Skip to content

Tjänster för musikförläggare

Om ditt företag förlägger musik, lönar det sig för företaget att bli kund hos Teosto. Vi sköter om dina ekonomiska rättigheter i anknytning till användningen av dina verk.

Vi säljer licenser för användning och framförande av verk

Vi säljer licenser för offentligt framförande och för upptagning av verk för ditt företags räkning.

Vi producerar forsknings- och statistikinformation

Vi samlar in information om hur verk används och låter göra aktuella undersökningar om användningen av musik.

Vi betalar ut upphovsrättsersättningar

Du för ersättningar när era verk framförts offentligt eller spelats in på ljudupptagningar och bildupptagningar.

Så här blir du förläggarkund

Beställ ett kundavtal av oss. Vi skickar den till den adress som du meddelar. Avtalet träder i kraft när du returnerat det undertecknade avtalet till oss och betalat anslutningsavgiften.

Anslutningsavgiften för förläggare är 300 € + möjligtvis moms. Att bli kund orsakar inga andra avgifter. Kundavtalet gäller fram till dess att någondera parten säger upp det.

Kundavtalet gäller alla de kompositioner, arrangemang och därmed förknippade texter och översättningar som ditt företag publicerat.
När företaget blir kund, lönar det sig att ingå ett webbtjänstavtal så att vi kan sälja användningslicenser för verken och ta ut ersättningar för framförande och inspelning för ditt företags räkning. Beställ ett avtal med länken nedan. Vi skicka inloggningskoderna till webbtjänsten per e-post till kontaktpersonen i ert företag.

Ta kontakt
Läs mera
Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!

KAKOR PÅ TEOSTOS WEBBPLATS

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator eller annan enhet och som sparar information om ditt besök på webbplatsen. Med hjälp av kakorna förbättrar Teosto användbarheten av sina tjänster.

Uppgifter som samlats in genom kakor kopplas som utgångspunkt inte ihop med en identifierbar persons personuppgifter, men vissa uppgifter som samlats in genom kakor kan indirekt kopplas till en identifierbar persons personuppgifter.

Läs mer i vår dataskyddsbeskrivning och vår beskrivning över kakor (på finska).

KATEGORIER AV KAKOR
Nödvändiga kakor

Dessa kakor är nödvändiga för att säkerställa tillgängligheten av vår webbplats. De laddar t.ex. en del av vår webbplats funktioner på förhand för att försnabba laddningen av webbplatsen. Nödvändiga kakor används även för att fastställa och komma ihåg de inställningar du valt. Du kan förbjuda användningen av nödvändiga kakor i dina webbläsarinställningar, men observera att alla funktioner på och delar av webbplatsen inte nödvändigtvis fungerar korrekt efter det.

Läs mer om kakor (på finska)

Kakor för analytik

Vi använder kakor för analytik för att utveckla funktionen av vår webbplats. Med hjälp av kakor för analytik samlar vi t.ex. uppgifter om hur användare använder vår webbplats och hur de navigerar mellan webbplatsens olika flikar. Uppgifterna används huvudsakligen i anonym form.

För mer information: dataskyddsbeskrivning och beskrivning över kakor (på finska)

Funktionella kakor

Med hjälp av funktionella kakor kan vi erbjuda olika funktioner på vår webbplats, t.ex. spellistor och en chattfunktion i realtid. Om du förbjuder användningen av funktionella kakor fungerar inte en del eller alla av dessa funktioner korrekt.

Läs mer om kakor (på finska)

Marknadsföringskakor

Marknadsföringskakor hjälper oss skräddarsy vår marknadsföring och erbjuda användarna av vår webbplats mer riktade tjänster i framtiden. Med hjälp av marknadsföringskakorna samlar vi t.ex. uppgifter om användarens beteende och preferenser på vår webbplats.

Läs mer om kakor (på finska)