Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Tjänster för musikförläggare

Bli en förläggarkund

Om ditt företag förlägger musik, lönar det sig för företaget att bli kund hos Teosto. Vi sköter om dina ekonomiska rättigheter i anknytning till användningen av dina verk.

Vi säljer licenser för användning och framförande av verk

Vi säljer licenser för offentligt framförande och för upptagning av verk för ditt företags räkning.

Vi producerar forsknings- och statistikinformation

Vi samlar in information om hur verk används och låter göra aktuella undersökningar om användningen av musik.

Vi betalar ut upphovsrättsersättningar

Du för ersättningar när era verk framförts offentligt eller spelats in på ljudupptagningar och bildupptagningar.

Så här blir du förläggarkund

Beställ ett kundavtal av oss. Vi skickar den till den adress som du meddelar. Avtalet träder i kraft när du returnerat det undertecknade avtalet till oss och betalat anslutningsavgiften.

Anslutningsavgiften för förläggare är 300 € + möjligtvis moms. Att bli kund orsakar inga andra avgifter. Kundavtalet gäller fram till dess att någondera parten säger upp det.

Kundavtalet gäller alla de kompositioner, arrangemang och därmed förknippade texter och översättningar som ditt företag publicerat.
När företaget blir kund, lönar det sig att ingå ett webbtjänstavtal så att vi kan sälja användningslicenser för verken och ta ut ersättningar för framförande och inspelning för ditt företags räkning. Beställ ett avtal med länken nedan. Vi skicka inloggningskoderna till webbtjänsten per e-post till kontaktpersonen i ert företag.

Kontakta oss

Hantera ärenden smidigt på nätet

När företaget blir kund, lönar det sig att ingå ett webbtjänstavtal så att vi kan sälja användningslicenser för verken och ta ut ersättningar för framförande och inspelning för ditt företags räkning. Beställ ett avtal med länken nedan. Vi skickar inloggningskoderna till webbtjänsten per e-post till kontaktpersonen i ert företag. Om du behöver service på svenska, vänligen kontakta vår kundtjänst.

I vår webbtjänst kan du

 • registrera förlagsavtal och tillhörande verkanmälningar
 • bläddra bland verk i verksdatabasen
 • kontrollera betalningsdagar och belopp för avräkningar
 • bläddra i avräkningslistor och
 • kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekta

Vanliga frågor

Gör så här:

 • Anmäl era förlagsavtal i vår webbtjänst
 • Se till tillsammans med upphovsmännen att en verkanmälan har gjorts om varje verk

Vi behöver information om förlagsavtal för att sälja användningslicenser för verken och samla in framförande- och inspelningsersättningar.

Från förlagsavtalet registrerar vi följande i vår verksdatabas:

 • information om verkets förläggare eller subförläggare
 • information om hur man avtalat om att fördela framförande- och inspelningsersättningarna mellan verkets upphovsmän och förläggaren

Beloppet som delas ut varje år beror på storleken på den ersättningssumma som samlas in från musikanvändarna varje år.

Avräkningsbeloppet för en enskild förläggare påverkas av:

 • hur mycket låten som hen har förlagt har spelats och
 • vad hens andel är av den ersättning som avräknas för verket

Avräkningsbeloppet för radio- och tv-användning påverkas av:

 • räckvidden av kanalen som framför musiken (huruvida kanalen är riksomfattande eller lokal)
 • framförandets längd
 • antal framföranden och
 • hos kommersiella kanaler även kanalernas omsättning

Avräkningsbeloppet för föreställningar, livespelningar och konserter påverkas av:

 • publikkapacitet på platsen för framförandet och
 • biljettintäkter vid avgiftsbelagda föreställningar och publikmängden vid gratis föreställningar.

Mer information finns på sidan Ersättningar för musik.

Verkets upphovsmän och förläggare får avräkning enligt den fördelningsandel som fastställts för respektive part i verkanmälan. Då man avtalar om fördelningsandelar ska man iaktta de gränser som anges i Teostos avräknings- och fördelningsregler.

Förläggarens andel avtalas i ett förlagsavtal mellan upphovsmannen och förläggaren. Förläggaren får en andel av den upphovsmannens andel som förläggaren har ingått ett förlagsavtal med.

De gränser som fastställs i avräknings- och fördelningsreglerna bestäms av upphovsmännen och förläggarna på vår förenings medlemsmöte.

Genom att bli medlem hos oss har du en möjlighet att påverka hur intäkterna fördelas.

Inspelningsersättningarna delas ut enligt samma princip som ersättningarna för framförande.

I avtalet om subförläggning avtalar förläggaren om spridning av verket med en annan förläggare.

När en finländsk subförläggare ingår ett avtal om subförläggning med en utländsk förläggare ska förläggarna avtala om deras inbördes fördelning av andelarna. En kopia av avtal om subförläggning ska alltid skickas till Teosto.

Vad gäller verk som har en finländsk subförläggare fördelas förläggarens andelar enligt villkoren i avtalet om subförläggning.

Vi avräknar ersättningar för användning av verk enligt de principer som anges i vår förenings fördelningsregler.Våra medlemmar, dvs. upphovsmännen och förläggarna, fattar själv beslut om dem.

Förläggare kan inte få avräkningar retroaktivt. Som förläggarkund hos oss kan du få avräkning från det att du ingått ett kundavtal, har lämnat uppgifter om dina förlagsavtal och är enligt avtalet berättigad till ersättningar.

Kundavtalet kan sägas upp när som helst. Efter uppsägningsdatumet är avtalet i kraft till det närmaste halvårsslutdatumet – antingen till slutet av juni 30.6 eller slutet av december 31.12. Anslutningsavgiften återbetalas inte.

Läs mer

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!