Siirry sisältöön

Toimintaohjeita kuoroille

Kuoron tulee tehdä tapahtumasta esitysilmoitus eli ilmoittaa tapahtumassa esitetyn musiikin tiedot.

Muiden järjestämissä tilaisuuksissa esiintymisen lisäksi monet kuorot järjestävät myös itse konsertteja ja tapahtumia, joissa esiintyvät. Mikäli kuoro järjestää tapahtuman itse, kuoron tulee hankkia tapahtuman luonteeseen sopiva musiikin käyttölupa. Alta löydät toimintaohjeet yleisimpiin kuoroja koskeviin tilanteisiin.

Kun kuoro järjestää itse fyysisen konsertin, tapahtuman tai muun esiintymisen

 • Kuoro hankkii musiikinkäyttöluvan
 • Kuoro tekee esitysilmoituksen

Kuorojen täytyy itse hankkia musiikinkäyttölupa silloin, kun kuoro itse järjestää tapahtuman tai konsertin, jossa se esiintyy itse tai jossa joku muu esittää musiikkia. Lupatarpeen kattaa useimmiten Teoston tapahtumalupa. Teoston tapahtumalupa on myös konsertteja itse järjestäville kuoroille sopiva jatkuva musiikinkäyttösopimus. Tapahtumaluvan hinta määräytyy tapahtuman pääsylipputulojen tai kuulijamäärän mukaan. Lisätietoa tapahtumaluvasta ja linkki lupahakemukseen.

Kuoron täytyy tehdä tapahtumassa esittämästään musiikista esitysilmoitus ja huolehtia siitä, että myös mahdolliset muut esiintyjät tekevät esitysilmoituksen. Jos kuoro itse on tapahtuman järjestäjä ja tapahtumaluvan hakija, voit tehdä esitysilmoituksen verkkopalvelussamme ilmoittamalla esitetyt kappaleet tapahtumatietojen ilmoittamisen yhteydessä. Esitysilmoituksen voi tehdä verkkopalvelussa myös esiintyjän asiointiroolissa.

Kun olet hakenut tapahtumaluvan, saat luvasta sähköpostitse sopimusvahvistuksen sekä käyttäjätunnukset verkkopalveluumme. Verkkopalvelussa voit ilmoittaa tapahtumaluvalla järjestettyjen tapahtumien tiedot. Ilmoitettavia tapahtumatietoja ovat:

 • Tapahtuman päivämäärä
 • Tapahtuman ja sen järjestävän kuoron nimi
 • Tapahtuman lipputulot (tai käsiohjelmien myynnistä saatu tulo) tai
 • Pääsymaksuttoman tapahtuman yleisömäärä

Tiedot on ilmoitettava meille viimeistään 14 vuorokautta kunkin järjestetyn tapahtuman jälkeen. Kun ilmoitat tapahtuman laskutukseen tarvittavat tiedot meille viimeistään 14 vuorokautta tapahtuman jälkeen, saat luvan hintaan 3 prosentin ilmoitusalennuksen.

Jos kuoro itse on tapahtuman järjestäjä ja tapahtumaluvan hakija, voit tehdä esitysilmoituksen verkkopalvelussamme joko tapahtuman tietojen ilmoittamisen yhteydessä tai esiintyjän asiointiroolissa.

Voit ilmoittaa esitettyjen kappaleiden tiedot samassa ilmoituksessa kuin ilmoitat tapahtumatiedot. Liitä tällöin tapahtumailmoitukseen lista esitetyistä kappaleista esimerkiksi pdf- tai jpg-tiedostona.

Toinen vaihtoehto on tehdä erillinen esitysilmoitus esiintyjän asiointiroolissa. Voit hankkia esiintyjän käyttäjätunnukset tunnistautumalla verkkopalveluun pankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella.

Kun kuoro järjestää itse striimatun konsertin, tapahtuman tai muun esiintymisen tai julkaisee videon

 • Kuoro hankkii musiikin striimausluvan (mediapienlupa tai livestriimauslupa)
 • Kuoro tekee esitysilmoituksen

Musiikin käyttöön myös verkossa tarvitaan lähtökohtaisesti aina lupa. Poikkeuksena ovat maksuttomat livestriimit Teoston lisensoimilla alustoilla, joita ovat YouTube, Facebook, TikTok ja Instagram. Teosto on tehnyt musiikin esityskorvauksista sopimukset edellä mainittujen alustojen kanssa, joten livestriimaukseen ei tarvitse hankkia erillistä käyttölupaa.

Livestriimeihin muilla kuin Teoston lisensoimilla alustoilla tulee kuitenkin hankkia lupa. Samoin lupa tarvitaan aina myös silloin, jos livestriimistä jätetään tallenne myöhempää katselua varten mille tahansa alustalle tai jos striimin tai tallenteen katselu on maksullista.

Livestriimaukseen muilla kuin Teoston lisensoimilla alustoilla ja maksuttomiin tallenteisiin tarvittava lupa on mediapienlupa. Maksullisiin livestriimeihin ja tallenteisiin tarvittava lupa on livestriimauslupa.

Livestriimauslupa tarvitaan myös maksuttomiin livestriimeihin näissä tilanteissa:

 • Livestriimin katsojamäärä ylittää 2000 katsojaa.
 • Striimaus tapahtuu jollain muulla kuin Teoston lisensoimalla alustalla, joita ovat YouTube, Facebook, Instagram ja TikTok.

Mediapienlupaan ei sisälly tapahtuman laskutustietojen raportointia. Mediapienluvan ja pienempien fyysisten tapahtumien lupien omilla sivuilla mainittu ”ei raportointia” tarkoittaa, että maksuttomien striimattujen tapahtumien järjestäjän ei tarvitse ilmoittaa Teostolle kyseisellä luvalla striimatun tai järjestetyn tapahtuman tietoja.

Livestriimausluvalla järjestettävistä tapahtumista tulee aina ilmoittaa sekä tapahtuman tiedot että musiikkitiedot luvan ohesta löytyvällä raportointilomakkeella.

 

Sekä mediapienluvalla että livestriimausluvalla järjestettävistä tapahtumista tulee tehdä esitysilmoitus, jos striimissä esitetään tekijänoikeuden suojaamaa musiikkia. Esitysilmoitus tulee tehdä sekä maksuttomista että maksullisista livestriimeistä.

Mediapienluvalla järjestetyn tapahtuman esitysilmoituksen voit tehdä esiintyjän asiointiroolissa verkkopalvelussamme. Voit hankkia esiintyjän käyttäjätunnukset tunnistautumalla verkkopalveluun pankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella.

Livestriimausluvalla järjestettävissä tapahtumissa esitetyn musiikin tiedot tulee ilmoittaa luvan ohesta löytyvällä raportointilomakkeella.

Kun kuoro esiintyy jonkun muun järjestämässä fyysisessä tapahtumassa

 • Tapahtuman järjestäjä hankkii musiikinkäyttöluvan
 • Kuoro tekee esitysilmoituksen

Kun kuoro esiintyy jonkun muun järjestämässä tapahtumassa, kuten esimerkiksi yrityksen tai yhdistyksen pikkujouluissa, kesäjuhlissa, keikalla, konsertissa tai muussa tapahtumassa, tarvittavan musiikinkäyttöluvan hankkii tapahtuman järjestäjä. Kuoron täytyy kuitenkin tehdä esittämistään kappaleista esitysilmoitus.

Voit tehdä esitysilmoituksen verkkopalvelussamme. Voit hankkia esiintyjän käyttäjätunnukset tunnistautumalla verkkopalveluun pankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Esiintyjän tunnusten saaminen ei edellytä Teoston asiakkuutta.

Esitysilmoituksen tekeminen on esiintyjälle ilmaista eikä se myöskään nosta tai laske musiikinkäyttöluvan hintaa. Vain esitysilmoitusten avulla tapahtuman järjestäjän maksamat musiikin esityskorvaukset voidaan tilittää oikein musiikintekijöille ja kustantajille, joiden musiikkia tapahtumassa on esitetty.

Lisätietoa esitysilmoituksista

Esitysilmoituksessa ilmoitetaan seuraavat tiedot:

 • Esiintymispäivämäärä
 • Esiintymispaikan nimi
 • Tapahtumanjärjestäjän nimi
 • Esiintyjän nimi
 • Esitetyt teokset ja teosten kestot
 • Teosten tekijät

Verkkopalveluun on mahdollista tehdä etukäteen valmiita listoja kuoron ohjelmistossa olevista kappaleista, jolloin esitysilmoituksen tekeminen esiintymisten jälkeen on helppoa.

Esitysilmoitukseen listataan kaikki esitetyt kappaleet, myös niin sanotut vapaat teokset, jotka eivät ole tekijänoikeuden suojaamia tai jotka ovat säveltäjän tai musiikkikustantajan itsehallinnoimia.

Vapaita teoksia ovat ne, joiden tekijä ei kuulu mihinkään tekijänoikeusjärjestöön tai jos teoksen kaikkien tekijöiden kuolinvuoden päättymisestä on kulunut vähintään 70 vuotta.

Voit tehdä esitysilmoituksen heti tapahtuman jälkeen. Sekä kotimaisten että ulkomaisten live-esiintymisten esitysilmoitusten toimittamisella on kuitenkin sitovat määräajat, joihin mennessä tiedot on ilmoitettava. Katso esitysilmoitusten aikataulu.

Konserteista, keikoista ja muista elävän musiikin tapahtumista maksettavat esityskorvaukset ovat tärkeää tuloa musiikin tekijöille ja musiikkikustantajille. Monet säveltäjät ja sanoittajat eivät itse esitä tekemäänsä musiikkia, joten heidän tulonsa riippuvat siitä, tekevätkö heidän säveltämänsä, sanoittamansa tai sovittamansa musiikin esittäjät esitysilmoituksia.

Jotta voimme maksaa esityskorvaukset, tarvitsemme tiedot siitä, mitä ja kenen tekemää musiikkia milloinkin on esitetty. Tiedot esitetystä musiikista saamme parhaiten musiikin esittäjältä – tässä tapauksessa kuorolta.

Esityskorvaukset tilitetään ja maksetaan musiikin tekijöille ja kustantajille yhdistämällä tapahtumajärjestäjän ilmoittamat lipputulo- tai kuulijamäärätiedot esitysilmoituksissa annettuihin tietoihin tapahtumissa esitetyistä teoksista ja niiden tekijöistä.

Jotta tiedot voidaan yhdistää, on tärkeää, että tapahtuman järjestäjän nimi ja tapahtuman päivämäärä ovat esitysilmoituksissa oikein ja että esitetyistä teoksista tekijätiedot mahdollisimman tarkkaan. Tarkka tekijätietojen ilmoittaminen on erityisen tärkeää silloin, jos teoksista on tehty useita eri versioita kuten esimerkiksi uusia sovituksia.

Yksityisistä perhe- tai ystäväpiirissä järjestetyistä tilaisuuksista (häät, syntymäpäivät, valmistujaiset jne.) esitysilmoituksia ei tarvitse tehdä.

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!