Siirry sisältöön

Yksityisen kopioinnin hyvitys

Yksityisen kopioinnin hyvitys on luovan työn tekijöille maksettava korvaus siitä, että jokainen kansalainen saa tallentaa laillisia teoksia omaan yksityiseen käyttöönsä. Digiaikana kopiointi ei ole kadonnut – se on vain muuttanut muotoaan.   

Yksityisen kopioinnin hyvitys perustuu tekijänoikeutta koskevaan tietoyhteiskuntadirektiiviin (2001/29/EY) ja siitä säädetään Suomen tekijänoikeuslaissa.  Yksityistä kopiointia on esimerkiksi tv-sarjan tallentaminen digiboksille tai musiikkikappaleen tallentaminen puhelimelle.  

Direktiivin nojalla Suomen on EU-jäsenvaltiona ollut mahdollista säätää yksityistä kopiointia koskevasta tekijänoikeuden rajoituksesta sillä edellytyksellä, että luovan työn tekijöille korvataan kopioinnista aiheutuva taloudellinen haitta ja korvauksen tästä haitasta on oltava määrältään kohtuullinen.  

Suomessa yksityisen kopioinnin hyvitys on vuodesta 2015 lähtien maksettu valtion budjetista. Tätä ennen tallentamiseen käytetyistä laitteista perittiin niin sanottua kasettimaksua.

Hyvityksen taso on ollut 11 miljoonaa euroa vuodesta 2015 lähtien.  

Miten yksityisen kopioinnin hyvitys auttaa suomalaista musiikkialaa?

1. Tilitykset musiikin tekijöille

Hyvitysvarat ohjautuvat Teoston kautta tilityksinä musiikin tekijöille ja kustantajille, ja muiden järjestöjen kautta esimerkiksi muusikoille, näyttelijöille ja ohjaajille. Vuosittaisena tulona tilitykset muodostavat tärkeän osan pienituloisten taiteilijoiden toimeentulosta.  

2. Tuki kotimaisen kulttuurin edistämiseen

Luovan työn tekijälle tulonmuodostuksen pirstaleisuus aiheuttaa liikaa ongelmia. Sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä on otettava erityisen tarkastelun kohteeksi taiteilijoiden ja muiden luovaa työtä tekevien asema. Musiikki on oikeaa työtä ja sen ammattimaisille tekijöille on taattava mahdollisuudet ammattinsa harjoittamiseen.

Miksi yksityisen kopioinnin hyvitystä ei tulisi leikata?  

Hallitus esitti kehysriihessä keväällä 2025 yksityisen kopioinnin hyvityksen puolittamista 11 miljoonasta eurosta 5,5 miljoonaan euroon. Leikkaus on paitsi perusteeton, myös erittäin vahingollinen.   Vaikutukset kulttuurialaan olisivat katastrofaaliset ympäri Suomen. Leikkaus iskisi kipeästi koko luovaan alaan, joka on vasta ollut toipumassa korona-ajan kuopasta.  

Miten yksityisen kopioinnin hyvityksen leikkaus vahingoittaisi taiteilijoita ja kulttuurialaa?
  1. Leikkaus vähentäisi 50 prosenttia tekijänoikeusjärjestöjen kautta musiikin tekijöille ja kustantajille jaettavia korvauksia.  
  2. Leikkaus vähentäisi kulttuurinedistämiskeskusten kuten Musiikin edistämissäätiön määrärahoja merkittävästi johtaen siihen, että iso osa niiden jakamasta tapahtuma-, hanke- ja projektituista lakkaisi kaikissa maakunnissa.  
  3. Leikkaus aiheuttaisi merkittäviä negatiivisia kerrannaisvaikutuksia maakuntien tapahtumatarjontaan, kulttuurialan työllisyyteen ja taiteilijoiden toimeentuloon.

Yksityisen kopioinnin hyvityksen historia 

  • Yksityisen kopioinnin hyvitys tunnetaan historiassa nimellä ”kasettimaksu” koska vielä vuosituhannen alussa sitä perittiin kopiointia mahdollistavista laitteista ja välineistä.  
  • Vuonna 2015 hyvitysmaksu kuitenkin siirrettiin maksettavaksi valtion budjetista, koska sen katsottiin irtaantuneen fyysisistä välineistä. Budjetista maksettava maksu katsottiin myös hallinnollisesti tehokkaimmaksi tavaksi taata luovan työn tekijöille direktiivin edellyttämä korvaus. Hyvityksen määräksi tuli neuvottelujen tuloksena 11 miljoonaa euroa. 
  • Vaikka kasetit ovat jääneet jo kauan sitten historiaan, kopiointi ei ole kadonnut – se on vain muuttanut muotoaan. Digiajan teknologia antaa yksityisille henkilöille entistä laajemmat mahdollisuudet hyödyntää luovia sisältöjä.

Yksityisen kopioinnin hyvityksen taso 

  • Yksityisen kopioinnin hyvityksen määrä on nykytasolla noin 5 senttiä / kopiointikerta. Hyvityksen tasoa ei ole vuoden 2015 jälkeen kertaakaan nostettu.  
  • Korvauksen reaalinen taso on romahtanut vuosien varrella. Suomessa korvaus on pieni myös kansainvälisesti vertailtuna. Hyvitysjärjestelmän kehittäminen olisikin tärkeää kotimaisen luovan alan menestyksen edistämiseksi. 
  • Jo vuonna 2015 arvioitiin, että 11 miljoonan euron taso hyvitykselle on liian pieni. Esimerkiksi sivistysvaliokunta totesi, että hyvitysmaksun taso ”ei ole tosiseikkoihin pohjautuva paras arvio siitä, mikä on kohtuullinen hyvitys oikeudenhaltijoille heidän teostensa yksityisestä kopioinnista”. Taloustutkimuksen vuonna 2017 tekemän selvityksen mukaan haitta oli tuolloin todellisuudessa 32–44 miljoonaa euroa. 
  • Yksityisen kopioinnin määrää on seurattu Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaamalla ja Taloustutkimuksen toteuttamalla vuosittaisella tutkimuksella, joka on suunnattu suomalaisille kuluttajille. Tutkimukset osoittavat kopioinnin määrän pysyneen jokseenkin samana vuodesta 2017 lähtien. Vaikka kopiointia tekevien henkilöiden määrä on laskenut, tämä ei kerro mitään kopioinnin aiheuttaman haitan laskusta.  
LUE LISÄÄ
Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!