Siirry sisältöön
Teoston ympäristövastuu
Ympäristövastuu

Teoston toiminnassa ympäristöarvot ovat tärkeässä roolissa ja tavoitteemme on hiilineutraalius organisaationa. Seuraamme toimintamme hiilijalanjälkeä ja kompensoimme toiminnastamme aiheutuvan vuosittaisen hiilidioksidikuorman.

Tavoitteenamme on ehkäistä ja vähentää toiminnastamme aiheutuvia haitallisia vaikutuksia ympäristöön sekä edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Seuraamme toimintamme hiilijalanjälkeä ja kompensoimme toiminnastamme aiheutuvan vuosittaisen hiilidioksidikuorman.

Teemme laajasti yhteistyötä myös koko toimialan kesken edistääksemme ympäristölle edullisten toimintatapojen omaksumista musiikkialalla. Olemme osa suomalaista kestävän kehityksen KEMUT-verkostoa, jonka tavoitteena on edesauttaa musiikkialan ekologisesti kestävää kehitystä. Olemme myös sitoutuneet verkoston kokoamaan elävän musiikin ilmastotiekarttaan.

Vuonna 2023 kehitimme KEMUT-verkostossa digitaalisen hiilijalanjälkilaskurin, joka on maksutta koko toimialan käytettävissä. Myös oma hiilijalanjälkemme on laskettu tällä laskurilla. Laskuri on saatavilla edellisvuonna kehitetyn elävän musiikin digitaalisen työkalupakin ja suunnittelutyökalu ELMA Liven kautta. Tavoitteemme on, että ilmastoteot ja kestävä kehitys otettaisiin osaksi jokaisen musiikkialan toimijan arkea.

Teosto mittaa hiilijalanjälkeään vuosittain ja hyvittää toiminnasta syntyvät päästöt. Hiilidioksidipäästömme ovat pudonneet noin neljäsosaan vuodesta 2018, jolloin mittaus aloitettiin.

Materiaalien kulutus ja kierrätys

Jo yli kymmenen vuotta olemme kuuluneet osaksi WWF:n Green Office -sertifiointia. Green Officen tavoitteellisella ja mitattavalla toiminnalla leikataan työpaikan aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Huomioimme Green Office -järjestelmän mukaiset suositukset kaikissa hankinnoissa sekä kalustuksessa. Huolehdimme omissa toimitiloissamme materiaalien kierrätyksestä kaikkien toiminnassa syntyvien jätelajien osalta (muovi, pahvi, paperi, biojäte, lasi, metalli, ongelmajäte).

Kiinteistömme vastuullisuus

Toimitiloillemme Espoon Keilaniemessä on myönnetty BREEAM In-Use sertifikaatit. BREEAM In-Use on kansainvälinen ympäristösertifiointijärjestelmä, johon sisältyy terveyteen ja hyvinvointiin, energiaan, veteen, liikkumiseen, resursseihin ja jätehuoltoon, maankäyttöön sekä ilmastonmuutoksen varautumiseen liittyviä kategorioita. Saavutimme kiinteistössä toiseksi korkeimman arvosanan, Excellent -tason.

Energiatehokkuus

Merkittävä osa Teoston hiilidioksidipäästöistä syntyy energiankulutuksesta. Keilasataman toimitilojen peruskorjauksen yhteydessä on toteutettu useita energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Kiinteistömme on BREEM-sertifioinnin yhteydessä saanut kiitosta esimerkiksi energiaa säästävistä valaistusratkaisuistaan sekä energiatehokkaista hisseistä. Myös käyttäjillä on mahdollisuus vaikuttaa valaistukseen ja lämpötilaan. Lisäksi kaikki vesikalusteet ovat erittäin vähän vettä kuluttavia.

Päästöt ja niiden vähentäminen

Teosto haluaa olla hiilineutraali organisaatio. Olemme vuodesta 2017 saakka seuranneet hiilijalanjälkeämme ja kompensoineet päästömme. Seurantaan kuluu mm. liikematkustuksen, käyttämämme energian, jätteiden, työsuhdeautojen ja työmatkaliikenteen sekä tilaisuuksissamme tarjotun ruuan hiilijalanjälki.

Hiilijalanjälkemme vuonna 2023 oli kaikkiaan 64,2 tonnia (noin 54,1 tonnia vuonna 2022). Päästöjen vähäinen nousu johtuu laajoista kansainvälisistä hankkeistamme, jotka ovat vaatineet edellisvuotta enemmän myös lentomatkustamista maamme rajojen ulkopuolelle.

Kaikessa toiminnassa pyrimme kuitenkin huomioimaan hiilijalanjälki ja synnyttämään päästöjä niin vähän kuin mahdollista. Matkustamme vain välttämättömissä tilanteissa, käytämme kiinteistössämme vihreää sähköä, painotamme kasvis- ja lähiruokaa tilaisuuksissamme ja työsuhdeautomme ovat vähäpäästöisiä sähkö- tai hybridiautoja.

Vuonna 2023 suurimmat päästömme johtuivat liikematkustamisesta: 32,8 tonnia (13 tonnia vuonna 2022). Kansainvälisen yhteistyön tiivistäminen esimerkiksi eurooppalaisen keskusjärjestömme GESACin kanssa sekä merkittävät kansainväliset hankkeet vaativat vuoden aikana tavallista enemmän lentomatkustamista, joka koronavuosina oli laskenut hyvin vähäiseksi. Edelleen suhtaudumme kuitenkin kriittisesti lentomatkustamiseen ja suurin osa kansainvälisistä kokouksistamme hoidetaan etäyhteyksin. Matkustamisen lisäksi suurimmat päästömme syntyvät energiasta, noin 15,2 tonnia (vuonna 2022: 27 tonnia) sekä leasing-ajoneuvoista 15,9 tonnia (11,05 tonnia vuonna 2022). Vuosien varrella radikaalisti pienentyneet toimitilamme ovat edesauttaneet myös päästöjen vähentämistä. Toimitilamme ovat erinomaisten liikenneyhteyksien äärellä (metro) ja sen parkkitiloissa on hyvät valmiudet sähköautojen lataamiseen. Tämä edistää osaltaan ympäristöystävällistä liikkumista.

Vuoden 2023 laskenta on toteutettu vuoden 2024 helmikuussa julkaistulla musiikkialan hiilijalanjälkilaskurilla, joka löytyy alan yhteiseltä Elma.live -vastuullisuusalustalta. Teosto oli mukana rahoittamassa laskuria ja on nyt itse myös sen käyttäjä. Laskurilla tehtävä hiilijalanjälkilaskelma perustuu laskijan syöttämiin toiminnan kulutustietoihin ja laskurin päästökerroinpankkiin, josta löytyy julkaisuhetkellä päästökertoimet 95:lle alalla yleiselle päästölähteelle.

Vaikka tavoitteena on vähentää hiilijalanjälkeä vuosittain, kaikkia päästöjä ei voida estää. Siksi  kompensoimme aiheuttamamme hiilijalanjäljen osallistumalla vuosittain WWF:n Gold Standard -sertifikaatin vaatimukset täyttämään projektiin. Päästöjen kompensoinnissa kumotaan aiheutettu ilmastohaitta vähentämällä tai sitomalla omia päästöjä vastaava määrä jossain toisaalla. Vuoden 2023 päästöt hyvitettiin osallistumalla Lango Safe Water Project -hankkeeseen. Se on ensimmäinen Gold Standard -hanke, joka huomioi ympäristövaikutusten lisäksi myös sukupuolinäkökulman ja tukee aktiivisesti sukupuolten tasa-arvoa kohdemaassa. Hanke tarjoaa pääsyn puhtaaseen veteen yli 40 000 ihmiselle ja samalla vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 50 000 tonnia vuodessa. Tämän lisäksi hanke on lisännyt naisten osallistumista vesiresurssien hallintaan ja vähentänyt myös naisten kokemaa lähisuhdeväkivaltaa. Lue lisää hankkeesta Gold Standard -sertifikaatin sivuilta.

.

Musiikkiala saa oman hiilijalanjälkilaskurin – taustalla laaja yhteistyöverkosto

Musiikkiala sai lisää kaivattuja työkaluja kestävien toimintatapojen käytännön toteuttamiseen, kun alan yhteinen hiilijalanjälkilaskuri julkaistiin alkuvuodesta 2024.  Teosto oli mukana rahoittamassa ja markkinoimassa koko toimialalle suunnattua, ilmaista laskuria.

Lue lisää

Lue lisää:

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!