Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Mediesmålicens

Licensens användningsområde

 • Ger företag, samfund och privatpersoner rätt att använda musik på sina egna webbplatser eller intranät, i radio- och lokal-TV-verksamhet samt i nedladdnings- och streamingtjänster när den årliga omsättningen från ovannämnda verksamhet är mindre än 50 000 euro. 
 • Om den årliga omsättningen för musikanvändning överstiger 50 000 euro, ska aktören avtala om musiklicens separat med Teosto.
 • Licensen krävs också för att streama musik i Zoom, Teams, Vimeo eller avgiftsbelagda streamingplattformar.
 • Licensen omfattar video- och ljudinnehåll med musik som är antingen kostnadsfritt eller avgiftsbelagt för konsumenter – med undantag för livestreaming av spelningar, konserter och musikföreställningar, som oftast kräver en Livestreaminglicens.
 • Se i infografen, när du behöver en licens för användning av musik på sociala medier.

Reklam- och marknadsföringsinnehåll

 • Mediesmålicensen omfattar inte reklam- eller marknadsföringsinnehåll.
 • Som marknadsföringsinnehåll tolkas förutom presentationer av produkter och tjänster även varumärkes- och utmaningsvideor och liknande som företag och samfund gör på sociala medier.
 • För användning av musik i reklam- och marknadsföringsinnehåll ska alltid licens inhämtas från musikens förläggare eller, för oförlagd musik, musikens upphovsperson.
 • Kontaktuppgifter till musikens förläggare och upphovspersoner får du från vår kundtjänst.

Licensansökan, prissättning och rapportering

 • I grundpriset för licensen ingår förutom livestreaming även ljudinspelningar.
 • Mot en tilläggsavgift (Synkroniseringstillägg) omfattar licensen även videoinspelningar (både inspelningar från livestreams och videoinspelningar med musik som licenstagaren själv producerat).
 • Licenstagaren behöver inte rapportera uppgifter om användningen av musiken. Ersättningarna som inhämtats med licensen betalas till musikskapare baserat på radio- och konsertområdenas musikanvändningsrapporter.

Användning av inspelningsmusik

 • Om musiken som används är inspelningsmusik från en skiva eller annan inspelning, krävs en separat licens för användning av inspelningen utöver Mediasmålicensen. Licens för att använda inspelningen får du av ljudupptagningsproducenten, dvs. skivbolaget. Skivbolagen har olika verksamhetsmodeller och priser för användning av inspelningar som de bestämmer över själva.
 • Information om vilket skivbolag som har släppt skivan finns på den fysiska skivans omslag eller till exempel i Spotifys Show credits under Source. Skivbolagens webbplatser och kontaktuppgifter hittar man till exempel via Google.
 • *Nedladdningar (download) = filer som sparas från tjänsten på en egen plattform (t.ex. en dator eller ett USB-minne)

Gratis livestreaming på plattformar licensierade av Teosto

Livestreamen sparas inte som inspelning

 • För enbart gratis livestreaming till konsumenter på plattformar som redan är licensierade av Teosto behövs ingen licens från Teosto alls om livestreamen inte spelas in för senare visning. Här hittar du alla plattformar som är licensierade av Teosto.
 • Det gäller även spelningar och konserter, det vill säga du behöver ingen Livestreaminglicens för att kunna streama dem live utan kostnad.

Livestreamen sparas som inspelning

 • Om en kostnadsfri livestream emellertid spelas in och laddas upp på vilken plattform som helst, krävs en Mediesmålicens med synkroniseringstillägg eller en Produktionsspecifik synkroniseringslicens för inspelningen (eftersom man inte har behövt skaffa en Livestreaminglicens för streamingen, vilket innebär att man inte heller har rätt att göra en inspelning och tillhandahålla den för visning i 30 dygn).
 • Endast privatpersoner behöver inte licens för att publicera inspelningar på plattformar som är licensierade av Teosto.

Blockering av streaming

 • Licensen från Teosto garanterar inte att olika plattformars egna innehållsigenkänningssystem inte blockerar eller avbryter streamen.
 • Teosto kan inte påverka hur ovannämnda plattformars egna innehållsigenkänningssystem fungerar.
 • Fördelen med avgiftsbelagda (inhemska) plattformar jämfört med gratisplattformar är att du kan vara säker på att streamen inte blockeras eller avbryts.
 • Flera inhemska avgiftsbelagda plattformar (till exempel G Livelab, SemiLive, TikettiStream och Keikalla.fi) skaffar även Livestreaminglicenser och rapporterar musikuppgifter till Teosto för kundernas räkning.

Vem är licensen avsedd för?

Både privatpersoner och företag och samfund kan skaffa denna licens.

Mediesmålicensen gäller endast aktörer med en omsättning på högst 50 000 euro per år från olika onlineplattformar, -tjänster och kanaler och lokala tv-aktörer med kanaler som distribueras till högst 350 000 hushåll.

Vad omfattar licensen?

Mediesmålicensen, som trädde i kraft 15.6.2021, omfattar användning av musik på nätet (olika plattformar och onlinetjänster som egna webbsidor, intranät, Zoom, Teams, Vimeo), i radio- och lokal-tv-verksamhet och i nedladdningstjänster (nedladdningsbutiker där konsumenter kan ladda ner filer).

Licensen omfattar inte reklam- eller marknadsföringsinnehåll. Som marknadsföringsinnehåll tolkas förutom presentationer av produkter och tjänster även varumärkes- och utmaningsvideor och liknande som företag och samfund gör på sociala medier. För att använda musiken i reklam- och marknadsföringsmaterial måste man alltid be om licens från musikens upphovsperson eller musikens förläggare. Kontaktuppgifter till musikens upphovspersoner och förläggare får du från vår kundtjänst

För onlinetjänster omfattar licensen både livestreaming (exklusive spelningar och konserter) och inspelningar med musik. Ljudinspelningar ingår i licenspriset, för AV-inspelningar krävs ett separat Synkroniseringstillägg. AV-inspelningar är både inspelningar av livestreams för senare visning och separat producerade videoinspelningar.

Enbart gratis livestreaming på plattformar som redan är licensierade av Teosto (YouTube, Facebook, Instagram) kräver ingen licens alls. Om en videoinspelning från en livestream emellertid lämnas kvar på någon plattform – inklusive ovanstående – för senare visning krävs Mediesmålicens och dess Synkroniseringstillägg.

När det gäller lokal-tv omfattar verksamheten distribution av kanaler till upp till 350 000 hushåll.

Licensen tillåter samtidig användning av musik antingen i flera eller endast en av ovannämnda musikkällor (online, radio, lokal-tv, nedladdningar) under förutsättning att användningen av musiken överensstämmer med licensens användningsbegränsningar och licenskategorier.

Omfattar alla distributionsvägar (antenn, kabel, satellit, nät och mobil) och alla distributionssätt (lineära sändningar, livestreaming, on demand-inspelningar och nedladdningar).

Licenstagaren behöver inte rapportera uppgifter om användningen av musiken. Ersättningarna som inhämtats med licensen betalas till musikskapare baserat på radio- och konsertområdenas musikanvändningsrapporter.

Vad täcks inte av licensen?

Mediesmålicensen, som trädde i kraft 15.6.2021, omfattar inte livestreaming av konserter och spelningar. Livestreaming av spelningar, konserter eller andra föreställningar som huvudsakligen innehåller musik kräver alltid en Livestreaminglicens.

Licensen omfattar inte avgiftsbelagda bibliotek som till exempel består av inspelade spelningar eller konserter, utan för dessa måste man skaffa en separat Streamingtjänster för musik, konsumentavgift– licens. För mer information, kontakta vår kundtjänst.

För användning av inspelningsmusik på nätet och i sociala medier krävs förutom denna licens även en licens från ljudupptagningsproducenten, det vill säga skivbolaget. Namnet på skivbolaget återfinns vanligtvis i informationen i den publicerade inspelningen.

Mediesmålicensen omfattar inte användning av musik i reklam, kommersiella samarbeten eller politiska sammanhang, utan kräver alltid separat licens från både musikskapare och utgivare av inspelningen.

Hur bildas priset och vad kostar licensen?

Licensens pris baseras på uppskattningar om musikmängden enligt prislistan och om tjänsten är gratis eller avgiftsbelagd för konsumenterna. Om musik används på flera olika sätt samtidigt (t.ex. i radioverksamhet och streaming) ska du välja en musikkategori vars musikmängder täcker alla olika användningssätt. Se exempel 1 nedan.

När det gäller mängden musik som streamas adderas antalet livestreams och mängden musik från olika inspelningar som erbjuds samtidigt. Om exakt samma innehåll finns tillgängligt som inspelning på olika plattformar behöver du bara räkna musikmängden som ingår en gång. Livestreamingminuter på plattformar som är licensierade av Teosto behöver inte räknas med i Mediesmålicensens musikminuter om livestreamen inte spelas in. Se exempel 2 nedan.

OBS! Om musikmängden ökar eller minskar så mycket att det blir nödvändigt att ändra licenskategorin tillfälligt* eller permanent, kontakta tapahtumat@teosto.fi för att ändra kategorin.

*Exempelvis om du bara erbjuder innehåll under en eller några månader som tillfälligt ökar antalet musikminuter, men under andra månader är antalet musikminuter lägre.

Exempel 1:
Samma aktör har under samma månad 100 timmars radiosändning med musik och dessutom 3 timmars musikinnehåll som inspelningar på nätet. Aktören behöver en Mediesmålicens i storlek M, som omfattar 300 timmar radioverksamhet och 3 timmar streaming.

Exempel 2:
En video med 20 minuter av helt samma musik finns samtidigt på YouTube, Facebook och aktörens egen webbplats. Aktören behöver en Mediesmålicens i storlek XS, vars streaminggräns på 20 minuter täcker användningen av musik.

Om aktören dessutom har ett en timme långt livestreamat musikevenemang på YouTube, Facebook eller Instagram, behöver det inte beaktas i musikminuterna, eftersom ovannämnda plattformar är licensierade av Teosto. Om livestreamingen sker på någon annan plattform räknas den med, dvs. 20 + 60 musikminuter. Aktören behöver en licens i storlek M, som täcker 3 timmars streaming.

Synkroniseringstillägg

Synkroniseringstillägg krävs om musik läggs till i en videoinspelning som man producerat själv eller en videoinspelning görs för senare visning av en livestream som innehåller musik. 20 % Synkroniseringstillägg tillkommer i priset för den licenskategori som täcker musikminuter.

Synkroniseringstillägget fås endast som tillägg till Mediesmålicensen, inte som separat licens.

Hur och när betalas licensen?

Licenser som gäller tills vidare såsom Mediesmålicens faktureras halvårsvis. Tidsbegränsade licenser faktureras efter att licensansökan har behandlats.

Hur länge är licensen i kraft?

Licensen gäller från och med det datum som anges i licensansökan. En licens som gäller tills vidare är i kraft tills den sägs upp. Licensens uppsägningstid är en månad.

Mediesmålicens 2023
Kostnadsfria tjänster för konsumenter
Kategorier Pris €/månad Musikens användningssätt Musikmängd
XS 27,24 Streaming* Musik som erbjuds samtidigt max 20 min.
Radioverksamhet** Musik max 100 timmar/månad
Lokal-TV Musik max 10 timmar/månad
Nedladdningar (download) Filer att ladda ner max 400 st
S 54,46 Streaming* Musik som erbjuds samtidigt max 1 timme
Radioverksamhet** Musik max 200 timmar/månad
Lokal-TV Musik max 30 timmar/månad
Nedladdningar Filer att ladda ner max 800 st
M 108,93 Streaming* Musik som erbjuds samtidigt max 3 timmar
Radioverksamhet** Musik max 300 timmar/månad
Lokal-TV Musik max 50 timmar/månad
Nedladdning Nedladdningar max 1 600 st
L 217,85 Streaming* Musik som erbjuds samtidigt max 6 timmar
Radioverksamhet** Musik max 500 timmar/månad
Lokal-TV Musik max 70 timmar/månad
Nedladdningar Filer att ladda ner max 3 200 st
XL 435,70 Streaming* Musik som erbjuds samtidigt max 9 timmar
Radioverksamhet** Musik max 744 timmar/månad
Lokal-TV Musik max 100 timmar/månad
Nedladdningar Filer att ladda ner max 6 400 st
XXL 522,63 Streaming* Mängden musik som erbjuds samtidigt är obegränsad.
Radioverksamhet** Musikmängden är obegränsad.
Lokal-TV Musikmängden är obegränsad.
Nedladdningar Musikmängden är obegränsad.
Avgiftsbelagda tjänster för konsumenter
Kategoria Hinta €/kk Musiikin käyttötapa Musiikin määrä
XS 32,69 Streaming* Musik som erbjuds samtidigt max 20 min.
Radioverksamhet** Musik max 100 timmar/månad
Lokal-TV Musik max 10 timmar/månad
Nedladdningar (download) Filer att ladda ner max 400 st
S 65,35 Streaming* Musik som erbjuds samtidigt max 1 timme
Radioverksamhet** Musik max 200 timmar/månad
Lokal-TV Musik max 30 timmar/månad
Nedladdningar Filer att ladda ner max 800 st
M 130,71 Streaming* Musik som erbjuds samtidigt max 3 timmar
Radioverksamhet** Musik max 300 timmar/månad
Lokal-TV Musik max 50 timmar/månad
Nedladdning Nedladdningar max 1 600 st
L 261,42 Streaming* Musik som erbjuds samtidigt max 6 timmar
Radioverksamhet** Musik max 500 timmar/månad
Lokal-TV Musik max 70 timmar/månad
Nedladdningar Filer att ladda ner max 3 200 st
XL 522,84 Streaming* Musik som erbjuds samtidigt max 9 timmar
Radioverksamhet** Musik max 744 timmar/månad
Lokal-TV Musik max 100 timmar/månad
Nedladdningar Filer att ladda ner max 6 400 st
XXL 627,42 Streaming* Mängden musik som erbjuds samtidigt är obegränsad.
Radioverksamhet** Musikmängden är obegränsad.
Lokal-TV Musikmängden är obegränsad.
Nedladdningar Musikmängden är obegränsad.
*Musikmängden som ingår i livestreams och inspelningar som erbjuds samtidigt räknas ihop. Om exakt samma innehåll delas som inspelning på flera olika plattformar räknas dess musikminuter bara en gång. Om livestreamingen sker på en plattform som är licensierad av Teosto (YouTube, Facebook, Instagram) och ingen inspelning lämnas kvar, behöver den inte inkluderas i musikminuterna. Om musikmängden ökar eller minskar så mycket att det blir nödvändigt att ändra licenskategorin tillfälligt för en viss tidsperiod eller permanent, kontakta medialicensing@teosto.fi.
**FM och/eller webbsändningar
Synkroniseringstillägg
Synkroniseringstillägg krävs om musik läggs till i en video (som man producerat själv) eller en videoinspelning görs för senare visning av en livestream som innehåller musik. Gäller både innehåll som är kostnadsfritt för konsumenter och innehåll som är avgiftsbelagt.
Synkroniseringstillägg +20 % på kategoripris Tillkommer i månadspriset för licensen.
Till exempel M-kategori för kostnadsfritt innehåll för konsumenter 114,16 €/mån + 20 % synkroniseringstillägg 20,79 €/mån = 136,99 €/mån.
På priset tillkommer moms på 10 %.
Synkronisering = bifogande och upptagning av musik till rörlig bild.
Nedladdningar (download) = filer som sparas från tjänsten på den egna plattformen (dator, USB-minne etc.)
Mediesmålicens 2024
Kostnadsfria tjänster för konsumenter
Kategorier Pris €/månad Musikens användningssätt Musikmängd
XS 28,55 Streaming* Musik som erbjuds samtidigt max 20 min.
Radioverksamhet** Musik max 100 timmar/månad
Lokal-TV Musik max 10 timmar/månad
Nedladdningar (download) Filer att ladda ner max 400 st
S 57,07 Streaming* Musik som erbjuds samtidigt max 1 timme
Radioverksamhet** Musik max 200 timmar/månad
Lokal-TV Musik max 30 timmar/månad
Nedladdningar Filer att ladda ner max 800 st
M 114,16 Streaming* Musik som erbjuds samtidigt max 3 timmar
Radioverksamhet** Musik max 300 timmar/månad
Lokal-TV Musik max 50 timmar/månad
Nedladdning Nedladdningar max 1 600 st
L 228,31 Streaming* Musik som erbjuds samtidigt max 6 timmar
Radioverksamhet** Musik max 500 timmar/månad
Lokal-TV Musik max 70 timmar/månad
Nedladdningar Filer att ladda ner max 3 200 st
XL 456,61 Streaming* Musik som erbjuds samtidigt max 9 timmar
Radioverksamhet** Musik max 744 timmar/månad
Lokal-TV Musik max 100 timmar/månad
Nedladdningar Filer att ladda ner max 6 400 st
XXL 547,72 Streaming* Mängden musik som erbjuds samtidigt är obegränsad.
Radioverksamhet** Musikmängden är obegränsad.
Lokal-TV Musikmängden är obegränsad.
Nedladdningar Musikmängden är obegränsad.
Avgiftsbelagda tjänster för konsumenter
Kategoria Hinta €/kk Musiikin käyttötapa Musiikin määrä
XS 34,26 Streaming* Musik som erbjuds samtidigt max 20 min.
Radioverksamhet** Musik max 100 timmar/månad
Lokal-tv Musik max 10 timmar/månad
Nedladdningar (download) Filer att ladda ner max 400 st
S 68,49 Streaming* Musik som erbjuds samtidigt max 1 timme
Radioverksamhet** Musik max 200 timmar/månad
Lokal-tv Musik max 30 timmar/månad
Nedladdningar Filer att ladda ner max 800 st
M 136,98 Streaming* Musik som erbjuds samtidigt max 3 timmar
Radioverksamhet** Musik max 300 timmar/månad
Lokal-tv Musik max 50 timmar/månad
Nedladdning Nedladdningar max 1 600 st
L 273,97 Streaming* Musik som erbjuds samtidigt max 6 timmar
Radioverksamhet** Musik max 500 timmar/månad
Lokal-tv Musik max 70 timmar/månad
Nedladdningar Filer att ladda ner max 3 200 st
XL 547,94 Streaming* Musik som erbjuds samtidigt max 9 timmar
Radioverksamhet** Musik max 744 timmar/månad
Lokal-tv Musik max 100 timmar/månad
Nedladdningar Filer att ladda ner max 6 400 st
XXL 657,54 Streaming* Mängden musik som erbjuds samtidigt är obegränsad.
Radioverksamhet** Musikmängden är obegränsad.
Lokal-tv Musikmängden är obegränsad.
Nedladdningar Musikmängden är obegränsad.
*Musikmängden som ingår i livestreams och inspelningar som erbjuds samtidigt räknas ihop. Om exakt samma innehåll delas som inspelning på flera olika plattformar räknas dess musikminuter bara en gång. Om livestreamingen sker på en plattform som är licensierad av Teosto (YouTube, Facebook, Instagram) och ingen inspelning lämnas kvar, behöver den inte inkluderas i musikminuterna. Om musikmängden ökar eller minskar så mycket att det blir nödvändigt att ändra licenskategorin tillfälligt för en viss tidsperiod eller permanent, kontakta medialicensing@teosto.fi.
**FM och/eller webbsändningar
Synkroniseringstillägg
Synkroniseringstillägg krävs om musik läggs till i en video (som man producerat själv) eller en videoinspelning görs för senare visning av en livestream som innehåller musik. Gäller både innehåll som är kostnadsfritt för konsumenter och innehåll som är avgiftsbelagt.
Synkroniseringstillägg +20 % på kategoripris Tillkommer i månadspriset för licensen.
Till exempel M-kategori för kostnadsfritt innehåll för konsumenter 114,16 €/mån + 20 % synkroniseringstillägg 20,79 €/mån = 136,99 €/mån.
På priset tillkommer moms på 10 %.
Synkronisering = bifogande och upptagning av musik till rörlig bild.
Nedladdningar (download) = filer som sparas från tjänsten på den egna plattformen (dator, USB-minne etc.)

Mediesmålicens, särskilda villkor för enskild användning

Rätten att använda musik i enlighet med Mediesmålicensen bestäms enligt dessa Teostos och Nordisk Copyright Bureaus (nedan Teosto och Nordisk Copyright Bureau tillsammans ”Teosto/NCB”) särskilda villkor för enskild användning och Teostos allmänna avtalsvillkor (nedan båda tillsammans ”Mediesmålicens”). Om dessa särskilda villkor för enskild användning och Teostos allmänna avtalsvillkor strider mot varandra, tillämpas i första hand de särskilda villkor för specifika användningssätt och i andra hand Teostos allmänna avtalsvillkor.

Definitioner i dessa särskilda villkor för enskild användning

Kundens egen webbplats avser en webbsida/webbplats som kunden upprätthåller och administrerar, vars adress uppgetts för Teosto med den i Datanätet (Tietoverkko) specificerade adressen och som är avsedd för privat bruk för slutanvändare som befinner sig i Finland.

Festivaler är en eller flera dagar långa föreställningar där flera orkestrar, band, solister eller DJ:s uppträder och där musiken är föreställningens huvudsakliga innehåll.

En spelning är en föreställning där till exempel ett band, en solist eller en orkester uppträder. Publiken har inga markerade platser och under föreställningen sker ofta även utskänkning eller annan servering.

En konsert är en föreställning vars huvudsakliga innehåll är musik som spelas av en orkester, ett band eller en solist. Publiken har oftast markerade sittplatser eller ståplatser och det är vanligtvis ingen utskänkning eller annan servering under uppträdandet.

Radioprogram avser ett audioprograminnehåll som kunden under sin övervakning och på sitt ansvar sänder eller erbjuder i sin radiosändningsverksamhet och som kunden har redaktionellt ansvar för.

Avtalslicenseffekt avser kundens tillstånd att med stöd av 26 § 1 mom. i upphovsrättslagen sända och spela in, så som avses i 25 f § 1 och 3 mom. i lagen och i enlighet med denna Mediesmålicens, med beaktande av villkoren i det beslut om godkännande som undervisnings- och kulturministeriet enskilt har beviljat Teosto, även ett sådant musikaliskt verk eller till verket tillfogad text av en upphovsman som Teosto/NCB inte företräder, om upphovsmannen inte har förbjudit utsändning eller inspelning med stöd av 25 f § i lagen.

Inspelning avser en audio- eller audiovisuell inspelning som innehåller Verk. Sådana användningslicenser för verk som inte beviljas med denna Mediesmålicens, men som är nödvändiga för att kunna genomföra Inspelningar och använda dem på Kundens egen webbplats ska ha införskaffats på förhand av Teosto/NCB eller tredje part.

Televisionsprogram avser ett audiovisuellt programinnehåll som Kunden under sin övervakning och på sitt ansvar sänder eller erbjuder i sin lokala televisionssändningsverksamhet och som Kunden har redaktionellt ansvar för.

Datanät avser datatrafiknätverk oberoende av vilken sändnings- eller mottagningsteknologi som används.

Rättigheter som beviljas med Mediesmålicensen

Mediesmålicensen omfattar icke-ensamrätt att använda musik i enlighet med Musiksmålicensen på följande sätt:

Radioverksamhet

FM-sändningar

 • rätt att för lyssnare förmedla verk som ingår i Radioprogram i Kundens ursprungliga radiosändningar på radiovågor som fritt utbreder sig markbundet (FM-sändning) och som är avsedda att tas emot i Finland
 • rätt att tillverka stycken av Verk som ingår i Radioprogram för den del av användningen som överskrider vad som anges i 25 f 2 mom. i upphovsrättslagen (så kallad kortvarig inspelning som sändningsverksamheten kräver) för användning i radiosändningar för vilka Kunden har fått denna Mediesmålicens av Teosto/NCB

Simulcasting

 • rätt att med direktuppspelningsteknik för publik förmedla Verk som ingår i Radioprogram samtidigt och innehållsmässigt oförändrat i parallellutsändning med FM-sändningar från Kundens egen webbplats med (så kallad simulcasting) som är avsedd att tas emot i Finland

Webcasting

 • rätt att spela in Verk som ingår i Radioprogram som är tillgängliga på Kundens egen webbplats på en server som administreras av Kunden / hårddisk i Kundens dator för förmedling till publik enligt följande punkt (så kallad serverkopiering)
 • rätt att med från Kundens egen webbplats med direktuppspelningsteknik förmedla för publik Verk som ingår i Radioprogram

För rättigheterna enligt ”Radioverksamhet” under den här punkten gäller Avtalslicenseffekten.

Lokaltelevisionsverksamhet

DVB-T

 • rätt att förmedla för publik Verk som ingår i Televisionsprogram i televisionssändningar som sänds ut i Kundens ursprungliga markbundna digitala televisionsnät och som är avsedda att tas emot av högst 350 000 privata hushåll i Finland
 • rätt att tillverka stycken av Verk som ingår i Televisionsprogram för den del av användningen som överskrider vad som anges i 25 f 2 mom. i upphovsrättslagen (så kallad kortvarig inspelning som sändningsverksamheten kräver) för användning i televisionssändningar för vilka Kunden har fått detta Mediesmålicens av Teosto/NCB.
  Simulcasting
 • rätt att med direktuppspelningsteknik förmedla för publik Verk som ingår i Televisionsprogram samtidigt och innehållsmässigt oförändrat i parallellutsändning med DVB-T-sändningar från Kundens egen webbplats med (så kallad simulcasting) som är avsedd att tas emot i Finland
  DVB-C
 • rätt att förmedla för publik Verk som ingår i Televisionsprogram i Kundens ursprungliga televisionssändning per kabel och som är avsedda att tas emot av högst 350 000 privata hushåll i Finland
  Webcasting
 • rätt att spela in Verk som ingår i Televisionsprogram som är tillgängliga på Kundens egen webbplats på en server som administreras av Kunden / hårddisk i Kundens dator för förmedling till publik enligt följande punkt (så kallad serverkopiering)
 • rätt att förmedla för publik Verk som ingår i Televisionsprogram från Kundens egen webbplats med direktuppspelningsteknik

För rättigheterna enligt ”Lokaltelevisionsverksamhet” under den här punkten gäller Avtalslicenseffekten.

Streaming-tjänster

 • rätt att spela in Verk som ingår i Inspelningar som är tillgängliga på Kundens egen webbplats på en server som administreras av Kunden / hårddisk i Kundens dator för förmedling till publik enligt följande punkt (så kallad serverkopiering)
 • rätt att förmedla för publik Verk som ingår i Inspelningar tillgängliga på Kundens egen webbplats med direktuppspelningsteknik så att slutanvändaren kan lyssna till och se Verk från den plats och vid en tidpunkt som han eller hon själv väljer (så kallad on-demand), utan att slutanvändaren ändå har möjlighet att spara Inspelningarna permanent på en egen lagringsenhet.

Download-tjänster

 • rätt att spela in Verk som ingår i Inspelningar som är tillgängliga på Kundens egen webbplats på en server som administreras av Kunden / hårddisk i Kundens dator för förmedling till publik enligt följande punkt (så kallad serverkopiering)
 • rätt att för publik förmedla Verk som ingår i Inspelningar tillgängliga på Kundens egen webbplats så att slutanvändaren inte kan kopiera Inspelningen på sin egen lagringsenhet (så kallad downloading)
  Synkroniseringstillägg i samband med verksamhet enligt Mediesmålicensen
 • rätt att spela in Verk i anslutning till rörliga bilder i televisionsprogram och Inspelningar som Kunden själv producerar för användning i Lokaltelevisionsverksamhet och Kundens Streaming- eller/och Download-tjänster på Kundens egen webbplats, med undantag av reklamfilm, trailers, dokumentärer, filmer, signaturmelodier , tv-produktioner som är ämnade för annat än lokal-tv-verksamhet och användning utanför företagets egen affärsverksamhet.

För tydlighetens skull må fastställas att det inte är möjligt att köpa Synkroniseringstillägg som enskild produkt, utan förbindelse till Kundens Lokaltelevisionsverksamhet, Streaming-tjänst eller Download-tjänst i enlighet med Mediesmålicensen. Om ett Televisionsprogram eller en Inspelning som Kunden själv producerat och som spelats in med Synkroniseringstillägg används i andra funktioner än i enlighet med Kundens Mediesmålicens eller av en annan än Kunden omfattas ett sådant bruk inte av Synkroniseringstillägget.

Begränsningar av Mediesmålicensen

 • Den totala omsättningen för Kundens verksamhet i enlighet med Mediesmålicensen (Radioverksamhet, Lokaltelevisionsverksamhet, Streaming-tjänst och Download-tjänst) får uppgå till högst 50 000 euro per kalenderår.
 • Mediesmålicensen omfattar inte användning av Konserter, Spelningar, Festivaler eller andra live-uppträdanden där musiken är evenemangets huvudsakliga innehåll i Streaming- och Download-tjänster. För denna användning krävs en separat licens för livestreaming.

Priser och fakturering

Ersättningen för Mediesmålicensen bestäms enligt Teostos gällande priser för Mediesmålicensen.

Övriga villkor

Rättigheterna som beviljas med Mediesmålicensen gäller endast Verk ur lagliga källor. Med kravet på laglig källa avses att styckena ur Verk som är föremål för Mediesmålicensen ska vara lagligt producerade och ska ha släppts för publikens bruk på ett lagligt sätt.

Det är Kunden som ska vidta de åtgärder avsedda i Mediesmålicensen som är nödvändiga för inspelning och förmedling till publiken. Mediesmålicensen omfattar inte sådan inspelning eller förmedling av Verk avsedd i Mediesmålicensen som inte kan betraktas som Kundens verksamhet.

Teosto/NCB har rätt att förbjuda att ett eller flera Verk används i Kundens verksamhet, om Musikens upphovsman har lagt fram en begäran om förbud gällande det aktuella Verket eller om förbudet annars är nödvändigt eller motiverat med tanke på Teostos/NCB:s verksamhet. Kunden ska verkställa förbudet inom senast fem (5) arbetsdagar efter att skriftligen har underrättats om detta av Teosto/NCB. Därefter ansvarar Teosto/NCB inte längre för användningen av de aktuella Verken eller påståenden i anknytning till dem. Omfattningen av de rättigheter som beviljas med Teosto/NCB:s Mediesmålicens kan variera under den tid som Mediesmålicensen är i kraft. Teosto/NCB kan utesluta ur denna Mediesmålicens sådana Verk eller sådana rättigheter som ingår i Verk som Teosto/NCB inte längre förvaltar.

Teosto/NCB har rätt att ändra, stryka eller lägga till tillämpningsvillkor i Mediesmålicensen, vägra att ingå motsvarande avtal efter avslutad avtalsperiod eller i sin helhet upphöra att erbjuda den produkt som avses i Mediesmålicensen, om Teosto/NCB har en begrundad anledning som baserar sig på lagstiftning, marknadsläget eller förändringar i verksamhetsmiljön, rättsinnehavarnas krav, konkurrensjuridiska skäl eller andra motsvarande omständigheter.

I Mediesmålicensen ingår inte rapporteringsskyldighet. Kunden är emellertid skyldig att på begäran lämna skriftlig information till Teosto/NCB om omfattningen av distributionen av de Verk, FM-radiokanaler eller Lokaltelevisionskanaler som används och uppgifter om innehåll och användning i enlighet med Mediesmålicensen av Kundens egna webbsidor.

Kunden är skyldig att skydda Verk avsedda att förmedlas till publik mot användning som strider mot Mediesmålicensen till den del som det med till allmänt bruk stående medel och skäliga kostnader är möjligt. För tydlighetens skull må fastställas att det tidigare för Kunden uppställda ansvaret till ingen del begränsar Teostos rätt att rikta krav mot tredje för kopiering av Verk eller annan användning som strider mot Mediesmålicensen.