveltäjille korvauksia kertyy erityisesti myös sinfonia- ja kaupunginorkestereiden, Yle RSO:n, kuntien, seurakuntien, varuskuntien, musiikkiopistojen, konservatorioiden ja SibA:n järjestämistä konserteista sekä muista yksittäisistä konserteista, tapahtumista ja festivaaleista eli Tapahtumaluvalla järjestetyistä tapahtumista.  

Yllä mainittujen toimijoiden kanssa on neuvoteltu erillissopimukset pois lukien Tapahtumalupa-tapahtumat, joista tapahtumajärjestäjät maksavat julkisen hinnaston mukaista korvausta. Kummassakin tapauksessa kerätyt korvaukset jaetaan musiikin käyttäjiltä saatujen esitysraporttien perusteella niille teoksille, joita on esitetty ja soitettu. 

Tilitämme korvaukset tekijöille neljä kertaa vuodessa. Suurin osa konserttien korvauksista tilitetään kerran vuodessa kesäkuussa. Tilityksissä jaettavan rahamäärän suuruus riippuu musiikin käyttäjiltä kunkin vuoden aikana kerättyjen korvausten määrästä. Yksittäisen säveltäjän tilityksen määrä riippuu muun muassa siitä, kuinka paljon teosta on esitetty. 

Sinun kannattaa myös olla itse aktiivinen ja tarkistaa verkkopalvelustamme tilitysten jälkeen, että kaikki tiedossasi olevat esitykset on raportoitu ja kohdistettu oikein, jotta niistä on voitu maksaa korvaus. Jos huomaat, että tilityksestäsi puuttuu kokonaan korvaus, joka tietojesi mukaan ylittää 25 euron maksurajan, voit tehdä puuttuvasta korvauksesta reklamaation verkkopalvelussamme.    

Teoston tilityssäännöstä ja sen liitteenä olevasta tilitysalueluettelosta löydät ne periaatteet, miten Teosto jakaa keräämänsä korvaukset niille säveltäjille ja musiikintekijöille, joiden teoksia on esitetty. Tilitykset perustuvat musiikin esitysraportteihin.

Monet tahot myöntävät apurahoja ja tukia taidemusiikin säveltäjille työskentelyä varten tai teoksen tilaajalle sävellyspalkkion maksamista varten. Tällaisia tukia ovat esimerkiksi Teoston myöntämä Kotimaisen musiikin tukitilitys (entinen Partituurimusiikin tuki) sekä Sävellystilausten tuki. Myös Suomen Säveltäjillä on omia haettavia apurahoja, ja he ylläpitävät apurahakalenteria, johon on listattu apurahat, joita säveltäjät voivat hakea. 

Oman musiikin saaminen esitettäväksi vaatii persoonallisten, kiinnostavien ja sävellysteknisesti valmiiden teosten lisäksi usein säveltäjän omaa aktiivista ja pitkäjänteistä promootiotyötä. Tärkeää on myös halu ja kyky verkostoitua sekä säveltäjäkollegoiden että muusikoiden ja orkesterien taustaorganisaatioiden eri henkilöiden kanssa.  

Erilaisiin sävellyskilpailuihin sekä taidemusiikin festivaaleille ja tapahtumiin osallistuminen on hyvä tapa saada omaa musiikkia esiin ja verkostoitua. Kilpailuista ja tapahtumista voi saada myös hyödyllisiä vinkkejä oman työn kehittämiseen.  

Laadukkaat verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat, kuten Facebook ja Instagram, ovat tänä päivänä tärkeitä viestintä- ja markkinointikanavia myös säveltäjille. Sivuilta tulisi löytyä ainakin lyhyt esittely itsestäsi, CV, yksi tai useampi hyvä valokuva, mahdollisesti kuunneltavia musiikkinäytteitä tai näyte partituurista ja ennen kaikkea yhteystietosi. Taito kirjoittaa stemmat puhtaaksi ja taittaa partituuri esityskuntoon eivät myöskään mene hukkaan. 

Erilaisia näkyvyyteen ja nuottien levittämiseen liittyviä palveluita säveltäjille tarjoaa Teoston tukema
Music Finland

Myös taidemusiikin säveltäjän tärkein kaupallinen yhteistyökumppani voi olla musiikkikustantaja, joka työskentelee aktiivisesti saadakseen edustamansa säveltäjän teokset soimaan eri paikoissa. Nuorten tekijöidenkin kannattaa lähestyä kustantajia ja keskustella mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä.  

Säveltäjä voi myös perustaa itse oman kustannusyhtiön ja kustantaa omaa musiikkiaan itse. Lisätietoa eri ansaintamalleista ja myös tekijänoikeustulojen verotuksesta löydät alla olevista linkeistä.

Teostory-artikkelit:

Hyödyllisiä sivustoja:

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!