Siirry sisältöön

Teoston koronatukea lähes 1 300 musiikin tekijälle ja kustantajalle – ensi vuodelle esitetään vielä lisää tukea

25.11.2021

Teoston kolmannella koronatukikierroksella jaetaan yli miljoona euroa koronapandemiasta edelleen kärsiville säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikkikustantajille. Tukihakemuksia tuli kaikkiaan 1 479 kappaletta ja hakukriteerit täyttyivät 1 297 hakijalla. Tukisummat maksetaan hakijoille joulukuun alussa. Teoston hallitus esittää neljättä koronatukikierrosta ensi keväälle.

Koronapandemia ei osoita loppumisen merkkejä ja musiikin ammattilaiset kärsivät sen seurauksista vielä pitkään. Teosto-rahastosta maksettavalla erityistuella on tarkoitus lieventää taloudellisia menetyksiä, joita tekijänoikeuskorvausten lasku pandemia-aikana on aiheuttanut. Tuki on tarkoitettu musiikin luovaan taiteelliseen työskentelyyn.

Teoston koronatuen kolmannella kierroksella (11.- 31.10.2021) haettavana oli kaikkiaan hieman yli miljoona euroa. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 1 479 kappaletta, joista 1 297 hyväksyttiin. 200 hakijaa ei täyttänyt tuen myöntämisen kriteerejä.

Tuen kriteereinä olivat:

• Teoston asiakkuus

• Vuosina 2018-2020 maksettujen tilitysten määrä on yhteensä vähintään 1 500 euroa (brutto) tietyillä tilitysalueilla, joiden pääryhmiä olivat konsertit ja elävän alueen tapahtumat, kaupallinen radio ja kaupallinen televisio, taustamusiikki, näyttämöt, teatterielokuvat, verkkotallennuspalvelut sekä Yleisradio. Haussa huomioitiin tilitysalueita, joihin koronapandemian on arvioitu vaikuttaneen negatiivisesti joko suoraan tai välillisesti.

Koronatuki on verovapaata tuloa musiikin tekijöille

Hakijalle myönnettävä tukisumma riippuu jaettavana olevasta kokonaisrahamäärästä sekä hakijan tilitysten määrästä. Hakijoiden tilitystiedot tarkistettiin Teoston järjestelmästä automaattisesti. Sen pohjalta tukipäätökset teki Teoston hallituksen nimittämä toimikunta, jossa oli säveltäjien, sanoittajien, sovittajien, musiikkikustantajien ja Teoston toimiston edustus.

Alimmaksi tukisummaksi muodostui tällä kierroksella 270 euroa. Ylin mahdollinen tukisumma oli 5 000 euroa. Kaikkiaan tukea jaettiin 12 luokassa. Jokaiselle hakijalle ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti sähköpostilla.

Tuki maksetaan hakijoille viimeistään 10.12.2021. Tukisummat maksetaan Teoston jäsenjärjestöjen rahastojen (Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto, Musiikintekijöiden rahasto ja Musiikkikustantajien rahasto) kautta.

Koronatuki on apuraha taiteellista työskentelyä varten. Musiikin tekijöille se on verovapaata tuloa lain mukaisin edellytyksin (TVL 82 §). Apurahojen yhteenlaskettu verovapaa enimmäismäärä on vuonna 2021 yhteensä 23.668,35 euroa. Musiikkikustantajille toimintatuki on veronalaista tuloa (EVL 4 §). Hakijalla ei ole raportointivelvollisuutta tuen käytöstä.

Keväälle esitetään neljättä koronatuen hakukierrosta

Teosto jakoi koronatukea ensimmäisen kerran syksyllä 2020 ja toisen kerran kesällä 2021. Kaikkiaan tukea on jaettu jo noin kolme ja puoli miljoonaa euroa. Koko musiikkialan menetysten koronasta arvioidaan nousevan vuonna 2021 jo lähelle 500 miljoonaa euroa.

Teoston hallitus on päättänyt esittää joulukuun jäsenkokoukselle neljännen tukihaun avaamista keväällä 2022. Koronapandemia ei osoita loppumisen merkkejä ja heikentynyt tautitilanne pitää musiikkialaa edelleen epävarmuudessa. Tekijänoikeuskorvauksissa vaikutukset näkyvät viiveellä, ja vaikutusten ennakoidaan niiden osalta jatkuvan vähintään vuoden 2022 lopulle asti.

Lisätietoja

Jaa somessa