Siirry sisältöön
Teoston ympäristövastuu
Ympäristövastuu

Teoston toiminnassa ympäristöarvot ovat tärkeässä roolissa ja tavoitteemme on hiilineutraalius organisaationa. Seuraamme toimintamme hiilijalanjälkeä ja kompensoimme toiminnastamme aiheutuvan vuosittaisen hiilidioksidikuorman.

Tavoitteenamme on ehkäistä ja vähentää toiminnastamme aiheutuvia haitallisia vaikutuksia ympäristöön sekä edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Teemme laajasti yhteistyötä myös koko toimialan kesken edistääksemme ympäristölle edullisten toimintatapojen omaksumista musiikkialalla.

Olemme osa suomalaista kestävän kehityksen KEMUT-verkostoa, jonka tavoitteena on edesauttaa musiikkialan ekologisesti kestävää kehitystä. Vuonna 2022 verkosto kehitti erillisrahoituksella elävän musiikin digitaalisen työkalupakin ja suunnittelutyökalu ELMA Liven, jolla ilmastoteot ja kestävä kehitys otetaan osaksi jokaisen elävän musiikin tapahtumajärjestäjän, artistin ja tapahtumapaikan jokapäiväistä toimintaa.

Teosto mittaa hiilijalanjälkeään vuosittain ja hyvittää toiminnasta syntyvät päästöt. Hiilidioksidipäästömme ovat pudonneet noin neljäsosaan vuodesta 2018, jolloin mittaus aloitettiin.

Materiaalien kulutus ja kierrätys

Ympäristö on meille sydämen asia ja edistämme sitä joka päivä arjessamme. Teostolla on ollut WWF:n Green Office -sertifiointi jo yli kymmenen vuotta. Huomioimme Green Office -järjestelmän mukaiset suositukset kaikissa hankinnoissa sekä kalustuksessa. Huolehdimme omissa toimitiloissamme materiaalien kierrätyksestä kaikkien toiminnassa syntyvien jätelajien osalta (muovi, pahvi, paperi, biojäte, lasi, metalli, ongelmajäte).

Uusiin, vuonna 2021 käyttöönotettuihin toimitiloillemme Espoon Keilaniemessä myönnettiin loppuvuodesta 2022 BREEAM In-Use sertifikaatit. BREEAM In-Use on kansainvälinen ympäristösertifiointijärjestelmä, johon sisältyy terveyteen ja hyvinvointiin, energiaan, veteen, liikkumiseen, resursseihin ja jätehuoltoon, maankäyttöön sekä ilmastonmuutoksen varautumiseen liittyviä kategorioita. Saavutimme kiinteistössä toiseksi korkeimman arvosanan, Excellent -tason.

Energiatehokkuus

Yli 50 %Teoston hiilidioksidipäästöistä syntyy energiankulutuksesta. Keilasataman toimitilojen peruskorjauksen yhteydessä on toteutettu useita energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Vuonna 2022 toteutetussa BREEAM-sertifioinnin katselmuksessa kiinteistö sai kiitosta esimerkiksi energiaa säästävistä valaistusratkaisuistaan sekä energiatehokkaista hisseistä. Myös käyttäjillä on mahdollisuus vaikuttaa valaistukseen ja lämpötilaan. Lisäksi kaikki vesikalusteet ovat erittäin vähän vettä kuluttavia.

Päästöt ja niiden vähentäminen

Teosto haluaa olla hiilineutraali organisaatio. Olemme vuodesta 2017 saakka seuranneet hiilijalanjälkeämme ja kompensoineet päästömme. Seurantaan kuluu mm. liikematkustuksen, käyttämämme energian, jätteiden, työsuhdeautojen ja työmatkaliikenteen sekä tilaisuuksissamme tarjotun ruuan hiilijalanjälki.

Hiilijalanjälkemme vuonna 2022 oli kaikkiaan 54,1 tonnia (noin 53,4 tonnia vuonna 2021). Päästöjen vähäinen nousu johtuu koronarajoitusten purkamisesta, minkä vuoksi työmatkustaminen ja tapahtumat lähtivät jälleen vauhtiin. Kaikessa toiminnassa pyritään kuitenkin huomioimaan hiilijalanjälki ja synnyttämään päästöjä niin vähän kuin mahdollista.

Suurimmat päästömme syntyvät edelleen energiankäytöstä, noin 27 tonnia (vuonna 2021: 30 tonnia) sekä liikematkustamisesta, 13 tonnia (vuonna 2021: 2 tonnia). Vuosien varrella radikaalisti pienentyneet toimitilamme ovat edesauttaneet myös päästöjen vähentämistä Teoston toiminnassa. Toimitilamme ovat erinomaisten liikenneyhteyksien äärellä (metro) ja sen parkkitiloissa on hyvät valmiudet sähköautojen lataamiseen. Tämä edistää osaltaan ympäristöystävällistä liikkumista.

Jo aikaisempina vuosina olemme siirtyneet vihreään sähköön toimitiloissa, painottaneet lähi- ja kasvisruokaa tilaisuuksissa, optimoineet jätteiden tuotantoa sekä käyttäneet ympäristöystävällisempiä polttoaineita työsuhdeautoissa.

Vaikka tavoitteena on vähentää hiilijalanjälkeä vuosittain, kaikkia päästöjä ei voida estää. Hiilijalanjälki kompensoidaan osallistumalla vuosittain WWF:n Gold Standard -sertifikaatin täyttämään projektiin.

Päästöjen kompensoinnissa kumotaan aiheutettu ilmastohaitta vähentämällä tai sitomalla omia päästöjä vastaava määrä jossain toisaalla. Vuoden 2022 päästöt hyvitettiin osallistumalla brasilialaiseen uusiutuvan energian projektiin.

Musiikkiala toimii yhdessä kestävämmän maailman hyväksi

Kestävämmän musiikkialan työkalupakki (KEMUT) -verkoston tavoitteena on edesauttaa musiikkialan ekologisesti kestävää kehitystä. Vuonna 2022 hankkeessa luotiin ennen kaikkea elävän musiikin kenttää palveleva ELMA Live -työkalupakki, jonka avulla voi suunnitella musiikkitapahtumista kestävämpiä ja ilmastoystävällisempiä. Video kertoo työkalupakista enemmän.

Lue lisää

Lue lisää:

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!