Skip to content
Teosto
Kontakta oss
Tido säveltää musiikkia

Stöd för internationalisering

Vi samlar in ersättningar från hela världen och främjar den finländska musikens framgång i världen.

Kompositör-producent Tido
Teostos kund sedan 2015

Som vår kund får du ersättningar även när din musik framförs utomlands. Vi har ett omfattande internationellt nätverk och betjänar dig och ger dig råd när du vill göra en internationell karriär.

Vi sköter försäljningen av rättigheter och insamlingen av ersättningar för framförande och inspelning av din musik i nästan hela världen.

 • Framföranderättigheterna förvaltas av utländska upphovsrättsorganisationer, med vilka vi har cirka 80 ömsesidighetsavtal som omfattar över 100 länder.
 • Inspelningsrättigheterna hanteras genom Nordic Copyright Bureau NCB:s ömsesidighets- och samarbetsavtal.
 • Licensiering av internationella onlinetjänster sköts av vårt samföretag Polaris Hub och de praktiska frågorna kring rapportering och avräkning av dessa sköts av Network of Music Partners NMP.

Baserat på avtalen samlar våra utländska samarbetspartner in ersättningar från sina egna länder även för musik från Teostos kunder och avräknar ersättningarna till oss. Vi betalar ersättningarna till dig i Teostos avräkningar.

Tack vare Teosto är också du som musikskapare en del av den internationella musikgemenskapen. Med hjälp av våra nätverk ser vi till att dina rättigheter skyddas oavsett var din musik spelas.

Identifikationskod för dig och din musik

Genom oss får alla våra kunder en internationell identifikationskod, det vill säga ett IPI-nummer, och för verk ISWC-koder som identifierar dem över hela världen.

Smidig hantering

Med vår lättanvända webbtjänst kan du sköta alla viktiga ärenden kring din musik och ersättning 24/7. I webbtjänsten gör du smidigt verkanmälan för nya verk och anmälan om framförande för liveuppträdanden. I webbtjänsten kan du också följa dina avräkningar: se varifrån ersättningar för en enskild låt kommer och vid behov göra reklamationer på saknade avräkningar. På vardagar har du även tillgång till personlig kundtjänst per telefon och elektroniskt.

Vi förhandlar om ersättning åt dig

Vi förhandlar och ingår avtal åt dig med medieplattformar och internationella onlineplattformar såsom YouTube, Spotify, Instagram och TikTok. Därför har vi grundat det samnordiska bolaget Polaris Music Hub, som representerar flera länder i förhandlingarna.

Information och rådgivning

Vi erbjuder service och support på finska, svenska och engelska under hela din karriär. Tillsammans med våra medlemsorganisationer Finlands Musikskapare och Finlands Tonsättare delar vi med oss av information om olika marknader och den mer exakta logiken bakom insamlingen av ersättningar. Våra medlemsorganisationer erbjuder även rådgivning i till exempel avtalsfrågor.

Kontakter och möjligheter till framträdande

Vi erbjuder kontakter via vårt internationella nätverk. Vi är med om att finansiera Music Finlandia, som fokuserar på export av finländsk musik och erbjuder professionella musikskapare internationaliseringsutbildningar, exportresor och showcase-uppträdanden både på inhemska och internationella musikevenemang.

Stöder och bidrag

Du kan ansöka om stipendier och stöd från våra medlemsorganisationer Finlands Musikskapare och Finlands Tonsättare. Olika former av stöd för internationalisering erbjuds också av Music Finland och stiftelsen Musiikin edistämissäätiö MES som finansieras av Teosto. Musiikin edistämissäätiö MES har också instrumentbanken Soitinpankki, där du kan låna eller hyra olika instrument.

En helt ny stödorganisation, Teostos kulturstiftelse, inleder sin verksamhet i slutet av 2024. Tyngdpunkter för stiftelsens verksamhet är bland annat att stödja musikens mångfald och internationalism.

Nedan är några fakta om de länder där finsk musik spelas mest.

Allmänt

 • Invånare: 84 miljoner
 • Stort musikland där man lyssnar mycket på musik och på väldigt olika typer av musik
 • Tung och klassisk musik har en framträdande ställning
 • Stark evenemangs- och spelningskultur, liveframträdanden framhävs i avräkningarna

Upphovsrättsorganisationen GEMA  

 • Den tyska organisationen GEMA representerar och licensierar både framförande- och mekaniseringsrättigheter
 • Samlar in ersättning för offentligt framförande av musik/överföring av musik till allmänheten
  • Live
  • På radio, tv och bio
  • I ljud- och AV-media (digitala och fysiska inspelningar)
  • I nationella onlinetjänster
 • Licensierar internationella onlinetjänster via ICE Hub
 • Samlar in ersättning även för inspelning av musik
 • Insamlingen av ersättningar är omfattande och liknar Teostos

Förhållandet mellan Teosto och GEMA 

 • Teosto tecknade sitt första ömsesidighetsavtal med föregångaren till GEMA (GDT) 1928
 • Avtalet med GEMA trädde i kraft 1945
 • Avräknar ersättningar till Teosto 8 gånger per år, Teosto betalar avräkningarna till kunden senast 6 månader efter att vi mottagit ersättningarna från GEMA

Allmänt 

 • Invånare: 10,5 miljoner
 • Pionjär inom streamingtjänster, Spotifys hemland
 • Betydande musikexportland, popmusik har en särskild roll
 • Finländsk musik spelas framför allt på radio och tv, mycket finlandssvensk musik

Upphovsrättsorganisationen Stim   

 • Den svenska organisationen Stim representerar och licensierar endast framföranderättigheter
 • Samlar in ersättning för offentligt framförande av musik/överföring av musik till allmänheten
  • Live
  • Som bakgrundsmusik
  • På radio, tv och bio
  • I nationella onlinetjänster
 • Licensierar internationella onlinetjänster via ICE Hub
 • Licensierar inspelning (mekanisering) via NCB
 • Insamlingen av ersättningar är omfattande och liknar Teostos

Förhållandet mellan Teosto och Stim 

 • Ömsesidighetsavtalet mellan Teosto och Stim trädde i kraft 1964
 • Bra dialog och mycket samarbete
 • Avräknar ersättningar till Teosto 8 gånger per år, Teosto betalar avräkningarna till kunden senast 6 månader efter att vi mottagit ersättningarna från Stim

 Allmänt 

 • Invånare: 67 miljoner
 • Stort musikland, lång och stark musikkultur
 • Betydande musikexportland globalt
 • I den finländska musiken som spelas i Storbritannien betonas engelskspråkig pop

Upphovsrättsorganisationen PRS 

 • En av världens största upphovsrättsorganisationer
 • PRS representerar och licensierar endast framföranderättigheter
 • Samlar in ersättning för offentligt framförande av musik/överföring av musik till allmänheten
  • Live
  • På radio, tv och bio
  • Som bakgrundsmusik
   • Licensiering av bakgrundsmusik via PPL PRS Ltd (jfr. Gramex och Teostos gemensamma GT Musiikkiluvat Oy)
  • I nationella onlinetjänster, poddar, nedladdningar och som ringsignaler
 • Licensierar internationella onlinetjänster via ICE Hub
 • Licensierar inspelning (mekanisering) via MCPS
 • Insamlingen av ersättningar är omfattande och liknar Teostos

Förhållandet mellan Teosto och PRS 

 • Teosto tecknade sitt första ömsesidighetsavtal med PRS 1957
 • Det nuvarande avtalet med PRS trädde i kraft 2022
 • Bra dialog och mycket interaktion
 • Avräknar ersättningar till Teosto 4 gånger per år, Teosto betalar avräkningarna till kunden senast 6 månader efter att vi mottagit ersättningarna från PSR

Allmänt 

 • Invånare: 67 miljoner
 • Starkt statligt stöd till kulturbranschen, både budgetmässigt och genom reglering
 • Musik på franska har en framträdande ställning
 • Finländska filmer och tv-serier har god framgång

Upphovsrättsorganisationen SACEM

 • En av världens största upphovsrättsorganisationer
 • SACEM representerar och licensierar endast framföranderättigheter
 • Samlar in ersättning för offentligt framförande av musik/överföring av musik till allmänheten
  • Live
  • På radio, tv och bio
  • Som bakgrundsmusik
  • I nationella onlinetjänster, poddar, nedladdningar och som ringsignaler
  • I internationella onlinetjänster
 • Licensierar inspelning (mekanisering) via SRDM
 • Insamlingen av ersättningar är omfattande och liknar Teostos

Förhållandet mellan Teosto och SACEM 

 • Teosto tecknade sitt första ömsesidighetsavtal med SACEM 1932. Det är Teostos äldsta gällande ömsesidighetsavtal
 • Utmaningar med att få kontakt med SACEM, Teosto strävar aktivt efter ett närmare samarbete
 • Avräknar ersättningar till Teosto 4 gånger per år, Teosto betalar avräkningarna till kunden senast 6 månader efter att vi mottagit ersättningarna från SACEM

Vi sköter många saker åt dig, men vissa saker måste du göra själv för att få ersättning.

 • Gör en verkanmälan så fort som möjligt efter att verket har blivit färdigt, senast innan verket publiceras.
  • Verkanmälan är särskilt viktig när din musik publiceras i streamingtjänster. Spotify försöker till exempel identifiera låtar som publicerats och streamats redan 14 dygn efter att de har publicerats. Om verkanmälan då saknas skjuts utbetalningen av ersättning upp med nästan ett år.
 • Gör anmälan om framförande för dina uppträdanden utomlands. I vissa länder kan den lokala promotorn eller organisatören av evenemanget be dig att göra en anmälan om framförande till den lokala organisationen, men du ska också göra en anmälan till Teosto. På så sätt kan vi säkerställa att du får de ersättningar som du har rätt till.
  • För uppträdanden i USA ska man förutom anmälan om framförande göra en separat ansökan till den amerikanska organisationen ASCAP, som sköter insamlingen av ersättningar för livespelningar och konserter.
 • Gör en begäran om tillsyn om din musik spelas upp på en utländsk radio- eller tv-kanal, i en biofilm eller onlinetjänst eller om din musik släpps som inspelning utomlands.
 • Fyra gånger om året skickar vi alla anmälan om framförande av liveuppträdanden och föreställningar utomlands samt begäran om tillsyn till utländska upphovsrättsorganisationer. På så sätt vill vi säkerställa att utländska organisationer säkert samlar in våra kunders upphovsrättsersättningar från sitt eget område och vidarebefordrar dem till oss i Finland.

Om din musiks huvudsakliga marknad ligger utanför Finland, kan du också välja att bli kund hos en upphovsrättsorganisation i ett annat land. Detta är möjligt inom ramen för Teostos kundavtal. Du kan frigöra vissa länder eller geografiska områden från Teosto och överlåta insamlingen av ersättningar för dem till en organisation i ett annat land, så att du snabbare får ersättningar från det området. Du kan alltså vara kund hos både Teosto och en utländsk upphovsrättsorganisation samtidigt.

Olika organisationer har emellertid egna licensieringsrutiner, avräkningsscheman och kostnadsprocent som kan avvika från Teostos. Det kan också finnas olika restriktiva regler och tidsscheman för uppsägning och upphörande av en kundrelation eller ett medlemskap i olika organisationer, som du bör ta reda på i förväg.

Fundera därför alltid först på om det lönar sig för dig att frigöra rättigheter från Teosto, eftersom Teosto sköter insamlingen av ersättningar från nästan hela världen. Särskilt effektivt, snabbt och förmånligt samlar vi in ersättningar som tillhör dig inom Europa

 • Teosto debiterar inga handläggningsavgifter för ersättningar som betalas från andra nordiska länder (Sverige, Danmark, Norge, Island).
 • För ersättningar från andra delar av Europa tar vi ut en handläggningsavgift på endast 3,5 %.
 • Ersättningar som samlas in från Norden och Europa kan vi samla in snabbare och billigare än en organisation utanför Europa.
 • Var beredd att arbeta hårt och anstränga dig för att utveckla din kompetens och dina färdigheter.
 • Lär känna din internationella publik, fundera på vad du är bra på och vad som skiljer dig från mängden.
 • Skaffa kontakter och nätverka. Våga be mer erfarna personer om hjälp.
 • Innan du närmar dig nya människor som du vill samarbeta med, lär känna dem: vad gör de för musik och hur kan din kompetens vara till nytta för dem?
 • Skapa ett bra CV och samla ett urval av dina arbeten på en plattform som du enkelt kan dela en länk till.
 • Satsa på dina profiler och annan synlighet i sociala medier – Instagram är extra viktig.
 • Om du får vara med på sessioner, ska du vara en pålitlig, flitig och framför allt trevlig samarbetspartner.
 • Fundera på om du skulle kunna ta dig vidare i din karriär med hjälp av en förläggare eller manager och kontakta dem.

8 tips for hacking the international music industry
How to break info foreign markets
Growing your music career internationally
How to get into the music industry

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!