Siirry sisältöön
Teosto tarjoaa palveluita säveltäjille. Cecilia damstrom säveltää ja soittaa pianoa

Palvelut säveltäjille

Teoston peruspalvelut ovat samat sekä taidemusiikin säveltäjille että kevyen musiikin tekijöille. Jotkut käytännön asiat kuten apurahat ja esitysten ilmoittaminen ovat kuitenkin erilaiset kevyen musiikin ja taidemusiikin osalta. Tälle tietosivulle olemme koostaneet olennaiset asiat taidemusiikin säveltäjille.

Teoston asiakkaaksi liittyminen ja palvelut säveltäjille

Asiakkaaksi liittymisen polku ja liittymismaksu ovat samat kaikille henkilöasiakkaille. Voit liittyä Teoston asiakkaaksi, kun vähintään 1 sävellyksesi (tai sanoituksesi tai sovituksesi) on esitetty julkisesti tai se on julkaistu äänitteellä. Julkista esittämistä ovat konsertit (myös opiskeluajan oppilaitoskonsertit), radiosoitto, tv-esitykset ja jopa katusoitto. 

Asiakkaaksemme sinun kannattaa liittyä heti, kun sävellyksiäsi aletaan esittää julkisesti: asiakkaanamme saat ennen kaikkea sinulle kuuluvat korvaukset musiikkisi esittämisestä, mutta myös apua ja neuvoja työhösi asiakaspalvelustamme, uutiskirjeistämme ja järjestämistämme asiakastilaisuuksista. Myös alaikäiset säveltäjät voivat liittyä asiakkaiksi, kun huoltaja allekirjoittaa asiakashakemuksen.  

Kun liityt Teostoon, sinusta tulee oikeudenomistaja-asiakas. Halutessasi voit tiettyjen tilitystä koskevien kriteerien täyttyessä hakea myös Teoston jäsenyyttä, jolloin voit osallistua Teoston jäsenkokouksiin ja olla mukana päättämässä yhteisistä asioista. Jäsenyyttä haetaan erikseen, ja jäseneksi hyväksymisestä päättää Teoston hallitus. 

Löydät itsellesi hyödyllistä ja tärkeää tietoa myös jäsenjärjestömme Suomen Säveltäjät ry:n nettisivuilta. Yhdistys on asiantuntijaorganisaatio, joka valvoo ja tukee jäsentensä taiteellisia, ammatillisia ja taloudellisia etuja sekä edistää Suomen luovaa säveltaidetta. Sinun kannattaa hakea Suomen Säveltäjien jäsenyyttä, kun täytät yhdistyksen asettamat jäsenkriteerit. 

Teoston asiakkaaksi voit liittyä, vaikka et vielä täyttäisikään Suomen Säveltäjien jäsenyyskriteereitä.  

Teoston maksamien korvausten kulmakiviä ja ohjeita säveltäjille

Tee aina teosilmoitus

Kun liityt asiakkaaksemme, luovutat tekemäsi musiikin teokseen liittyvien oikeuksien hallinnoimisen Teostolle sekä jo tekemiesi että uusien, tulevien teostesi osalta.  

Jotta voimme maksaa sinulle korvauksia musiikkisi julkisesta esittämisestä konserteissa, radiossa, televisiossa tai striimauspalveluissa, sinun tulee tehdä teosilmoitus verkkopalvelussamme kaikista teoksistasi. Teosilmoituksella rekisteröimme teoksesi maailmanlaajuiseen teostietokantaan, jonka avulla teoksesi tunnistetaan, kun sitä esitetään Suomessa tai ulkomailla ja voimme kohdistaa esityksestä keräämämme korvaukset sinulle. Verkkopalvelun käyttäjätunnukset saat samalla, kun liityt asiakkaaksi.  

Teosilmoitus pitää tehdä myös silloin, jos sävellät musiikkia käyttötarkoitukseen, joka on niin sanotun automaattisen itsehallinnoinnin piirissä. Itsehallinnointi tarkoittaa sitä, että tekijä itse – tai hänen kustantajansa, jos tekijällä on kustannussopimus – antaa luvan musiikin käyttöön ja myös hinnoittelee ja laskuttaa musiikinkäytön korvaukset. Teosilmoituksen tekemättä jättäminen ei tarkoita, että ilmoittamaton teoksesi olisi Teoston hallinnoinnin ulkopuolella. 

Itsehallinnointi, suuret oikeudet ja pienet oikeudet

Automaattisesti itsehallinnoitua on esimerkiksi näyttämöteosta varten sävelletty ja sen näyttämötoteutuksessa läsnä olevalle yleisölle esitettävä musiikki, eli esim. oopperoiden, operettien, balettien ja musikaalien musiikki. Tällaisia teoksia kutsutaan alkuperäisten suurten oikeuksien teoksiksi. Myös näyttämöllä läsnä olevalle yleisölle esitetyn teoksen televisiointi tai radiointi täysin identtisenä näyttämöversion kanssa on suurten oikeuksien piirissä.  

Jos teoksesta kuitenkin esitetään vain osa esimerkiksi radiossa tai televisiossa, osan esittämistä koskevat oikeudet eivät enää ole suuria oikeuksia, vaan ne muuttuvat näissä tapauksissa pieniksi oikeuksiksi, jolloin Teosto kerää niiden esityskorvaukset. Jos teosilmoitusta ei ole tehty, teos ja sen tekijät eivät tunnistu emmekä voi tilittää teoksen osan keräämiä esityskorvauksia.  

Sävellyksesi ovat automaattisesti itsehallinnoinnissa synkronointioikeuksien* osalta myös silloin, jos säveltämääsi musiikkia käytetään esimerkiksi teatterilevitykseen tarkoitetuissa elokuvissa sekä synkronointi- ja tallennusoikeuksien osalta silloin, jos säveltämääsi musiikkia käytetään mainoksessa. Teoksen esitysoikeuksia (ja elokuvien osalta myös tallennusoikeuksia) hallinnoi kuitenkin Teosto, ellet erikseen irrota myös niitä oikeuksia itsehallinnointiin. 

*synkronointi = musiikin liittämistä liikkuvan kuvaan 

Esitysilmoitukset ja esitysraportit

Toisin kuin kevyessä musiikissa taidemusiikissa säveltäjä itse harvemmin itse esittää omia teoksiaan.  Jos säveltäjä itse kuitenkin myös esittää sävellyksiään, hänen tulee itse tehdä konserteista ja musiikkinsa muista esityksistä esitysilmoitus verkkopalvelussamme.  

Useimmiten taidemusiikkia kuitenkin esittävät erilaiset orkesterit, jotka myös maksavat musiikin käytön esityskorvaukset. Näissä tapauksissa orkesterin tai sen taustaorganisaation tehtäviin kuuluu myös raportoida esitys Teostolle, jotta voimme kohdistaa korvaukset juuri niille teoksille, joita on esitetty.  

Sinfoniaorkestereilla, kaupunginorkestereilla, Suomen konservatorioliittolla, Suomen musiikkioppilaitosten liitolla, Taideyliopiston Sibelius-Akatemialla sekä usealla muulla taidemusiikkia esittävällä taholla on Teoston kanssa tehty sopimus, jossa määritellään sekä musiikinkäytön korvausten määrä että musiikkitietojen ilmoittamisen aikataulu. Radio- ja tv-kanavien sekä online-palveluiden musiikinkäytöstä saamme esitysraportit. 

HUOM! Suurimman osan orkesterikonserttien esitysraporteista meille toimittaa keskitetysti Suomen Sinfoniaorkesterit ry SUOSIO kaksi kertaa vuodessa: kevätkauden esitysraportti (tammi-kesäkuu) toimitetaan alkusyksystä ja syyskauden esitysraportti (heinä-joulukuu) seuraavan vuoden alussa.

Raportit perustuvat SUOSIO:n ylläpitämään konserttikalenteriin. Tarkistathan myös itse, että kaikki sävellyksesi orkesteriesitykset ovat mukana konserttikalenterissa, jolloin myös niiden esitysraportit hoituvat! Jos teostasi ei näy konserttikalenterissa, vaikka se on esitetty, ota yhteyttä konsertin järjestäjään ja pyydä ilmoittamaan konsertti SUOSIO:lle. 

Mistä kaikesta säveltäjä voi saada Teostolta tilitystä? 

Teosto kerää ja tilittää korvauksia musiikin julkisesta esittämisestä, yleisölle välittämisestä ja tallentamisesta.  

Julkista esittämistä ovat konsertit, keikat, muut musiikkia sisältävät tapahtumat sekä näyttämö- ja elokuvateatteriesitykset.

Yleisölle välittämistä on musiikin soittaminen radiossa, televisiossa ja online-palveluissa. Korvauksia kerätään musiikin esittämisestä ja soittamisesta sekä livenä että äänitteeltä.  

Tallentamista on musiikin tallentaminen äänitteelle kuten cd- tai vinyylilevylle tai digitaaliselle audiotallenteelle. Tallentamisen muoto on myös ns. synkronointi eli musiikin liittäminen liikkuvaan kuvaan kuten tv-ohjelmaan, elokuvaan, mainokseen tai muulle videolle. 

Merkittävä osa säveltäjien tekijänoikeuskorvauksista kertyy taidemusiikin esittämisestä radiossa ja televisiossa. Säveltäjille korvauksia kertyy erityisesti myös sinfonia- ja kaupunginorkestereiden, Yle RSO:n, kuntien, seurakuntien, varuskuntien, musiikkiopistojen, konservatorioiden ja SibA:n järjestämistä konserteista sekä muista yksittäisistä konserteista, tapahtumista ja festivaaleista eli ns. Tapahtumalupa-tapahtumista.  

Yllä mainittujen toimijoiden kanssa on neuvoteltu erillissopimukset pois lukien Tapahtumalupa-tapahtumat, joista tapahtumajärjestäjät maksavat julkisen hinnaston mukaista korvausta. Kummassakin tapauksessa kerätyt korvaukset jaetaan musiikinkäyttäjiltä saatujen esitysraporttien perusteella niille teoksille, joita on esitetty ja soitettu. 

Taidemusiikin säveltäjien on mahdollista saada sävelteoksilleen myös Kotimaisen musiikin tukitilitystä (ent. Partituurimusiikin tuki). Katso lisätiedot kohdasta Apurahat ja tuet

Tarkista tilityksesi verkkopalvelussamme 

Maksamme tilityksiä neljä kertaa vuodessa. Suurin osa konserttien korvauksista tilitetään kerran vuodessa kesäkuussa. Tilityksissä jaettavan rahamäärän suuruus riippuu musiikin käyttäjiltä kunkin vuoden aikana kerättyjen korvausten määrästä. Yksittäisen säveltäjän tilityksen määrä riippuu mm. siitä, kuinka paljon teosta on esitetty. 

Säveltäjän itsensä kannattaa myös olla itse aktiivinen ja tarkistaa verkkopalvelustamme tilitysten jälkeen, että kaikki hänen tiedossaan olevan esitykset on raportoitu ja kohdistettu oikein, jotta niistä on voitu maksaa korvaus. Jos huomaat, että tilityksestäsi puuttuu kokonaan korvaus, joka tietojesi mukaan ylittää 25 euron maksurajan, voit tehdä puuttuvasta korvauksesta reklamaation verkkopalvelussamme.    

Teoston Tilityssäännöstä ja sen liitteestä Tilitysalueluettelosta löydät ne periaatteet, miten Teosto jakaa keräämänsä korvaukset niille säveltäjille ja musiikintekijöille, joiden teoksia on esitetty. Tilitykset perustuvat musiikin esitysraportteihin.


Miten saan musiikkini soimaan? 

Oman musiikin saaminen esitettäväksi vaatii persoonallisten, kiinnostavien ja sävellysteknisesti valmiiden teosten lisäksi usein säveltäjän omaa aktiivista ja pitkäjänteistä promootiotyötä. Tärkeää on myös halu ja kyky verkostoitua sekä säveltäjäkollegoiden että muusikoiden ja orkesterien taustaorganisaatioiden eri henkilöiden kanssa.  

Erilaisiin sävellyskilpailuihin sekä taidemusiikin festivaaleille ja tapahtumiin osallistuminen ovat hyvä tapa saada yrittää omaa musiikkia esiin ja myös verkostoitua. Kilpailuista ja tapahtumista voi saada myös hyviä vinkkejä oman työn kehittämiseen.  

Omat laadukkaat nettisivut ja läsnäolo sosiaalisen median kanavissa (Facebook, Instagram) ovat tänä päivänä tärkeitä viestintä- ja markkinointikanavia myös säveltäjille. Sivuilta tulisi löytyä ainakin lyhyt esittely itsestäsi, CV, yksi tai useampi hyvä valokuva, mahdollisesti kuunneltavia musiikkinäytteitä tai näyte partituurista ja ennen kaikkea yhteystietosi. Taito kirjoittaa stemmat puhtaaksi ja taittaa partituuri esityskuntoon ei myöskään mene hukkaan. 

Erilaisia näkyvyyteen ja nuottien levittämiseen liittyviä palveluita säveltäjille tarjoaa Teoston tukema
Music Finland

Apurahat ja tuet säveltäjille

Monet tahot myöntävät apurahoja ja tukia taidemusiikin säveltäjille työskentelyä varten tai teoksen tilaajalle sävellyspalkkion maksamista varten. Tällaisia tukia ovat esimerkiksi Teoston myöntämä Kotimaisen musiikin tukitilitys (entinen Partituurimusiikin tuki) sekä Sävellystilausten tuki. Myös Suomen Säveltäjillä on omia apurahoja, joita voi hakea ja he ylläpitävät apurahakalenteria, johon on listattu apurahat, joita säveltäjät voivat hakea. 

Musiikkikustantajat  

Myös taidemusiikin säveltäjän tärkein kaupallinen yhteistyökumppani voi olla musiikkikustantaja, joka tekee aktiivisesti työtä saadakseen edustamansa säveltäjän teokset soimaan eri paikoissa. Myös nuorten tekijöiden kannattaa lähestyä kustantajia ja keskustella mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä.  

Säveltäjä voi myös perustaa itse oman kustannusyhtiön ja kustantaa omaa musiikkiaan itse. Lisätietoa eri ansaintamalleista ja myös tekijänoikeustulojen verotuksesta löydät näiltä sivuilta. 

Muita säveltäjille suunnattuja sisältöjä

Teostory-artikkelit:

Verkkosivut ja muut vinkit:

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!