Siirry sisältöön

Musiikki näyttämöesityksessä

 • Lupa kattaa musiikin julkisen esittämisen näyttämöesityksessä silloin, kun kustantajien itsehallinnoinin kriteerit eivät täyty pienten oikeuksien (liitemusiikki) osalta.
 • Pienten oikeuksien (liitemusiikin) kriteerit voit tarkistaa alta.
 • Jos kriteerit täyttyvät, sovi itsehallinnoinnin piirissä olevien musiikkiteosten käytöstä teosten kustantajien kanssa. Löydät kustantajien yhteystietoja alta.
 • Suurten oikeuksien teoksia (ooppera, baletti, musikaali) hallinnoi aina musiikin kustantaja (kustantamattomia teoksia musiikin tekijä itse), joka antaa luvan musiikin käyttöön
 • Lupaan sisältyy oikeus tehdä musiikista yksi tallenne näytöstä varten. Lupa kattaa myös taustamusiikin käytön näytöstilassa tai lämpiössä juuri ennen näytöksen alkua tai sen väliajoilla.
 • Luvan hinta määräytyy näytäntökaudella esitettyjen näyttämöesitysten kokonaiskeston, kunkin esityksen sisältämien musiikkiteosten kestojen, katsomopaikkojen määrän ja lipputulojen mukaan.
 • Voit vähentää Teostolle ilmoitettavista lipputuloista vain arvonlisäveron ja mahdollisen palvelumaksun, jonka lippukauppa veloittaa suoraan loppuasiakkaalta. Muita vähennyksiä ilmoitettavista lipputuloista ei saa tehdä.
 • Tiedot käytetystä musiikista ilmoitetaan Teostolle näytäntökausien jälkeen Musiikkitiedot näyttämöteoksessa –lomakkeella.
 • Äänitemusiikin soittamiseen tarvitaan lisäksi musiikin esittäjien ja tuottajien oikeudet kattava Gramexin lupa, jonka myy Musiikkiluvat.fi.

Draamallisissa näyttämöesityksissä musiikin käyttöön tarvitaan aina lupa. Teatterit ja muut kyseisiä esityksiä järjestävät toimijat hakevat musiikin käyttöluvan joko musiikin kustantajilta tai Teostolta. Jos kyse on kustantamattomasta musiikista, lupaa tulee hakea musiikintekijöiltä itseltään.

Musiikin kustantajien ja kustantamattoman musiikin osalta musiikin tekijöiden lupa on haettava ja saatava etukäteen jo produktion suunnitteluvaiheessa.

Suuret oikeudet

Suurten oikeuksien teoksia hallinnoi aina musiikin kustantaja tai kustantamattoman musiikin osalta musiikin tekijä itse, joten lupa musiikin käyttöön on kysyttävä heiltä.

Näyttämöteosten liitemusiikkia (pienet oikeudet) koskevat kriteerit

Myös pienten oikeuksien teoksista (liitemusiikki) koottujen näyttämöteosten musiikin käyttöä hallinnoi kustantaja tai musiikintekijä itse aina silloin, kun alla mainitut musiikin käyttöä koskevat kriteerit täyttyvät ja kustantaja tai tekijä on ilmoittanut Teostolle itse hallinnoivansa näitä oikeuksia. Tällöin musiikinkäyttölupa on haettava etukäteen sitä hallinnoivalta taholta.

Kriteerit on laadittu pohjoismaisten kustantajien yhteistyönä ja toimintamalli on kaikissa Pohjoismaissa sama.

Tanssiteatteriteosten liitemusiikkia koskevat kriteerit

Jos tanssiteatteriteos täyttää alla mainitut, pohjoismaisella tasolla sovitut kriteerit, siinä käytetyn liitemusiikin musiikinkäyttölupa on haettava etukäteen musiikin kustantajalta tai kustantamattoman musiikin osalta musiikin tekijältä itseltään, jos he ovat ilmoittaneet Teostolle itsehallinnoivansa näitä oikeuksia.

Jos kriteerit eivät täyty

Jos yllä mainitut kriteerit musiikin käytöstä eivät täyty, liitemusiikin musiikinkäyttöluvan saa Teostosta. Teostosta saa luvan myös niiden musiikkiteosten käyttöön, joiden kotimainen kustantaja tai musiikintekijä ei itsehallinnoi musiikkiaan, vaan on valtuuttanut Teoston hoitamaan sen sekä tekijöiden itsensä omistaman musiikin (manus-musiikki) käyttöön.

Äänitemusiikin soittamiseen tarvitaan lisäksi musiikin esittäjien ja tuottajien oikeudet kattava Gramexin lupa, jonka myy Musiikkiluvat.fi.

HUOM! Hinnasto koskee vain Teoston hallinnoimien teosten käyttöä. Kustantajat ja musiikkiaan itsehallinnoivat päättävät itse musiikkinsa käytön hinnasta ja ehdoista.

Musiikki näyttämöesityksessä (Teoston hallinnoimat teokset) 2024
A. Musiikkia enintään 50 % esityksen koko kestosta
Hinta alkavalta minuutilta/esityskerta.
Korvaus laskutetaan musiikin kokonaiskeston mukaan.
Katsomossa paikkoja alle 100 100-400 yli 400
Hinta €/minuutti 2,16 2,48 2,76
Harrastajateatterit ja teatterialan oppilaitosten korvaukset laskutetaan kohdan A. pienimmän korvausperusteen mukaan.
B. Musiikkia yli 50 % esityksen koko kestosta 
Musiikin osuus kokonaiskestosta Korvaus lipputuloista
51-60 % 5 %
61-80 % 8 %
81-100 % 9 %
Vähimmäiskorvaus ja korvaus pääsymaksuttomista esityksistä laskutetaan kohdan A. pienimmän korvausperusteen mukaan.
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

HUOM! Hinnasto koskee vain Teoston hallinnoimien teosten käyttöä. Kustantajat ja musiikkiaan itsehallinnoivat päättävät itse musiikkinsa käytön hinnasta ja ehdoista.

Musiikki näyttämöesityksessä (Teoston hallinnoimat teokset) 2023
A. Musiikkia enintään 50 % esityksen koko kestosta
Hinta alkavalta minuutilta/esityskerta.
Korvaus laskutetaan musiikin kokonaiskeston mukaan.
Katsomossa paikkoja alle 100 100-400 yli 400
Hinta €/minuutti 2,06 2,37 2,63
Harrastajateatterit ja teatterialan oppilaitosten korvaukset laskutetaan kohdan A. pienimmän korvausperusteen mukaan.
B. Musiikkia yli 50 % esityksen koko kestosta 
Musiikin osuus kokonaiskestosta Korvaus lipputuloista
51-60 % 5 %
61-80 % 8 %
81-100 % 9 %
Vähimmäiskorvaus ja korvaus pääsymaksuttomista esityksistä laskutetaan kohdan A. pienimmän korvausperusteen mukaan.
Hintoihin lisätään arvonlisävero 10 %.

Tietoa kappaleiden kustantajasta voi etsiä netin yleisten hakupalveluiden avulla tai ottamalla yhteyttä Teoston maksulliseen palveluun tietojen etsimiseksi. Kustantajan nimen näkee myös kappaleen nuoteista, jos ne on julkaistu ja levytettyjen teosten osalta levyn kannen tekijätiedoista

Teoston maksullinen kustantajatietojen hakupalvelu toimii seuraavasti:

 • lähetä kustantajatietokysely sähköpostilla osoitteeseen omateosto@teosto.fi, kirjoita viestin otsikko/aiheriville (Subject) Kustantajakysely
 • kerro viestissä teoksen nimi ja säveltäjä tai ainakin joku tunnettu artisti, jonka tiedät esittävän kyseistä teosta (äänitteen nimeä ei tarvitse)
 • kerro kyselyssä myös omat yhteys- ja laskutustietosi laskutusta ja mahdollisia lisätietokyselyjä varten
 • palvelun hinta on 65 €/alkava tunti, minimihinta on 32,50€/puoli tuntia (hintoihin lisätään alv 10 %)
 • puolessa tunnissa ehditään etsiä keskimäärin 15 teoksen kustantajatiedot

Suomen Musiikkikustantajat ry:n jäsenten yhteystiedot löydät heidän nettisivuiltaan. Sivuille on listattu erikseen ne Musiikkikustantajien jäsenet, jotka itsehallinnoivat musiikkiaan.

Mistä saan ulkomaisten kustantajien tiedot?

Ulkomaisten kustantajien yhteystiedot löydät parhaiten heidän omilta nettisivuiltaan, jotka löydät esimerkiksi netin yleisten hakupalvelujen kautta. Voit kysyä yhteystietoja myös Teoston maksullisesta kustantajatietojen hakupalvelusta (katso ohjeet yllä).

Mitä ’pienet oikeudet’ tai ’liitemusiikki’ tarkoittavat?

Pienten oikeuksien teos, pienet oikeudet ja liitemusiikki ovat nimityksiä, joita käytetään näyttämöteosten yhteydessä esitettävästä musiikista (sävellys tai laulu, musiikkikappale), joka on alun perin sävelletty muuhun tarkoitukseen kuin kyseistä näyttämöteosta varten, mutta joka on liitetty näyttämöteokseen.

Mitä ’suuret oikeudet’ tai ’suurten oikeuksien teos’ tarkoittavat?

Näyttämöteosta varten sävelletty ja sen näyttämötoteutuksessa esitetty musiikki, joka on esim. oopperoiden, operettien, balettien ja musikaalien musiikkia.

Mitä kriteeristössä mainittu musiikkibrändi tarkoittaa?

Brändi voi olla artistiin tai musiikintekijään liittyvä (esimerkiksi näytelmät, jotka kertovat Abbasta, Beatlesista, John Lennonista, Juice Leskisestä), mutta esimerkiksi Urho Kekkosesta tehty näytelmä ei täytä musiikkibrändi-kriteeriä.

Näytelmässä käytettävillä kappaleilla on seitsemän eri musiikinkustantajaa, pitääkö luvat kysyä kriteerien täyttyessä kaikilta musiikkikustantajilta erikseen?

Kyllä, jos kriteeristö täyttyy ja kaikki seitsemän kustantajaa itsehallinnoivat omistamaansa musiikkia.

Miten kustantajan hinta musiikille määräytyy?

Hinnoittelusta sopivat kustantaja ja teatteri keskenään.

Jos käytän näyttämöesityksessä mekaanista eli äänitteeltä soitettua musiikkia (esimerkiksi CD-levy, mp3), täyttääkö myös se kriteerit eli kuuluuko se itsehallinnointiin?

Ei, näyttämöteoksissa käytetty mekaaninen musiikki ei täytä kriteereitä eli sen käyttölupia hallinnoi Teosto ja riittää, kun toimitat näytäntökausien jälkeen näyttämöteoksessa käytetyn musiikin tiedot Teostolle.

HUOM! Edellä mainittu ei koske tanssiteoksia. Tanssiteoksissa myös levyltä soitettu musiikki kuuluun itsehallinnoinnin piiriin, jos muut tanssiteoksille määritetyt kriteerit täyttyvät.

Jos teatterikappaleessa on elävää musiikkia soittava orkesteri, mutta näyttelijät eivät laula, täyttyvätkö kriteerit?

Kyllä.

Jos musiikki tulee täysin playbackina äänitteeltä ja näyttelijät eivät itse laula, täyttyvätkö kriteerit?

Jos näyttelijät eivät laula lainkaan, kriteerit eivät täyty, vaan musiikkia käsitellään kuten muutakin mekaanista eli äänitteeltä soitettua musiikkia.

Teatterissamme on puhenäytelmä, jossa käytetään taustalla musiikkia äänitteeltä. Miten toimin?

Ilmoita musiikkitiedot Teostolle näytäntökauden jälkeen. Mekaaninen eli äänitteeltä soitettava musiikki ei täytä kriteereitä.

Missä tapauksissa ilmoitan musiikkitietoja Teostolle?

Jos kriteerit musiikinkäytön suhteen eivät täyty ilmoita näyttämöteoksen musiikkitiedot näytäntökausien jälkeen Teostolle nettisivuiltamme löytyvällä lomakkeella.

Jos kriteerit täyttyvät, mutta osa teoksista on itsehallinnoituja ja osa Teoston hallinnoimia, ilmoita Teostolle vain ei-itsehallinnoidut teokset.

Ilmoita Teostolle kaikki mekaanisen musiikin (äänitemusiikki) teokset.

Tarvitsenko musiikinkäyttöön muita lupia kuin Teoston luvan?

Jos soitat musiikkia äänitteeltä (CD-levy, mp3 tai muu vastaava) tarvitset musiikinkäyttöön luvan myös Gramexilta. Gramex hallinnoi musiikinkäyttölupia laulajien, soittajien, kapellimestareiden ja äänitteiden tuottajien puolesta ja kerää  ja tilittää heille kuuluvat musiikinkäyttökorvaukset.

Jos tallennat näyttämöesityksen omaan käyttöösi ja/tai haluat myydä, lahjoittaa tai jaella tallennetta esimerkiksi omilla nettisivuillanne, voit tarvita myös erillisen musiikin tallennusluvan sekä Teostolta että Gramexilta. Lisätietoja tästä saat tarvittaessa Teoston ja Gramexin asiakaspalveluista.

Miten minuuttimäärä lasketaan tanssiteatterissa, jos siihen sisältyy monta erillistä koreografiaa?

Erillisten koreografioiden – esimerkiksi kolmen pienoisbaletin – musiikkiminuutit lasketaan aina yhteen. Minuuttimäärään lasketaan mukaan vain sävelletyt teokset. Esim. ambienssia, siirtymätunnelmamusiikkia tai muuta musiikkia kahden tai useamman teoksen välillä ei lasketa mukaan musiikkimäärään.

Lasketaanko äänisuunnittelu mukaan minuuttimäärään?

Äänisuunnittelu lasketaan mukaan musiikkiminuuttien määrään, jos kyseessä on sävelletty teos.

Näyttelijät laulavat näytelmässä yhden Madonnan kappaleen, pitääkö minun kysyä tätä varten erillinen lupa?

Ei tarvitse, jos näytelmässä on vain yksi kappale, jonka näyttelijät esittävät livenä: kriteerit eivät tässä tapauksessa täyty.

Miten toimitaan ulkomailla tuotettujen produktioiden osalta, joita esitetään Suomessa?

Luvat ja musiikin käyttöoikeudet on hoidettava ja selvitettävä etukäteen jo lähtömaassa alkuperäisen tuottajan toimesta.

Miten toimitaan silloin, jos teatteri tekee produktion kunnallisille päiväkodeille ja käy niissä esittämässä näytelmää?

Jos kunta on päiväkodeissa tapahtuvien esitysten järjestäjä, kuntien Teoston kanssa tekemä sopimus kattaa musiikinkäyttöluvat. Kuntasopimus ei kuitenkaan kata suuria oikeuksia tai kunnallisten teattereiden toimintaa.

Mitä tapahtuu, jos olen jo sopinut hinnasta kustantajan kanssa, mutta emme käytäkään sovittua musiikkia näyttämöteoksessamme tai näytäntö ei toteudu?

Kustantaja ja teatteri sopivat myös tästä menettelytavasta keskenään musiikin käytön ehdoista sopiessaan.

Haluaisin antaa palautetta musiikin kustantajille näyttämöteosten musiikinkäyttöluvista, kenen puoleen voin kääntyä?

Voit ottaa yhteyttä Suomen Musiikkikustantajat ry:n toiminnanjohtajaan Jari Muikkuun, jari.muikku(at)musiikkikustantajat.fi.

Näyttämöteoksen musiikkitiedot (excel) 

Linkki vie Lomakkeet-sivulle, josta se löytyy Musiikin käyttöluvat -otsikon alta. Lomake latautuu omalle tietokoneellesi.

 

Musiikki näyttämöesityksessä, käyttötapakohtaiset erityisehdot

Näyttämöesityksellä tarkoitetaan draamallista kokonaisuutta (kuten näytelmä, musikaali, revyy, tanssiteatteri tai baletti), jota esitetään esitystilanteessa läsnä olevalle yleisölle.

Lupa kattaa musiikin julkisen esittämisen Asiakkaan järjestämässä Näyttämöesityksessä. Lupa kattaa myös musiikin vähäisen julkisen esittämisen mekaanisena taustamusiikkina Näyttämöesityksen välittömässä yhteydessä (kuten tauko- tai väliaikamusiikki) esitystilassa tai siihen johtavassa aulatilassa.

Lupa kattaa lisäksi edellä tarkoitettua musiikin julkista esittämistä mahdollisesti edeltävän ja siihen liittyvän musiikin välittämisen Asiakkaan toimesta.

Lupa on Asiakaskohtainen. Luvan piiriin kuuluvien eri näyttämöiden tai muiden tapahtumapaikkojen korvausperusteet ilmoitetaan ja hinnoitellaan erikseen.

Lupaan sisältyy oikeus yhden tallenteen tekemiseen Näyttämöesitystä varten. Tällainen tallenne voi sisältää joko sitä varten erityisesti soitettua musiikkia tai Asiakkaan omistamalta äänitteeltä peräisin olevaa musiikkia. Teoksen ensimmäinen tallentaminen sekä teoksen tallentaminen osina edellyttää kuitenkin aina Musiikin tekijän erillistä suostumusta. Tallenteen tekeminen edellyttää lisäksi esittävien taiteilijoiden lupaa ja äänitettä käytettäessä myös äänitetuottajan lupaa. Edellä mainituin tavoin tehtyä tallennetta ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen.

Lupaa ei voida soveltaa sellaisen Teoksen esittämiseen, joka on erityisesti sävelletty oopperaan, operettiin, balettiin, näytelmään, pantomiimiin tai muuhun vastaavaan näyttämö- teokseen, jos musiikki esitetään alkuperäisessä yhteydessään (Suurten oikeuksien Teos).

Lupa ei siten kata konsertteja, musiikkia näytöksissä, musiikkia ohjatussa liikunnassa, muuta taustamusiikkia asiakastiloissa, elokuvanäytöksiä, elävää musiikkia tapahtumassa, mekaanista tanssimusiikkia tai karaokea tapahtumassa eikä taustamusiikkia ravintola-, kahvila- tai muussa vastaavassa toiminnassa taikka muissakaan yhteyksissä tai tiloissa.

Lupa ei myöskään kata muuta kuin edellä tarkoitettua musiikin tallentamista tai välittämistä yleisölle, eikä mekaanisen musiikin esittämistä musiikkiautomaatista silloin, kun sen sijoituspaikan yleisö saa suorittamaansa maksua vastaan kuultavakseen kulloinkin valitsemansa, laitteeseen sisältyvän Teoksen.

Teostolla tai sen edustamalla Musiikin tekijällä on oikeus siirtää luvan piiriin muutoin kuuluvia Teoksiaan tämän luvan ulkopuolelle hallinnoitavaksi silloin, kun ne sisältyvät musiikkipainotteiseen Näyttämöesitykseen (Itsehallinnointi). Tätä lupaa ei voida soveltaa Itsehallinnointiin siirrettävän tai siirretyn Teoksen käyttöön musiikkipainotteisessa Näyttämöesityksessä. Tieto tällaisista Näyttämöesityksistä ja niihin sisältyvistä Itsehallinnointiin siirrettävistä tai siirretyistä Teoksista on saatavissa Teostosta.

Luvasta maksettava korvaus määräytyy musiikkia näyttämöesityksessä koskevan hinnaston mukaisesti Asiakkaan näytäntökaudella esitetyn jokaisen näyttämöteoksen kokonaiskeston, kunkin näyttämöteoksen sisältämien Teosten kestojen, katsomopaikkojen määrän, lipputulojen, tai muun Teoston Asiakkaalle ilmoittaman korvausperusteen mukaisesti. Asiakas ilmoittaa edellä mainituista korvausperusteista ja niissä tapahtuvista muutoksista Teostolle.

Jos musiikkia soitetaan lisäksi tai pelkästään äänitteeltä, lupa tarvitaan myös laulajia, soittajia ja kapellimestareita eli musiikin esittäjiä ja musiikkituottajia (useimmiten levy-yhtiö) edustavalta Gramexilta.

Gramexin luvat myy ja laskuttaa Gramexin ja Teoston yhteisyritys Musiikkiluvat.fi.

Suomen Musiikkikustantajat ry:n jäsenten yhteystiedot

Muiden kustantajien tietoja

Tamsong Music Ay
Seppo Tammilehto
seppo @ tammilehto.org

Syrene Music Oy
Jukka Linkola
jukka.linkola @ syrenemusic.fi

Soft Music Oy
Veepee Lehto
Talvitie 72, 20610 Turku
p. 0400 529 349
veepee.lehto @ softmusic.inet.fi
gplehto @ gmail.com

Musiikinkäyttölupia itse myöntäviä tekijöitä

Harri Mommo
harri.mommo@gmail.com

Laura Naukkarinen
lauranau@yahoo.co.uk

Pekka Siistonen
p.siistonen@luukku.com

Petra Vehviläinen
petralotti@gmail.com

Muiden mahdollisesti oikeuksiaan itsehallinnoivien musiikintekijöiden yhteystietoja voit kysyä asiakaspalvelustamme.