Siirry sisältöön

Musiikin oikeudet ja korvaukset

Musiikin esittämiseen ja tallentamiseen liittyy erilaisia oikeuksia ja niiden perusteella maksettavia korvauksia. Tältä sivulta löydät tiiviin tietopaketin musiikin tärkeimmistä oikeuksista ja korvauksista.

Musiikkiin liittyy erilaisia oikeuksia, jotka voi karkeasti jakaa kahteen pääluokkaan: musiikin julkiseen esittämiseen liittyviin esitysoikeuksiin (performing rights) ja musiikin tallentamiseen liittyviin tallennusoikeuksiin (mechanisation rights). Tallennusoikeuksia ovat  

 • Mekanisointioikeudet, jotka liittyvät musiikin tallentamiseen fyysiselle tai digitaaliselle kaupalliselle äänitteelle 
 • Synkronointioikeudet, jotka liittyvät musiikin liittämiseen liikkuvaan kuvaan ja kuvatallenteen, kuten esimerkiksi videon, TV-ohjelman, mainoksen tai elokuvan tuottamiseen

Musiikin julkiseen esittämiseen tai yleisölle välittämiseen sekä musiikin tallentamiseen tarvittavat oikeudet voi saada hankkimalla musiikin käyttöön tarvittavan luvan tai lisenssin. Pääsääntöisesti musiikin käytöstä maksetaan myös korvaus musiikin oikeuksien omistajille. Musiikin esitysoikeuksista maksetaan esityskorvaus, musiikin tallentamisesta kaupalliselle äänitteelle maksetaan tallennus- eli mekanisointikorvaus ja musiikin synkronoinnista liikkuvaan kuvaan maksetaan synkronointikorvaus.

Eri oikeuksia hallinnoivat ja niistä maksettavia korvauksia laskuttavat eri toimijat. Lisätietoa sekä oikeuksista että niitä hallinnoivista toimijoista löydät alta.

Esitys- ja tallennusoikeudet koskevat musiikin tekijöitä, musiikkikustantajia, musiikin esittäjiä ja äänitetuottajia, mutta oikeudet ovat erilaiset ja ne koskevat eri asioita.   

Musiikin tekijöillä eli säveltäjillä, sanoittajilla sekä mahdollisilla sovittajilla ja kääntäjillä on tekijänoikeus musiikkiteoksiin: sävellyksiin, sanoituksiin, sovituksiin ja käännöksiin. 

Musiikin esittäjillä eli laulajilla, soittajilla ja kapellimestareilla sekä äänitetuottajilla on niin sanotut lähioikeudet, jotka suojaavat musiikkiteoksesta tehtyä master-tallennetta ja siitä tehtyjä kopioita. Lähioikeuksia kutsutaan myös nimillä naapurioikeudet, ääniteoikeudet ja masteroikeudet. 

Selkeyden vuoksi  lähi-, naapuri-, äänite- eli master-oikeuksista käytetään jatkossa termiä ääniteoikeus, äänitallenteista käytetään jatkossa termiä äänite ja äänitetuottaja-termillä viitataan levy-yhtiöön, ellei erikseen toisin mainita.

Tekijänoikeus on aina mukana, kun musiikkia esitetään tai tallennetaan. Siksi musiikin tekijöiden lupa tarvitaan ja heille maksetaan korvaus musiikin käytöstä aina, kun musiikkia 

 • soitetaan julkisesti livenä keikalla, konsertissa tai muussa tapahtumassa 
 • esitetään julkisesti esimerkiksi taustamusiikkina erilaisissa asiakastiloissa 
 • tallennetaan kaupalliselle äänitteelle eli mekanisoidaan ja kopioidaan 
 • liitetään liikkuvaan kuvaan eli synkronoidaan 
 • välitetään yleisölle esimerkiksi radiossa, televisiossa ja striimauspalveluissa 

Lähioikeudet eivät sisällä tekijänoikeutta musiikkiteokseen, vaan ainoastaan teoksesta tehtyyn tiettyyn tallenteeseen ja kyseisen tallenteen esitykseen. Siksi musiikin esittäjien ja äänitetuottajien lupaa ei tarvita silloin, kun musiikkia esitetään livenä eivätkä he saa live-esityksistä korvauksia. 

Musiikin esittäjien ja äänitetuottajien lupa kuitenkin tarvitaan ja heille maksetaan korvaus musiikin käytöstä aina, kun äänitteelle tallennettua musiikkia  

 • esitetään julkisesti esimerkiksi taustamusiikkina erilaisissa asiakastiloissa 
 • liitetään liikkuvaan kuvaan eli synkronoidaan 
 • välitetään yleisölle esimerkiksi radiossa, televisiossa ja striimauspalveluissa 

Esittäjien ja äänitetuottajien lupa tarvitaan ja korvausta maksetaan myös silloin, jos aiemmin tehdystä äänitteestä tehdään uusia kopioita. 

Fyysisenä ja/tai digitaalisena äänitteenä julkaistavaan musiikkiin liittyy sekä musiikkiteoksen tekijänoikeus että ääniteoikeus. Ääniteoikeus syntyy siinä vaiheessa, kun teos on tallennettu äänitteelle. 

Fyysisiä äänitteitä ovat esimerkiksi  CD-levyt, vinyylit ja C-kasetit. Digitaalisia tallenteita ovat esimerkiksi striimaus- eli suoratoistopalveluissa käytettävät äänitiedostot. 

Musiikin tallentamista kaupalliselle äänitteelle kutsutaan mekanisoinniksi  

Kaupalliseen käyttöön tehdyn äänitteen tekemistä eli taloudellista tuottamista kutsutaan musiikin mekanisoinniksi. Useimmiten äänitetuottaja ja äänitteen julkaisija on levy-yhtiö, mutta äänitetuottaja voi olla myös musiikin esittäjä itse, jolloin äänitteestä käytetään nimeä omakustanne.  

Musiikkiteoksen ja sen tekijöiden oikeudet ja korvaukset

Äänitetuottaja tarvitsee musiikkiteosten tekijöiltä mekanisointioikeudet eli musiikin tekijöiden luvan äänitteen tekemiseen. Hän myös maksaa äänitemasterin tekemisestä ja kopioimisesta musiikin tekijöille tallennus- eli mekanisointikorvauksen.

Musiikin esittäjien oikeudet ja korvaukset

Musiikin esittäjien mekanisointioikeuksista ja tallennuskorvauksista äänitemasterin ja siitä tehtyjen kopioiden osalta sovitaan yleensä levytyssopimuksessa.  

Jos joku muu kuin alkuperäisen äänitteen taloudellinen tuottaja tekee äänitteestä fyysisiä tai digitaalisia kopioita, hänen tulee hankkia sekä musiikin tekijöiden että esittäjien ja äänitetuottajien mekanisointioikeudet ja maksaa niistä korvaus kaikille. Tällaisia kopioita tekee esimerkiksi Spotify oman alustansa käyttöön tai radiot omia lähetyksiään varten.  

Kun äänitettä esitetään julkisesti tai sillä olevaa musiikkia välitetään yleisölle esim. radiossa tai televisiossa, äänitteellä olevan musiikin esittämisestä maksetaan esityskorvausta sekä musiikin tekijöille, esittäjille että äänitetuottajille.

Myös fyysisenä ja/tai digitaalisena kuvatallenteena kuten videolla, elokuvassa, TV-sarjassa tai mainoksessa julkaistavaan musiikkiin liittyy sekä musiikkiteoksen tekijänoikeus että ääniteoikeus.  

Fyysisiä kuvatallenteita ovat esimerkiksi DVD- ja Bluray-levyt, VHS-kasetit. Digitaalisia tallenteita ovat esimerkiksi striimaus- eli suoratoistopalveluissa käytettävät tiedostot. 

Jos musiikki liitetään liikkuvaan kuvaan eli synkronoidaan erilliseltä äänitteeltä kuvatallenteelle, liittämiseen tarvitaan sekä musiikin tekijöiden että äänitteellä esiintyvien taiteilijoiden ja äänitteen taloudellisen tuottajan synkronointioikeudet, joista on maksettava synkronointikorvaus.  

Kun kuvatallennetta esitetään julkisesti tai sillä olevaa musiikkia välitetään yleisölle esim. radiossa tai televisiossa, kuvatallenteella olevan musiikin esittämisestä maksetaan esityskorvausta musiikin tekijöille.

Musiikin esittäjille ja äänitetuottajille ei tässä vaiheessa makseta erikseen esityskorvauksia, koska synkronoinnin jälkeen kyseessä on kuvatallenne eikä äänite.

Tekijänoikeuksiin ja lähioikeuksiin sisältyy taloudellisia oikeuksia ja moraalisia oikeuksia.

Taloudellisia oikeuksia ovat teoksen esitysoikeudet, tallennus- eli mekanisointioikeudet sekä synkronointioikeudet, joita tarvitaan musiikkiteoksen

 • julkiseen esittämiseen tai näyttämiseen
 • yleisölle välittämiseen tai levittämiseen
 • kopioimiseen, tallentamiseen, monistamiseen ja painamiseen

Moraalisia oikeuksia ovat

 • isyysoikeus eli oikeus tulla mainituksi teoksen tekijänä teoksen käyttämisen yhteydessä
 • respektioikeus eli kenelläkään ei ole lupaa muuttaa teosta tekijän taiteellista arvoa loukkaavalla tavalla muokkaamalla sävellystä tai sanoitusta

Moraaliset oikeudet ovat aina tekijöillä ja esittäjillä itsellään eikä niitä voi luovuttaa toisille. Taloudelliset oikeudet tekijät ja esittäjät voivat sopimuksella luovuttaa jonkun muun tahon hallinnoitavaksi tai myydä ne kokonaan.

Tekijät ja esittäjät luovuttavat usein taloudelliset oikeutensa tekijänoikeusjärjestön hallinnointiin, jotta he itse voivat keskittyä luovaan työhönsä. Oikeudet luovutetaan tekemällä tekijänoikeusjärjestön kanssa asiakassopimus, jossa tekijä ja/tai esiintyjä valtuuttaa järjestön edustamaan hänen oikeuksiaan myöntämällä lupia teosten käyttöön ja laskuttamalla korvaukset niiden käytöstä. Järjestöt tilittävät keräämänsä musiikinkäyttökorvaukset asiakkailleen.

Musiikkiteosten ja niiden tekijöiden esitysoikeuksia hallinnoi Suomessa useimmiten Teosto. Teosto myy luvat musiikkiteosten esittämiseen, laskuttaa esityskorvaukset ja tilittää ne esitetyn musiikin tekijöille.

Musiikkiteosten mekanisointioikeuksia fyysisten äänitteiden osalta hallinnoi useimmiten Nordisk Copyright Bureau NCB, joka lisensoi musiikin mekanisoinnin sekä laskuttaa ja tilittää mekanisointikorvaukset, jotka maksetaan musiikin tekijöille osana Teoston tilityksiä.

Kansainvälisissä online-palveluissa käytettävien digitaalisten äänitallenteiden osalta mekanisointioikeuksia hallinnoi Teoston osaomistama Polaris Hub, joka lisensoi musiikin mekanisoinnin. Korvausten laskuttamisen ja tilittämisen hoitaa Polaris Hubin puolesta Network of Music Partners NMP, jonka tilittämät korvaukset maksetaan myös osana Teoston tilitystä.

Synkronointioikeuksien hallinnointi riippuu siitä, millaiseen av-tuotantoon tai millaiselle kuvatallenteelle musiikkia ollaan tallentamassa. Esimerkiksi television ohjelmasisältöjen osalta musiikin synkronointiin liittyviä oikeuksia hallinnoi useimmiten NCB, joka lisensoi musiikin synkronoinnin sekä laskuttaa ja tilittää synkronointikorvaukset, jotka maksetaan musiikin tekijöille osana Teoston tilityksiä.

Netti- ja some-videoiden osalta synkronointioikeuksia hallinnoi Teosto ja mainosten tai muun kaupallisen tai identifioivan käytön osalta musiikin tekijä itse tai hänen kustantanjansa.

Kun musiikin tekijä on liittynyt Teoston asiakkaaksi, hän saa Teoston asiakassopimuksen osana käyttöönsä myös NCB:n ja sen kansainvälisten yhteistyökumppanien sekä Polaris Hubin ja NMP:n palvelut. Teostolla ja NCB:llä on myös vastavuoroisuussopimuksia muiden maiden vastaavien järjestöjen kanssa. Teoston asiakkaana saat siis teostesi esittämiselle ja tallentamiselle lähes koko maailman laajuisen suojan.

Teosto ja NCB eivät kuitenkaan aina hallinnoi asiakkaidensa kaikkia taloudellisia oikeuksia, vaan osaa musiikin tekijöiden oikeuksista voi hallinnoida musiikin tekijä itse tai hänen musiikkikustantajansa.

Jos musiikin tekijä ei kuulu mihinkään tekijänoikeusjärjestöön tai hän on ottanut musiikkinsa itsehallinointiin, hän huolehtii itse musiikkinsa esittämiseen ja tallentamiseen liittyvistä oikeuksista ja korvauksista. Tässä tapauksessa musiikin tekijä itse hinnoittelee ja myy oikeudet ja laskuttaa korvaukset.

Jos musiikin tekijä on tehnyt kustannussopimuksen musiikkikustantajan kanssa, hän on voinut luovuttaa osan taloudellisista oikeuksistaan myös kustantajan hallinnointiin. Tällöin lupa kustantajan hallinnoimien oikeuksien käyttöön on saatava heiltä. Kustantajat myös hinnoittelevat ja laskuttavat itse hallinnoimansa oikeudet.

Useimmiten tekijän itsensä tai hänen kustanjansa hallinnoimia oikeuksia ovat synkronointioikeudet ja mekanisointioikeudet.

Monilla kustantajilla on yhteistyösopimuksia ulkomaisten musiikkikustantajien kanssa, jolloin puhutaan alikustantamisesta. Myös musiikkikustantajat ovat Teoston asiakkaita ja Teosto maksaa korvauksia myös heille heidän kustantamistaan teoksista. Lisätietoa musiikkikustantajista löydät Suomen Musiikkikustantajat ry:n sivuilta.

Äänitteiden ja äänitteillä esiintyvien taiteilijoiden ja äänitetuottajien esitysoikeuksia hallinnoi useimmiten Gramex. Gramex myy luvat musiikin esittämiseen äänitteiltä, laskuttaa esityskorvaukset ja tilittää ne esiintyjille ja äänitetuottajille.

Ääniteoikeuksia voi Gramexin sijasta hallinnoida myös kyseisen äänitteen taloudellinen tuottaja, joka on useimmiten levy-yhtiö. Tällöin lupa äänitteen käyttöön täytyy saada levy-yhtiöltä ja levy-yhtiö myös hinnoittelee ja laskuttaa äänitteen käyttöoikeuden. Yksityiskohtaisempaa tietoa äänitteisiin liittyvistä oikeuksista ja siitä, mikä taho niitä hallinnoi löydät Gramexin sivuilta.

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!