Siirry sisältöön

Mediapienlupa

 • Antaa oikeuden käyttää musiikkia kuluttajille maksuttomissa palveluissa, kanavilla ja alustoilla
 • Tarvitaan aina musiikin striimaukseen omilla kotisivuilla tai alustoilla, jotka eivät ole Teoston lisensoimia
 • Ei tarvita maksuttomaan livestriimaukseen Teoston lisensoimilla alustoilla (YouTube, Facebook ja Instagram)
 • Lisämaksusta antaa oikeuden jaella itse tuotettuja videoita ja livestriimeistä tehtyjä tallenteita
 • Joissain tapauksissa 2000 katsojan raja, jolloin tarvitaan erillinen Livestriimauslupa

 

Mitä lupa kattaa?

Lupa kattaa musiikin käytön kuluttajille maksuttomassa radio- ja paikallis-tv-toiminnassa, nettisivuilla, striimeissä ja latauksissa (download).

Vain toimijoille, joiden yhteenlaskettu liikevaihto em. palveluista on enintään 30 000e/vuosi. Paikallistelevision osalta kattaa toiminnan, jossa kanavia jaellaan enintään 350 000 kotitalouteen.

Luvalla voi käyttää musiikkia samanaikaisesti joko useammalla tai vain yhdellä edellä mainituista musiikinkäyttötavoista,  jos musiikin käyttö on luvan käyttörajoitusten mukaista.

Kattaa kaikki jakelutiet (antenni, kaapeli, satelliittii, netti ja mobiili) ja kaikki jakelutavat (lineaariset lähetykset, livestriimauksen, on demand –tallenteet ja lataukset).

Lupaan ei kuulu musiikin käyttö- tai tekijätietojen raportointia Teostolle.

Kenelle lupa on tarkoitettu, kuka sen tarvitsee?

Sekä yksityishenkilöt että yritykset ja yhteisöt tarvitsevat tämän  luvan musiikin ilmaiseen livestriimaukseen esimerkiksi omilla kotisivuilla tai muilla alustoilla, jotka eivät ole Teoston lisensoimia.

Kuinka kauan lupa on voimassa?

Toimijalla voi olla kerrallaan voimassa vain yksi Mediapienlupa. Luvan voi hankkia määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana. Käytettävän musiikin määrä arvioidaan lupaa hankittaessa.

Miten luvan hinta muodostuu ja mitä se maksaa?

Luvan hinta perustuu hinnastotaulukon mukaisiin arvioihin. Jos musiikkia käytetään samanaikaisesti useammassa palvelussa, hinta ja käytön rajaukset määritetään musiikkimäärältään suurimman palvelun mukaan.

Lisämaksusta av-tuotannosta tai livestriimistä voi jättää alustalle myös tallenteen (Piensynkronointi, katso hinnasto). Piensynkronointiluvan voi hankkia vain Mediapienluvan osana, ei omana erillisenä lupanaan.

Miten ja koska lupa maksetaan?

Toistaiseksi voimassa olevat luvat laskutetaan puolivuosittain. Määräaikaiset luvat laskutetaan lupahakemuksen käsittelyn jälkeen.

Jos ilmaisella konsertin tai keikan livestriimillä arvioidaan olevan  yli 2000 katsojaa ja striimi esitetään jollain muulla, kuin Teoston lisensoimalla alustalla, Mediapienlupa ei kata striimausta,  vaan  striimaukseen tarvitaan erillinen Livestriimauslupa.

Mediapienlupa
Kategoria Hinta €/kk Musiikin käyttötapa Musiikin määrä
XS 25 Radiotoiminta*

Paikallistelevisio

Streaming

Download

Musiikkia max 100 tuntia/kk

Musiikkia max 10 tuntia/kk

Musiikkia yhtäaikaisesti tarjolla max 20 min, konserttien/keikkojen katsojat max 2000

Downloadeja max 400 kpl

S 50 Radiotoiminta*

Paikallistelevisio

Streaming

Download

Musiikkia max 200 tuntia/kk

Musiikkia max 30 tuntia/kk

Musiikkia yhtäaikaisesti tarjolla max 1 h, konserttien/keikkojen katsojat max 2000

Downloadeja max 800 kpl

M 100 Radiotoiminta*

Paikallistelevisio

Streaming

Download

Musiikkia max 300 tuntia/kk

Musiikkia max 50 tuntia/kk

Musiikkia yhtäaikaisesti tarjolla max 3 h, konserttien/keikkojen katsojat max 2000

Downloadeja max 1600 kpl

L 200 Radiotoiminta*

Paikallistelevisio

Streaming

Download

Musiikkia max 500 tuntia/kk

Musiikkia max 70 tuntia/kk

Musiikkia yhtäaikaisesti tarjolla max 6 h, konserttien/keikkojen katsojat max 2000

Downloadeja max 3200 kpl

XL 400 Radiotoiminta*

Paikallistelevisio

Streaming

Download

Musiikkia max 744 tuntia/kk

Musiikkia max 100 tuntia/kk

Musiikkia yhtäaikaisesti tarjolla max 9 h, konserttien/keikkojen katsojat max 2000

Downloadeja max 6400 kpl

*FM ja/tai webcasting

Musiikkia sisältävän itse tuotetun videon tai livestriimistä tehdyn tallenteen säilyttäminen ja jakelu myöhempää katselua varten osana Mediapienlupaa (ns. Piensynkronointi. Synkronointi = musiikin liittäminen ja tallentaminen liikkuvaan kuvaan).

Piensynkronointi osana Mediapienlupaa
+ 20 %
Synkronointikorvaus (20 % soveltuvan kategorian mukaisesta hinnasta) lisätään kategorian kuukausihintaan. Esim. M-kategoria 100 €/kk + piensynkronointi 20 €/kk = 120 €/kk.
HUOM! Piensynkronointi ei kata kaikkea synkronointia ja kaikkia tallenteita, vaan sen piiriin kuuluvat av-tuotannot ja  on rajattu. Piensynkronointi kattaa musiikin lisäämisen liikkuvaan kuvaan av-tuotannoissa, jotka ovat Mediapienluvan hankkineen toimijan itse tuottamia ja jotka esitetään toimijan omalla kanavalla tai palvelussa (esim. live-esiintymisistä tai livestriimeistä tehdyt tallenteet, uutis- ja ajankohtaisohjelmat, lyhytelokuvat, opetusohjelmat ja dokumentit). Piensynkronointi ei kata musiikin lisäämistä  elokuviin, mainoksiin, yritysesittelyihin tai muihin promootioihin, vaan niihin tarvitaan erillinen synkronointilupa, joka on haettava musiikin tekijöiltä ja kustantajilta.
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Mediapienlupa –  käyttötapakohtaiset erityisehdot

Mediapienluvan mukainen oikeus käyttää musiikkia määräytyy näiden Teoston ja Nordisk Copyright Bureaun (jäljempänä Teosto ja Nordisk Copyright Bureau yhdessä ”Teosto/NCB”) käyttötapakohtaisten erityisehtojen ja Teoston yleisten sopimusehtojen (jäljempänä molemmat yhdessä ”Mediapienlupa”) mukaisesti. Jos näiden käyttötapakohtaisten erityisehtojen ja Teoston yleisten sopimusehtojen välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan ensisijaisesti näitä käyttötapakohtaisia erityisehtoja ja toissijaisesti Teoston yleisiä sopimusehtoja.

Määritelmiä; näissä käyttötapakohtaisissa erityisehdoissa

Asiakkaan oma verkkosivu tarkoittaa Asiakkaan ylläpitämää ja hallinnoimaa sekä Teostolle ilmoittamaa Tietoverkossa yksilöidyssä osoitteessa olevaa verkkosivua/verkkosivustoa, joka on tarkoitettu Suomen alueella oleville loppukäyttäjille yksityiseen käyttöön.

Festivaali on yksi tai useampipäiväinen tapahtuma, jossa esiintyy useita orkestereita, bändejä, solisteja tai DJ:tä ja jossa musiikki on tapahtuman pääasiallista sisältöä.

Keikka on tapahtuma, jossa esiintyy esimerkiksi bändi, solisti tai orkesteri. Yleisöllä ei ole merkittyjä paikkoja ja esiintymisen aikana on usein myös anniskelua tai muuta tarjoilua.

Konsertti on tapahtuma, jonka pääasiallinen sisältö on orkesterin, yhtyeen tai solistin esittämä musiikki. Yleisöllä on useimmiten merkityt istumapaikat tai seisomapaikka-alueet eikä esiintymisen aikana yleensä ole anniskelua tai muuta tarjoilua.

Radio-ohjelma tarkoittaa Asiakkaan valvonnassa ja vastuulla Asiakkaan radiolähetystoiminnassa lähettämää tai tarjolle saattamaa audio-ohjelmasisältöä, josta Asiakkaalla on toimituksellinen vastuu.

Sopimuslisenssivaikutus tarkoittaa Asiakkaan lupaa lähettää ja tallentaa tekijänoikeuslain 26 §:n 1 momentin nojalla lain 25 f §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitetulla tavalla ja tämän Mediapienluvan mukaisesti, ottaen huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön Teostolle kulloinkin antaman hyväksymispäätöksen ehdot, myös sellainen tekijänoikeudella suojattu sävelteos tai siihen liitetty teksti, jonka tekijää Teosto/NCB ei edusta, ellei tällainen tekijä ole kieltänyt lähettämistä tai tallentamista lain 25 f nojalla.

Tallenne tarkoittaa audio- tai audiovisuaalista tallennetta, joka sisältää Teoksia. Teosten sellaiset käyttöluvat, joita ei myönnetä tällä Mediapienluvalla, mutta jotka ovat tarpeen Tallenteen tekemiseksi ja käyttämiseksi Asiakkaan omalla verkkosivulla on tullut etukäteen hankkia Teosto/NCB:lta tai kolmansilta osapuolilta.

Televisio-ohjelma tarkoittaa Asiakkaan valvonnassa ja vastuulla Asiakkaan televisiolähetystoiminnassa lähettämää tai tarjolle saattamaa audiovisuaalista ohjelmasisältöä, josta Asiakkaalla on toimituksellinen vastuu.

Tietoverkko tarkoittaa tietoliikenneverkkoja riippumatta kulloinkin käytettävissä olevasta lähetys- tai vastaanottoteknologiasta.

Mediapienluvalla myönnetyt oikeudet

Mediapienlupa kattaa ei-yksinomaisen oikeuden käyttää musiikkia Mediapienluvan mukaisesti seuraavilla käyttötavoilla:

Radiotoiminta

FM-lähetykset

 • oikeus välittää yleisölle Teoksia sisällytettyinä Radio-ohjelmiin maanpäällisesti vapaasti etenevillä ULA-radioaalloilla lähetettävässä Asiakkaan alkuperäisessä radiolähetyksessä (FM-lähetys), joka on tarkoitettu vastaanotettavaksi Suomen alueella
 • oikeus valmistaa tekijänoikeuslain 25 f 2 mom mukaisen käytön ylittävältä osin (ns. lähetystoiminnan edellyttämä lyhytaikainen tallennus) Radio-ohjelmiin sisällytetyistä Teoksista kappaleita käytettäväksi niissä radiolähetyksissä, joiden lähettämiseen Asiakas on saanut Teosto/NCB:lta tämän Mediapienluvan

Simulcasting

 • oikeus välittää yleisölle Teoksia sisällytettyinä Radio-ohjelmiin suoratoistotekniikalla Asiakkaan omalta verkkosivulta FM-lähetyksen kanssa samanaikaisessa ja sisällöltään muuttamattomassa rinnakkaislähetyksessä (ns. simulcasting), joka on tarkoitettu vastaanotettavaksi Suomen alueella

Webcasting

 • oikeus tallentaa Asiakkaan hallinnoimalle palvelimelle / Asiakkaan tietokoneen kovalevylle Teoksia sisällytettyinä Asiakkaan omalta verkkosivulta saatavilla oleviin Radio-ohjelmiin seuraavan kohdan mukaista yleisölle välittämistä varten (ns. serverikopiointi)
 • oikeus välittää yleisölle Teoksia sisällytettyinä Radio-ohjelmiin suoratoistotekniikalla Asiakkaan omalta verkkosivulta

Tämän kohdan ”Radiotoiminta” mukaisia oikeuksia koskee Sopimuslisenssivaikutus.

Paikallistelevisiotoiminta

DVB-T

 • oikeus välittää yleisölle Teoksia sisällytettyinä Televisio-ohjelmiin Asiakkaan alkuperäisessä maanpäällisessä digitaalisessa televisioverkossa lähetettävässä televisiolähetyksessä, joka on tarkoitettu vastaanotettavaksi Suomen alueella enintään 350.000 kotitalouteen
 • oikeus valmistaa tekijänoikeuslain 25 f 2 mom mukaisen käytön ylittävältä osin (ns. lähetystoiminnan edellyttämä lyhytaikainen tallennus) Televisio-ohjelmiin sisällytetyistä Teoksista kappaleita käytettäväksi niissä televisiolähetyksissä, joiden lähettämiseen Asiakas on saanut Teosto/NCB:lta tämän Mediapienluvan.

Simulcasting

 • oikeus välittää yleisölle Teoksia sisällytettyinä Televisio-ohjelmiin suoratoistotekniikalla Asiakkaan omalta verkkosivulta DVB-T -lähetyksen kanssa samanaikaisessa ja sisällöltään muuttamattomassa rinnakkaislähetyksessä (ns. simulcasting), joka on tarkoitettu vastaanotettavaksi Suomen alueella

DVB-C

 • oikeus välittää Teoksia sisällytettyinä Televisio-ohjelmiin Asiakkaan alkuperäisessä kaapeleitse lähetettävässä televisiolähetyksessä, joka on tarkoitettu vastaanotettavaksi Suomen alueella enintään 350.000 kotitalouteen

Webcasting

 • oikeus tallentaa Asiakkaan hallinnoimalle palvelimelle / Asiakkaan tietokoneen kovalevylle Teoksia sisällytettyinä Asiakkaan omalta verkkosivulta saatavilla oleviin Televisio-ohjelmiin seuraavan kohdan mukaista yleisölle välittämistä varten (ns. serverikopiointi)
 • oikeus välittää yleisölle Teoksia sisällytettyinä Televisio-ohjelmiin suoratoistotekniikalla Asiakkaan omalta verkkosivulta

Tämän kohdan ”Paikallistelevisiotoiminta” mukaisia oikeuksia koskee Sopimuslisenssivaikutus.

Streaming-palvelu

 • oikeus tallentaa Asiakkaan hallinnoimalle palvelimelle / Asiakkaan tietokoneen kovalevylle Teoksia sisällytettyinä Asiakkaan omalta verkkosivulta saatavilla oleviin Tallenteisiin seuraavan kohdan mukaista yleisölle välittämistä varten (ns. serverikopiointi)
 • oikeus välittää yleisölle Teoksia sisällytettyinä Asiakkaan omalta verkkosivulta saatavilla oleviin Tallenteisiin suoratoistotekniikalla siten, että Tallenteet ovat loppukäyttäjän kuunneltavissa ja katseltavissa loppukäyttäjän itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana (ns. on demand), mutta kuitenkin siten, ettei loppukäyttäjällä ole mahdollisuutta tallentaa Tallenteita omalle tallennusalustalleen pysyvästi.

Download-palvelu

 • oikeus tallentaa Asiakkaan hallinnoimalle palvelimelle / Asiakkaan tietokoneen kovalevylle Teoksia sisällytettyinä Asiakkaan omalta verkkosivulta saatavilla oleviin Tallenteisiin seuraavan kohdan mukaista yleisölle välittämistä varten Asiakkaan omalta verkkosivulta (ns. serverikopiointi)
 • oikeus välittää Teoksia yleisölle sisällytettyinä Asiakkaan omalta verkkosivulta saatavilla oleviin Tallenteisiin siten, että loppukäyttäjä voi kopioida Tallenteen omalle tallennusalustalleen (ns. downloading)

Piensynkronointi Mediapienluvan mukaisen toiminnan yhteyteen

 • oikeus tallentaa Teoksia liikkuvan kuvan yhteyteen Asiakkaan omatuotantoisiin Televisio-ohjelmiin ja Asiakkaan omatuotantoisiin Tallenteisiin käytettäväksi Paikallistelevisiotoiminnassa ja Asiakkaan Streaming- tai/ja Download-palvelussa Asiakkaan omalta verkkosivulta, pois lukien pitkät elokuvat, mainokset, yritysesittelyt, teatterilevitykseen tarkoitetut dokumentit, trailerit ja tunnusmusiikki, joiden synkronointia Mediapienlupa ei kata.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Piensynkronointia ei voi ostaa irrallisena tuotteena, ilman yhteyttä Mediapienluvan mukaiseen Asiakkaan Paikallistelevisiotoimintaan, Streaming -palveluun tai Download -palveluun. Mikäli Mediapienluvan mukaisella piensynkronointioikeudella tallennettua Asiakkaan omatuotantoista Televisio-ohjelmaa tai Tallennetta käytetään muissa kuin Asiakkaan Mediapienluvan mukaisissa toiminnoissa tai muun kuin Asiakkaan toimesta, ei Mediapienluvan mukainen piensynkronointioikeus kata tällaista käyttöä.

Mediapienluvan rajaukset

 • Asiakkaalla voi olla kerrallaan vain yksi voimassa oleva Mediapienlupa.
 • Asiakkaan Mediapienluvan mukaisten toimintojen (Radiotoiminta, Paikallistelevisiotoiminta, Streaming-palvelu ja Download-palvelu) yhteenlaskettu liikevaihto on enintään 30.000 euroa kalenterivuodessa.
 • Asiakkaan Mediapienluvan mukainen palvelu on vapaasti vastaanotettava, joka tarkoittaa, että sisältö on loppukäyttäjille kaikin tavoin vastikkeeton, sitä ei saateta yleisön saataviin salattuna, eikä sen saattamisesta yleisön saataviin Asiakas tai mikään kolmas taho välittömästi tai välillisesti peri käytöstä korvausta tai muutakaan vastiketta loppukäyttäjältä (pois lukien ainoastaan tavanomainen verkkosivuille kirjautuminen, jota ei katsota tässä yhteydessä vastikkeeksi).
 • Mediapienlupa kattaa kuluttajille maksuttomien konserttien, keikkojen, festivaalien, ja muiden sellaisten tapahtumien, joissa musiikki on tapahtuman pääasiallinen sisältö, käyttämisen Streaming- ja Download-palveluissa vain siinä tapauksessa, että konsertin, festivaalin, tai tapahtuman yhteenlaskettu katsojamäärä palvelussa on enintään 2 000 henkilöä. Jos katsojamäärä ylittää 2 000 henkilön rajan, Asiakkaan tulee hankkia erillinen lupa live-suoratoistoon.

Mediapienluvasta maksettava korvaus ja laskutus

Mediapienluvasta maksettava korvaus määräytyy Teoston kulloinkin voimassa olevan Mediapienlupaa koskevan hinnaston mukaisesti.

Muut ehdot

Mediapienluvalla myönnetyt oikeudet koskevat vain laillisesta lähteestä peräisin olevia Teoksia. Laillisen lähteen vaatimuksella tarkoitetaan, että Mediapienluvan kohteena olevien Teosten kappaleiden tulee olla laillisesti valmistettuja ja Teosten tulee olla laillisesti yleisön saataville saatettuja.

Mediapienluvassa tarkoitettujen tallentamisen ja yleisölle välittämisen edellyttämät toimenpiteet tulee tehdä Asiakkaan toimesta. Mediapienlupa ei kata Teosten Mediapienluvassa tarkoitettua tallentamista tai välittämistä sellaisessa yhteydessä, jota ei ole pidettävä Asiakkaan toimintana.

Teosto/NCB:lla on oikeus kieltää yhden tai useamman Teoksen käyttäminen Asiakkaan toiminnassa, mikäli Musiikin tekijä on esittänyt kieltopyynnön kyseisestä Teoksesta tai kielto on muutoin Teosto/NCB:n toiminnan kannalta välttämätöntä tai perusteltua. Asiakkaan on pantava kielto toimeen viimeistään viiden (5) työpäivän kuluessa saatuaan tästä kirjallisen tiedon Teosto/NCB:lta. Tämän jälkeen Teosto/NCB ei ole enää vastuussa kyseisten Teosten käytöstä tai niihin liittyvistä väitteistä. Teosto/NCB:n Mediapienluvalla myöntämien oikeuksien kattavuus voi vaihdella Mediapienluvan voimassaollessa. Teosto/NCB voi sulkea tämän Mediapienluvan ulkopuolelle sellaisia Teoksia tai Teoksiin sisältyviä sellaisia oikeuksia, joita Teosto/NCB ei enää hallinnoi.

Teosto/NCB:lla on oikeus muuttaa, poistaa tai lisätä Mediapienlupaan sovellettavia ehtoja, kieltäytyä solmimasta vastaavanlaista sopimusta sopimuskauden jälkeen tai lopettaa Mediapienluvan tarkoittaman tuotteen tarjoaminen kokonaisuudessaan, mikäli Teosto/NCB:lla on siihen lainsäädännön, markkinatilanteen tai toimintaympäristön muutokseen, oikeudenomistajien vaatimukseen, kilpailuoikeudellisiin syihin tai muihin vastaaviin seikkoihin perustuva syy.

Mediapienlupaan ei liity raportointivelvoitetta. Asiakas on kuitenkin velvollinen pyynnöstä toimittamaan Teosto/NCB:lle kirjallisesti tiedot käyttämistään Teoksista, FM-radiokanavien tai Paikallistelevisiokanavien jakelun laajuuden sekä tiedot Mediapienluvan mukaisten Asiakkaan omien verkkosivujen sisällöstä ja käytöstä.

Asiakas on velvollinen suojaamaan yleisölle välitettäväksi tarkoitetut Teokset Mediapienluvan vastaiselta käytöltä siltä osin kuin se yleisesti käytettävissä olevin keinoin ja kohtuullisin kustannuksin on mahdollista. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei edellä Asiakkaalle asetettu vastuu rajoita miltään osin Teoston oikeutta kohdistaa vaatimuksia kolmansiin tämän Mediapienluvan vastaisesti tapahtuvasta Teosten kopioimisesta tai muusta käytöstä.

Järjestimme elokuussa 2020 kaksi webinaaria, joissa kerroimme striimaukseen ja tallenteisiin liittyvistä luvista. Meille esitettiin webinaarin aikana chatissa runsaasti kysymyksiä, joihin vastaukset ohessa.

Kysymyksiä ja vastauksia: tapahtumajärjestäjät ja ravintolat (pdf)

Kysymyksiä ja vastauksia: kunnat ja seurakunnat (pdf)

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!