Siirry sisältöön

Musiikki elokuvissa, ohjelmissa ja mainoksissa

AV Music | Maksuton palvelu tv- ja elokuvatuotantoihin >>

Musiikilla on keskeinen rooli elokuvissa, dokumenteissa, sarjoissa, mainoksissa ja muissa audiovisuaalisissa sisällöissä. Haluamme auttaa tuotantoja hyödyntämään musiikkia luovasti, hankkimaan tarvitsemansa oikeudet sekä ilmoittamaan musiikkinsa oikein. Olethan meihin yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää!

Tietoa ja ohjeita mediamusiikin säveltäjille ja av-tuotantoyhtiöille

Jotta musiikin tekijät – säveltäjät, sanoittajat, sovittajat ja musiikkikustantajat – saisivat korvaukset musiikkinsa käytöstä, on tärkeää, että musiikin tunnistetiedot ovat oikein ja kulkevat sisältötiedostojen mukana koko projektin alusta loppuun. Harmillisen usein musiikkitiedot puuttuvat tai poikkeavat Teostolle ilmoitetuista tiedoista, joilla musiikki tunnistetaan.

Jos musiikkiteosten ja tekijöiden nimet eivät ole samat cue sheetillä ja teosilmoituksissa, teokset eivät tunnistu elokuvien ja sarjojen esitysraporteista. Jos teosta ei voida tunnistaa, ei musiikin esityskorvauksia voida kohdistaa eikä tilittää musiikin tekijöille ja kustantajille. Tietojen oikeellisuus on erityisen tärkeää, kun sisältö myydään tai jaellaan esitettäväksi ulkomailla.

Keskeisiä musiikin tunnistetietoja ovat

teosten nimet
musiikin tekijöiden nimet
mainoksissa myös mainostajan ja mainoksen nimi
musiikin lisätietojen antajan yhteystiedot

Katso: Synkronointi ja esittäminen: kuka hankkii luvat ja mistä ne saa?

Musiikkitietojen muistilista

SÄVELTÄJÄT JA KUSTANTAJAT TUOTANTOYHTIÖT
1. Tee teosilmoitus Teoston verkkopalvelussa.
2. Varmista, että teostesi nimet ja tekijätiedot on kirjattu cue sheetille oikein ja ne vastaavat teosrekisteriin ilmoitettuja tietoja.
3. Pyydä, että tuotantoyhtiö ilmoittaa myös sinulle, jos musiikkiasi sisältävä tuotanto myydään esitettäväksi ulkomailla. Selvitä myös, mikä sisällön mahdollinen kansainvälinen nimi on.
4. Ilmoita Teostolle missä maassa ja missä medioissa musiikkiasi sisältävää elokuvaa tai ohjelmaa esitetään, jotta voimme tehdä kyseisen maan tekijänoikeusjärjestölle valvontapyynnön. Valvontapyynnöllä varmistamme, että musiikkisi esittämisestä kerätään esityskorvaukset myös ulkomailta.


1. Hanki synkronointilupa musiikin liittämiseksi av-sisältöön. Lisätietoa luvan myöntävästä tahosta löydät NCB:n hinnastosta.
2. Täytä NCB:n tallennuslupahakemus, jos tallennusluvan musiikille myöntää NCB.
3. Kirjaa elokuvien ja ohjelmien osalta sisällön mukana kulkevalle cue sheet -lomakkeelle ainakin kaikki ne tiedot, jotka mainitaan CISAC:n cue sheet -lomakkeessa. Mainosten osalta täytä musiikkia koskevat tiedot Spotgateen (OHJE).
4. Pyydä tilausmusiikin säveltäjää tarkistamaan, että cue sheetillä olevat tai Spotgateen syötettävät musiikkia koskevat tiedot ovat oikein. Cue sheetien osalta on erityisen tärkeää, että teosten nimet (Music Title) ovat samat, kuin säveltäjän teosilmoituksella Teostolle ilmoittamat nimet.
5. Lataa tästä CISAC:n hyväksymä cue sheet -pohja. Voit käytää cue sheetinä myös jotain muuta lomaketta, kunhan se sisältää samat tiedot, mitä CISAC:in hyväksymä lomake.

Musiikin käyttöoikeuksien hankkiminen

 • Elokuvissa, ohjelmissa ja mainoksissa voidaan käyttää joko olemassa olevaa musiikkia, joka on tallennettu (levytetty) ja julkaistu jo aiemmin tai musiikki voidaan säveltää tilaustyönä varta vasten elokuvaan tai ohjelmaan.
 • Olemassa olevan musiikin ja tilausmusiikin käyttöoikeuksia hallinnoi joko musiikintekijä itse, hänen kustantajansa tai Nordisk Copyright Bureau NCB – riippuen tuotantotyppistä ja maantieteellisestä alueesta, jolle lupa musiikin käyttöön tarvitaan. Musiikin käyttöön mainoksissa oikeuksia hallinnoi aina musiikintekijä itse tai hänen kustantajansa.
 • NCB:n nettisivuillaan julkaisemasta AV-tuotantojen hinnastosta käy ilmi, mikä taho musiikin käyttöluvat milloinkin myöntää.
 • Jos lupa musiikin käyttöön on hankittava tekijältä itseltään (itsehallinnointi) tai kustannetun musiikin osalta musiikin kustantajalta, heidän yhteystietojaan voi kysyä Teoston asiakaspalvelusta.
 • Teoston ja Gramexin uusi palvelu AV Music auttaa maksutta selvittämään ja hankkimaan tarvittavat oikeudet.

Lisätietoja

Kun musiikkia liitetään av-sisältöön, jota esitetään julkisesti, musiikin käyttöön tarvitaan kaksi erillistä lupaa: synkronointilupa ja esityslupa.

Synkronointilupa tarvitaan musiikin liittämiseen liikkuvaan kuvaan. Luvan hankkii sisällön tuottaja (tuotantoyhtiö). Luvan myöntäjä ja korvausten kerääjä riippuu tuotantotyypistä, musiikin tyypistä sekä maantieteellisestä alueesta, jolle musiikin käyttöoikeudet halutaan hankkia.

Esityslupa tarvitaan musiikkia sisältävän sisällön esittämiseen ja yleisölle välittämiseen. Luvan hankkii sisällön esittäjä tai yleisölle välittäjä (mediayhtiö, operaattori, elokuvateatteri, online-palvelu tms.).  Musiikin esitysluvan saa lähes aina Teostosta.

Olemassa oleva musiikki, äänitemusiikki

Av-tuotantoyhtiö hankkii luvan

 • Synkronointiin
  • Synkronointiluvan myöntää ja synkronointikorvaukset laskuttaa riippuen tuotannon tyypistä ja maantieteellisestä alueesta, jolle lupaa haetaan
   • Nordisk Copyright Bureau NCB
   • tekijä itse tai hänen kustantajansa.
 • Äänitteen käyttöön
  • Äänitteen käyttöoikeudet myöntää ja korvaukset laskuttaa joko Gramex tai äänitteen taloudellinen tuottaja (useimmiten levy-yhtiö).
 • Tallentamiseen eli kopioiden tekemiseen teatterilevitykseen menevien elokuvien osalta
  • Tallennusluvan myöntää ja kopiokorvaukset laskuttaa Teosto.

Sisällön esittäjä hankkii luvan

 • Musiikkia sisältävän elokuvan tai ohjelman esittämiseen tai yleisölle välittämiseen
  • Luvat myöntää ja esityskorvaukset laskuttaa Teosto.

Jos tekijä on ottanut musiikkinsa itsehallinnointiin myös esityskorvausten ja tallennus- eli kopiokorvausten osalta, av-tuotantoyhtiö ja sisällön esittäjä sopivat hänen kanssaan kaikista oikeuksista ja korvauksista.

Tilausmusiikki

Musiikintekijä tai hänen kustantajansa sopii av-tuotantoyhtiön kanssa sävellyspalkkiosta.

Av-tuotantoyhtiö hankkii lisäksi luvan

 • Synkronointiin
  • Synkronointiluvan myöntää ja synkronointikorvaukset laskuttaa joko tekijä itse tai hänen kustantajansa
  • Nordisk Copyright Bureau NCB, jos tekijä tai kustantaja on valtuuttanut NCB:n lisensoimaan synkronoinnin puolestaan
 • Tallentamiseen eli kopioiden tekemiseen teatterilevitykseen menevien elokuvien osalta
  • Tallennusluvan myöntää ja kopiokorvaukset laskuttaa Teosto.

Sisällön esittäjä hankkii luvan

 • Musiikkia sisältävän elokuvan tai ohjelman esittämiseen tai yleisölle välittämiseen
  • Luvat myöntää ja esityskorvaukset laskuttaa Teosto.

Cue sheetin ja mainosten osalta Spotgate-tietojen täyttäminen myös musiikkitietojen osalta on tuotantoyhtiön vastulla. Musiikintekijän tai hänen kustantajansa kannattaa aina olla aktiivinen ja tehdä yhteistyötä tuotantoyhtiön kanssa musiikkitietojen oikeellisuuden varmistamiseksi.

Tuotantoyhtiöt eivät erikseen tarkista musiikin nimi- ja tekijätietoja teosrekisteristä tai Teostosta, joten erityisesti tilausmusiikin osalta musiikin tekijän itsensä tulee olla tarkkana teostensa nimien kanssa, jotta cue sheetille ei päädy työnimi, vaan oikea, teosilmoituksella rekisteröity nimi.

Jos teosilmoituksessa ja cue sheetilla olevat musiikin nimi- ja tekijätiedot poikkeavat toisistaan, musiikin käytöstä kerättyjä korvauksia ei pystytä kohdistamaan oikealle teokselle ja sen tekijöille, jolloin korvaukset jäävät pahimmassa tapauksessa saamatta kokonaan.

Teosto ja NCB kohdistavat musiikin käytöstä keräämänsä korvaukset musiikintekijöille ja kustantajille teosten ja niiden tekijätietojen perusteella. Musiikin tekijä (kustannetun musiikin osalta kustantaja) ilmoittaa tiedot Teostolle tekemällä teosilmoituksen, jolla teos rekisteröidään kansainväliseen teosrekisteriin. Rekisteröinnin jälkeen teoksen tiedot ovat yli 100 tekijänoikeusjärjestön käytettävissä.

Elokuva- ja ohjelmatuotannoissa sisällön mukana kulkee aina myös cue sheet -dokumentti, jonka avulla tuotantoyhtiö kertoo sisällön tekijä- ja tekniset tiedot sitä jakeleville ja esittäville tahoille.

Musiikin osalta on varmistettava, että sisällössä käytetyn musiikin teos- ja tekijätiedot ovat cue sheetissä samat kuin teosilmoituksessa. Erityisen tärkeää tietojen oikeellisuuden varmistaminen on silloin, kun sisältöjä jaellaan ja esitetään muualla kuin Suomessa.

Jos nämä tiedot eivät kohtaa musiikin käyttökorvauksia ei voida kohdistaa oikein eikä tilittää musiikin tekijöille ja mahdollisille kustantajille!

Cue sheet on dokumentti, joka kokoaa yhteen kaikki tuotetun sisällön tekniset- ja tekijätiedot. Cue sheetillä näkyvät myös tuotantoon liitetyn musiikin tunnistetiedot.

Musiikin tunnistetietoja ovat

 • Musiikkiteoksen nimi (Music Title)
 • ISWC- ja ISRC-koodit (ei pakollisia)
 • Tekijätiedot: säveltäjä, sanoittaja, sovittaja ja kustantaja (Music Interested Party Role)

Tuotantoyhtiön vastuulla on kirjata cue sheetille myös musiikkitiedot, jotta ne seuraavat sisällön mukana, kun sitä jaellaan ja se esimerkiksi myydään ulkomaisille tv-yhtiöille.

Musiikin tekijän tai kustantajan vastuulla on varmistaa, että musiikkitiedot ovat cue sheetillä oikein ja vastaavat teosrekisteriin ilmoitettuja tietoja. Teosilmoituksella ilmoitetut rekisteröidyt tiedot voi tarkistaa Teoston verkkopalvelussa Omat teokset -osiossa.

Katso myös

Lataa opas musiikin liittämisestä AV-tuotteeseen. Fondia Oyj ja Lehtinen Legal Oy ovat laatineet oppaan erityisesti audiovisuaalisen tuotannon alalla toimiville ammattilaisille. Käyttäjän tiekartta on käytännönläheinen opas, joka soveltuu päivittäiseen käyttöön.

Mille lupa haetaan? Mistä lupa haetaan? Miten lupa haetaan? Katso Suomen Musiikkikustantajien havainnollistava kuva: musiikin käyttö av-tuotannoissa.

Miten musiikkitiedot ilmoitetaan Spotgatessa? Klikkaa tästä auki ohje mainosten musiikkitietojen ilmoittamiseen.

Miten musiikinkäyttö TV-ohjelmissa hinnoitellaan? Teostolla on musiikinkäyttöä koskevat sopimukset kaikkien TV-kanavien kanssa. Sopimuksissa määritellään millä ehdoin TV-kanavilla ja TV-kanavien nettipalveluissa sopimuksen alaista musiikkia voidaan käyttää.

Katso tallenne Mediasäveltäjien info- ja keskutelutilaisuudesta, joka järjestetiin Musiikin Satamassa 2022.

TEETKÖ MUSIIKKIA ELOKUVIIN JA TELEVISIOON? LUE NÄMÄ:
Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!