Siirry sisältöön

Musiikki hyvinvointialueen toiminnassa

 • Lupa on neuvoteltu keskitetysti ja laitettu voimaan kaikille hyvinvointialueille, heidän omissa palveluissaan.
 • Kattaa musiikin käytön esimerkiksi seuraavissa hyvinvointialueen omissa toiminnoissa: palvelutalo, kuntoutuskeskus, sairaala, ryhmä-, perhe- sekä nuorisokoti, pelastuslaitokset, henkilöstön tilat.
 • Kattaa elävän ja tallennetun musiikin esittämisen käyttäjille, heidän vierailleen, sekä henkilöstölle, kun tapahtumien osallistujamäärä on enintään 200 henkilöä.
 • Ei kata musiikinkäyttötilanteita, joiden osalta hyvinvointialue on hankkinut toiminnan tai palvelun hoitamisen muulta palvelujen tuottajalta (ostopalvelusopimus/ulkoistus).
 • Ei kata musiikin käyttöä sosiaalisen median alustoilla tai muuta verkkokäyttöä. Tutustu mediapienlupaan verkkokäytön osalta.
 • Hinta määräytyy vuodepaikkojen, sekä päiväpalvelupisteiden määrän mukaan, laskutetaan kerran vuodessa.

Teoston tuotepäällikkö Anne Varis avasi Musiikki hyvinvointialueen toiminnassa -lupaa Teosto: Luvan kanssa -webinaarissa keväällä 2024. Näet tallenteen webinaarista allaolevaa nappia painamalla.

Mitä lupa kattaa?

Lupa kattaa musiikin käytön esim. hyvinvointialueen palvelutaloissa, kuntoutuskeskuksissa, sairaaloissa, ryhmä-, perhe- sekä nuorisokodeissa, pelastuslaitoksissa, henkilöstön tiloissa

Musiikki voidaan esittää taustamusiikkina esim. radiosta tai televisiosta (niin sanottua äänitemusiikkia) tai järjestää elävän musiikin tilaisuuksia asukkaille, heidän vierailleen, sekä henkilöstölle, kun tapahtumaan osallistuu enintään 200 henkilöä

Kenelle lupa on tarkoitettu?

Lupa on tarkoitettu ja se on neuvoteltu Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n kanssa kaikille hyvinvointialueille niiden omaa toimintaa varten.

Miten luvan hinta muodostuu?

Hinta muodostuu hyvinvointialueen vuodepaikkojen lukumäärästä, sekä palvelutilojen/toimipisteiden lukumäärästä.

Hyvinvointialueiden tulee toimittaa laskutukseen tarvittavat tiedot laskutettavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Lupa laskutetaan kerran vuodessa.

Kuinka kauan lupa on voimassa?

Lupa päättyy ilman erillistä irtisanomista, jos Hyvinvointialue lakkautetaan tai sen olemassaolo samannimisenä Hyvinvointialueena muutoin lakkaa.

Järjestän henkilöstölle pikkujoulut ja tilaisuudessa esiintyy livebändi, kattaako lupa tämän?

Kyllä kattaa, jos tilaisuuteen osallistuu enintään 200 henkilöä.

Musiikki Hyvinvointialueella 2023 
Vuodepaikkojen lukumäärä 
2,52 €/kalenterivuosi per vuodepaikka 
(0,21 €/kalenterikuukausi per vuodepaikka) 
Palvelutilojen/toimipisteiden lukumäärä 
225,12 €/kalenterivuosi per palvelutila/toimipiste 
(18,76 €/kalenterikuukausi per palvelutila/toimipiste) 
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. 
Musiikki Hyvinvointialueella 2024 
Vuodepaikkojen lukumäärä 
2,64 €/kalenterivuosi per vuodepaikka 
(0,22 €/kalenterikuukausi per vuodepaikka) 
Palvelutilojen/toimipisteiden lukumäärä 
235,92 €/kalenterivuosi per palvelutila/toimipiste 
(19,66 €/kalenterikuukausi per palvelutila/toimipiste) 
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. 

Musiikki hyvinvointialueella, käyttötapakohtaiset erityisehdot

MUSIIKKI HYVINVOINTIALUEEN TOIMINNASSA, KÄYTTÖTAPAKOHTAISET ERITYISEHDOT 

Näitä käyttötapakohtaisia erityisehtoja (”Erityisehdot”) sovelletaan Teoston hyvinvointialueelle (”Hyvinvointialue”) myöntämään lupaan (”Lupa”) käyttää Teoston kulloinkin edustamia musiikkiteoksia (”Teokset”) Hyvinvointialueen omassa toiminnassa. 

Luvan mukainen oikeus käyttää Teoksia määräytyy näiden Erityisehtojen ja Teoston yleisten sopimusehtojen (”Yleiset sopimusehdot”) mukaisesti. 

Mikäli Erityisehtojen ja Teoston yleisten sopimusehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti Erityisehtoja ja toissijaisesti Yleisiä sopimusehtoja. 

Määritelmiä; näissä Erityisehdoissa 

Henkilökuntatilalla tarkoitetaan yksinomaan Hyvinvointialueen Toimipaikassa työskentelevälle henkilökunnalle tarkoitettua työ-, tauko-, varasto- ja muuta henkilökuntatilaa, jossa tapahtuva toiminta on Hyvinvointialueen ylläpitämää. 

Hyvinvointialueen omalla toiminnalla tarkoitetaan hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021, ”HVA-laki”) mukaista Hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien, sille lailla säädettyjen tehtävien hoitamista sekä kyseisiin tehtäviin liittyvien palveluiden tuottamista Suomen alueella:  

 1. Hyvinvointialueen itse tuottamana toimintana (Hyvinvointialueen Y-tunnuksella); 
 1. yhteistoiminnassa Hyvinvointialueen ja yhden tai useamman muun hyvinvointialueen kanssa edellyttäen, että jokaisella yhteistoimintaan osallistuvalla hyvinvointialueella on oma voimassa oleva Lupansa; 
 1. hyvinvointiyhtymässä, edellyttäen, että jokaisella hyvinvointiyhtymään kuuluvalla hyvinvointialueella on oma voimassa oleva Lupansa; ja 
 1. Hyvinvointialueen omistaman tai muutoin määräysvallan alaisen erillisen yhteisön toimesta edellyttäen, että yhteisön mahdolliset muut omistajat tai määräysvallan käyttäjät ovat hyvinvointialueita, joilla jokaisella on oma voimassa oleva Lupansa. 

Konsertilla tarkoitetaan tilaisuutta, jossa esitetään Teoksia elävänä musiikkina yleisölle, jolle on osoitetut tai muutoin määrätyt paikat (kuten paikkaliput, varatut istumapaikat tai lipussa määritellyt seisomapaikat). 

Tapahtumalla tarkoitetaan Hyvinvointialueen omassa toiminnassaan järjestämää pääsymaksutonta ja muutoin vastikkeetonta tilaisuutta, jossa esitetään Teoksia elävänä musiikkina, tallenteelta tai karaokena, ja jonka suurin mahdollinen yleisömäärä on enintään 200 henkeä, ja jossa ei ole kyse Konsertista. 

Toimipaikalla tarkoitetaan sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä pelastustoimintaan liittyvää palvelutilaa tai toimipistettä, jossa tuotetaan Hyvinvointialueen omaan toimintaan liittyviä palveluita. Toimipaikan piiriin eivät kuulu tilat, joissa palveluita tuottaa ulkopuolinen palvelun tuottaja.  

Luvalla myönnetyt oikeudet 

Lupa kattaa ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Teoksia Hyvinvointialueen omassa toiminnassa seuraavasti: 

 1. Teosten julkinen esittäminen taustamusiikkina Henkilökuntatiloissa ja Toimipaikoissa; 
 1. Teosten julkinen esittäminen Toimipaikoissa Tapahtumissa; ja  
 1. Teosten julkinen esittäminen Hyvinvointialueen omalle henkilökunnalle järjestetyissä Tapahtumissa riippumatta siitä, järjestetäänkö Tapahtuma Henkilökuntatilassa vai muussa tilassa. 

Luvasta maksettava korvaus ja laskutus 

Hyvinvointialue maksaa Luvasta Teostolle kalenterivuosittaisen korvauksen, joka määräytyy Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n ja Teoston välisissä neuvotteluissa sovitun korvausperusteen ja -mekanismin ja korvaustason mukaisesti.  

Luvasta maksettava kalenterivuosittainen korvaus määräytyy laskutettavaa kalenterivuotta edeltävän vuoden joulukuun viimeisen päivän tilanteen mukaan. 

Hyvinvointialueen tulee toimittaa Teostolle korvausperusteisiin liittyvät tiedot kunkin laskutettavan kalenterivuoden huhtikuun loppuun mennessä. Mikäli korvausperusteeseen liittyviä tietoja ei ole toimitettu Teostolle määräaikaan mennessä, sovelletaan laskutuksessa viimeisimpiä Teoston tiedossa olevia tietoja kymmenen prosentin korotuksella.  

Raportointi 

Hyvinvointialue huolehtii siitä, että Teostolle toimitetaan ohjelmatiedot Luvan mukaisesti Tapahtumissa esitetystä elävästä musiikista Teoston kulloinkin ohjeistamalla tavalla.  

Muut ehdot 

Lupa ei kata tilanteita tai toimitiloja, joiden osalta Hyvinvointialue on hankkinut toiminnan tai palvelun hoitamisen muulta palvelujen tuottajalta (ostopalvelusopimus/ulkoistus). 

Lupa kattaa vain siinä nimenomaisesti mainitut oikeudet Teosten käyttöön. Lupa ei siten kata esimerkiksi Teosten tallentamista av-tuotantoihin (synkronointi), Konserttien järjestämistä, Teosten käyttöä sosiaalisen median alustoilla, eikä muutakaan Teosten verkkokäyttöä. 

Luvan nojalla käytettävien Teosten tulee olla laillisesti valmistettuja ja laillisesti yleisön saataviin saatettuja. 

Lupa päättyy ilman erillistä irtisanomista, jos Hyvinvointialue lakkautetaan tai sen olemassaolo samannimisenä Hyvinvointialueena muutoin lakkaa. 

Mikäli Hyvinvointialue muuttuu hyvinvointialue- ja maakuntajakolaissa (614/2021) tarkoitetun hyvinvointialueen muuttamisen tai muun vastaavan järjestelyn seurauksena, tai mikäli hyvinvointialueille laissa säädettyjen tehtävien laajuudessa tapahtuu vähäistä merkittävämpi muutos, tulee Hyvinvointialueen ilmoittaa tästä viipymättä Teostolle ja sopia Teoston kanssa muutoksen mahdollisista vaikutuksista Lupaan ja siitä maksettavaan korvaukseen. 

Ehtojen soveltamisjärjestys

Näiden käyttötapakohtaisten erityisehtojen lisäksi sovelletaan Teoston yleisiä sopimusehtoja. Sopimusehtojen soveltamisjärjestys on seuraava:

1. Käyttötapakohtaiset erityisehdot
2. Teoston yleiset sopimusehdot