Siirry sisältöön

Teosto-palkinto

Teosto-palkinnolla haluamme nostaa esiin rohkeaa, innovatiivista ja omaperäistä suomalaista musiikkia.

Teosto-palkinnon voittajat 2020
Totte Rautiainen & Jesse Markin

Vuodesta 2003 lähtien jaettu Teosto-palkinto on yksi Pohjoismaiden suurimmista taidepalkinnoista, joka jaetaan vuosittain yhdelle tai useammalle kotimaiselle musiikkiteokselle. Palkinnon tarkoitus on parantaa suomalaisten musiikintekijöiden tunnettuutta ja toimintaedellytyksiä.

Palkinnon arvon on 40 000 €, mikä jaetaan palkittavien teosten tai teoskokonaisuuksien kesken. Jos palkinnon saa vain yksi, palkintosumma on 25 000 €. Palkinto rahoitetaan niin kutsutuilla kansallisilla varoilla, jotka pidätetään Suomessa soitetun ulkomaisen musiikin esityskorvauksista.

Teosto-palkinnon säännöt
  • Palkittava teos voi edustaa mitä tahansa musiikin lajia.
  • Myyntimäärällä ei ole vaikutusta palkinnon saamiseen.
  • Palkinnon saavan teoksen tulee olla edellisen vuoden tuotantoa
  • Palkinto annetaan vain teoksen tekijöille (säveltäjä, sanoittaja tai sovittaja), ei teoksen esittäjille, mikäli esittäjä on eri kuin tekijä(t).

Ehdokkaiden valinnassa huomioidaan ensisijaisesti teoksia tai teoskokonaisuuksia, joiden tekijöitä ei ole palkittu Teosto-palkinnolla aiemmin. Tutustu ehdokaskriteereihin ja sääntöihin tarkemmin täällä.

Kuka valitsee palkinnon voittajat?

Ehdokkaat palkinnon saajaksi valitsee säännöllisesti vaihtuva seitsenhenkinen esiraati. Lopullisen valinnan ehdokkaiden joukosta tekee varsinainen raati, johon kuuluu edellisen vuoden voittajan tai voittajien edustajien lisäksi kaksi Teoston johtoryhmän kutsumaa jäsentä.

Esiraatiin ja varsinaiseen raatiin kutsuttavat jäsenet ovat laajasti eri musiikinlajeja tuntevia ja musiikin parissa työskenteleviä henkilöitä. Raadin valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota raadin monimuotoisuuteen ja riittävään kokemukseen musiikkialalta.

Näin Teosto-palkinnon voittajan valinta etenee:
  1. Esiraati valitsee laajasta ehdokasjoukosta (yleisöehdotukset mukaan lukien) ehdokkaiksi 5-7 teosta tai teoskokonaisuutta
  2. Esiraadin asettamat palkintoehdokkaat julkistetaan kunkin vuoden helmikuussa
  3. Teosto-palkinnon varsinainen raati valitsee 1-4 voittajaa esiraadin ehdottamien teosten joukosta
  4. Palkinnon saaja(t) julkistetaan vuosittain huhtikuussa
Ehdota Teosto-palkinnon saajaa

Haluatko tuoda jonkin levyn tai muun teoskokonaisuuden esiraadin tietoon? Ehdota meille mielestäsi palkinnon ansaitsevaa teosta! Yleisön antamat ehdotukset ovat lisä esiraadin omaan työhön, ja esiraati huomioi annetut ehdotukset parhaaksi näkemällään tavalla.

Ehdota ehdokasta
Teosto-palkinnon säännöt
Kuuntele vuoden 2020 ehdokkaita
Edellisvuosien Teosto-palkitut

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!