Siirry sisältöön

Mediapienlupa

Tämä lupa on poistunut myynnistä ja poistuu kokonaan käytöstä 31.12.2021. Luvan korvaa Mediapienlupa 15.6.2021. Vanhojen asiakkaiden luvat ovat voimassa vuoden loppuun ja ne vaihdetaan automaattisesti uuteen lupaan 1.1.2022.

 • Luvalla saat oikeuden käyttää musiikkia kuluttajille maksuttomilla alustoilla ja kanavilla netissä (esim. omat kotisivut), sosiaalisessa mediassa sekä radio- ja paikallis-tv-toiminnassa.  Musiikkisisältöjä voi tarjota myös ladattaviksi (download)
 • Luvan perushinta kattaa livestriimauksen lisäksi audiotallenteiden ja videoiden julkaisemisen online-palveluissa ja välittämisen radio- ja tv-toiminnassa
 • Musiikkia sisältävien tallenteiden (videot) tekemiseen tarvitset myös Synkronointilisän (livestriimeistä tehdyt tallenteet ja erikseen tuotetut videot, joihin lisäät musiikkia), jonka voit hankkia osana Mediapienlupaa
 • Lupa kattaa keikkojen ja konserttien livestriimauksen muilla kuin Teoston lisensoimilla alustoilla 2000 katsojan rajaan saakka. Jos livestriimillä on enemmän katsojia, tarvitaan erillinen Livestriimauslupa
 • Tämä lupa kattaa musiikin tekijöiden ja kustantajien oikeudet. Yritykset ja yhteisöt tarvitsevat äänitemusiikin käyttöön netissä ja somessa tämän luvan lisäksi luvan myös äänitetuottajalta eli levy-yhtiöltä (masterin käyttöoikeus)

HUOM!

 • Minkä tahansa sisällön pelkkään maksuttomaan livestriimaukseen Teoston lisensoimilla alustoilla (Youtube, Facebook, Instagram) ei tarvita lupaa ollenkaan
 • Jos livestriimistä kuitenkin tehdään tallenne, lupa ja siihen lisätty Synkronointilisä tarvitaan kaikille alustoille – Teoston lisensoimat alustat mukaanlukien
 • Livestriimattujen keikkojen ja konserttien 2000 katsojan raja ei koske Teoston lisensoimia alustoja
 • Livestriimaatko kuluttajille maksullista sisältöä, jossa on musiikkia? Silloin tarvitset Livestriimausluvan.

Mitä lupa kattaa?

Mediapienlupa kattaa musiikin käytön ainoastaan kuluttajille täysin maksuttomilla alustoilla, palveluissa ja kanavilla netissä ja sosiaalisessa mediassa (erilaiset alustat ja online-palvelut) sekä  radio- ja paikallis-tv-toiminnassa.  Musiikkisisältöjä voi tarjota myös ladattaviksi (download) latauskaupoissa, joista kuluttajat voivat ladata tiedostoja itselleen).

Luvan perushinta kattaa livestriimauksen lisäksi audiotallenteiden ja videoiden julkaisemisen online-palveluissa ja välittämisen radio- ja tv-toiminnassa.

Synkronointilisä ja videotallenne

Synkronointilisä tarvitaan, jos musiikkia lisätään (itse tuotettuun) videotallenteeseen tai musiikkia sisältävästä livestriimistä tehdään videotallenne myöhempää katselua varten. Synkronointilisän voit hankkia osana Mediapienlupaa (kts. hinnasto).

Synkronointilisän kustannus on + 20 % luvan hintaan. Synkronointilisän voi hankkia vain osana Mediapienlupaa, ei omana erillisenä lupanaan.

Mediapienluvan Synkronointilisä ei kata musiikin liittämistä liikkuvaan kuvaan seuraavissa tuotannoissa

 • tv-ohjelmissa
 • pitkissä elokuvissa
 • mainoksissa
 • yritysesittelyissä
 • teatterilevitykseen tarkoitetuissa dokumenteissa
 • trailereissa tai ohjelmatunnuksissa
 • jos kyseessä on tilausmusiikki

Edellä mainituissa tapauksissa lupa on hankittava joko Nordisk Copyright Bureaus NCB:ltä, musiikin kustantajalta tai musiikin tekijältä itseltään.

Max 2000 katsojaa

Mediapienlupa kattaa keikkojen ja konserttien livestriimauksen muilla kuin Teoston lisensoimilla alustoilla 2000 katsojan rajaan saakka. Jos livestriimillä on enemmän katsojia, tarvitaan erillinen Livestriimauslupa.

Paikallistelevision osalta lupa kattaa toiminnan, jossa kanavia jaellaan enintään 350 000 kotitalouteen.

Luvalla voi käyttää musiikkia samanaikaisesti joko useammalla tai vain yhdellä edellä mainituista tavoista,  kun musiikin käyttö on luvan käyttörajoitusten ja lupakategorioiden musiikkimäärien mukaista.

Kattaa kaikki jakelutiet (antenni, kaapeli, satelliittii, netti ja mobiili) ja kaikki jakelutavat (lineaariset lähetykset, livestriimauksen, on demand –tallenteet ja lataukset).

Luvan hankkijan ei tarvitse raportoida Teostolle musiikin käyttötietoja tai striimattujen tapahtumien tapahtumatietoja.

Ohje esiintyjälle

Esiintyjät voivat tehdä livestriimatuista esiintymisistään Teostolle esitysilmoitukset eli he voivat ilmoittaa esittämänsä musiikin tiedot meille. Lisätietoa: esitysilmoitukset

Mitä lupa ei kata?

Lupa ei kata kuluttajille maksullisia sisältöjä. Lupa ei kata myöskäään ilmaisten konserttien eikä keikkojen livestriimausta silloin, kun striimillä  arvioidaan olevan  yli 2000 katsojaa ja striimi esitetään jollain muulla, kuin Teoston lisensoimalla alustalla. Näissä tapauksissa striimaukseen tarvitaan erillinen Livestriimauslupa.

Lupa ei myöskään kata äänitemusiikin käyttöä audio- tai av-tallenteilla silloin, kun tallenne on yrityksen tai yhteisön nettisivuilla tai some-kanavalla, vaan Mediapienluvalla hoituvien musiikin tekijöiden ja kustantajien luvan lisäksi tarvitaan lupa äänitemasterin käyttöön myös äänitetuottajalta eli levy-yhtiöltä. Levy-yhtiön nimi löytyy yleensä julkaistun äänitteen tiedoista.

Mediapienlupa ei kata musiikin käyttöä  mainoksissa, kaupallisissa yhteistöissä tai poliittisissa yhteyksissä, vaan niihin on aina saatava erillinen lupa sekä musiikin tekijöiltä että äänitteen julkaisijalta (ns. respektioikeus).

Kenelle lupa on tarkoitettu, kuka sen tarvitsee?

Sekä yksityishenkilöt että yritykset ja yhteisöt tarvitsevat tämän luvan musiikin livestriimaukseen ja musiikkia sisältävien tallenteiden tarjoamiseen alustoilla, jotka eivät jo ole Teoston lisensoimia. Alustoja tai palveluita joihin lupa tarvitaan ovat esim. ovat kotisivut, intranet, Zoom, Teams, Vimeo jne.

Mediapienlupa soveltuu vain sellaisille toimijoille, joiden eri online-alustoilta, -palveluista ja kanavilta saama liikevaihto on vuoden aikana enintään 30 000 €.

Miten luvan hinta muodostuu ja mitä se maksaa?

Luvan hinta perustuu hinnastotaulukon mukaisiin arvioihin musiikin määrästä. Jos musiikkia käytetään samanaikaisesti useammalla eri tavalla (esim. radiotoiminnassa ja striimauksessa), musiikkikategoriaksi on valittava vaihtoehto, jonka musiikkimäärät kattavat kaikki eri musiikinkäyttötavat. Kts. Esimerkki 1 alla.

Striimauksen musiikkimäärän osalta livestriimien ja yhtäaikaisesti tarjolla olevien eri tallenteiden sisältämän musiikin määrä lasketaan yhteen. Jos täysin sama sisältö on tallenteena tarjolla eri alustoilla, sen sisältämän musiikin määrää ei tarvitse laske kuin kerran. Livestriimausminuutteja Teoston lisensoimilla alustoilla ei tarvitse laskea mukaan musiikkiminuutteihin, jos livestriimistä ei jätetä tallennetta. Kts. Esimerkki 2 alla.

HUOM! Jos musiikin määrä nousee tai laskee niin paljon, että lupakategoriaa on  tarpeellista muuttaa väliaikaisesti* tai pysyvästi, ota yhteyttä medialicensing@teosto.fi.

*esimerkiksi jos järjestät vain yhtenä tai muutamana kuukautena livestriimattuja keikkoja tai konsertteja, jotka väliaikaisesti nostavat musiikin määrää, mutta muina kuukausina musiikin määrä on vähäisempi.

Esimerkki 1:
Samalla toimijalla on saman kuukauden aikana 100 h radiolähetystä, jossa on musiikkia ja sen lisäksi netissä tallenteina tarjolla 3 h musiikkisisältöä. Toimija tarvitsee M-kokoisen Mediapienluvan, joka kattaa 300 tuntia radiotoimintaa ja 3 tuntia striimausta.

Esimerkki 2:
Täysin sama 20 minuuttia musiikkia sisältävä video on yhtä aikaa tarjolla YouTubessa, Facebookissa ja toimijan omilla nettisivuilla. Toimija tarvitsee XS-kokoisen Mediapienluvan, jonka 20 minuutin raja striimaukseen kattaa musiikin käytön.

Jos toimijalla on lisäksi tunnin kestävä livestriimattu musiikkitapahtuma YouTubessa, Facebookissa tai Instagramissa, sitä ei tarvitse huomioida musiikkiminuuteissa, koska em. alustat ovat Teoston lisensoimia. Jos livestriimaus on jollain muulla alustalla, se lasketaan mukaan eli musiikkiminuutteja on 20 + 60. Toimija tarvitsee M-kokoisen luvan, joka kattaa 3 tuntia striimausta.

Miten ja koska lupa maksetaan?

Toistaiseksi voimassa olevat luvat laskutetaan puolivuosittain. Määräaikaiset luvat laskutetaan lupahakemuksen käsittelyn jälkeen.

Kuinka kauan lupa on voimassa?

Luvan hankkijalla voi olla kerrallaan voimassa vain yksi Mediapienlupa. Luvan voi hankkia määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana. Käytettävän musiikin määrä arvioidaan lupaa hankittaessa.

Kuluttajille maksuttomat palvelut
Kategoria Hinta €/kk Musiikin käyttötapa Musiikin määrä
XS 25,38 Striimaus (live tai tallenne)* Musiikkia yhtäaikaisesti tarjolla max 20 min., livekonserttien ja keikkojen katsojia max 2000 muilla kuin Teoston lisensoimilla alustoilla
Radiotoiminta** Musiikkia max 100 tuntia/kk
Paikallistelevisio Musiikkia max 10 tuntia/kk
Lataukset (download) Ladattavia tiedostoja max 400 kpl
S 50,75 Striimaus (live tai tallenne)* Musiikkia yhtäaikaisesti tarjolla max 1 h, livekonserttien ja keikkojen katsojia max 2000 muilla kuin Teoston lisensoimilla alustoilla
Radiotoiminta** Musiikkia max 200 tuntia/kk
Paikallistelevisio Musiikkia max 30 tuntia/kk
Lataukset Ladattavia tiedostoja max 800 kpl
M 101,5 Striimaus (live tai tallenne)* Musiikkia yhtäaikaisesti tarjolla max 3 h, livekonserttien ja keikkojen katsojia max 2000 muilla kuin Teoston lisensoimilla alustoilla
Radiotoiminta** Musiikkia max 300 tuntia/kk
Paikallistelevisio Musiikkia max 50 tuntia/kk
Download Downloadeja max 1600 kpl
L 203 Striimaus (live tai tallenne)* Musiikkia yhtäaikaisesti tarjolla max 6 h, livekonserttien ja keikkojen katsojia max 2000 muilla kuin Teoston lisensoimilla alustoilla
Radiotoiminta** Musiikkia max 500 tuntia/kk
Paikallistelevisio Musiikkia max 70 tuntia/kk
Lataukset Ladattavia tiedostoja max 3200 kpl
XL 406 Striimaus (live tai tallenne)* Musiikkia yhtäaikaisesti tarjolla max 9 h, livekonserttien ja keikkojen katsojia max 2000 muilla kuin Teoston lisensoimilla alustoilla
Radiotoiminta** Musiikkia max 744 tuntia/kk
Paikallistelevisio Musiikkia max 100 tuntia/kk
Lataukset Ladattavia tiedostoja max 6400 kpl
Synkronointilisä
Synkronointilisä + 20 % lisätään kategorian kuukausihintaan

Esim. M-kategoria 101,50 €/kk + 20 % Synkronointilisä 20,30 €/kk = 121,80 €/kk.
Hintoihin lisätään arvonlisävero 10 %.
*Livestriimien ja yhtäaikaisesti tarjolla olevien tallenteiden sisältämän musiikin määrä lasketaan yhteen. Jos täysin sama sisältö on tallenteena useilla eri alustoilla, sen musiikkiminuutit lasketaan vain kerran. Jos livestriimaukset ovat Teoston lisensoimalla alustalla (Youtube, Facebook, Instagram) eikä niistä jätetä tallennetta, niitä ei tarvitse laskea musiikkiminuutteihin. Jos musiikin määrä nousee tai laskee niin paljon, että lupakategoriaa on  tarpeellista muuttaa väliaikaisesti tietylle aikavälille tai pysyvästi, ota yhteyttä medialicensing@teosto.fi.
**FM- ja/tai webcasting-lähetykset
***Synkronointilisä ei kata musiikin liittämistä liikkuvaan kuvaan seuraavissa tuotannoissa: tv-ohjelmat, pitkät elokuvat, mainokset, yritysesittelyt, teatterilevitykseen tarkoitetut dokumentit, trailerit tai ohjelmatunnukset eikä silloin, jos kyseessä on tilausmusiikki.

Mediapienlupa

Kategoria Hinta €/kk Musiikin käyttötapa Musiikin määrä
 

 

 

 

XS

 

 

 

 

25,00

Striimaus Musiikkia yhtäaikaisesti tarjolla max 20 min*, livekonserttien ja keikkojen katsojia max 2000 muilla kuin Teoston lisensoimilla alustoilla
Radiotoiminta** Musiikkia max 100 tuntia/kk
Paikallistelevisio Musiikkia max 10 tuntia/kk
Lataukset (download) Ladattavia tiedostoja max 400 kpl
 

 

 

 

S

 

 

 

 

50,00

Striimaus Musiikkia yhtäaikaisesti tarjolla max 1 h*, livekonserttien ja keikkojen katsojia max 2000 muilla kuin Teoston lisensoimilla alustoilla
Radiotoiminta** Musiikkia max 200 tuntia/kk
Paikallistelevisio Musiikkia max 30 tuntia/kk
Lataukset (download) Ladattavia tiedostoja max 800 kpl
 

 

 

 

M

 

 

 

 

100,00

Striimaus Musiikkia yhtäaikaisesti tarjolla max 3 h*, livekonserttien ja keikkojen katsojia max 2000 muilla kuin Teoston lisensoimilla alustoilla
Radiotoiminta** Musiikkia max 300 tuntia/kk
Paikallistelevisio Musiikkia max 50 tuntia/kk
Lataukset (download) Ladattavia tiedostoja max 1600 kpl
 

 

 

 

L

 

 

 

 

200,00

Striimaus Musiikkia yhtäaikaisesti tarjolla max 6 h*, livekonserttien ja keikkojen katsojia max 2000 muilla kuin Teoston lisensoimilla alustoilla
Radiotoiminta** Musiikkia max 500 tuntia/kk
Paikallistelevisio Musiikkia max 70 tuntia/kk
Lataukset (download) Ladattavia tiedostoja max 3200 kpl
 

 

 

 

XL

 

 

 

 

400,00

Striimaus Musiikkia yhtäaikaisesti tarjolla max 9 h*, livekonserttien ja keikkojen katsojia max 2000 muilla kuin Teoston lisensoimilla alustoilla
Radiotoiminta** Musiikkia max 744 tuntia/kk
Paikallistelevisio Musiikkia max 100 tuntia/kk
Lataukset (download) Ladattavia tiedostoja max 6400 kpl
Piensynkronointi:  + 20 % lisätään kategorian kuukausihintaan
Hintoihin lisätään arvonlisävero 10 %.

Synkronointi = musiikin liittäminen ja tallentaminen liikkuvaan kuvaan.
Lataukset (download) = tiedostot, jotka tallennetaan palvelusta omalle alustalle (oma tietokone, muistitikku tms.)
Piensynkronointi = musiikin lisääminen itse tuotettuun videoon tai musiikkia sisältävästä livestriimistä myöhempää katselua varten tehty tallenne.

*Livestriimien ja yhtäaikaisesti tarjolla olevien tallenteiden sisältämän musiikin määrä lasketaan yhteen. Jos täysin sama sisältö on tallenteena jaossa useilla eri alustoilla, sen musiikkiminuutit lasketaan vain kerran. Jos livestriimaukset ovat Teoston lisensoimalla alustalla (YouTube, Facebook, Instagram) eikä niistä jätetä tallennetta, niitä ei tarvitse laskea musiikkiminuutteihin. Jos musiikin määrä nousee tai laskee niin paljon, että lupakategoriaa on  tarpeellista muuttaa väliaikaisesti tietylle aikavälille tai pysyvästi, ota yhteyttä medialicensing@teosto.fi.

**FM- ja/tai webcasting-lähetykset

Mediapienlupa –  käyttötapakohtaiset erityisehdot

Mediapienluvan mukainen oikeus käyttää musiikkia määräytyy näiden Teoston ja Nordisk Copyright Bureaun (jäljempänä Teosto ja Nordisk Copyright Bureau yhdessä ”Teosto/NCB”) käyttötapakohtaisten erityisehtojen ja Teoston yleisten sopimusehtojen (jäljempänä molemmat yhdessä ”Mediapienlupa”) mukaisesti. Jos näiden käyttötapakohtaisten erityisehtojen ja Teoston yleisten sopimusehtojen välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan ensisijaisesti näitä käyttötapakohtaisia erityisehtoja ja toissijaisesti Teoston yleisiä sopimusehtoja.

Määritelmiä; näissä käyttötapakohtaisissa erityisehdoissa

Asiakkaan oma verkkosivu tarkoittaa Asiakkaan ylläpitämää ja hallinnoimaa sekä Teostolle ilmoittamaa Tietoverkossa yksilöidyssä osoitteessa olevaa verkkosivua/verkkosivustoa, joka on tarkoitettu Suomen alueella oleville loppukäyttäjille yksityiseen käyttöön.

Festivaali on yksi tai useampipäiväinen tapahtuma, jossa esiintyy useita orkestereita, bändejä, solisteja tai DJ:tä ja jossa musiikki on tapahtuman pääasiallista sisältöä.

Keikka on tapahtuma, jossa esiintyy esimerkiksi bändi, solisti tai orkesteri. Yleisöllä ei ole merkittyjä paikkoja ja esiintymisen aikana on usein myös anniskelua tai muuta tarjoilua.

Konsertti on tapahtuma, jonka pääasiallinen sisältö on orkesterin, yhtyeen tai solistin esittämä musiikki. Yleisöllä on useimmiten merkityt istumapaikat tai seisomapaikka-alueet eikä esiintymisen aikana yleensä ole anniskelua tai muuta tarjoilua.

Radio-ohjelma tarkoittaa Asiakkaan valvonnassa ja vastuulla Asiakkaan radiolähetystoiminnassa lähettämää tai tarjolle saattamaa audio-ohjelmasisältöä, josta Asiakkaalla on toimituksellinen vastuu.

Sopimuslisenssivaikutus tarkoittaa Asiakkaan lupaa lähettää ja tallentaa tekijänoikeuslain 26 §:n 1 momentin nojalla lain 25 f §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitetulla tavalla ja tämän Mediapienluvan mukaisesti, ottaen huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön Teostolle kulloinkin antaman hyväksymispäätöksen ehdot, myös sellainen tekijänoikeudella suojattu sävelteos tai siihen liitetty teksti, jonka tekijää Teosto/NCB ei edusta, ellei tällainen tekijä ole kieltänyt lähettämistä tai tallentamista lain 25 f nojalla.

Tallenne tarkoittaa audio- tai audiovisuaalista tallennetta, joka sisältää Teoksia. Teosten sellaiset käyttöluvat, joita ei myönnetä tällä Mediapienluvalla, mutta jotka ovat tarpeen Tallenteen tekemiseksi ja käyttämiseksi Asiakkaan omalla verkkosivulla on tullut etukäteen hankkia Teosto/NCB:lta tai kolmansilta osapuolilta.

Televisio-ohjelma tarkoittaa Asiakkaan valvonnassa ja vastuulla Asiakkaan televisiolähetystoiminnassa lähettämää tai tarjolle saattamaa audiovisuaalista ohjelmasisältöä, josta Asiakkaalla on toimituksellinen vastuu.

Tietoverkko tarkoittaa tietoliikenneverkkoja riippumatta kulloinkin käytettävissä olevasta lähetys- tai vastaanottoteknologiasta.

Mediapienluvalla myönnetyt oikeudet

Mediapienlupa kattaa ei-yksinomaisen oikeuden käyttää musiikkia Mediapienluvan mukaisesti seuraavilla käyttötavoilla:

Radiotoiminta

FM-lähetykset

 • oikeus välittää yleisölle Teoksia sisällytettyinä Radio-ohjelmiin maanpäällisesti vapaasti etenevillä ULA-radioaalloilla lähetettävässä Asiakkaan alkuperäisessä radiolähetyksessä (FM-lähetys), joka on tarkoitettu vastaanotettavaksi Suomen alueella
 • oikeus valmistaa tekijänoikeuslain 25 f 2 mom mukaisen käytön ylittävältä osin (ns. lähetystoiminnan edellyttämä lyhytaikainen tallennus) Radio-ohjelmiin sisällytetyistä Teoksista kappaleita käytettäväksi niissä radiolähetyksissä, joiden lähettämiseen Asiakas on saanut Teosto/NCB:lta tämän Mediapienluvan

Simulcasting

 • oikeus välittää yleisölle Teoksia sisällytettyinä Radio-ohjelmiin suoratoistotekniikalla Asiakkaan omalta verkkosivulta FM-lähetyksen kanssa samanaikaisessa ja sisällöltään muuttamattomassa rinnakkaislähetyksessä (ns. simulcasting), joka on tarkoitettu vastaanotettavaksi Suomen alueella

Webcasting

 • oikeus tallentaa Asiakkaan hallinnoimalle palvelimelle / Asiakkaan tietokoneen kovalevylle Teoksia sisällytettyinä Asiakkaan omalta verkkosivulta saatavilla oleviin Radio-ohjelmiin seuraavan kohdan mukaista yleisölle välittämistä varten (ns. serverikopiointi)
 • oikeus välittää yleisölle Teoksia sisällytettyinä Radio-ohjelmiin suoratoistotekniikalla Asiakkaan omalta verkkosivulta

Tämän kohdan ”Radiotoiminta” mukaisia oikeuksia koskee Sopimuslisenssivaikutus.

Paikallistelevisiotoiminta

DVB-T

 • oikeus välittää yleisölle Teoksia sisällytettyinä Televisio-ohjelmiin Asiakkaan alkuperäisessä maanpäällisessä digitaalisessa televisioverkossa lähetettävässä televisiolähetyksessä, joka on tarkoitettu vastaanotettavaksi Suomen alueella enintään 350.000 kotitalouteen
 • oikeus valmistaa tekijänoikeuslain 25 f 2 mom mukaisen käytön ylittävältä osin (ns. lähetystoiminnan edellyttämä lyhytaikainen tallennus) Televisio-ohjelmiin sisällytetyistä Teoksista kappaleita käytettäväksi niissä televisiolähetyksissä, joiden lähettämiseen Asiakas on saanut Teosto/NCB:lta tämän Mediapienluvan.

Simulcasting

 • oikeus välittää yleisölle Teoksia sisällytettyinä Televisio-ohjelmiin suoratoistotekniikalla Asiakkaan omalta verkkosivulta DVB-T -lähetyksen kanssa samanaikaisessa ja sisällöltään muuttamattomassa rinnakkaislähetyksessä (ns. simulcasting), joka on tarkoitettu vastaanotettavaksi Suomen alueella

DVB-C

 • oikeus välittää Teoksia sisällytettyinä Televisio-ohjelmiin Asiakkaan alkuperäisessä kaapeleitse lähetettävässä televisiolähetyksessä, joka on tarkoitettu vastaanotettavaksi Suomen alueella enintään 350.000 kotitalouteen

Webcasting

 • oikeus tallentaa Asiakkaan hallinnoimalle palvelimelle / Asiakkaan tietokoneen kovalevylle Teoksia sisällytettyinä Asiakkaan omalta verkkosivulta saatavilla oleviin Televisio-ohjelmiin seuraavan kohdan mukaista yleisölle välittämistä varten (ns. serverikopiointi)
 • oikeus välittää yleisölle Teoksia sisällytettyinä Televisio-ohjelmiin suoratoistotekniikalla Asiakkaan omalta verkkosivulta

Tämän kohdan ”Paikallistelevisiotoiminta” mukaisia oikeuksia koskee Sopimuslisenssivaikutus.

Streaming-palvelu

 • oikeus tallentaa Asiakkaan hallinnoimalle palvelimelle / Asiakkaan tietokoneen kovalevylle Teoksia sisällytettyinä Asiakkaan omalta verkkosivulta saatavilla oleviin Tallenteisiin seuraavan kohdan mukaista yleisölle välittämistä varten (ns. serverikopiointi)
 • oikeus välittää yleisölle Teoksia sisällytettyinä Asiakkaan omalta verkkosivulta saatavilla oleviin Tallenteisiin suoratoistotekniikalla siten, että Tallenteet ovat loppukäyttäjän kuunneltavissa ja katseltavissa loppukäyttäjän itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana (ns. on demand), mutta kuitenkin siten, ettei loppukäyttäjällä ole mahdollisuutta tallentaa Tallenteita omalle tallennusalustalleen pysyvästi.

Download-palvelu

 • oikeus tallentaa Asiakkaan hallinnoimalle palvelimelle / Asiakkaan tietokoneen kovalevylle Teoksia sisällytettyinä Asiakkaan omalta verkkosivulta saatavilla oleviin Tallenteisiin seuraavan kohdan mukaista yleisölle välittämistä varten Asiakkaan omalta verkkosivulta (ns. serverikopiointi)
 • oikeus välittää Teoksia yleisölle sisällytettyinä Asiakkaan omalta verkkosivulta saatavilla oleviin Tallenteisiin siten, että loppukäyttäjä voi kopioida Tallenteen omalle tallennusalustalleen (ns. downloading)

Piensynkronointi Mediapienluvan mukaisen toiminnan yhteyteen

 • oikeus tallentaa Teoksia liikkuvan kuvan yhteyteen Asiakkaan omatuotantoisiin Televisio-ohjelmiin ja Asiakkaan omatuotantoisiin Tallenteisiin käytettäväksi Paikallistelevisiotoiminnassa ja Asiakkaan Streaming- tai/ja Download-palvelussa Asiakkaan omalta verkkosivulta, pois lukien pitkät elokuvat, mainokset, yritysesittelyt, teatterilevitykseen tarkoitetut dokumentit, trailerit ja tunnusmusiikki, joiden synkronointia Mediapienlupa ei kata.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Piensynkronointia ei voi ostaa irrallisena tuotteena, ilman yhteyttä Mediapienluvan mukaiseen Asiakkaan Paikallistelevisiotoimintaan, Streaming -palveluun tai Download -palveluun. Mikäli Mediapienluvan mukaisella piensynkronointioikeudella tallennettua Asiakkaan omatuotantoista Televisio-ohjelmaa tai Tallennetta käytetään muissa kuin Asiakkaan Mediapienluvan mukaisissa toiminnoissa tai muun kuin Asiakkaan toimesta, ei Mediapienluvan mukainen piensynkronointioikeus kata tällaista käyttöä.

Mediapienluvan rajaukset

 • Asiakkaalla voi olla kerrallaan vain yksi voimassa oleva Mediapienlupa.
 • Asiakkaan Mediapienluvan mukaisten toimintojen (Radiotoiminta, Paikallistelevisiotoiminta, Streaming-palvelu ja Download-palvelu) yhteenlaskettu liikevaihto on enintään 30.000 euroa kalenterivuodessa.
 • Asiakkaan Mediapienluvan mukainen palvelu on vapaasti vastaanotettava, joka tarkoittaa, että sisältö on loppukäyttäjille kaikin tavoin vastikkeeton, sitä ei saateta yleisön saataviin salattuna, eikä sen saattamisesta yleisön saataviin Asiakas tai mikään kolmas taho välittömästi tai välillisesti peri käytöstä korvausta tai muutakaan vastiketta loppukäyttäjältä (pois lukien ainoastaan tavanomainen verkkosivuille kirjautuminen, jota ei katsota tässä yhteydessä vastikkeeksi).
 • Mediapienlupa kattaa kuluttajille maksuttomien konserttien, keikkojen, festivaalien, ja muiden sellaisten tapahtumien, joissa musiikki on tapahtuman pääasiallinen sisältö, käyttämisen Streaming- ja Download-palveluissa vain siinä tapauksessa, että konsertin, festivaalin, tai tapahtuman yhteenlaskettu katsojamäärä palvelussa on enintään 2 000 henkilöä. Jos katsojamäärä ylittää 2 000 henkilön rajan, Asiakkaan tulee hankkia erillinen lupa live-suoratoistoon.

Mediapienluvasta maksettava korvaus ja laskutus

Mediapienluvasta maksettava korvaus määräytyy Teoston kulloinkin voimassa olevan Mediapienlupaa koskevan hinnaston mukaisesti.

Muut ehdot

Mediapienluvalla myönnetyt oikeudet koskevat vain laillisesta lähteestä peräisin olevia Teoksia. Laillisen lähteen vaatimuksella tarkoitetaan, että Mediapienluvan kohteena olevien Teosten kappaleiden tulee olla laillisesti valmistettuja ja Teosten tulee olla laillisesti yleisön saataville saatettuja.

Mediapienluvassa tarkoitettujen tallentamisen ja yleisölle välittämisen edellyttämät toimenpiteet tulee tehdä Asiakkaan toimesta. Mediapienlupa ei kata Teosten Mediapienluvassa tarkoitettua tallentamista tai välittämistä sellaisessa yhteydessä, jota ei ole pidettävä Asiakkaan toimintana.

Teosto/NCB:lla on oikeus kieltää yhden tai useamman Teoksen käyttäminen Asiakkaan toiminnassa, mikäli Musiikin tekijä on esittänyt kieltopyynnön kyseisestä Teoksesta tai kielto on muutoin Teosto/NCB:n toiminnan kannalta välttämätöntä tai perusteltua. Asiakkaan on pantava kielto toimeen viimeistään viiden (5) työpäivän kuluessa saatuaan tästä kirjallisen tiedon Teosto/NCB:lta. Tämän jälkeen Teosto/NCB ei ole enää vastuussa kyseisten Teosten käytöstä tai niihin liittyvistä väitteistä. Teosto/NCB:n Mediapienluvalla myöntämien oikeuksien kattavuus voi vaihdella Mediapienluvan voimassaollessa. Teosto/NCB voi sulkea tämän Mediapienluvan ulkopuolelle sellaisia Teoksia tai Teoksiin sisältyviä sellaisia oikeuksia, joita Teosto/NCB ei enää hallinnoi.

Teosto/NCB:lla on oikeus muuttaa, poistaa tai lisätä Mediapienlupaan sovellettavia ehtoja, kieltäytyä solmimasta vastaavanlaista sopimusta sopimuskauden jälkeen tai lopettaa Mediapienluvan tarkoittaman tuotteen tarjoaminen kokonaisuudessaan, mikäli Teosto/NCB:lla on siihen lainsäädännön, markkinatilanteen tai toimintaympäristön muutokseen, oikeudenomistajien vaatimukseen, kilpailuoikeudellisiin syihin tai muihin vastaaviin seikkoihin perustuva syy.

Mediapienlupaan ei liity raportointivelvoitetta. Asiakas on kuitenkin velvollinen pyynnöstä toimittamaan Teosto/NCB:lle kirjallisesti tiedot käyttämistään Teoksista, FM-radiokanavien tai Paikallistelevisiokanavien jakelun laajuuden sekä tiedot Mediapienluvan mukaisten Asiakkaan omien verkkosivujen sisällöstä ja käytöstä.

Asiakas on velvollinen suojaamaan yleisölle välitettäväksi tarkoitetut Teokset Mediapienluvan vastaiselta käytöltä siltä osin kuin se yleisesti käytettävissä olevin keinoin ja kohtuullisin kustannuksin on mahdollista. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei edellä Asiakkaalle asetettu vastuu rajoita miltään osin Teoston oikeutta kohdistaa vaatimuksia kolmansiin tämän Mediapienluvan vastaisesti tapahtuvasta Teosten kopioimisesta tai muusta käytöstä.

Järjestimme elokuussa 2020 kaksi webinaaria, joissa kerroimme striimaukseen ja tallenteisiin liittyvistä luvista. Meille esitettiin webinaarin aikana chatissa runsaasti kysymyksiä, joihin vastaukset ohessa.

Kysymyksiä ja vastauksia: tapahtumajärjestäjät ja ravintolat (pdf)

Kysymyksiä ja vastauksia: kunnat ja seurakunnat (pdf)

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!

Evästeet Teoston verkkosivustolla

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu tietokoneellesi tai muulle laitteellesi ja tallentaa tietoa käynnistäsi Verkkosivustolla. Evästeiden avulla Teosto parantaa palveluidensa käytettävyyttä.

Evästeillä kerättyjä tietoja ei lähtökohtaisesti yhdistetä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin, mutta jotkut evästeillä kerättävät tiedot saattavat olla välillisesti yhdistettävissä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin.

Lue lisää tietosuojalausekkeestamme ja evästeselosteestamme.

Evästekategoriat
Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivustomme saatavuuden varmistamiseksi. Ne esimerkiksi lataavat osan verkkosivustomme toiminnoista etukäteen nopeuttaakseen verkkosivuston latautumista. Välttämättömiä evästeitä käytetään myös valitsemiesi asetusten määrittämiseen ja muistamiseen. Voit kieltää välttämättömien evästeiden käytön selainasetuksissasi, mutta huomioithan, etteivät verkkosivuston kaikki toiminnot ja osat sen jälkeen toimi välttämättä kunnolla.
Lisätietoja evästeistä

Analytiikkaevästeet

Käytämme analytiikkaevästeitä kehittääksemme verkkosivustomme toimintaa. Analytiikkaevästeillä kerätään tietoa muun muassa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme ja miten he navigoivat verkkosivuston eri välilehtien välillä. Tietoja käytetään lähtökohtaisesti anonyymissä muodossa.
Lisätietoa: tietosuojalauseke ja evästeseloste

Toiminnalliset evästeet

Toiminnallisten evästeiden avulla voimme tarjota verkkosivustollamme erilaisia toimintoja, kuten soittolistoja ja reaaliaikaisen chatin. Jos kiellät toiminnallisten evästeiden käytön, osa tai kaikki näistä toiminnoista ei välttämättä toimi oikein.
Lisätietoa evästeistä

Markkinointievästeet

Markkinointievästeet auttavat meitä räätälöimään markkinointia ja tarjoamaan verkkosivustomme käyttäjille tulevaisuudessa yksilöllisempiä palveluita. Keräämme markkinointievästeiden avulla tietoja esimerkiksi käyttäjän käyttäytymisestä ja mieltymyksistä verkkosivustollamme.
Lisätietoa evästeistä

Käytämme sivustolla omia ja kolmannen osapuolten evästeitä sivuston välttämättömiin toimintoihin, analyyseihin ja seurataksemme palveluiden käyttöä sekä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen ja yksilöllisempien palveluiden tarjoamiseksi. Voit hyväksyä kaikki evästeet painamalla ”hyväksy kaikki” tai muokata evästeasetuksia painamalla ”vaihda evästeasetuksia”. Lue lisää evästeistämme.