Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Tjänster för musikförläggare

Om ditt företag förlägger musik, lönar det sig för företaget att bli kund hos Teosto. Vi sköter om dina ekonomiska rättigheter i anknytning till användningen av dina verk.

Vi säljer licenser för användning och framförande av verk

Vi säljer licenser för offentligt framförande och för upptagning av verk för ditt företags räkning.

Vi producerar forsknings- och statistikinformation

Vi samlar in information om hur verk används och låter göra aktuella undersökningar om användningen av musik.

Vi betalar ut upphovsrättsersättningar

Du för ersättningar när era verk framförts offentligt eller spelats in på ljudupptagningar och bildupptagningar.

Så här blir du förläggarkund

Beställ ett kundavtal av oss. Vi skickar den till den adress som du meddelar. Avtalet träder i kraft när du returnerat det undertecknade avtalet till oss och betalat anslutningsavgiften.

Anslutningsavgiften för förläggare är 300 € + möjligtvis moms. Att bli kund orsakar inga andra avgifter. Kundavtalet gäller fram till dess att någondera parten säger upp det.

Kundavtalet gäller alla de kompositioner, arrangemang och därmed förknippade texter och översättningar som ditt företag publicerat.
När företaget blir kund, lönar det sig att ingå ett webbtjänstavtal så att vi kan sälja användningslicenser för verken och ta ut ersättningar för framförande och inspelning för ditt företags räkning. Beställ ett avtal med länken nedan. Vi skicka inloggningskoderna till webbtjänsten per e-post till kontaktpersonen i ert företag.

Ta kontakt
Läs mera
Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!