Siirry sisältöön

Teoston talous

Huolehtimalla toimintamme tehokkuudesta ja kilpailukyvystä varmistamme toimintamme jatkuvuuden.   Taloudellisesti vahvana voimme vastata asiakkaidemme tarpeisiin mahdollisimman hyvin myös tulevaisuudessa.

Teoston taloudelliset tunnusluvut raportoidaan vuosittain vuosikatsauksessamme, joka muodostuu toimitusjohtajan esipuheesta, avainluvuista, tilinpäätöksestä ja yhteishallinnointiorganisaatiolta edellytettävästä avoimuusraportista. Avoimuusraportista voit lukea lisää patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta.

Vuonna 2022 Teosto keräsi korvauksia kaikkiaan 80,7 miljoonaa euroa. Tuottoja saadaan lisäksi Teosto-rahaston kautta tehtävistä sijoituksista. Hyvien korvaustuottojen myötä kokonaisjako musiikin tekijöille ja kustantajille kasvoi peräti 16 prosenttia yltäen uuteen ennätykseensä 70,3 miljoonaan euroon. (2021: 60,8 M€)

Teoston taloudellista vastuutta käsitellään vuosittain myös vastuullisuusraportissa jossa keskitytään Teoston asiakkailleen ja yhteiskunnalle tuottamaan taloudelliseen lisäarvoon.

Toiminnan kulut ja kuluprosentti

Tekijänoikeuskorvausten käsittelemisestä syntyy myös kuluja. Suurin osa Teoston kuluista on henkilöstökuluja: ne muodostavat noin puolet Teoston kaikista toiminnan kuluista. Lisäksi kuluja syntyy mm. IT-järjestelmien ylläpidosta ja kehityksestä sekä toimitiloista. Kuluja aiheuttavat myös Teoston tekemät ulkoistukset, joissa maksamme esimerkiksi kansainvälisille kumppaneille tietojen keräämisestä ja käsittelystä.  

Kaikista Teoston toiminnan kuluista muodostuu kuluprosentti, joka kuvaa sitä osuutta joka Teoston liikevaihdosta käytetään sen oman toiminnan kustannuksiin. Toiminnan kulut ja kuluprosentti raportoidaan vuosittain Teoston avoimuusraportissa.

Vuonna 2022 Teoston toiminnan kulut olivat 10,45 miljoonaa euroa ja yleinen kuluprosentti ennätyksellisen alhainen, 12,6. Kuluprosentin osoittama summa vähennetään Teoston oikeudenomistajille (säveltäjät, sanoittajat, sovittajat ja musiikkikustantajat) maksettavista tilityksistä. Siten sitä voidaan verrata esimerkiksi pankkien perimiin hallinnointipalkkioihin.

Kuluprosenttia laskevat Teoston sijoituksista saadut tuotot. Näin muodostuu  jakosumma, joka kuvaa tilikauden aikana oikeudenomistajille jaettavaa rahamäärää.

Toiminnan kulut pyritään kohdistamaan mahdollisimman hyvin siihen musiikin oikeusluokkaan ja käyttötyyppiin, jossa ne syntyvät.  Näin saadaan oikeusluokkakohtainen kuluprosentti, joka kuvaa sitä, kuinka suuri osa juuri kyseisen kanavan tekijänoikeuskorvauksista menee Teoston toiminnan kuluihin. Prosentit vaihtelevat sen mukaan, kuinka paljon kuluja kyseisen alueen toiminnan hoitaminen aiheuttaa –  esimerkiksi kuinka paljon henkilötyötä tarvitaan alueen korvausten keräämiseen ja käsittelyyn. Kuluprosenttiin vaikuttaa luonnollisesti myös se, kuinka paljon korvauksia kyseiseltä alueelta saadaan: mitä suuremmat tulot, sen suuremman summan yleiskuluista se kantaa. Yleiskuluihin luetaan kaikki sellaiset välilliset kulut, joita ei voida luotettavasti kohdistaa eri alueille, kuten esimerkiksi hallinnon ja viestinnän kulut.

Teoston toiminnan tuotot ja kulut 2022

KäyttöalueToiminnan tuotot Sijoittamisesta saadut tulotToiminnan kulut Kulu%
Televisio23 377 152904 198-3 140 58013,4 %
Radio9 806 573394 151-1 541 65815,7 %
Konsertit ja muut tapahtumat10 847 539426 548-2 020 33218,6 %
Taustamusiikki10 571 475425 488-2 554 04324,2 %
Internet17 289 807-668 9889,8 %
Tallentaminen ja synkronointi901 225-153 20817,0 %
Lue lisää varojen käytöstä
Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!