Siirry sisältöön

Elokuvien ja ohjelmien tuotantoyhtiöille

AV Music | Palvelu musiikin oikeuksien selvittämiseen >>

Musiikilla on keskeinen rooli elokuvissa, dokumenteissa, sarjoissa, mainoksissa ja muissa audiovisuaalisissa sisällöissä. Haluamme auttaa tuotantoja hyödyntämään musiikkia luovasti, hankkimaan tarvitsemansa oikeudet sekä ilmoittamaan musiikkinsa oikein. Olethan meihin yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää!

Tietoa ja ohjeita av-tuotantoyhtiöille

Av-sisällön tuottajan vastuulla on hankkia lupa synkronointiin eli musiikin liittämiseen liikkuvaan kuvaan musiikin säveltäjältä, sanoittajalta ja sovittajalta tai musiikkikustantajlta, jos synkronoitava teos on kustannettu. Teatterilevitykseen menevistä elokuvista sen tuottajan on lisäksi maksettava kopiokorvaus.

Synkronointiluvan myöntäjä ja korvausten kerääjä riippuu tuotantotyypistä, musiikin tyypistä sekä  maantieteellisestä alueesta, jolle musiikin käyttöoikeudet halutaan hankkia.

AV Music on uusi palvelumme, joka auttaa tuotantoyhtiöitä selvittämään ja hankkimaan oikeudet haluamaansa musiikkiin. Maksuttoman palvelun Music Licencing managerin tavoitat osoitteesta eveliina.pitkanen@musiikkiluvat.fi.
Lue lisää palvelusta >>

Synkronointilupa, esityslupa ja musiikkitietojen ilmoittaminen

Kun musiikkia liitetään av-sisältöön, jota esitetään julkisesti esimerkiksi elokuvateatterissa tai välitetään yleisölle vaikkapa televisiossa tai onlinepalvelussa, musiikin käyttöön tarvitaan synkronointiluvan lisäksi musiikin esityslupa. Luvan hankkii sisällön esittäjä (esim. elokuvateatteri) tai yleisölle välittäjä (esim. mediayhtiö, operaattori, online-palvelu tms.). Musiikin esitysluvan saa lähes aina Teostosta.

Vaikka synkronointilupa hankittaisiin esimerkiksi ns. katalogimusiikkia myyvältä yhtiöltä, musiikkikustantajalta tai musiikin tekijältä itseltään, Teosto kerää ja maksaa musiikin tekijöille esityskorvauksia myös sellaisen musiikin osalta, jonka synkronointiluvan myöntää ja korvauksen laskuttaa joku muu taho, kuin Teoston yhteistyökumppani NCB.

Siksi NCB:n tallennuslupailmoituksessa pyydetään ilmoittamaan musiikkitiedot myös sellaisesta musiikista, jonka synkronointioikeuksia NCB ei hallinnoi: tiedot tarvitaan, jotta synkronoidun musiikin esityskorvaukset pystytään kohdistamaan juuri niille teoksille, joita on käytetty ja maksamaan niiden tekijöille.

Lupien hankkiminen

Tarvittavien musiikinkäyttölupien hankkiminen televisiossa tai striimauspalveluissa esitettäviin sisältöihin ja elokuvateattereissa esitettäviin sisältöihin on pääosin aivan samanlainen.

OLEMASSA OLEVA MUSIIKKI, ÄÄNITEMUSIIKKI

Av-tuotantoyhtiö hankkii luvan

 • Synkronointiin
  • Synkronointiluvan myöntää ja synkronointikorvaukset laskuttaa riippuen tuotannon tyypistä ja maantieteellisestä alueesta, jolle lupaa haetaan
   • Nordisk Copyright Bureau NCB
   • Musiikintekijä itse tai hänen kustantajansa.
 • Musiikintekijöiden yhteystietoja voi kysyä Teoston asiakaspalvelusta, kustantajien yhteystiedot löytyvät Suomen Musiikkikustantajat ry:n nettisivuilta.
 • Äänitteen käyttöön
 • Tallentamiseen eli kopioiden tekemiseen teatterilevitykseen menevien elokuvien osalta
  • Tallennusluvan myöntää ja kopiokorvaukset laskuttaa Teosto.

Sisällön esittäjä hankkii luvan

 • Musiikkia sisältävän elokuvan tai ohjelman esittämiseen tai yleisölle välittämiseen
  • Luvat myöntää ja esityskorvaukset laskuttaa Teosto.

Jos musiikintekijä on ottanut musiikkinsa itsehallinnointiin myös esityskorvausten ja tallennus- eli kopiokorvausten osalta, av-tuotantoyhtiö ja sisällön esittäjä sopivat hänen kanssaan kaikista oikeuksista ja korvauksista.

TILAUSMUSIIKKI

Musiikintekijä tai hänen kustantajansa sopii av-tuotantoyhtiön kanssa sävellyspalkkiosta.

Av-tuotantoyhtiö hankkii lisäksi luvan

 • Synkronointiin
  • Synkronointiluvan myöntää ja synkronointikorvaukset laskuttaa joko tekijä itse tai hänen kustantajansa
  • Nordisk Copyright Bureau NCB, jos tekijä tai kustantaja on valtuuttanut NCB:n lisensoimaan synkronoinnin puolestaanTallentamiseen eli kopioiden tekemiseen teatterilevitykseen menevien elokuvien osalta
 • Tallentamiseen eli kopioiden tekemiseen teatterilevitykseen menevien elokuvien osalta
  • Tallennusluvan myöntää ja kopiokorvaukset laskuttaa Teosto.

Sisällön esittäjä hankkii luvan

 • Musiikkia sisältävän elokuvan tai ohjelman esittämiseen tai yleisölle välittämiseen
  • Luvat myöntää ja esityskorvaukset laskuttaa Teosto.

NCB:n tallennuslupahakemukselle tulee merkitä elokuvan kaikki musiikki: olemassa olevan musiikin ja äänitemusiikin lisäksi myös katalogimusiikki sekä vapaa musiikki. Katalogimusiikki merkitään, koska sisällön esittäjä maksaa useimmissa tapauksissa myös siitä esityskorvauksen musiikin tekijöille tuotantoyhtiön maksaman synkronointikorvauksen lisäksi. Vapaasta sävellyksestä tai sanoituksesta voi puolestaan olla sovitus tai sanoitusmuunnelma, joka on edelleen tekijänoikeuden suojaama: tarkistamme tämän puolestasi, kun ilmoitat myös vapaat teokset.

NCB:n Suomen hinnasto
NCB:n tallennuslupahakemukset (tv-tuotannot ja elokuvat)
NCB:n yhteystiedot (vieritä Teoston Ota yhteys -sivua alaspäin)
Gramexin lupakauppa
IFPI Finland – levy-yhtiöiden yhteystietoja

Sisällössä käytetyn musiikin tiedot: cue sheetit ja Spotgate

Av-tuotantoyhtiö vastaa myös sisällössä käytetyn musiikin tietojen täyttämisestä cue sheetille tai syöttämisestä Spotgateen. On erittäin tärkeää, että musiikin ja sen tekijöiden nimet ovat elokuvien ja ohjelmien cue sheetissa oikein, kun tuotanto valmistuu ja sitä aletaan jaella. Siksi tuotantoyhtiön tulisi laittaa cue sheetin musiikkitiedot tilausmusiikin osalta tarkistettavaksi musiikin säveltäjälle, ennen kuin cue sheet toimitetaan eteenpäin esimerkiksi tuotannon tilaajalle tai kansainväliselle myyntiyhtiölle.

Jos cue sheetin musiikkitiedot poikkeavat musiikin säveltäjän Teostoon tekemän teosilmoituksen tiedoista musiikki ei tunnistu hänen tekemäkseen ja tekijän mahdollisuudet saada korvauksia musiikin esittämisestä huonontuvat merkittävästi erityisesti ulkomailla tapahtuvan esittämisen osalta.

Myyntiyhtiöt yleensä vaativat, että cue sheet on kansainvälisten standardien mukainen – siksi kannattaa käyttää maailman tekijänoikeusjärjestöjen kattojärjestön CISAC:n hyväksymää cue sheet -pohjaa.

Spotgateen tulisi mainostiedoston lataamisen yhteydessä syöttää myös kaikki pyydetyt musiikkia koskevat tiedot.

Mihin cue sheetit toimitetaan?

Televisiossa esitettävien sisältöjen (ohjelmat ja niiden puffit) cue sheeteja ei tarvitse toimittaa Teostolle, vaan riittää, kun ne toimitetaan sisällön esittävälle tv-kanavalle tai operaattorille. Teostolla on lähettäjäyritysten kanssa sopimukset, joka velvoittavat ne toimittamaan meille esittämiensä sisältöjen musiikkitiedot.

Elokuvateatterilevityksessä olevien sisältöjen cue sheetit tulisi toimittaa Teostolle mahdollisimman pian sisällön valmistumisen jälkeen. Cue sheet lähetetään sähköpostin liitteenä osoitteeseen medialicensing@teosto.fi.

Cue sheetin lähettäminen Teostolle on erityisen tärkeää sellaisten sisältöjen osalta, joita esitetään (jo ennen Suomen ensi-iltaa) ulkomailla elokuvafestivaaleilla ja -teattereissa: Teosto on vastuussa musiikkitietojen toimittamisesta paikallisten tekijänoikeusjärjestöjen käyttöön.

Katso myös

Lataa opas musiikin liittämisestä AV-tuotteeseen. Fondia Oyj ja Lehtinen Legal Oy ovat laatineet oppaan erityisesti audiovisuaalisen tuotannon alalla toimiville ammattilaisille. Käyttäjän tiekartta on käytännönläheinen opas, joka soveltuu päivittäiseen käyttöön.

Mille lupa haetaan? Mistä lupa haetaan? Miten lupa haetaan? Katso Suomen Musiikkikustantajien havainnollistava kuva: musiikin käyttö av-tuotannoissa.

Miten musiikinkäyttö TV-ohjelmissa hinnoitellaan? Teostolla on musiikinkäyttöä koskevat sopimukset kaikkien tv-kanavien kanssa. Sopimuksissa määritellään millä ehdoin tv-kanavilla ja tv-kanavien nettipalveluissa sopimuksen alaista musiikkia voidaan käyttää.

Lisätietoja

Kuka vastaa musiikkitietojen oikeellisuudesta? Kuka tiedot kerää ja mitä tapahtuu, jos tunnistetiedot eivät ole oikein kaikissa tuotannon eri vaiheissa

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!