Siirry sisältöön

Musiikin käyttö tekoälysovelluksissa ja tekstin- ja tiedonlouhintaoikeuksien pidättäminen

Tekijänoikeuslainsäädännön mukaan tekijänoikeudella suojattujen teosten käyttö edellyttää lähtökohtaisesti asiaankuuluvien oikeudenhaltijoiden lupaa (esimerkiksi lisenssiä). Teosto edustaa lähes 40 000 musiikin tekijää ja kustantajaa ja lisensioi heidän teoksiaan Teoston asiakassopimuksen perusteella. Lisäksi Teosto edustaa noin kolmea miljoonaa musiikin tekijää ja kustantajaa kansainvälisten sisarjärjestöjen kanssa solmittujen edustussopimusten perusteella.

Tekoälyä, kuten generatiivisia tekoälyjärjestelmiä, kehitetään ja koulutetaan olemassa olevilla teos- ja sisältömassoilla. Materiaalin perusteella tekoäly oppii tunnistamaan ja käsittämään tietoa ja kuvioita. Musiikin osalta tekoäly analysoi esimerkiksi musiikkisävellysten rakenteita saadakseen teoksista tarvittavia tietoja ja kuvioita mahdollistaen lopulta sen, että tekoälysovellus voi luoda uutta musiikkia ja uusia sanoituksia.

Musiikin käyttöön tekoälysovelluksissa tarvitaan lupa

Teknologialla voidaan tukea inhimillistä luovuutta ja Teosto omaksuu teknologisen kehityksen, mutta korostaa tekoälyn vastuullisen käytön tärkeyttä. Kun hyödynnetään tekijänoikeudella suojattuja teoksia, oikeudenhaltijoille on maksettava asianmukainen korvaus. Teosto on mukana Human Artistry Campaign -kampanjassa ja on allekirjoittanut kampanjan vastuullisen tekoälyn käytön periaatteet, joilla korostetaan tekijöiden teosten kunnioittamista, läpinäkyvyyttä ja sovellettavan lainsäädännön noudattamista.

Teosto haluaa varmistaa, ettei sen edustamia tekijänoikeudella suojattuja teoksia käytetä tekoälyn kehittämisessä tai kouluttamisessa ilman lisenssiä. Teosten kappaleiden valmistaminen tai muu käyttö tekoälysovellusten kehittämistä tai kouluttamista varten edellyttää lisenssiä Teostolta, ellei sovellettava lainsäädäntö toisin määrää.

Edellä mainittuun liittyen, Teosto pidättää tekijänoikeuslain 13b.1 §:n (8.7.1961/404) mukaiset tekstin- ja tiedonlouhintaoikeudet (pykälällä implementoidaan Euroopan unionin direktiivin (EU) 2019/790 4 artikla). Näin ollen, jos Teoston edustamia teoksia koskeva tekstin- ja tiedonlouhinta on osa tekoälyn kouluttamista tai kehittämistä, kyseinen tekstin- ja tiedonlouhinta edellyttää myös lisenssiä Teostolta.

Lisenssipyyntöjä koskevat tiedustelut tulee osoittaa Teostolle osoitteeseen medialicensing@teosto.fi. Teosto lisensioi asiakassopimusten nojalla edustamiensa asiakkaiden teosrepertuaarin lisäksi myös sisarjärjestöjensä teosrepertuaariin, jos Teostolle on myönnetty tähän tarvittavat oikeudet.

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!